Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

23501. ПОЛІТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ: ГЕНЕЗА, КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДЕТЕРМІНАНТИ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ Автореферат 26 стр.
23502. ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО (ДО 1569 Р.) В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ІСТОРІОГРАФІЯХ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. Автореферат 57 стр.
23503. ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСІ ДОБИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІМПЕРІЇ РЮРИКОВИЧІВ (ХІІ століття) Автореферат 50 стр.
23504. ПОЛІТИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Автореферат 29 стр.
23505. ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА ЯК ФОРМА ВЗАЄМОВІДНОСИН СОЦІАЛЬНИХ СИЛ В УМОВАХ УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 45 стр.
23506. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КВІНТА СЕРТОРІЯ У КОНТЕКСТІ КРИЗИ РИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ДРУГОЇ ПОЛ. ІІ – І СТ. ДО Н. Е. Автореферат 30 стр.
23507. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991 – 2000 рр.) Автореферат 30 стр.
23508. Політична діяльність Українського національно-демократичного обєднання (1925-1939 рр.) Автореферат 29 стр.
23509. ПОЛІТИЧНА ДОВІРА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 25 стр.
23510. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА ЛЕГІТИМАЦІЇ Автореферат 25 стр.
23511. Політична етика у сучасних соціотрансформаційних процесах: Український контекст Автореферат 26 стр.
23512. ПОЛІТИЧНА ЕТИКА У ФІЛОСОФІЇ М.О. БЕРДЯЄВА ДОЕМІГРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ (1900-1922 рр.) Автореферат 33 стр.
23513. ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ Автореферат 21 стр.
23514. ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 26 стр.
23515. ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФАКТОР СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕІНТЕҐРАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 24 стр.
23516. ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ Автореферат 29 стр.
23517. ПОЛІТИЧНА КОРЕКТНІСТЬ: концептуальні основи та технологічні прийоми Автореферат 28 стр.
23518. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
23519. політичнА лояльнІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА забезпечення політичного порядку та стабільності держави Автореферат 24 стр.
23520. Політична мова як засіб маніпулятивного впливу Автореферат 26 стр.
23521. ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Автореферат 46 стр.
23522. Політична наука і освіта в Україні: передумови виникнення, процес становлення, перспективи розвитку Автореферат 28 стр.
23523. ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ В РОСІЇ (КІНЕЦЬ 1980-Х – 2000 РР.) Автореферат 22 стр.
23524. Політична опозиція в системі владних відносин України Автореферат 26 стр.
23525. ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ ГЕТЬМАНАТОВІ П.СКОРОПАДСЬКОГО (КВІТЕНЬ-ГРУДЕНЬ 1918р.) Автореферат 27 стр.
23526. ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ ЯК ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ТА СУБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 24 стр.
23527. Політична опозиція як інститут сучасної демократії Автореферат 28 стр.
23528. ПОЛІТИЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЧИННИК ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 45 стр.
23529. Політична пропаганда як засіб становлення і трансформації політичних режимів Автореферат 26 стр.
23530. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ІМІДЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ У СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ ТА МАРКЕТИНГУ Автореферат 26 стр.
23531. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОГО ДИСКУРСУ Автореферат 26 стр.
23532. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОЦЕС Автореферат 25 стр.
23533. ПОЛІТИЧНА РИТОРИКА В ДІАЛОЗІ «СХІД-ЗАХІД»: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 27 стр.
23534. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ: СУТЬ ТА УМОВИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
23535. ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО І УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ Автореферат 24 стр.
23536. ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ШКОЛЯРАВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
23537. ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 34 стр.
23538. Політична стабільність: суть і основні засоби її досягнення в Україні Автореферат 22 стр.
23539. ПОЛІТИЧНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
23540. Політична суб’єктність української нації: ґенеза, стан, тенденції розвитку Автореферат 28 стр.
23541. ПОЛІТИЧНА ТА ЕТНОКУЛЬТУРНА МАРГІНАЛЬНІСТЬ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
23542. ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ Автореферат 51 стр.
23543. ПОЛІТИЧНА ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ В 1920 – 1930-х рр. Автореферат 31 стр.
23544. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ І СУЧАСНЕ СТАНОВИЩЕ Автореферат 48 стр.
23545. Політичне лідерство: сутність та механізм формування в Україні Автореферат 31 стр.
23546. ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 29 стр.
23547. ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИМИ КОНФЛІКТАМИ ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
23548. ПОЛІТИЧНИЙ ІДЕАЛ: ПРОБЛЕМИ ЕВОЛЮЦІЇ ТА ВТІЛЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 50 стр.
23549. ПОЛІТИЧНИЙ ІДЕАЛ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І СУЧАСНА УКРАЇНА Автореферат 54 стр.
23550. ПОЛІТИЧНИЙ ІНТЕРЕС ЯК СПОСІБ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН Автореферат 22 стр.
23551. ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ І НОВИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ Автореферат 46 стр.
23552. Політичний виступ як тип тексту (на матеріалі виступів німецьких політичних діячів кінця 20 століття) Автореферат 24 стр.
23553. Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі Автореферат 30 стр.
23554. Політичний контроль тоталітарної держави за культурно-науковою сферою України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) Автореферат 30 стр.
23555. ПОЛІТИЧНИЙ МІФ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ Автореферат 26 стр.
23556. ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
23557. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 22 стр.
23558. ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОРИЗМ: ІНФОРМАЦІЙНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ Автореферат 28 стр.
23559. ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЩИННИХ ВІДНОСИН НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
23560. ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІЖЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ Автореферат 24 стр.
23561. ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ РОЛІ РЕЛІГІЇ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Автореферат 26 стр.
23562. ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Автореферат 24 стр.
23563. ПОЛІТРАВМА У ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ (КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 27 стр.
23564. ПОЛІУРЕТАНОВІ АНІОНОМЕРИ З ЙОННОЮ ФУНКЦІЄЮ В ОЛІГООКСИАЛКІЛЕНОВОМУ ЛАНЦЮЗІ Автореферат 26 стр.
23565. ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МЕТАФОРИ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ СТИЛІ ЮРІЯ КЛЕНА Автореферат 24 стр.
23566. ПОЛІХУДОЖНЄ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Автореферат 24 стр.
23567. ПОЛІЯДЕРНІ КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ З АЗОТВМІСНИМИ ЛІГАНДАМИ В МОДЕЛЮВАННІ АКТИВНИХ ЦЕНТРІВ МЕТАЛОФЕРМЕНТІВ Автореферат 49 стр.
23568. ПОЛЕ ЗБІРНИХ ІМЕННИКІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ТА ПРАГМАТИКИ Автореферат 27 стр.
23569. ПОЛЕГШЕНІ БАГАТОШАРОВІ ПЕРЕКРИТТЯ ДЛЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ СИСТЕМ З ШИРОКИМ КРОКОМ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 17 стр.
23570. ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Автореферат 19 стр.
23571. ПОЛОНЕННЯ ТА РЕПАТРІАЦІЯ КВАНТУНСЬКОЇ АРМІЇ (1945 – 1956 рр.) Автореферат 32 стр.
23572. Полонська-Василенко: 94 (477.5/7) Н.Д. ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО – ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
23573. ПОЛЬОВИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ ТЯГОВИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ Автореферат 26 стр.
23574. ПОЛЬСЬКІ ПІАНІСТИ У ЛЬВОВІ ТА ЇХ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА ТА ПЕДАГОГІКИ (80-ті рр. ХІХ ст. – 40-і рр. ХХ ст.) Автореферат 20 стр.
23575. ПОЛЬСЬКІ СЕЛЯНСЬКІ ПАРТІЇ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1919–1939 рр.) Автореферат 28 стр.
23576. ПОЛЬСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ Автореферат 28 стр.
23577. ПОЛЬСЬКА ПОВОЄННА ПРОЗА ПОГРАНИЧЧЯ: ІДЕНТИЧНІСТЬ, ЧАСОПРОСТІР, КАТАСТРОФІЗМ Автореферат 31 стр.
23578. ПОЛЬСЬКА, НІМЕЦЬКА ТА ВІРМЕНСЬКА ЕТНІЧНІ МЕНШИНИ В СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ НА ПОКУТТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – 30-ТІ РР. ХХ СТ.) Автореферат 27 стр.
23579. ПОЛЬСЬКЕ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНЕ ПІДПІЛЛЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1939-1945 рр.) Автореферат 55 стр.
23580. ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ У ПОЛІТИЦІ РОСІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Автореферат 26 стр.
23581. ПОЛЬСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ Х – ПОЧАТКУ ХІV СТОЛІТТЯ У СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ МЕДІЄВІСТИЦІ Автореферат 29 стр.
23582. ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ 1991-2000 РР.: ПОЛІТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ Автореферат 32 стр.
23583. ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ У ГАЛИЧИНІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 25 стр.
23584. Польсько-українська міжмовна омонімія Автореферат 28 стр.
23585. ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ В БОРОТЬБІ ЗА РЕФОРМУВАННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО АВСТРІЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА ГАЛИЦЬКОГО СЕЙМУ ( КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 27 стр.
23586. ПОЛЬЩА В 1918–1926 РР.: ОСОБЛИВОСТІ ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ, ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ Автореферат 47 стр.
23587. Поля властивостей будівельних матеріалів ( концепція, аналіз, оптимізація ) Автореферат 48 стр.
23588. ПОЛЯ ЗАВАД ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НАД ЗЕМНОЮ ПОВЕРХНЕЮ У РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ САНТИМЕТРОВИХ ТА МІЛІМЕТРОВИХ ХВИЛЬ Автореферат 20 стр.
23589. ПОЛЯ ТА СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОДНОРІДНИХ КВАЗІОПТИЧНИХ РЕЗОНАТОРІВ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ Автореферат 49 стр.
23590. ПОЛЯКИ В ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ У ХХ СТОЛІТТІ Автореферат 53 стр.
23591. ПОЛЯКИ ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК Автореферат 27 стр.
23592. ПОЛЯКОВСЬКИЙ СКЕЙЛІНГ У НЕПРУЖНИХ hh-ПРОЦЕСАХ ПРИ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЯХ Автореферат 22 стр.
23593. ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ БАГАТОРАЗОВОМУ РОЗСІЯННІ У МОДЕЛІ АНІЗОТРОПНИХ ФАЗОВИХ ЕКРАНІВ Автореферат 21 стр.
23594. ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ КОРОЗІЇ МЕТАЛІВ ТА ЇХ МЕТРОЛОГІЧНА ОЦІНКА Автореферат 31 стр.
23595. ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЧАСТИНОК ЗІ СПІНОМ Автореферат 23 стр.
23596. ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ТА ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ СВІТЛОВИХ ПУЧКІВ У ПЛІВКАХ AgCl-Ag Автореферат 25 стр.
23597. ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ЯВИЩА В ОКСИДНІЙ ВАРИСТОРНІЙ КЕРАМІЦІ Автореферат 21 стр.
23598. ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-АДАПТИВНІ АНТЕННІ СИСТЕМИ Автореферат 40 стр.
23599. ПОЛЯРИЗАЦІЯ СПІНІВ ЕЛЕКТРОНІВ У СИСТЕМАХ З ПОДВІЙНИМИ БАР'ЄРАМИ ТА ЕКСИТОННІ СПЕКТРИ В ПОДВІЙНИХ КВАНТОВИХ ЯМАХУ НАПІВМАГНІТНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ Автореферат 26 стр.
23600. Поляризовність СЛАБКОЗВ’ЯЗАНИХ легких іонів в кулонівському полі важких ядер Автореферат 18 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235  [236]  237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389