Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

24501. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
24502. ПРИЙОМИ І МЕТОДИ ПОЛІПШЕННЯ ПЛЕМІННИХ та ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ЯЄЧНИХ КУРЕЙ Автореферат 28 стр.
24503. ПРИЙОМИ ПРИСКОРЕНОГО ВИРОЩУВАННЯ КРОНОВАНИХ САДЖАНЦІВ ЯБЛУНІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
24504. прийоми та елементи ресурсозберігаючої технології вирощування огірків за краплинного зрошення У лісостепу україни Автореферат 28 стр.
24505. ПРИКЛАД ЯК ТИП ТЕКСТУ: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ (на матеріалі англійської дидактичної літератури) Автореферат 28 стр.
24506. Прикладна мінералогія мусковіт-вміщуючих порід скелеватської світи криворізького басейну Автореферат 24 стр.
24507. ПРИКЛАДНА МІНЕРАЛОГІЯ СУЛЬФІДІВ ЗАЛІЗОРУДНої товщі ІНГУЛЕЦЬКОГО РОДОВИЩА (КРИВОРІЗЬКИЙ БАСЕЙН) Автореферат 28 стр.
24508. ПРИКЛАДНА РЕОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 41 стр.
24509. ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ ШКІЛЬНОГО КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ Автореферат 32 стр.
24510. ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ МЕХАНІКИ СКЛАДЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ ШАРУВАТОЇ СТРУКТУРИ Автореферат 35 стр.
24511. Прикметники із повноголосними й неповноголосними коренями як словотвірна база іменників у російській мові Автореферат 23 стр.
24512. прикметники з просторово-кількісною семантикою в сучасних українській та перській мовах (Зіставно-типологічний аналіз лексичних значень) Автореферат 28 стр.
24513. Прикметники зi значенням узагальненої позитивної оцiнки як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі російської, української та англійської мов) Автореферат 28 стр.
24514. ПРИКМЕТНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ “СТАРАННИЙ, ПРАЦЬОВИТИЙ” У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Автореферат 31 стр.
24515. ПРИКМЕТНИКИ ОЦІНКИ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 25 стр.
24516. ПРИКМЕТНИКИ СМАКУ У ТВОРАХ ПЛАВТА, ГОРАЦІЯ ТА ПЕТРОНІЯ (ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 29 стр.
24517. ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
24518. ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ОСВІТЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (ДИСТРИБУТИВНО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 32 стр.
24519. ПРИКМЕТНИКОВІ ДЕРИВАТИ ІЗ ЛАТЕНТНОЮ МОДАЛЬНО-ПАСИВНОЮ ПРЕДИКАЦІЄЮ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 25 стр.
24520. ПРИКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
24521. Прикріплені птолофіти водойм басейну Десни північного сходу України: еколого-ценотичні особливості, . стан ценопопуляцій, охорона Автореферат 32 стр.
24522. ПРИКРАСИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДОБИ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ Автореферат 29 стр.
24523. ПриЛАД для ВИЗНАЧЕННЯ мІкромеханІчНИХ характеристик поверхнЕВОГО ШАРУ матерІалІв методами ІндентУВАННЯ ТА склерометрІЇ Автореферат 30 стр.
24524. Прилади І МЕТОДИ ВИМІРУ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ Автореферат 22 стр.
24525. ПРИЛАДИ З ЗАРЯДОВИМ ЗВ‘ЯЗКОМ У ЗАСТОСУВАННІ ДО ПРИСТРОЇВ ЗЧИТУВАННЯ З БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ ІЧ ФОТОПРИЙМАЧІВ Автореферат 21 стр.
24526. Прилади комплексного впливу електромагнітними полями для фізіотерапії ран м'яких тканин. Автореферат 25 стр.
24527. ПРИЛАДИ МАГНІТНОГО КОНТРОЛЮ ДЕФЕКТІВ, ВИКЛИКАНИХ ВОДНЕВОЮ КОРОЗІЄЮ ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ (Теорія, розрахунок, використання) Автореферат 40 стр.
24528. ПРИМИРЕННЯ З ПОТЕРПІЛИМ У МЕХАНІЗМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 28 стр.
24529. ПРИМИРЕННЯ СТОРІН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
24530. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ОСІБ ІЗ КОРОТКОЧАСНИМИ ПСИХОТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АЛКОГОЛЬНОГО ТА ОРГАНІЧНОГО ҐЕНЕЗУ Автореферат 39 стр.
24531. ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ В НАТУРІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ Автореферат 24 стр.
24532. ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ ВІД НАРКОМАНІЇ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 28 стр.
24533. ПРИНИЦИПИ РЕСТАВРАЦІЇ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ЛІВАНУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
24534. ПРИНЦИП ВІРТУОЗНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРУ РОСІЙСЬКОГО РОМАНТИЧНОГО ФОРТЕПІАННОГО КОНЦЕРТУ Автореферат 29 стр.
24535. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ В ПРАВОЗАСТОСУВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
24536. ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
24537. ПРИНЦИП НАРОДОВЛАДДЯ І ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 22 стр.
24538. ПРИНЦИП НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
24539. ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ І НЕДОТОРКАННОСТІ СУДДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА АЗЕРБАЙДЖАНУ (порівняльно-правове дослідження) Автореферат 30 стр.
24540. ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ І ПІДКОРЕННЯ ЇХ ТІЛЬКИ ЗАКОНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
24541. ПРИНЦИП НЕПРИПУСТИМОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) Автореферат 27 стр.
24542. ПРИНЦИП ПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ (КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 28 стр.
24543. ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 27 стр.
24544. ПРИНЦИП ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО Автореферат 26 стр.
24545. ПРИНЦИП ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ ЯК УТВЕРДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ (соціально-філософський аналіз) Автореферат 29 стр.
24546. принцип публічності у кримінальному процесі України Автореферат 30 стр.
24547. ПРИНЦИП СВОБОДИ ДОГОВОРУ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ Автореферат 24 стр.
24548. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 24 стр.
24549. ПРИНЦИПИ І ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ ФУНКЦІЇ ОБЛІКУ В ПОСИЛЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
24550. ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ (на прикладі міста Умань) Автореферат 28 стр.
24551. Принципи архітектурно-планувальних рішень житлових будинків 30-х рр. ХХ ст. в м. Києві та їх використання в сучасній практиці проектування Автореферат 24 стр.
24552. ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ПРАВОСЛАВНИХ ДУХОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 26 стр.
24553. ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ СОЦІАЛЬНО - РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ (для безпритульних дітей та підлітків) Автореферат 30 стр.
24554. ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСТАВКОВИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 25 стр.
24555. ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УМОВАХ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ КВАРТАЛІВ Автореферат 26 стр.
24556. ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ З ВРАХУВАННЯМ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАННЯ Автореферат 29 стр.
24557. ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ І РЕГЕНЕРАЦІЇ МІСТ ЛІВАНУ (НА ПРИКЛАДІ міста ТИР) Автореферат 25 стр.
24558. ПРИНЦИПИ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
24559. ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА СИНДРОМ МЕЛЛОРІ-ВЕЙССА. Автореферат 21 стр.
24560. Принципи генетичного аналізу жита посівного (Secale cereale L.) за генетично моно- або поліморфними ознаками Автореферат 24 стр.
24561. Принципи дзен-буддизму у філософії Дoґена Автореферат 23 стр.
24562. Принципи дидактики як об`єкт історико-філософської рефлексії Автореферат 26 стр.
24563. Принципи диференційної діагностики та лікування хворих з тяжкою рановою інфекцією і сепсісом. Автореферат 24 стр.
24564. Принципи ергономічного формування архітектурного середовища помешкань для інвалідів Автореферат 30 стр.
24565. ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ дрібнороздрібної торгівлі Автореферат 26 стр.
24566. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ УНІДРУА ТА LEX MERCATORIA В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Автореферат 27 стр.
24567. ПРИНЦИПИ МІСТОБУДІВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕГРАДАЦІЇ РІЧКИ Автореферат 26 стр.
24568. Принципи моделювання громадянського суспільства як системи соціально - політичних відносин. Автореферат 27 стр.
24569. Принципи навчання і виховання у педагогічній спадщині С.І.Миропольського Автореферат 21 стр.
24570. Принципи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю України Автореферат 25 стр.
24571. ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
24572. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
24573. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОРТІВ ПО ЗАЛУЧЕННЮ ВАНТАЖОПОТОКІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ Автореферат 20 стр.
24574. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ СИНТЕЗУ ІНТЕГРОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ КОМЕРЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ Автореферат 24 стр.
24575. Принципи організації та функціонування державної служби в Україні Автореферат 27 стр.
24576. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ЦІЛІСНОСТІ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ 1970-х – 1990-х РОКІВ Автореферат 49 стр.
24577. ПРИНЦИПИ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЗНИЖЕННІ ВИСОТИ ПРИКУСУ, ЙОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 40 стр.
24578. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ І ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
24579. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРЕЦИЗІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ВЕЛИЧИН ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Автореферат 24 стр.
24580. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 25 стр.
24581. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО- ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНОГО СТАНУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ Автореферат 49 стр.
24582. ПРИНЦИПИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
24583. ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 28 стр.
24584. ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ І ЛОКАЛЬНОЇ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ Автореферат 36 стр.
24585. ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ В ЗАКОНОДАВЧІЙ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
24586. ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНОЇ ТИПОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ Автореферат 60 стр.
24587. Принципи розкриття злочинів Автореферат 26 стр.
24588. Принципи соціальної держави: стан і перспективи їх реалізації в Україні Автореферат 30 стр.
24589. ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ МАЛОСРІБНИХ ФОТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ГЕТЕРОФАЗНИМИ МІКРОКРИСТАЛАМИ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФІЇ ТА ГОЛОГРАФІЇ Автореферат 23 стр.
24590. ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІРИКИ ІНОКЕНТІЯ АННЕНСЬКОГО Автореферат 28 стр.
24591. ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ ЗАБУДОВИ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ, ЩО ПІДТОПЛЮЮТЬСЯ Автореферат 19 стр.
24592. ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
24593. ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО- ПЛАНУВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ІСНУЮЧІЙ МІСЬКІЙ ЗАБУДОВІ Автореферат 20 стр.
24594. ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ АДАПТИВНОГО ЗРОШЕННЯ Автореферат 53 стр.
24595. Принципи та методи просторової організації соціальної інфраструктури села в умовах економічних трансформацій Автореферат 23 стр.
24596. ПРИНЦИПИ УСНОСТІ, БЕЗПОСЕРЕДНОСТІ ТА БЕЗПЕРЕРВНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Автореферат 27 стр.
24597. ПРИНЦИПИ УТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ СЛОВОТВОРЧИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ (на матеріалі англійської економічної термінолексики) Автореферат 30 стр.
24598. ПРИНЦИПИ ФАКТУРНО-ПОЛІФОНІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ Автореферат 19 стр.
24599. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ПРАВОСЛАВНОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО ХРАМУ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
24600. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО - ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ СІЛЬСЬКОГО САДИБНОГО ЖИТЛА Західного Поділля Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245  [246]  247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389