Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

23301. ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЕНДОТЕЛІНУ-1 І РЕГІОНАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ПРИ ВТОРИННІЙ ЛЕГЕНЕВІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ Автореферат 27 стр.
23302. ПОКАЗНИКИ СПЕЦИФІЧНОЇ ТА НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ БУГАЙЦІВ ПІСЛЯ НАДМІРНОГО ОДНОРАЗОВОГО ТА ТРИВАЛОГО НАВАНТАЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ НІТРАТАМИ Автореферат 29 стр.
23303. ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ НОВОНАРОДЖЕНИХ РІЗНОГО ГЕСТАЦІЙНОГО ВІКУ МІСТА ЛЬВОВА ТА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ І ПРИЧИНИ ЙОГО ПОРУШЕНЬ Автореферат 23 стр.
23304. ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2-ГО ТИПУ Автореферат 27 стр.
23305. ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИГОТЛИВОГО ЕПІТЕЛІЮ У РІЗНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ UNIONIDAE (MOLLUSCA : BIVALVIA) І ЇХ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ЧИННИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 31 стр.
23306. ПОКАРАННЯ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ Автореферат 23 стр.
23307. ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 32 стр.
23308. ПОКАЯННЯ В ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ БУТТІ ЛЮДИНИ Автореферат 23 стр.
23309. ПОКОТИЛО КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ Автореферат 26 стр.
23310. ПОКРАЩАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗА РАХУНОК ЗМЕНШЕННЯ ЇХ РІВНЯ ЗОВНІШНЬОГО ШУМУ Автореферат 21 стр.
23311. ПОКРАЩАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ ТА ІНТЕНСИВНОГО СПРАЦЮВАННЯ ПРИВОДУ МЛИНІВ БАРАБАННОГО ТИПУ Автореферат 21 стр.
23312. ПОКРАЩАННЯ КЕРОВАНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ РУХУ автомобілів високої прохідності Автореферат 25 стр.
23313. Покращання металургійних властивостей обкотишів за рахунок вдосконалення технології їх виробництва з рудовугільної шихти Автореферат 25 стр.
23314. ПОКРАЩАННЯ ПОКАЗНИКІВ МАНЕВРЕНОСТІ І СТІЙКОСТІ РУХУ ШАРНІРНО ЗЧЛЕНОВАНИХ АВТОБУСІВ Автореферат 24 стр.
23315. ПОКРАЩАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ ТРИЛАНКОВИХ АВТОПОЇЗДІВ У ГРАНИЧНИХ РЕЖИМАХ РУХУ Автореферат 22 стр.
23316. ПОКРАЩАННЯ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНІКО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛІВ ПРИ ЇХ ПЕРЕОБЛАДНАННІ Автореферат 26 стр.
23317. ПОКРАЩАННЯ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІСЬКИХ ГАЗОБАЛОННИХ АВТОБУСІВ Автореферат 24 стр.
23318. ПОКРАЩАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ МЕНЕДЖМЕНТУ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ Автореферат 23 стр.
23319. ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ У РАДІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМАХ НА ПІДСТАВІ УЗГОДЖЕННЯ ЇХ ПРОСТОРОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 21 стр.
23320. ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ ОБРОБКИ СПЕКЛУ В КОГЕРЕНТНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ПОБУДОВИ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 28 стр.
23321. ПОКРАЩЕННЯ ВІДТВОРНИХ І ПРОДУКТИВНИХ ЗДАТНОСТЕЙ ЧОРНО - РЯБОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
23322. ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОМОБІЛІВ З НЕЙТРАЛІЗАТОРАМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БЕНЗИНІВ З ДОБАВКАМИ БІОЕТАНОЛУ Автореферат 27 стр.
23323. ПОКРАЩЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З МЕРЕЖЕЮ ЗА ДОПОМОГОЮ МІЖФАЗНОГО ЕНЕРГООБМІНУ Автореферат 20 стр.
23324. ПОКРАЩЕННЯ ПАЛИВНИХ І ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ СИСТЕМОЮ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЇХ ШВИДКІСНОГО РЕЖИМУ Автореферат 22 стр.
23325. ПОКРАЩЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ І ЗМЕНШЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ АВТОМОБІЛІВ З ДВИГУНАМИ, ПЕРЕВЕДЕНИМИ З БЕНЗИНУ НА ГАЗ Автореферат 25 стр.
23326. ПОкращЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ І ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ДВОТАКТНИХ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ ШЛЯХОМ РОЗДІЛеНОЇ ПОДАЧІ СВІЖОГО ЗАРЯДУ Автореферат 20 стр.
23327. ПОКРАЩЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ І ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ДВОТАКТНИХ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ В ЧАСТКОВИХ РЕЖИМАХ Автореферат 25 стр.
23328. ПОКРАЩЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОМОБІЛІВ РАЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЕНЗИНІВ З ДОБАВКАМИ БІОЕТАНОЛУ Автореферат 28 стр.
23329. ПОКРАЩЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНВЕРТОВАНИХ ГАЗОВИХ ДВИГУНІВ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 23 стр.
23330. ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КУРСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ З УРАХУВАННЯМ СИЛОВОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ЙОГО ШИН Автореферат 23 стр.
23331. ПОКРАЩЕННЯ РЕГIОНАРНОГО КРОВОТОКУ ПРИ ПОВТОРНИХ ОПЕРАЦIЯХ З ПРИВОДУ РЕЦИДИВУ IШЕМIЇ ПIСЛЯ АОРТОСТЕГНОВИХ РЕКОНСТРУКЦIЙ Автореферат 26 стр.
23332. ПОКРАЩЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК З УРОГЕНІТАЛЬНОЮ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ Автореферат 28 стр.
23333. ПОКРАЩЕННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ ВИЗНАЧЕННЯМ ОПТИМАЛЬНОЇ ШВИДКІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА Автореферат 30 стр.
23334. Покращення умов праці рятувальників за рахунок використання пнЕвмогумових підіймачіВ Автореферат 22 стр.
23335. ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛАСТМАСОВИХ БАЗИСІВ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ (клініко-лабораторне дослідження) Автореферат 28 стр.
23336. ПОКРАЩЕННЯ ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛІВ КрАЗ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇЇ ПЕРЕДАТОЧНИХ ЧИСЕЛ ТРАНСМІСІЇ Автореферат 23 стр.
23337. покриття підлог на основі акрилових полімерів Автореферат 24 стр.
23338. ПОЛIТИКА “НОВИХ ТОРI” ЩОДО ТРЕД - ЮНIОНIВ (1980 - 1990 рр.) Автореферат 24 стр.
23339. ПОЛІІНВАРІАНТНІ МОСТОВІ ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ ІМІТАНСНИХ СЕНСОРІВ Автореферат 44 стр.
23340. ПОЛІАМІНИ – МАРКЕРИ ЗЛОЯКІСНОГО РОСТУ І МІШЕНЬ ДЛЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 51 стр.
23341. Поліваріантність онтогенезу міцеліальних мікроміцетів Автореферат 40 стр.
23342. ПОЛІКООРДИНАТНІ ВЕКТОРНО?ПАРАМЕТРИЧНІ КРИВІ ТА ПОВЕРХНІ В ГЕОМЕТРИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ Автореферат 19 стр.
23343. ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УНІВЕРСИТЕТАХ США Автореферат 30 стр.
23344. ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ Автореферат 28 стр.
23345. ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ПРЕДМЕТІВ Автореферат 28 стр.
23346. ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНІЙ ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ РОСІЇ Автореферат 27 стр.
23347. ПОЛІМЕРАНАЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ПРИЩЕПЛЕНИХ КОПОЛІМЕРАХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 29 стр.
23348. Полімери з сульфаніламідними фрагментами Автореферат 22 стр.
23349. ПОЛІМЕРИ НА ОСНОВІ МАКРОГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК ТА ПОХІДНИХ ГІДРАЗИНУ Автореферат 39 стр.
23350. ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ БІС(ВІНІЛ-О-ФТАЛАТЕТИЛЕНОКСИ)ЕТИЛЕНУ У ПРИСУТНОСТІ –ДИКЕТОНАТІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ, АКТИВОВАНИХ УФ-ОПРОМІНЮВАННЯМ Автореферат 26 стр.
23351. Полімерні біоциди на основі некласичних сульфонамідів Автореферат 25 стр.
23352. ПОЛІМЕРНІ НОСІЇ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ БІОАКТИВНИХ ЛІГАНДІВ Автореферат 21 стр.
23353. Полімерні четвертинні амонієві солі на основі алкілароматичних та аліфатичних дигалогенидів і морфоліну Автореферат 28 стр.
23354. ПОЛІМЕРНІ ЧЕТВЕРТИННІ АМОНІЄВІ СОЛІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ У ФОТОГРАФІЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
23355. Полімерна модифікація мінеральної поверхні за допомогою пероксидовмісних олігомерів Автореферат 26 стр.
23356. Поліметинові сполуки з іонохромною здатністю. Автореферат 19 стр.
23357. ПОЛІМОРФІЗМ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ГЛЮТЕНІНІВ В СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ДЛЯ УМОВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
23358. поліМорФізм вихідного матеріалу льону-довгунця за господарсько-корисними ознаками та перспективи його використання в селекції Автореферат 29 стр.
23359. ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ, АСОЦІЙОВАНИХ З ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 23 стр.
23360. ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА АНГІОТЕНЗИН - ПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТА ТА АКТИВНІСТЬ АПФ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА Автореферат 31 стр.
23361. ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ, ДОБОВИЙ ПРОФІЛЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ БЕТА-БЛОКАТОРІВ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ Х Автореферат 27 стр.
23362. ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНОФОНДУ ГРЕЧКИ ЗВИЧАЙНОЇ (FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH) ЗА РІВНЕМ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА АДАПТИВНОСТІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
23363. ПОЛІМОРФІЗМ ФРАГМЕНТІВ ДНК ТА ОСОБЛИВОСТІ ГЕНОМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕЯКИХ ВИДІВ ССАВЦІВ І ДВОДОЛЬНИХ РОСЛИН Автореферат 27 стр.
23364. Поліморфні п'єзокерамічні перетворювачі тиску з просторовим електромеханічним негативним зворотним зв'язком Автореферат 22 стр.
23365. ПОЛІПШЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОТРАКТОРНИХ ДИЗЕЛІВ З ХВИЛЬОВИМ ОБМІННИКОМ ТИСКУ Автореферат 19 стр.
23366. Поліпшення віброакустичних характеристик системи “напрямні труби - шпиндельний барабан” багатошпиндельних пруткових автоматів Автореферат 20 стр.
23367. ПОЛІПШЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ АКТИВОВАНИХ ДРІБНОЗЕРНИСТИХ БЕТОНІВ Автореферат 23 стр.
23368. ПОЛІПШЕННЯ ГАЛЬМІВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛІВ КАТЕГОРІЇ N3 ПРИ ЇХ КОНВЕРСІЇ Автореферат 24 стр.
23369. ПОЛІПШЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕПЛОВОЗА ШЛЯХОМ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ В ЕКІПАЖІ Автореферат 26 стр.
23370. ПОЛІПШЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЯКОСТЕЙ РЕЙКОВИХ ЕКІПАЖІВ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РЕСОРНОГО ПІДВІШУВАННЯ Автореферат 45 стр.
23371. ПоЛІПШЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛОКОМОТИВА І Шляху Автореферат 25 стр.
23372. ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОМОБІЛІВ ТА РОЗШИРЕННЯ ПАЛИВНОЇ БАЗИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЕТАНОЛУ Автореферат 28 стр.
23373. ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ УДОСКОНАЛЮВАННЯМ МЕТОДИКИ ВИБОРУ ГАЛЬМОВИХ КОЛОДОК Автореферат 23 стр.
23374. ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДІВ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ З ДИСКРЕТНО-ОРІЄНТОВАНОЮ ТОПОГРАФІЄЮ Автореферат 28 стр.
23375. Поліпшення зчеплення коліс з рейками шляхом удосконалення системи керування рейковИМ транспортнИМ засобОМ Автореферат 24 стр.
23376. ПОЛІПШЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ ШАХТ ДОНБАСУ СПОСОБОМ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ТЕПЛОВОЛОГІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РУДНИКОВОГО ПОВІТРЯ Автореферат 25 стр.
23377. ПОЛІПШЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАЛІЗОРУДНИХ ОКУСКОВАНих МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИПЛАВКИ МЕТАЛУ Автореферат 44 стр.
23378. ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ФОРСОВАНИХ ДИЗЕ-ЛІВ ШЛЯХОМ УЗГОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИ-СТИК ВПРИСКУВАННЯ ПАЛИВА ТА ФОРМИ КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ Автореферат 24 стр.
23379. Поліпшення параметрів піровідиконних тепловізійних камер шляхом вдосконалення вузлів та режимів сканування Автореферат 29 стр.
23380. ПОЛІПШЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕНТГЕНОСКОПІЧНИХ СИСТЕМ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИХ ПРИЛАДІВ Автореферат 29 стр.
23381. ПОЛІПШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КЕРОВАНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ТРИЛАНКОВИХ АВТОПОЇЗДІВ Автореферат 23 стр.
23382. пОЛІПШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КУРСОВОЇ СТІЙКОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З УРАХУВАННЯМ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЇХ ШИН Автореферат 24 стр.
23383. ПОЛІПШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МАНЕВРЕНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ АВТОПОЇЗДІВ З НАБЛИЖЕНИМИ ОСЯМИ ПРИЧЕПА Автореферат 23 стр.
23384. Поліпшення показників маневреності триланкових сідельно – причіпних автопоїздів Автореферат 25 стр.
23385. Поліпшення показників якості Інтелектуальної мережі з урахуванням нових технологій Автореферат 20 стр.
23386. Поліпшення ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИСТРОЇВ КОГЕРЕНТНОЇ ОБРОБКИ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ СИГНАЛІВ В БАГАТОКАНАЛЬНИХ МОДЕМАХ Автореферат 27 стр.
23387. Поліпшення показників якості системи управління Інтелектуальної мережі Автореферат 24 стр.
23388. Поліпшення показників якості сучасних систем управління телекомунікаційними мережами Автореферат 23 стр.
23389. ПОЛІПШЕННЯ РЕМОНТОПРИДАТНОСТІ СИЛОВИХ АГРЕГАТІВ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ Автореферат 22 стр.
23390. Поліпшення споживних властивостей і збереженості печива Автореферат 24 стр.
23391. ПОЛІПШЕННЯ ТЕПЛОЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГІБРИДНИХ КАМЕР ЗГОРЯННЯ ГАЗОТУРБІННОГО ТИПУ НА ОСНОВІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЇХ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 22 стр.
23392. ПОЛІПШЕННЯ ТЕПЛОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ ГОЛОВОК ЦИЛІНДРІВ ФОРСОВАНИХ ДИЗЕЛІВ ШЛЯХОМ ЛОКАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ Автореферат 23 стр.
23393. ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ І ТОКСИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ 6ДН ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОВІТРОПОСТАЧАННЯ Автореферат 19 стр.
23394. ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ ШЛЯХОМ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРБОНАДДУВУ Автореферат 23 стр.
23395. ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДИЗЕЛЯ 4ЧН 12/14, ЩО ПРАЦЮЄ НА БІОПАЛИВАХ Автореферат 23 стр.
23396. ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФЕРОЗОНДОВИХ ДАВАЧІВ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ОРІЄНТАЦІЄЮ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 23 стр.
23397. ПОЛІПШЕННЯ ТЯГОВО-ЗЧІПНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ТЕПЛОВОЗІВ ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИБОКСОВОЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 27 стр.
23398. ПОЛІПШЕННЯ УМОВ МІКРОКЛІМАТУ В ПРИМІЩЕННЯХ ЗА РАХУНОК ПОВЕРХНЕВО-РОЗВИНУТОГО НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОБІГРІВУ Автореферат 26 стр.
23399. ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ НА ПОСТІЙНИХ РОБОЧИХ МІСЦЯХ ЗА ФАКТОРОМ ОСВІТЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
23400. ПОЛІПШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА ШЛЯХОМ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233  [234]  235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389