Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

24001. ПРАВО ТА МОРАЛЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 30 стр.
24002. ПРАВО УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН НА САМОЗАХИСТ Автореферат 29 стр.
24003. ПРАВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЯК ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ, УГОРСЬКІЙ, СЛОВАЦЬКІЙ ТА ЧЕСЬКІЙ Автореферат 31 стр.
24004. ПРАВО як нормативна основа формування правопорядку Автореферат 29 стр.
24005. Право як ціннісна категорія Автореферат 30 стр.
24006. ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ Автореферат 25 стр.
24007. ПРАВОВI ОСНОВИ КОНТРОЛЬНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОГО КОМIТЕТУ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
24008. ПРАВОВI ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Й ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОЗДОРОВЧИХ ТА РЕКРЕАЦІЙНИХ МІСЦЕВОСТЕЙ (НА МАТЕРІАЛАХ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ) Автореферат 25 стр.
24009. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА) Автореферат 50 стр.
24010. Правові аспекти екологічного ризику Автореферат 24 стр.
24011. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
24012. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
24013. Правові аспекти лібералізації міжнародних повітряних перевезень Автореферат 23 стр.
24014. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 26 стр.
24015. Правові аспекти регіональної екологічної політики (на матеріалах Придніпровського регіону) Автореферат 25 стр.
24016. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств Автореферат 30 стр.
24017. ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 28 стр.
24018. ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ Автореферат 26 стр.
24019. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
24020. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
24021. Правові засади діяльнОстІ органів внутрішніх справ уРСР на транспорті У першій половині ХХ ст. Автореферат 65 стр.
24022. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
24023. Правові засади доходів і видатків місцевих бюджетів в Україні Автореферат 32 стр.
24024. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
24025. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТАВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
24026. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
24027. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ЯК ЧЛЕНА ООН (40-і – ПОЧАТОК 60-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 31 стр.
24028. ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНЦЕСІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
24029. Правові засади оподаткування фізичних осіб - підприємців Автореферат 25 стр.
24030. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ (листопад 1918 – 1921 рр.) Автореферат 30 стр.
24031. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА БЕЗПЕКИ Автореферат 63 стр.
24032. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОЗАБЮДЖЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 25 стр.
24033. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖНОГО СУДУ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ (господарсько-правовий аспект) Автореферат 27 стр.
24034. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ТРЕТІМИ КРАЇНАМИ Автореферат 49 стр.
24035. Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні Автореферат 23 стр.
24036. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ З КІНЦЯ ХІХ СТ. ДО 2001 Р. (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ) Автореферат 29 стр.
24037. ПРАВОВІ ЗАСАДИ УТРИМАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ Автореферат 30 стр.
24038. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
24039. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Автореферат 20 стр.
24040. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
24041. ПРАВОВІ засоби вирішення міжнародних спорів У РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 27 стр.
24042. ПРАВОВІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 30 стр.
24043. ПРАВОВІ ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ Автореферат 31 стр.
24044. Правові основи виконання Державного бюджету України Автореферат 26 стр.
24045. ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 27 стр.
24046. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПОРЯДКУ Автореферат 31 стр.
24047. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
24048. Правові основи місцевого оподаткування в Україні Автореферат 24 стр.
24049. ПРАВОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Автореферат 24 стр.
24050. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛИЦЬКОГО КРАЙОВОГО СЕЙМУ (1861-1918рр.) Автореферат 25 стр.
24051. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1946 –1953 РР.) Автореферат 26 стр.
24052. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПАРТНЕРСТВА МІЛІЦІЇ І НАСЕЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
24053. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. Автореферат 31 стр.
24054. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
24055. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. Автореферат 30 стр.
24056. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ Автореферат 32 стр.
24057. ПРАВОВІ ОСНОВИ СЛУЖБИ КРИМСЬКИХ ТАТАР У ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1784 – 1917 рр.) Автореферат 31 стр.
24058. ПРАВОВІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
24059. ПРАВОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЇХ ОПЕРАЦІЙ Автореферат 27 стр.
24060. Правові основи управління післядипломною освітою в Україні Автореферат 26 стр.
24061. ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ( ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ) Автореферат 23 стр.
24062. ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ МАЮТЬ ВЛАСНУ БАЗУ РОЗМІЩЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ) Автореферат 25 стр.
24063. Правові основи фінансування комунального господарства Автореферат 29 стр.
24064. ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ Автореферат 29 стр.
24065. ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСНОГО ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЯК УМОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ Автореферат 25 стр.
24066. Правові питання забезпечення пенсіями за вислугу років працівників органів внутрішніх справ Автореферат 29 стр.
24067. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОРЕНДИ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
24068. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДО МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАПОДІЯНУ НИМИ ШКОДУ Автореферат 25 стр.
24069. ПРАВОВІ ПИТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ Автореферат 20 стр.
24070. ПРАВОВІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
24071. Правові питання структури ТА діяльності органів зовнішніх зносин Республіки Гвінея Автореферат 27 стр.
24072. ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ МИХАЙЛА ЛОЗИНСЬКОГО Автореферат 25 стр.
24073. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ Автореферат 25 стр.
24074. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЛІЦЕНЗУВАННЯ Автореферат 21 стр.
24075. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
24076. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Автореферат 60 стр.
24077. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 29 стр.
24078. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ Автореферат 59 стр.
24079. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У ДЕРЖАВІ Автореферат 61 стр.
24080. Правові проблеми реформування Пенітенціарної системи в Україні Автореферат 24 стр.
24081. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
24082. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ Автореферат 47 стр.
24083. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Автореферат 38 стр.
24084. ПРАВОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БЄЛАРУСЬ: СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ Автореферат 34 стр.
24085. ПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ) Автореферат 49 стр.
24086. ПРАВОВІ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ ВІДНОВЛЕННЯ (РЕКОНСТРУКЦІЇ) ВТРАЧЕНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ Автореферат 33 стр.
24087. Правові та організаційні аспекти управління слідчими підрозділами органів внутрішніх справ України Автореферат 25 стр.
24088. Правові та організаційні засади виконання покаранНя в кримінально-виконавчих установах відкритого типу Автореферат 25 стр.
24089. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ (ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ) Автореферат 31 стр.
24090. ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ПРОФСПІЛОК У РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 27 стр.
24091. Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні Автореферат 27 стр.
24092. ПРАВОВІДНОСИНИ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 32 стр.
24093. ПРАВОВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ Автореферат 34 стр.
24094. ПРАВОВІДНОСИНИ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДНОВЛАСНИКА ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ Автореферат 27 стр.
24095. ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ФОРМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
24096. ПРАВОВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ВНАСЛІДОК НЕДОЛІКІВ ТОВАРІВ, РОБІТ (ПОСЛУГ) Автореферат 27 стр.
24097. ПРАВОВА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 26 стр.
24098. ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Автореферат 30 стр.
24099. ПРАВОВА ДЕРЖАВА ЯК ПРЕДМЕТ ПОЛІТОГІЇ: історія, теорія, методологія дослідження. Автореферат 42 стр.
24100. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240  [241]  242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389