Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

24301. Правове реҐулювання державно-церковних відносин у Радянській Україні в 1917-1941 роках (на матеріалі Донецького реґіону) Автореферат 26 стр.
24302. Правове становище акціонерів за законодавством України Автореферат 25 стр.
24303. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ В АСПЕКТІ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 49 стр.
24304. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАМІЖНЬОЇ ЖІНКИ ВІД СТАРОДАВНЬОГО ДО НОВІТНЬОГО ЧАСУ Автореферат 56 стр.
24305. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
24306. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XIV – XVI ст.ст.: ДЕТЕРМІНАЦІЯ РЕЛІГІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ ДЕРЖАВИ Автореферат 28 стр.
24307. Правове становище національних меншин в Україні (1917-2000) Автореферат 40 стр.
24308. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПІВДНЯ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ОДЕСИ) Автореферат 28 стр.
24309. Правове становище особистих селянських господарств в Україні Автореферат 32 стр.
24310. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
24311. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ІНСПЕКЦІЙ Автореферат 31 стр.
24312. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СПЕЦІАЛІСТІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 29 стр.
24313. правове становище холдингових компаній за законодавством україни Автореферат 27 стр.
24314. ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Автореферат 28 стр.
24315. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД Автореферат 33 стр.
24316. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні Автореферат 29 стр.
24317. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІД АНТИКОНКУРЕНТНИХ ДІЙ В ЕКОНОМІЧНІЙ КОНКУРЕНЦІЇ Автореферат 25 стр.
24318. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ Автореферат 66 стр.
24319. ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Автореферат 30 стр.
24320. ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
24321. Правовий менеджмент податкової міліції (загальнотеоретичний аспект) Автореферат 23 стр.
24322. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН Автореферат 28 стр.
24323. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОСОЮЗУ Автореферат 21 стр.
24324. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ СПІВРОБІТНИЦТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З КРАЇНАМИ СЕРЕДЗЕМНОМОР'Я Автореферат 18 стр.
24325. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ АКРЕДИТИВУ ЯК ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ Автореферат 30 стр.
24326. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ НАУКОВИХ УСТАНОВ Автореферат 35 стр.
24327. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
24328. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ Автореферат 32 стр.
24329. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ГРОМАДЯНАМ НА ПРАВІ ВЛАСНОСТІ Автореферат 23 стр.
24330. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗОН НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
24331. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ Автореферат 34 стр.
24332. правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності Автореферат 26 стр.
24333. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА, ЩО Є В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ Автореферат 23 стр.
24334. Правовий режим малих річок в Україні Автореферат 23 стр.
24335. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МОРСЬКИХ ПРОСТОРІВ ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКОГО БАСЕЙНУ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 22 стр.
24336. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ) Автореферат 26 стр.
24337. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 24 стр.
24338. правовий статус адвоката в україні Автореферат 30 стр.
24339. ПРАВОВИЙ СТАТУС АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО Автореферат 26 стр.
24340. ПРАВОВИЙ СТАТУС БЛАГОДІЙНИХ УСТАНОВ ТА ТОВАРИСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
24341. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ Автореферат 26 стр.
24342. Правовий статус державних банків в Україні Автореферат 27 стр.
24343. Правовий статус державного службовця як сучасника трудових правовідносин Автореферат 27 стр.
24344. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖЕРТВ ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ Автореферат 28 стр.
24345. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Автореферат 31 стр.
24346. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
24347. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
24348. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ ЯК СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ Автореферат 25 стр.
24349. ПРАВОВИЙ СТАТУС МІЖНАРОДНОГО КОМІТЕТУ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ Автореферат 29 стр.
24350. ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЦЕВИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК Автореферат 33 стр.
24351. ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
24352. ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЬКОГО ГОЛОВИ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
24353. ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
24354. ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕПОВНОЛІТНЬОГО ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ Автореферат 26 стр.
24355. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ Автореферат 31 стр.
24356. правовий статус області в україні Автореферат 23 стр.
24357. Правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939 рр.) Автореферат 25 стр.
24358. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 28 стр.
24359. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ – ПЛАТНИКА ПОДАТКУ Автореферат 31 стр.
24360. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 28 стр.
24361. Правовий статус парламентської опозиції (порівняльно-правовий аналіз) Автореферат 30 стр.
24362. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
24363. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У ПЕРЕХІДНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (порівняльно-правовий аналіз на матеріалах країн СНД) Автореферат 28 стр.
24364. правовий статус рахункової палати україни Автореферат 27 стр.
24365. ПРАВОВИЙ СТАТУС СВІДКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
24366. Правовий статус службовця органів внутрішніх справ: проблеми загальної теорії Автореферат 28 стр.
24367. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ Автореферат 26 стр.
24368. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
24369. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 29 стр.
24370. ПРАВОВИЙ СТАТУС УСТАНОВ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
24371. ПРАВОВИЙ СТАТУС УСТАНОВИ ЯК УЧАСНИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН Автореферат 32 стр.
24372. Правовий статус християнської церкви за римським імператорським законодавством IV сторіччя Автореферат 27 стр.
24373. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) Автореферат 25 стр.
24374. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЗАСНОВАНИХ ДЕРЖАВОЮ Автореферат 25 стр.
24375. ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) Автореферат 29 стр.
24376. Правозастосувальна діяльність органів місцевого самоврядування україни: питання теорії та практики Автореферат 33 стр.
24377. ПРАВОЗАСТОСУВАЛЬНИЙ РОЗСУД (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ) Автореферат 21 стр.
24378. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА Автореферат 29 стр.
24379. ПРАВОМІРНА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ Автореферат 24 стр.
24380. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ) Автореферат 29 стр.
24381. ПРАВООХОРОННІ ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: ЗМІСТ І РЕАЛІЗАЦІЯ Автореферат 26 стр.
24382. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРИРОДА, СУТНІСТЬ, ГУМАНІЗМ (теоретико-правові та методологічні аспекти) Автореферат 23 стр.
24383. ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 33 стр.
24384. ПРАВОРОЗУМІННЯ: ГЕРМЕНЕВТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 25 стр.
24385. ПРАВОСВІДОМІСТЬ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Автореферат 21 стр.
24386. ПРАВОСЛАВНІ ІНСТИТУЦІЇ ТА ДУХОВЕНСТВО ЯК СУБ’ЄКТИ ФОРМУВАННЯ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНОГО ДІЛОВОДСТВА ВОЛИНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 27 стр.
24387. Православні монастирські комплекси України / Принципи функціональної і естетичної реабілітації / Автореферат 21 стр.
24388. ПРАВОСЛАВНІ ХРАМИ ТА МОНАСТИРІ КРИМУ ЯК ОСЕРЕДКИ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ ГРЕЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ (кінець XVIII – 30-і роки ХХ ст.) Автореферат 22 стр.
24389. ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ (1991 – 2001рр.) Автореферат 35 стр.
24390. ПРАВОСЛАВНА ЗАУПОКІЙНО-ПОМИНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 26 стр.
24391. Православна церква в Україні наприкінці ХVII – у XVIII-му ст.: історіографія Автореферат 45 стр.
24392. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1939-1945 РР.: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР Автореферат 31 стр.
24393. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА БУКОВИНІ У 1944 – 1991 РР. (ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВЗАЄМИНИ) Автореферат 28 стр.
24394. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА ЗАКАРПАТТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. Автореферат 31 стр.
24395. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (1775 – рр.) Автореферат 48 стр.
24396. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН РОСІЇ І РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ КІНЦЯ XVII - XVIII СТ. Автореферат 25 стр.
24397. ПРАВОСЛАВНЕ ДУХОВЕНСТВО В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ 20–30-х рр. ХХ ст. Автореферат 27 стр.
24398. Православне сектантство в україні: суспільно-духовні витоки, особливості трансформації Автореферат 40 стр.
24399. ПРАВОСЛАВНЕ ЧЕРНЕЦТВО В УКРАЇНІ ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН Автореферат 19 стр.
24400. ПРАВОСЛАВНИЙ АРХЕТИП СІМ’Ї У КОНТЕКСТІ КОМУНІКАТИВНИХ ВІДНОСИН Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243  [244]  245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389