Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

23201. ПОЕЗІЯ М. ФІЛЯНСЬКОГО: ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ Автореферат 22 стр.
23202. ПОЕЗІЯ М.С. ГУМІЛЬОВА І ЛІТЕРАТУРА СРІБНОГО СТОЛІТТЯ: ТВОРЧІ ЗВ’ЯЗКИ Автореферат 28 стр.
23203. ПОЕЗІЯ О.ОЛЬЖИЧА: СУБ’ЄКТНА СФЕРА, ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ Автореферат 23 стр.
23204. ПОЕЗІЯ ПЕТРА СКУНЦЯ (ХУДОЖНЄ ВИРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ) Автореферат 32 стр.
23205. ПОЕЗІЯ ПОЛЯ ВЕРЛЕНА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ Автореферат 23 стр.
23206. ПОЕЗІЯ УКРАЇНСЬКИХ СИМВОЛІСТІВПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТОЛІТТЯ В ТИПОЛОГІЧНИХ ВІДПОВІДНОСТЯХ З АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЮ СИМВОЛІСТСЬКОЮ ЛІРИКОЮ Автореферат 21 стр.
23207. Поезія Юлія Боршоша-Кум’ятського: ідейно-художня еволюція Автореферат 29 стр.
23208. ПОЕТАПНА КОРЕКЦІЯ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ПЛАЦЕНТІ ПРИ ЗАГРОЗІ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ Автореферат 26 стр.
23209. ПОЕТАПНА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
23210. ПОЕТАПНА РЕАБІЛІТАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я ДІВЧАТОК, НАРОДЖЕНИХ МАТЕРЯМИ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ Автореферат 26 стр.
23211. ПОЕТИКА ІСТОРИЧНОЇ РОМАНІСТИКИ БОГДАНА ЛЕПКОГО Автореферат 25 стр.
23212. ПОЕТИКА "ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ" ОСИПА ТУРЯНСЬКОГО Автореферат 23 стр.
23213. ПОЕТИКА І ТИПОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XVII CТОРІЧЧЯ Автореферат 28 стр.
23214. ПОЕТИКА ІМЕНІ У ТВОРЧОСТІ ТОМАСА ГАРДІ (уессекський цикл романів) Автореферат 32 стр.
23215. ПОЕТИКА ІНОКЕНТІЯ АННЕНСЬКОГО ЯК ВИРАЖЕННЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ Автореферат 27 стр.
23216. ПОЕТИКА ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ РОМАНА ІВАНИЧУКА (ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОПРОСТОРОВИХ КОНЦЕПЦІЙ) Автореферат 29 стр.
23217. ПОЕТИКА ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ ЮЛІАНА ОПІЛЬСЬКОГО Автореферат 25 стр.
23218. ПОЕТИКА ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА Автореферат 27 стр.
23219. Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) Автореферат 29 стр.
23220. ПОЕТИКА ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КУЛІША 1927-1932 РОКІВ Автореферат 32 стр.
23221. ПОЕТИКА ЕКСПРЕСІОНІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 20-40-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
23222. ПОЕТИКА ЗАГОЛОВКОВОГО КОМПЛЕКСУ В ЛІРИЦІ ІВАНА ФРАНКА Автореферат 28 стр.
23223. ПоЕтика кЕрроллІвського «нонсенсу» в історико-літературній перспективі Автореферат 34 стр.
23224. ПОЕТИКА ЛІРИКИ ІВАНА ФРАНКА Автореферат 55 стр.
23225. Поетика Леоніда Талалая Автореферат 27 стр.
23226. ПОЕТИКА НОВЕЛ М.С. ГУМІЛЬОВА 1907–1909 РОКІВ Автореферат 28 стр.
23227. ПОЕТИКА НОВЕЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА Автореферат 26 стр.
23228. ПОЕТИКА ОКСАНИ ЛЯТУРИНСЬКОЇ Автореферат 30 стр.
23229. ПОЕТИКА ОНІМІВ У РОМАНІ В. НАБОКОВА “ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ” Автореферат 26 стр.
23230. ПОЕТИКА ПЕРФОРМАТИВА У ТВОРЧОСТI АНДРIЯ БIТОВА (НА МАТЕРIАЛI “КНИГИ ПОДОРОЖЕЙ”) Автореферат 26 стр.
23231. ПОЕТИКА ПОВІСТЕЙ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО Автореферат 21 стр.
23232. ПОЕТИКА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДРАМИ Т.СТОППАРДА Автореферат 32 стр.
23233. ПОЕТИКА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПРИТЧІ У ТВОРЧОСТІ ДЖУЛІАНА БАРНСА Автореферат 31 стр.
23234. ПОЕТИКА ПРОЗИ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 1900-1910-х РОКІВ Автореферат 22 стр.
23235. ПОЕТИКА ПРОЗИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ Автореферат 33 стр.
23236. ПОЕТИКА ПРОЗИ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ Автореферат 26 стр.
23237. ПОЕТИКА ПРОЗИ МАРСЕЛЯ ПАНЬОЛЯ Автореферат 24 стр.
23238. ПОЕТИКА ПРОСТОРУ І ЧАСУ В “МАЛІЙ” ПРОЗІ М.О.БУЛГАКОВА Автореферат 24 стр.
23239. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка Автореферат 22 стр.
23240. Поетика раннього Гоголя (“Вечори на хуторі біля Диканьки”, “Миргород”) Автореферат 28 стр.
23241. ПОЕТИКА РОМАНІВ САЛМАНА РУШДІ Автореферат 28 стр.
23242. ПОЕТИКА РОМАНТИЧНОЇ ПРОЗИ ОЛЕКСАНДРА ГРІНА Автореферат 23 стр.
23243. ПОЕТИКА РОМАНТИЧНОГО ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ:“ СОБОР ПАРИЗЬКОЇ БОГОМАТЕРІ” В. ГЮГО Автореферат 30 стр.
23244. ПОЕТИКА РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА “ЗАПИСКИ КИРПАТОГО МЕФІСТОФЕЛЯ” Автореферат 24 стр.
23245. ПОЕТИКА СВІТОМИСЛЕННЯ УЛАСА САМЧУКА Автореферат 33 стр.
23246. ПОЕТИКА СИМВОЛУ В ТВОРЧОСТІ М. ВОЛОШИНА Автореферат 30 стр.
23247. ПОЕТИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ: ОСОБЛИВОСТІ “НОВОЇ ХВИЛІ” Автореферат 25 стр.
23248. ПОЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА З.М.ГІППІУС Автореферат 26 стр.
23249. ПОЕТИКА ТА ЖАНРОВА СИСТЕМА ПРОЗИ М. ГОРЬКОГО 1890 – ПОЧАТКУ 1900-Х РОКІВ Автореферат 24 стр.
23250. ПОЕТИКА ТА РЕЦЕПТИВНО-ЖАНРОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ Автореферат 28 стр.
23251. Поетика українських народних загадок Автореферат 22 стр.
23252. ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИКМЕТ Автореферат 28 стр.
23253. ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРОЗИ 1960-90 рр. Автореферат 25 стр.
23254. ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ПОЕЗІЇ ПРИДУНАВ’Я Автореферат 27 стр.
23255. ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МЕЛОДРАМИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ЗА ТВОРАМИ Л. ЯНОВСЬКОЇ, І. ТОГОБОЧНОГО) Автореферат 27 стр.
23256. ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КОЛИСКОВОЇ ПІСНІ: МОТИВИ, ФУНКЦІЇ, ОБРАЗИ Автореферат 23 стр.
23257. ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ СВІТСЬКОЇ НОВОЛАТИНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДОБИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА БАРОКО Автореферат 28 стр.
23258. Поетика фрагменту і художня цілісність твору Автореферат 24 стр.
23259. ПОЕТИКА ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ У ПРОЗI В. ДРОЗДА Автореферат 22 стр.
23260. ПОЕТИКА ХРАМУ У ТВОРАХ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ У. ГОЛДІНГА “ШПИЛЬ” І Ю. МІСІМИ “ЗОЛОТИЙ ХРАМ”) Автореферат 29 стр.
23261. ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ЙОЗЕФА РОТА Автореферат 21 стр.
23262. ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ В РОМАНАХ Г. ФІЛДІНГА Автореферат 28 стр.
23263. ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ У ТВОРЧОСТІ ОЛЬГИ СЕДАКОВОЇ Автореферат 27 стр.
23264. ПОЕТИЧНА СЕМАНТИКА КОНЦЕПТІВ “БІЛИЙ” – “ЧОРНИЙ” (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІРИКИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТОРІЧЧЯ) Автореферат 28 стр.
23265. ПОЕТИЧНА СПАДЩИНА ГАЗАЇ Автореферат 24 стр.
23266. ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО 60 - 80-х РОКІВ Автореферат 31 стр.
23267. поетичний образ архітектурно-предметного середовища (на прикладі Української народної архітектури) Автореферат 31 стр.
23268. ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС ВАСИЛЯ СТУСА В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ Автореферат 28 стр.
23269. ПОЕТИЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ Автореферат 24 стр.
23270. ПОЕТОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ М.С. ГУМІЛЬОВА: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 29 стр.
23271. ПОЗАКАНАЛЬНА ПРОНИКНІСТЬ КЛІТИННИХ МЕМБРАН ДЛЯ КАТІОНІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНІСТЬ МІОКАРДА І РИТМ СЕРЦЯ Автореферат 29 стр.
23272. ПОЗАКЛІТИННА ФРУКТОЗО–1,6–БІСФОСФАТАЗА BACILLUS SUBTILIS 668 Автореферат 26 стр.
23273. ПОЗАКЛАСНА РОБОТА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ 5-8 КЛАСІВ (на прикладі трудового навчання) Автореферат 34 стр.
23274. ПОЗАЛІКАРНЯНІ БАКТЕРІАЛЬНІ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ (ДІАГНОСТИЧНІ ТА ПРОГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ) Автореферат 27 стр.
23275. ПОЗАНАУКОВІ ЗНАННЯ ТА ЇХ КУЛЬТУРОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ Автореферат 46 стр.
23276. ПОЗАОСЕРЕДКОВИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ НЕСТАБІЛЬНИХ УШКОДЖЕНЬ ТАЗА (АНАТОМІЧНЕ, БІОМЕХАНІЧНЕ ТА КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ) Автореферат 41 стр.
23277. ПОЗАЦЕНТРОВО НАВАНТАЖЕНІ ФУНДАМЕНТИ З ВИРІЗАМИ ПО ПІДОШВІ Автореферат 26 стр.
23278. ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ВИД КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ Автореферат 29 стр.
23279. ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ Автореферат 21 стр.
23280. ПОЗБАВЛЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА НА ЖИТЛО Автореферат 29 стр.
23281. ПОЗИЦІЙНІ ІГРОВІ ІНТЕГРАЛЬНІ ТА ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ЗАДАЧІ ЗБЛИЖЕННЯ-ПЕРЕСЛІДУВАННЯ Автореферат 17 стр.
23282. ПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ ІЗ ЗАЙМЕННИКОВИМИ КОМПОНЕНТАМИ Автореферат 26 стр.
23283. ПОЗИЦІЯ ПРАВЛЯЧИХ КІЛ РОСІЇ ТА ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО АНГЛО-БУРСЬКОЇ ВІЙНИ (1899-1902 рр.) Автореферат 27 стр.
23284. Позовна давність як різновид цивільно-правових строків Автореферат 24 стр.
23285. Позовне провадження у справах з авторських і суміжних правовідносин у цивільному судочинстві України Автореферат 31 стр.
23286. ПОКАЗАННЯ ДО ІНТЕСТИНАЛЬНОЇ ПЛАСТИКИ СЕЧОВОДУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 20 стр.
23287. ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНСУЛІНОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ НЕКРОТИЧНО-ЗАПАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ СТОПИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ ТИПУ Автореферат 30 стр.
23288. ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПРИЦІЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ІШЕМІЗОВАНОГО СЕГМЕНТА ШЛУНКА В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ – ПРОГНОЗУВАННЯ РАННІХ ТА ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Автореферат 32 стр.
23289. ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ДІТЯМ, ХВОРИМ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ Автореферат 25 стр.
23290. ПОКАЗАННЯ, КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАМІЩЕННЯ ДЕФЕКТІВ КОРОНОК БОКОВИХ ЗУБІВ ВКЛАДКАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ Автореферат 27 стр.
23291. ПОКАЗИ ТА ВИБІР МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ТРОМБОЗІВ ГЛИБОКИХ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 27 стр.
23292. ПОКАЗНИКИ СТАНУ ІМУННОЇ СИСТЕМИ В РІЗНІ ФАЗИ ЗАПАЛЕННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЛАФЕРОНУ ПРИ БРОНХОЛЕГЕНЕВІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ Автореферат 27 стр.
23293. ПОКАЗНИКИ ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ І ГЕМОСТАЗУ ПРИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПЕЧІНКИ ТА ЇХ ДИНАМІКА ПІД ВПЛИВОМ ГІПО-ГІПЕРМАГНІТНОГО ПОЛЯ І ПРЕПАРАТІВ ХОФІТОЛУ ТА ГЕПТРАЛУ Автореферат 33 стр.
23294. ПОКАЗНИКИ ДОБОВОГО моніторування АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ І ЇХ ЗВ’ЯЗОК З РЕМОДЕЛЮВАННЯМ СЕРЦЯ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Автореферат 32 стр.
23295. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ (НА ПРИКЛАДІ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ) Автореферат 27 стр.
23296. ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН ЗА УМОВ ШТУЧНОГО ГІПОБІОЗУ Автореферат 27 стр.
23297. ПОКАЗНИКИ МЕТАБОЛІЗМУ КЛІТИН КРОВІ ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЗА УМОВ КОНСЕРВАЦІЇ ФАКТОРАМИ ШТУЧНОГО ГІПОБІОЗУ Автореферат 24 стр.
23298. Показники обміну заліза та еритроцитопоезу у перепелів за умови лазерного та рентгенівського опромінення інкубаційних яєць Автореферат 27 стр.
23299. ПОКАЗНИКИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ТА ЛІПОПРОТЕЇНОВОГО СПЕКТРУ КРОВІ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ Автореферат 29 стр.
23300. ПОКАЗНИКИ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ТОЧНОСТІ КИДКОВИХ ДІЙ ЯК КРИТЕРІЙ ВІДБОРУ ЮНИХ ГАНДБОЛІСТІВ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232  [233]  234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389