Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

24601. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОМФОРТНОГО СВІТЛОВОГО АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА У КРАЇНАХ АРАБСЬКОГО СХОДУ Автореферат 30 стр.
24602. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ Автореферат 25 стр.
24603. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛИХ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ) Автореферат 24 стр.
24604. ПРИНЦИПИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНИЗАЦІЇ ПРИМОРСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ БЕЙРУТСКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ Автореферат 24 стр.
24605. ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 30 стр.
24606. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 36 стр.
24607. ПРИПИНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 29 стр.
24608. ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 34 стр.
24609. ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 29 стр.
24610. Природа і механізм трансформації банківських ресурсів Автореферат 48 стр.
24611. ПРИРОДА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ТА ПРОЦЕСИ СТАРІННЯ СТРУКТУР З КРЕМНІЄВИМИ НАНОЧАСТИНКАМИ В ОКСИДНІЙ МАТРИЦІ Автореферат 25 стр.
24612. ПРИРОДА МОДУЛЮЮЧОЇ ДІЇ ОКСИДУ АЗОТУ НА ЕЛЕКТРОГЕНЕЗ У ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗАХ ОСНОВНОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ ТА ЇХ СКОРОЧЕННЯ-РОЗСЛАБЛЕННЯ Автореферат 31 стр.
24613. ПРИРОДА НАЦІОНАЛЬНОГО МІФУ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ Автореферат 25 стр.
24614. ПРИРОДА СИМВОЛУ В ТВОРЧОСТІ М. І. ЦВЄТАЄВОЇ Автореферат 29 стр.
24615. ПРИРОДА ТА ГНОСЕОЛОГИЧНІ ФУНКЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО НЕЯВНОГО ЗНАННЯ Автореферат 21 стр.
24616. ПРИРОДА ТА СТРУКТУРА ПАРАМАГНІТНИХ ДЕФЕКТІВ У КРИСТАЛАХ GaAs, SiC І КРЕМНІЄВИХ МАТЕРІАЛАХ З НАНОСТРУКТУРАМИ Автореферат 36 стр.
24617. ПРИРОДА ТОНКОЇ СТРУКТУРИ СПЕКТРУ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕКСИМЕРНОГО XeCl ЛАЗЕРА Автореферат 22 стр.
24618. ПРИРОДА ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ ЛЕГОВАНОГО КАДМІЙ ТЕЛУРИДУ Автореферат 41 стр.
24619. Природа центрів активації в об’ємних та нанорозмірних кристалах оксиортосилікатІв (Y,Gd,Lu)2-xSiO5:(Pr3+, Ce3+)x Автореферат 46 стр.
24620. ПРИРОДА, ПОХОДЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ МУТАЦІЙ, ЩО СПРИЧИНЮЮТЬ МОНОГЕННІ СПАДКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 50 стр.
24621. ПРИРОДА, ХАРАКТЕР ТА ДИНАМІКА СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ІНСТИТУТАМИ ОБСЄ Автореферат 35 стр.
24622. ПРИРОДЖЕНА ТА СПАДКОВО ДЕТЕРМІНОВАНА ПАТОЛОГІЯ У НАСЕЛЕННЯ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 26 стр.
24623. ПРИРОДНІ ДУБОВІ ЛІСИ ВЕРХІВ’Я БАСЕЙНУ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ В НИХ Автореферат 21 стр.
24624. ПРИРОДНІ КОРМОВІ УГІДДЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ: ФЛОРА, РОСЛИННІСТЬ, ДИНАМІКА, ОПТИМІЗАЦІЯ Автореферат 72 стр.
24625. ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
24626. ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ: СУТНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 51 стр.
24627. ПРИРОДНІ УМОВИ ПАЛЕОЛІТУ ПІВНІЧНОГО ПОДІЛЛЯ Автореферат 27 стр.
24628. Природна залишкова намагніченість сучасних ґрунтів України та її геофізичне значення Автореферат 22 стр.
24629. ПРИРОДНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ТЕЛИЦЬ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ТА ЧЕРВОНО-РЯБОЇ ПОРІД ПРИ РІЗНИХ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРАХ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
24630. ПРИРОДНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ СВИНЕЙ – ДЕТЕРМІНАЦІЯ, ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В РІЗНИХ УМОВАХ МІКРОКЛІМАТУ Автореферат 29 стр.
24631. Природне насіннєве лісопоновлення у свіжих дібровах північної частини Правобережного Лісостепу Автореферат 27 стр.
24632. Природний агроресурсний потенціал Тернопільської області: структура і особливості використання Автореферат 25 стр.
24633. ПРИРОДНИЙ ДОБІР У СТАДАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ ХУДОБИ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ЇЇ УТРИМАННЯ Автореферат 23 стр.
24634. ПРИРОДНИЙ КАПІТАЛ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
24635. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ З’ЇЗДИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Автореферат 32 стр.
24636. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІБРИДНИХ ГЕЛІО-ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ (В МЕЖАХ РІВНИННОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ) Автореферат 26 стр.
24637. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО ПРЕСИНГУ Автореферат 26 стр.
24638. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ОЦІНКА, УПРАВЛІННЯ, ПРОГНОЗ НА ОСНОВІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 28 стр.
24639. ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
24640. Природоохоронна діяльність греко-католицької церкви в галичині в 20-30-х роках ХХ століття Автореферат 31 стр.
24641. ПРИСІНКОВІ ПОРУШЕННЯ ЯК РАННЯ ОЗНАКА ТА ПРОГНОСТИЧНИЙ КРИТЕРІЙ НЕВРОЛОГІЧНОГО ДЕФІЦИТУ У ОСІБ, ЩО ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЕННЯ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Автореферат 55 стр.
24642. Прискорений комплексний метод лікування хворих з аномаліями положення зубів, що обумовлені надкомплектними зубами (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 20 стр.
24643. ПРИСКОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПУЧКІВ У ЛІНІЙНИХ СТРУКТУРАХ IЗ ЗУСТРІЧНОЮ ХВИЛЕЮ І ЗВОРОТНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ Автореферат 24 стр.
24644. ПРИСКОРЕННЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК КІЛЬВАТЕРНИМИ ПОЛЯМИ В ДІЕЛЕКТРИКУ І ХВИЛЯМИ ПРОСТОРОВОГО ЗАРЯДУ В РЕЛЯТИВІСТСЬКОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ ПУЧКУ Автореферат 29 стр.
24645. ПРИСКОРЕННЯ ПУЧКІВ ВАЖКИХ ІОНІВ У ЛІНІЙНИХ ПРИСКОРЮВАЧАХ З ЗУСТРІЧНО-ШТИРЬОВОЮ СТРУКТУРОЮ Автореферат 22 стр.
24646. ПРИСТОСОВАНІСТЬ І ЧАСТОТА КРОСИНГОВЕРУ У МУТАНТІВ DROSOPHILA MELANOGASTER ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ТА ШТУЧНИХ ПЕРЕБУДОВ ГЕНОТИПУ Автореферат 26 стр.
24647. Пристосованість генотипів Drosophila melanogaster за штучного заміщення хромосом Автореферат 25 стр.
24648. ПРИСТОСУВАЛЬНІ РЕАКЦІЇ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У РЕКОНВАЛЕСЦЕНТІВ ГОСТРОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ Автореферат 27 стр.
24649. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОГО УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ ВИРОБІВ Автореферат 19 стр.
24650. ПРИСТРІЙ ТА ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ОПТИЧНИЙ МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГОРЮЧИХ СКЛАДОВИХ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 20 стр.
24651. ПРИСТРОЇ І СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ЗБУРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ Автореферат 27 стр.
24652. Пристрої автоматичного частотного розвантаження енергосистем Автореферат 21 стр.
24653. Пристрої комутації пакетів даних з багатоканальною вхідною буферизацією Автореферат 23 стр.
24654. Пристрої потокового шифрування підвищеної стійкості до спеціальних впливів Автореферат 28 стр.
24655. ПРИСТРОЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ У АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ З ВЕКТОРНИМ КЕРУВАННЯМ Автореферат 23 стр.
24656. ПРИТРИМАННЯ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Автореферат 28 стр.
24657. ПРИТЧА І ПРИТЧЕВІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 70-80-х РОКІВ XX ст. Автореферат 23 стр.
24658. Прихід до влади і криза лівого режиму Таракі-Аміна в Афганістані Автореферат 52 стр.
24659. Причини і закономірності поступових відмов основних триботехнічних об’єктів енергетичної системи судна і підвищення їх ресурсу Автореферат 40 стр.
24660. ПРИЧИНИ І ФОРМИ НЕПЛІДНОСТІ СВИНЕЙ ТА МЕТОДИ ІХ ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 44 стр.
24661. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВНИХ ТА ПЕПТИЧНИХ ВИРАЗОК ПІСЛЯ СЕЛЕКТИВНОЇ ПРОКСИМАЛЬНОЇ ВАГОТОМІЇ Автореферат 23 стр.
24662. ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ДИФТЕРІЮ У ЩЕПЛЕНИХ Автореферат 27 стр.
24663. ПРИЧИНИ КОНВЕРСІЇ ТА ВИБІР ДОСТУПУ ДЛЯ ЇЇ ЗАВЕРШЕННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ Автореферат 26 стр.
24664. ПРИЧИНИ НЕГАТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ЗАКРИТИХ ПЕРЕЛОМІВ ДОВГИХ КІСТОК НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 41 стр.
24665. ПРИЧИНИ НЕЗАГОЄННЯ ДЕСТРУКЦІЙ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ легень і ЛІКУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ Автореферат 29 стр.
24666. ПРИЧИНИ ТА МОТИВИ ПРОТЕСТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 25 стр.
24667. ПРИЧИНИ, ДИНАМІКА ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРЕСІЇ У ЗАСУДЖЕНИХ Автореферат 26 стр.
24668. ПРИЧИНИ, МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У МОЛОДИХ ЧОЛОВІКІВ БЕЗ ПАРТНЕРКИ (медико-психологічні аспекти) Автореферат 20 стр.
24669. ПРИЧИНИ, УМОВИ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ СЕКСУАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ Автореферат 24 стр.
24670. ПРИЧИНИ, УМОВИ, МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФОБІЙ У ПІДЛІТКІВ, ЇХ ПСИХОКОРЕКЦІЯ ТА ПСИХОПРОФІЛАКТИКА Автореферат 29 стр.
24671. ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК У ЗЛОЧИНАХ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ Автореферат 28 стр.
24672. ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ Автореферат 24 стр.
24673. ПРО *-ЗОБРАЖЕННЯ АЛГЕБР, ПОВ’ЯЗАНИХ З ГРАФАМИ КОКСТЕРА Автореферат 18 стр.
24674. ПРО АНАЛIТИЧНIСТЬ МОДУЛIВ НЕПЕРЕРВНОСТI ДIЙСНО-АНАЛIТИЧНИХ I КУСКОВО-АНАЛIТИЧНИХ ФУНКЦIЙ. Автореферат 13 стр.
24675. ПРО АСИМПТОТИЧНІ РОЗВИНЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 18 стр.
24676. ПРО ЗОБРАЖЕННЯ СПІВВІДНОШЕНЬ ТЕМПЕРЛІ - ЛІБА Автореферат 15 стр.
24677. ПРО КОНФІГУРАЦІЇ ПІДПРОСТОРІВ У ГІЛЬБЕРТОВОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 15 стр.
24678. Про напівспадкові кільця модульно обмеженого типу та пов’язані з ними матричні задачі Автореферат 17 стр.
24679. ПРО ОРТОГОНАЛІЗАЦІЮ СИСТЕМ ВЕКТОРІВ І РОЗКЛАДАННЯ ТИПУ ВОЛЬДА У ЛІНІЙНИХ ПРОСТОРАХ З ВНУТРІШНІМ ДОБУТКОМ Автореферат 18 стр.
24680. Про повноту системи кореневих векторів для деяких класів звичайних диференціальних операторів Автореферат 17 стр.
24681. Про роль преоптичної області та переднього гіпоталамуса у підтримці констант гомеостазу Автореферат 52 стр.
24682. ПРО СКІНЧЕННІ ПІДГРУПИ ПОВНОЇ ЛІНІЙНОЇ ГРУПИ НАД ОБЛАСТЯМИ ЦІЛІСНОСТІ Автореферат 20 стр.
24683. ПРО СТІЙКІСТЬ ТА СТАБІЛІЗАЦІЮ РУХУ ТВЕРДОГО ТІЛА ТА СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗАНИХ ТВЕРДИХ ТІЛ З ПОРОЖНИНАМИ, ЯКІ МІСТЯТЬ БАГАТОШАРОВУ РІДИНУ ТА ПРУЖНІ ВКЛЮЧЕННЯ Автореферат 39 стр.
24684. ПРОБЛЕМА ЛЕГІТИМАЦІЇ ЕЛІТИ КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕТЬМАНАТУ: СТОСУНКИ З РОСІЄЮ ТА РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ Автореферат 44 стр.
24685. ПРОБЛЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ НАТО (90-ті РОКИ) Автореферат 18 стр.
24686. ПРОБЛЕМА ІДЕАЛУ В УКРАЇНСЬКІЙ ДОХРИСТИЯНСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ Автореферат 25 стр.
24687. ПРОБЛЕМА ІДЕАЛУ У ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА Автореферат 24 стр.
24688. ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДИДАКТИЦІ 50-90-х рр. ХХ ст. Автореферат 28 стр.
24689. ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛІЗМУ (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 50 стр.
24690. ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВОБОДИ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Автореферат 21 стр.
24691. ПРОБЛЕМА ІСТИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
24692. Проблема історичної пам’яті у творчості Ліни Костенко Автореферат 29 стр.
24693. ПРОБЛЕМА АВТОРА В ТВОРЧОСТІ ДЖОНА БАРТА Автореферат 31 стр.
24694. ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ В 70-ті - 90-ті РОКИ Автореферат 50 стр.
24695. Проблема Бессарабії та Буковини у контексті радянсько-румунських міждержавних відносин. 1917-1940 р.р. Автореферат 28 стр.
24696. ПРОБЛЕМА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНІ (ДР. ПОЛ. 80-Х – ПОЧ. 90-Х РР. ХХ ст.). ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 31 стр.
24697. ПРОБЛЕМА ВІДЧУЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ ФРАНКФУРТСЬКОЇ ШКОЛИ (СПРОБА ОСМИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІСТИКИ) Автореферат 24 стр.
24698. ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ВЧЕНИХ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 29 стр.
24699. ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ДИТИНИ В РЕФОРМАТОРСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
24700. ПРОБЛЕМА ВОЛІ У ФІЛОСОФСЬКІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ ІХ – ХУІІІ ст. Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246  [247]  248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389