Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

23701. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ РЕЗЕКЦІЇ ПЕЧІНКИ Автореферат 21 стр.
23702. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ШАХТАРСЬКИХ МІСТ ДОНБАСУ Автореферат 27 стр.
23703. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ХРОНОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІНГІБІТОРОМ АПФ СПІРАПРИЛОМ ТА АНТАГОНІСТОМ КАЛЬЦІЮ АМЛОДИПІНОМ Автореферат 30 стр.
23704. Порівняльна оцінка якості життя хворих на рак ободової та прямої кишки, Оперованих традиційним ( відкритим) та лапароскопічним методами Автореферат 23 стр.
23705. ПОРІВНЯЛЬНА ПЕРЕВАГА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЦТВА І ТОРГІВЛІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ Автореферат 35 стр.
23706. Порівняльна судово-медична характеристика ушкоджень, заподіяних при пострілах з використанням різних видів 9 мм пістолетних боєприпасів Автореферат 35 стр.
23707. ПОРІВНЯЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИНАЗЕПАМУ ТА ГІДАЗЕПАМУ - ПРОЛІКІВ 1,4-БЕНЗДІАЗЕПІНОВОЇ СТРУКТУРИ Автореферат 22 стр.
23708. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РІЗНИХ ВИДІВ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ПРОРИВНІЙ ПІЛОРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ВИРАЗЦІ Автореферат 93 стр.
23709. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ МЕТОПРОЛОЛУ, БІСОПРОЛОЛУ ТА КАРВЕДІЛОЛУ НА КЛІНІЧНИЙ СТАТУС ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА У ХВОРИХ НАХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ Автореферат 31 стр.
23710. Порівняльна характеристика електричної активності головного мозку і нервово-м'язового апарату при нормальних рухах і хореїчних гіперкінезах Автореферат 22 стр.
23711. Порівняльна характеристика ефективності використання ультрафіолетового опромінення та поляризованого світла в комплексній терапії хворих на псоріаз Автореферат 21 стр.
23712. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ УРОГЕНІТАЛЬНОЇ ХЛАМІДІЙНОЇ ІНФЕКЦІЇ Автореферат 22 стр.
23713. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХРОМОСОМНОЇ ПАТОЛОГІЇ У I ТА II ТРИМЕСТРАХ ВАГІТНОСТІ Автореферат 30 стр.
23714. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ НЕЗ’ЯСОВАНОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 29 стр.
23715. Порівняльна характеристика методів радіомодифікації пухлини при променевому лікуванні хворих на рак слизової оболонки ротової порожнини Автореферат 31 стр.
23716. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У КРОЛІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ РІЗНИХ ВИДІВ АРТЕРІОСКЛЕРОЗУ Автореферат 30 стр.
23717. Порівняльна характеристика профілактичної та лікувальної ефективності антимікробних препаратів бісчеТвертинного амонію В профілактиці та лікуванні хронічних верхівкових періодонтитів Автореферат 27 стр.
23718. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОАКУСТИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ СЛУХОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТА 2 ТИПУ Автореферат 29 стр.
23719. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ, ХІМІЧНОГО СКЛАДУ, ФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НОРМАЛЬНОЇ І ДЕФЕКТНОЇ ВОВНИ Автореферат 23 стр.
23720. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕМОГЛОБІНІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕРИТРОЦИТАРНОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ПРЕДСТАВНИКІВ КЛАСУ ССАВЦІВ І КЛАСУ РИБ Автореферат 28 стр.
23721. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТІАМІНЗВ'ЯЗУЮЧИХ БІЛКІВ МОЗКУ, ПЕЧІНКИ ТА НИРОК ЩУРІВ Автореферат 26 стр.
23722. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ САНУЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ, ТИМПАНОПЛАСТИКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ Автореферат 31 стр.
23723. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХІРУРГІЧНИХ МЕТОДІВ РОЗРОДЖЕННЯ (КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ, ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЇ ПЛОДА, ОПЕРАЦІЇ АКУШЕРСЬКИХ ЩИПЦІВ) ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я МАТЕРІ І ДИТИНИ Автореферат 24 стр.
23724. ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ тРНКSER і тРНКLEU ІЗ THERMUS THERMOPHILUS І ДІЛЯНОК ЇХНЬОГО КОНТАКТУ З ГОМОЛОГІЧНИМИ АМІНОАЦИЛ - тРНК СИНТЕТАЗАМИ Автореферат 26 стр.
23725. ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ, ВІДГОДІВЕЛЬНИХ ТА МЯСНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ РІЗНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ Автореферат 26 стр.
23726. порівняльне дослідження антимікробних та біологічних властивостей супозиторіїв Автореферат 24 стр.
23727. ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ АНТИСЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 23 стр.
23728. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО ЯК НАУКА ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК Автореферат 28 стр.
23729. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО: ПРИРОДА ТА МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 26 стр.
23730. ПОРІВНЯЛЬНЕ ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛЕРІАНИ ПАГОНОНОСНОЇ ТА ВАЛЕРІАНИ ВИСОКОЇ Автореферат 24 стр.
23731. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ПОЛІЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, США, КАНАДИ ТА ФРАНЦІЇ) Автореферат 27 стр.
23732. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 15 стр.
23733. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ І КАТЕГОРІЙ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
23734. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ Автореферат 61 стр.
23735. Порівняльний аналіз методів модулярної редукції Автореферат 13 стр.
23736. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЛЬ РІЗНИХ КОМПОНЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ РИНЕНЦЕФАЛЬНИХ СТРУКТУР ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН (ЩУРІВ, МИШЕЙ, МОРСЬКИХ СВИНОК) Автореферат 26 стр.
23737. Порівняльний аналіз ооцитів, яйцеклітин та ембріонів великої рогатої худоби і свині, що були отримані в умовах in vivo та in vitro Автореферат 21 стр.
23738. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР Автореферат 53 стр.
23739. Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу і суміжних галузей Автореферат 22 стр.
23740. Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів Київського Полісся та Середнього Побужжя Автореферат 28 стр.
23741. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ДОКТРИН ІСЛАМУ ТА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ Автореферат 28 стр.
23742. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 26 стр.
23743. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП Автореферат 28 стр.
23744. Порівняльний аналіз фонетичної будови та лексико-семантичної системи турецької та кримськотатарської мов Автореферат 27 стр.
23745. Порівняльний аналіз формування української політичної елітИ НА ЗЛАМНИХ ЕТАПАХ XX СТОЛІТТЯ (кіНець 10-х І 90-і роки) Автореферат 21 стр.
23746. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА РЕГУЛЯТОРНИХОСОБЛИВОСТЕЙ КІНАЗ РИБОСОМНОГО БІЛКА S6(S6K1 і S6K2) Автореферат 21 стр.
23747. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВИМІР ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ І ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ДЕРЖАВ Автореферат 26 стр.
23748. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВПЛИВ КАРВЕДІЛОЛУ ТА АТЕНОЛОЛУ НА ДОБОВИЙ ПРОФІЛЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ПОКАЗНИКИ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Автореферат 29 стр.
23749. ПОРІВНЯЛЬНИЙ КЛІНІКО-ЕТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МАНІПУЛЯТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИ ЕНДО- І ЕКЗОГЕННИХ ПСИХОЗАХ Автореферат 19 стр.
23750. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ імунотропних ВЛАСТИВОСТЕЙ РЯДУ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ, які ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ ЛЕГЕНІВ Автореферат 26 стр.
23751. Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права Автореферат 29 стр.
23752. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ ТА ФРАНЦІЇ Автореферат 27 стр.
23753. ПОРІВНЯЛЬНО–АНАТОМІЧНІ АСПЕКТИ КРОВОПОСТАЧАННЯ ПЛАЦЕНТИ І ЛЕГЕНЬ ПРИ РІЗНИХ СТУПЕНЯХ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 25 стр.
23754. ПОРІВНЯННЯ АНТИАНГІНАЛЬНОЇ ТА АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФЕЛОДИПІНУ ТА АМЛОДИПІНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ІЗ СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Автореферат 30 стр.
23755. ПОРІВНЯННЯ В ІДІОСТИЛІ М.О.ШОЛОХОВА: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 25 стр.
23756. ПОРІВНЯННЯ вУГЛЕАМОНІЙНОЇ СОЛІ З ПРОПІОНОВОЮ КИСЛОТОЮ ПРИ КОНСЕРВУВАННІ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ТА ДІЯ АМІАКУ ЧЕРЕЗ ЙОГО СПОЛУКИ В КОРМІ НА ОРГАНІЗМ БИЧКІВ ПРИ ВІДГОДІВЛІ Автореферат 25 стр.
23757. ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОСПОРИНУ З ДІЄЮ ІНШИХ ПРОБІОТИКІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА НЕСПЕЦИФІЧНИЙ ВИРАЗКОВИЙ КОЛІТ Автореферат 30 стр.
23758. Порівняння ефективності методів підсилення залізобетонних згинальних елементів Автореферат 18 стр.
23759. Порівняння залізисто-кременистих і вміщуючих формацій Східно-Ганнівської смуги та Саксаганського району Криворізького басейну (на прикладі Ганнівського родовища та родовища шахти ім. В.І.Леніна) Автореферат 27 стр.
23760. Порівняння цитогенетичної та антимікротрубочкової активності фітотоксичних металів Автореферат 29 стр.
23761. Пореформений розвиток сільського господарства в регіоні Автореферат 24 стр.
23762. Пореформений розвиток сільськогосподарських підприємств Івано-Франківського Прикарпаття Автореферат 31 стр.
23763. ПОРЕФОРМЕНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ Автореферат 31 стр.
23764. ПОРИ У КОНДЕНСАТАХ І КОМПОЗИЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 46 стр.
23765. ПОРИСТІ КОНСТРУКЦІЇ ВОДОПРОВІДНИХ СПОРУД, ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК, ОПТИМІЗАЦІЯ Автореферат 39 стр.
23766. ПОРОГОВІ АКУСТО-ОПТИЧНІ ЯВИЩА В КРИСТАЛАХ ТА НИЗЬКОРОЗМІРНИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 28 стр.
23767. ПОРОЗРЯДНІ ЛОГАРИФМІЧНІ АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ Автореферат 19 стр.
23768. ПОРОСЬКІ ЗЕМЛІ середини ХІІІ - середини ХVІ ст. Автореферат 28 стр.
23769. ПОРТАЛИ ВІДКРИТИХ РОЗПОДІЛЬчИХ ПриСТРОЇВ З ГАРАНТОВАНИМИ ПОКАЗНИКАМИ БЕЗВІДКАЗНОСТІ та ДОВГОВІЧНОСТІ Автореферат 23 стр.
23770. портландцементи з комплексними модифікаторами на основі полікарбоксилатів Автореферат 25 стр.
23771. ПОРТРЕТНИЙ ОПИС У РІЗНИХ ТИПАХ ТЕКСТУ Автореферат 20 стр.
23772. ПОРТУГАЛЬСЬКА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ Автореферат 29 стр.
23773. ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
23774. ПОРТФЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ У КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ”) Автореферат 30 стр.
23775. ПОРУШЕННЯ Na-ТРАНСПОРТУЮЧИХ СИСТЕМ В ЕРИТРОЦИТАХ У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ, АЛКОГОЛЬНІ ПСИХОЗИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 23 стр.
23776. Порушення no-ЗАЛЕЖНої регуляції скорочувальних реакцій судин та серця за умов експериментального цукрового діабету Автореферат 25 стр.
23777. ПОРУШЕННЯ І КОРЕКЦІЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРОВІ В ГОСТРИЙ ПЕРІОД ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ Автореферат 24 стр.
23778. ПОРУШЕННЯ ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ, ОБМІНУ ЖИРНИХ КИСЛОТ І ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ГНІЙНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ КАЛЬКУЛЬОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ Автореферат 26 стр.
23779. ПОРУШЕННЯ ІМУННОГО СТАТУСУ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ МІЖКЛІТИННОЇ КООПЕРАЦІЇ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ТА РОЗРОБКА СПОСОБІВ СИСТЕМНОЇ ТА РЕГІОНАРНОЇ ІМУНОМОДУЛЯЦІЇ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ Автореферат 49 стр.
23780. ПОРУШЕННЯ ІМУННОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ ТА ЇХ КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 25 стр.
23781. ПОРУШЕННЯ ІМУНОЛОГІЧНОГО І АДАПТАЦІЙНОГО СТАНУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КАНДИДОЗ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ Автореферат 29 стр.
23782. ПОРУШЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ ПРИ МІОМІ МАТКИ У ДРУЖИНИ ТА ЙОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 21 стр.
23783. Порушення адаптаційно-компенсаторних механізмів при кишкових стомах у дітей і їх ХІРУРГІЧНА корекція (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 44 стр.
23784. ПОРУШЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМ У ДІТЕЙ З НАБУТОЮ НЕУСКЛАДНЕНОЮ МІОПІЄЮ І ЇХ КОРЕКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІТОТЕРАПІЇ Автореферат 28 стр.
23785. Порушення антиоксидантної та іон-транспортувальних систем сперматозоїдів при чоловічій неплідності та їх корекція Автореферат 24 стр.
23786. ПОРУШЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ, ІМУННОЇ І ДЕТОКСИКАЦІЙНОЇ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКОВО-НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 30 стр.
23787. ПОРУШЕННЯ В ОРГАНІЗМІ ЖІНОК ПРИ БЕЗПЛІДНОСТІ ІМУНОЛОГІЧНОГО ҐЕНЕЗУ І СПОСОБИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 26 стр.
23788. ПОРУШЕННЯ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ТА ЕНЕРГО- ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ ХЛОРИДОМ КАДМІЮ І СОЛЯНОКИСЛИМ ГІДРАЗИНОМ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 26 стр.
23789. ПОРУШЕННЯ ВЕНОЗНОГО КРОВООБІГУ У ХВОРИХ З ВІДДАЛЕНИМИ НАСЛІДКАМИ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ ТА ЇХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 27 стр.
23790. Порушення внутрішньосімейних відносин з розвитком співзалежності при наркопатології в сім’ї І способи їх психокорекції Автореферат 26 стр.
23791. ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ АБО ТКАНИН ЛЮДИНИ: ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
23792. ПОРУШЕННЯ ГЕМОДИНАМІКИ, ОБМІНУ ЛІПІДІВ, ОКСИДУ АЗОТУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІЗ СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА І ДІЄТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 29 стр.
23793. ПОРУШЕННЯ ДОБОВОГО РИТМУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ З НЕЙРОГУМОРАЛЬНИМИ ФАКТОРАМИ РЕГУЛЯЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ Автореферат 28 стр.
23794. ПОРУШЕННЯ ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ У ТВАРИН З ГОСТРИМ ТОКСИЧНИМ УРАЖЕННЯМ ПЕЧІНКИ І КОРЕКЦІЯ ЇХ ЗА ДОПОМОГОЮ АНТИОКСИДАНТІВ ТА ЕНТЕРОСОРБЕНТА Автореферат 28 стр.
23795. ПОРУШЕННЯ ЗГОРТАЮЧОЇ ТА ПРОТИЗГОРТАЮЧОЇ СИСТЕМ КРОВІ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ Автореферат 42 стр.
23796. ПОРУШЕННЯ ЗДОРОВ’Я СІМ’Ї ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС І ЙОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 35 стр.
23797. ПОРУШЕННЯ ЗДоРОВ’Я СІМ’Ї ПРИ АЛКОГОЛІЗМІ У ЖІНОК ТА ЙОГО ПСИХОТЕРАПІЯ Автореферат 22 стр.
23798. Порушення ліпідного спектру та їх медикаментозна корекція у хворих на хронічний гломерулонефрит Автореферат 22 стр.
23799. ПОРУШЕННЯ ЛЕГЕНЕВОГО СУРФАКТАНТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 25 стр.
23800. Порушення мікробіоценозу піхви і його корекція при використанні внутрішньоматкових контрацептивів Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237  [238]  239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389