Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

24201. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
24202. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПОЛІТИЧНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН НА СВОБОДУ ЗБОРІВ, МІТИНГІВ, ВУЛИЧНИХ ПОХОДІВ І ДЕМОНСТРАЦІЙ Автореферат 27 стр.
24203. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Автореферат 25 стр.
24204. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР Автореферат 36 стр.
24205. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ Автореферат 27 стр.
24206. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАСТОВИХ КОМПАНІЙ ТА ДОВІРЧИХ ТОВАРИСТВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ Автореферат 29 стр.
24207. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДВОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА Автореферат 26 стр.
24208. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЗБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПРАВОМ ЄС) Автореферат 28 стр.
24209. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 31 стр.
24210. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
24211. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА Автореферат 25 стр.
24212. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ в україні Автореферат 28 стр.
24213. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ГЕНЕРАЛЬНИХ ПІДРЯДНИКІВ ТА СУБПІДРЯДНИКІВ У КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ Автореферат 24 стр.
24214. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ПОСТАВКУ НАФТИ Автореферат 21 стр.
24215. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОДАТКОВОГО ВИПУСКУ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ Автореферат 33 стр.
24216. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТАВИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
24217. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ СТЯГНЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОСІБ, ПОЗБАВЛЕНИХ ВОЛІ Автореферат 25 стр.
24218. Правове регулювання заходів щодо відновлення платоспроможності боржника Автореферат 27 стр.
24219. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
24220. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ Автореферат 24 стр.
24221. Правове регулювання комерційної реклами в Україні Автореферат 23 стр.
24222. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОВСЬКОГО БАСЕЙНУ Автореферат 28 стр.
24223. Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України Автореферат 28 стр.
24224. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
24225. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 33 стр.
24226. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
24227. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 26 стр.
24228. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УНІВЕРСАЛЬНОМУ ТА ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ Автореферат 27 стр.
24229. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
24230. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРИВАТНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (МАТЕРІАЛЬНО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 22 стр.
24231. Правове регулювання майнових відносин подружжя (порівняльно-правовий аспект) Автореферат 29 стр.
24232. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ АПК Автореферат 23 стр.
24233. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ Автореферат 23 стр.
24234. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. (НА МАТЕРІАЛАХ КРИМУ) Автореферат 6 стр.
24235. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ АВТОНОМІЇ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД Автореферат 24 стр.
24236. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПОДАТКОВИХ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
24237. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
24238. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОПРОТЕСТУВАННЯ ВЕКСЕЛЯ Автореферат 25 стр.
24239. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
24240. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ (1917-1929 рр.) Автореферат 26 стр.
24241. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
24242. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
24243. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ МАЙНА Автореферат 25 стр.
24244. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
24245. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ПОВНИХ ТОВАРИСТВ Автореферат 33 стр.
24246. Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки Автореферат 23 стр.
24247. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЧЕСЬКій та СЛОВАЦЬКій РЕСПУБЛІках Автореферат 32 стр.
24248. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ Автореферат 27 стр.
24249. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці Автореферат 24 стр.
24250. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ Автореферат 34 стр.
24251. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні Автореферат 29 стр.
24252. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ В ПРЯМОМУ ЗМІШАНОМУ СПОЛУЧЕННІ Автореферат 27 стр.
24253. Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом Автореферат 24 стр.
24254. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
24255. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ Автореферат 22 стр.
24256. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОД ПІДПРИЄМСТВ: ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ В’ЄТНАМ Автореферат 29 стр.
24257. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ІНФОРМАЦІЮ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 28 стр.
24258. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
24259. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ОСОБЛИВОГО ЗАХИСТУ Автореферат 27 стр.
24260. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
24261. Правове регулювання працевлаштування в Україні Автореферат 25 стр.
24262. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
24263. Правове регулювання припинення трудового договору: теоретичний аспект Автореферат 26 стр.
24264. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
24265. Правове регулювання процесу фінансового контролю (за законодавством України) Автореферат 27 стр.
24266. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ (ЦИВІЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 30 стр.
24267. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ Автореферат 25 стр.
24268. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗЛУЧЕННЯ ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
24269. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ Автореферат 29 стр.
24270. Правове регулювання світового ринку космічних послуг і технологій Автореферат 24 стр.
24271. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПОМОГАМИ У ЗВ’ЯЗКУ З НАРОДЖЕННЯМ ТА ВИХОВАННЯМ ДИТИНИ Автореферат 27 стр.
24272. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
24273. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
24274. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
24275. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
24276. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 30 стр.
24277. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
24278. Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно - правовий аспект) Автореферат 25 стр.
24279. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ НА РИНКАХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Автореферат 26 стр.
24280. Правове регулювання судового захисту трудових прав громадян Автореферат 26 стр.
24281. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ЩОДО ЛІСІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Автореферат 32 стр.
24282. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 26 стр.
24283. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В РАМКАХ СПІЛЬНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА Автореферат 32 стр.
24284. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ Автореферат 30 стр.
24285. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ РОБОТОДАВЦЯ - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Автореферат 26 стр.
24286. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 25 стр.
24287. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ (ІСТОРИЧНО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 26 стр.
24288. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ Автореферат 22 стр.
24289. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ І ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ Автореферат 28 стр.
24290. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ ФОРВАРДНИХ УГОД НА ТОВАРНИХ БІРЖАХ Автореферат 22 стр.
24291. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
24292. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УСИНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
24293. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 33 стр.
24294. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ Автореферат 31 стр.
24295. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯНИНА Автореферат 28 стр.
24296. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН Автореферат 27 стр.
24297. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
24298. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
24299. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН І ЦІНОУТВОРЕННЯ Автореферат 30 стр.
24300. правове регулюванняміжнародної торгівлі в системі гатт/сот(інституційні засади) Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242  [243]  244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389