Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

2301. Антропонімія надазовських греків у її відношеннях з українською та російською антропоніміями Автореферат 35 стр.
2302. АНТРОПОНІМІЯ НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ В ЇЇ ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКОВІ (НАДВЕЛИКОЛУЗЬКИЙ РЕГІОН) Автореферат 21 стр.
2303. Антропонімія Опілля Автореферат 22 стр.
2304. АНТРОПОНІМІЯ ПІВНІЧНОЇ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ Автореферат 24 стр.
2305. АНТРОПОНІМІЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ – ХVІІІ ст. Автореферат 29 стр.
2306. АНТРОПОНІМІЯ УМАНЩИНИ XVII ? ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Автореферат 31 стр.
2307. АНТРОПОСОФСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ 20-х рр. ХХ ст. Автореферат 34 стр.
2308. АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ СЕМАНТИКИ (на матеріалі фразеологічних одиниць української, перської, японської мов зі значенням відносного часу) Автореферат 24 стр.
2309. АОРТОПЕКСІЯ, ТРАХЕОПЛАСТИКА ТА ТРАНСЛОКАЦІЯ ДІАФРАГМИ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ОБСТРУКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ Автореферат 33 стр.
2310. Апарат управління Західною Україною в складі Польщі (1921-1939 рр.) Автореферат 23 стр.
2311. АПАРАТНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ І АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕНЬ ПЛОСКИХ ФІГУР Автореферат 18 стр.
2312. АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЛАЙН - ОБРОБКИ БАГАТОВИМІРНИХ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ Автореферат 19 стр.
2313. АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОЗДІЛЬНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ФОНЕМ В СИСТЕМАХ МОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ З ЕОМ Автореферат 26 стр.
2314. Апаратурно-технологічна розробка сумісного виробництва етилбензолу і кумолу на базі етилен-пропіленових фракцій Автореферат 45 стр.
2315. АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК Автореферат 26 стр.
2316. АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
2317. АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
2318. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТАДІЙ Автореферат 25 стр.
2319. апертурні Антени з дискретною РОБОЧОЮ Поверхнею (основи теорії та дифракційний аналіз) Автореферат 36 стр.
2320. АПОПТОЗ, ІМУНОФЕНОТИП ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕМОПОЕЗУ У ХВОРИХ НА МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНИЙ СИНДРОМ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ Автореферат 35 стр.
2321. АПРОКСИМАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕРЕДНІХ ЧЕЗАРО КРАТНИХ ОРТОГОНАЛЬНИХ РЯДІВ ТА СТАЛІ УІТНІ Автореферат 14 стр.
2322. АПРОКСИМАТИВНА ТРАНЗИТИВНСТЬ ГРУПП ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЕРГОДИЧНЙ ТЕОР Автореферат 22 стр.
2323. АПРОКСИМАЦІЯ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНИХ КРИВИХ У ПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ ЗА КРИТЕРІЄМ НАЙМЕНШИХ ГРАНИЧНИХ ВІДХИЛЕНЬ Автореферат 22 стр.
2324. АПРОКСИМАЦІЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ СТАНДАРТНИХ БОРЕЛІВСЬКИХ ПРОСТОРІВ ТА КАНТОРІВСЬКИХ МНОЖИН Автореферат 16 стр.
2325. АПРОКСИМАЦІЯ ПЛОСКИХ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНИХ КРИВИХ ЛІНІЙ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНОГО МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ Автореферат 22 стр.
2326. АПРОКСИМАЦІЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ДО УМОВ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 53 стр.
2327. АПРОКСИМАЦІЯ РЯДІВ ДІРІХЛЕ ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНИМИ МНОГОЧЛЕНАМИ Автореферат 14 стр.
2328. АПРОКСИМАЦІЯ ФУНКЦІЙ З ОБМЕЖЕНОЮ ПОХІДНОЮ ЗАГАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ ПОЛІНОМАМИ І ЦІЛИМИ ФУНКЦІЯМИ ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО ТИПУ Автореферат 15 стр.
2329. Апроксимація функцій класів у просторах з інтегральною метрикою Автореферат 7 стр.
2330. АРІСТОТЕЛІЗМ У КИЄВО – МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ Автореферат 22 стр.
2331. АРАБО-АФРИКАНСЬКІ КРАЇНИ У СВІТОВІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ІНТЕГРАЦІЙНІ СПРЯМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ Автореферат 25 стр.
2332. АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТОГЛЯД У ВИМІРІ ПОВСЯКДЕННОГО БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 21 стр.
2333. АРАБСЬКІ БІОГРАФІЧНІ СЛОВНИКИ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ІСЛАМУ ТА АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА СХІДНОМУ КАВКАЗІ У VII – XIII ст. Автореферат 33 стр.
2334. Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних) Автореферат 28 стр.
2335. АРЕШТ СУДЕН НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРСЬКИХ ВИМОГ (цивілістичні аспекти) Автореферат 28 стр.
2336. АРЕШТ ЯК ВИД КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЙОГО ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ Автореферат 25 стр.
2337. Арил(гетерил)ацилоїни. Синтез та властивості Автореферат 19 стр.
2338. АРМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ В УМОВАХ БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ (вересень 1919 – листопад 1920 рр.) Автореферат 29 стр.
2339. АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ І СУПУТНЯ ПАТОЛОГІЯ У ХВОРИХ ЛІТНЬОГО ВІКУ: ОЦІНКА СТАНУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
2340. Артеріальна гіпертензія при нефропатіях неімунного генезу: особливості патогенезу, діагностики, лікування Автореферат 67 стр.
2341. АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ (ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 25 стр.
2342. АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ, УСКЛАДНЕНА ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ, У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ Автореферат 31 стр.
2343. АРТЕТИП ДОСКОНАЛОЇ ЛЮДИНИ ЯК ФЕНОМЕН СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ Автореферат 24 стр.
2344. АРТИКУЛЯТОРНИЙ ЖЕСТ: ОНТОЛОГІЯ І АНАЛІЗ (експериментально-фонетичне дослідження) Автореферат 31 стр.
2345. АРТИСТИЧНА СПАДЩИНА С. РАХМАНІНОВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРТЕПІАННЕ МИСТЕЦТВО ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
2346. АРТИСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ Автореферат 31 стр.
2347. АРТИФІЦІАЛЬНА ФІБРОТИЗАЦІЯ ЗВ’ЯЗОК В ЛІКУВАННІ ДЕГЕНЕРАТИВНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПОПЕРЕКОВИХ ХРЕБТОВИХ СЕГМЕНТІВ Автореферат 23 стр.
2348. АртИфіцІЙНИ аборти у дівчат-підлітків: профілактика ускладнень і реабілітація репродуктивної функції Автореферат 24 стр.
2349. АРТРОПЛАСТИКА В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ УРАЖЕНЬ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ Автореферат 21 стр.
2350. АРХІВ О.ОЛЕСЯ ЕМІГРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ Автореферат 23 стр.
2351. АРХІВИ УКРАЇНСЬКИХ ЧАСОПИСІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. В ІНСТИТУТІ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ РЕДАКЦІЙНО–ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
2352. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи Автореферат 24 стр.
2353. АРХІВНІ ФОНДИ НАН УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ (1944–1956) Автореферат 36 стр.
2354. АРХІВНА СЛУЖБА МВС УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, СУЧАСНІ МЕТОДИ ЇХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ Автореферат 34 стр.
2355. Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М.В. Левитського (1859–1936): історія, реконструкція, зміст Автореферат 23 стр.
2356. АРХІВНА СПАДЩИНА МУЗИЧНОГО ТОВАРИСТВА імені М. Д. ЛЕОНТОВИЧА Автореферат 32 стр.
2357. АРХІВНО-СЛІДЧІ СПРАВИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ У 1937?1938 РОКАХ Автореферат 37 стр.
2358. АРХІТЕКТНІКА РОМАННОГО ГЕРОЯ: “БАТЬКИ ТА ДІТИ” І. С. ТУРГЕНЄВА Автореферат 23 стр.
2359. АРХІТЕКТОНІКА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ГАЗЕТНОГО ВИДАННЯ (СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕМЕНТІВ) Автореферат 29 стр.
2360. АРХІТЕКТОНІКА ФІЛЬМУ: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища Автореферат 43 стр.
2361. Архітектура єврейських театрів України. Принципи типології та проектування Автореферат 28 стр.
2362. АРХІТЕКТУРА КОМПЛЕКСІВ ГРОМАДСЬКО-ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ МІСТ ПІВДНЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII–ПОЧАТКУ ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ МІСТ ХЕРСОНУ, МИКОЛАЄВА, ОДЕСИ) Автореферат 38 стр.
2363. АРХІТЕКТУРА ПЕРИМЕТРАЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ РИНКОВИХ ПЛОЩ МІСТ ТА МІСТЕЧОК ГАЛИЧИНИ у кінці XVIII – на початку XX століть Автореферат 27 стр.
2364. АРХІТЕКТУРА УКРАЇНСЬКИХ ХРАМІВ-РОТОНД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ X – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIV СТОЛІТЬ Автореферат 30 стр.
2365. Архітектурна ідея та засоби її формування в творчій діяльності архітектора Автореферат 25 стр.
2366. АРХІТЕКТУРНА КОМПОЗИЦІЯ В СВІТЛІ МІФОПОЕТИКИ Автореферат 38 стр.
2367. АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ У ТВОРЧОСТІ НАПОЛЕОНА ОРДИ: ІКОНОГРАФІЯ ТА ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 29 стр.
2368. АРХІТЕКТУРНИЙ ОРДЕР У ЗАБУДОВІ ЛЬВОВА XVI-XVII СТ. (ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ І МЕТОДИ РЕСТАВРАЦІЇ) Автореферат 25 стр.
2369. АРХІТЕКТУРНО - ПЛАНУВАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ ЯХТОВИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 24 стр.
2370. Архітектурно - просторові особливості формування вулиці Хрещатик в києві (ХІХ-ХХ ст.) Автореферат 22 стр.
2371. АРХІТЕКТУРНО - ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЄВРЕЙСЬКИХ МІСТОБУДІВНИХ КОМПЛЕКСІВ ХV – поч. ХХ ст. У СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНИХ ПОСЕЛЕНЬ ПОДІЛЛЯ Автореферат 27 стр.
2372. АРХІТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ САДИБНО-ПАРКОВИХ УТВОРЕНЬ КИЇВЩИНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 23 стр.
2373. АРХІТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНА ЄДНІСТЬ РІЗНОНАПРАВЛЕНИХ ОСЬОВИХ СТРУКТУР Автореферат 23 стр.
2374. АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНИЙ УКЛАД САДИБНО-ПАРКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ГАЛИЧИНИ (КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ) Автореферат 31 стр.
2375. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕР’ЄРІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ СИРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДАМАСКУ) Автореферат 27 стр.
2376. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ У ЗОНІ ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ Автореферат 27 стр.
2377. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗАБУДОВИ ПРИМОРСЬКИХ МІСТ УКРАЇНИ (на прикладі м. Одеса) Автореферат 23 стр.
2378. Архітектурно-планувальна структура містечок Галичини, закладених у другій половині XVI – XVII століттях Автореферат 30 стр.
2379. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ХРЕСТОВО_БАНЕВИХ ЦЕРКОВ ХІІ-ХІІІ СТ. ДАВНЬОГО ГАЛИЧА Автореферат 33 стр.
2380. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 26 стр.
2381. АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ Автореферат 29 стр.
2382. Архітектурно-просторова організація стольних городів Галицької землі ХІ –ХІІІ століть Автореферат 30 стр.
2383. АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВИЙ УКЛАД ЄВРЕЙСЬКИХ ДІЛЬНИЦЬ У МІСТАХ ТА МІСТЕЧКАХ ГАЛИЧИНИ У КІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ Автореферат 32 стр.
2384. АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (на прикладі Одеси) Автореферат 23 стр.
2385. АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СВІТЛО-КОЛЬОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО МІСТА Автореферат 29 стр.
2386. АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКИХ ХРАМІВ НА ПІВДЕННІЙ ТА СХІДНІЙ УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 28 стр.
2387. АРХІТЕКТУРНО–СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ, РОЗРОБКА І ЗАСТОСУВАННЯ РЕКОНФІГУРОВНИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ ПЛІС Автореферат 44 стр.
2388. АРХЕОГАСТРОПОДИ САРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ (фауна, систематика, стратиграфічне значення) Автореферат 23 стр.
2389. АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
2390. АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ І.П.КРИП’ЯКЕВИЧА Автореферат 26 стр.
2391. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ ПІЗНЬОГО ЕНЕОЛІТУ-РАННЬОЇ БРОНЗИ ДНІПРО-ДОНСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ (за матеріалами поселень) Автореферат 23 стр.
2392. АРХЕОЛОГІЧНА НАУКА У ЛЬВОВІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
2393. АРХЕОЛОГІЧНЕ ЗІБРАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МУЗЕЮ (1896 – 1948 рр.) Автореферат 25 стр.
2394. Архетип культурного героя в українській духовній традиції: історико-філософський контекст Автореферат 26 стр.
2395. АРХЕТИП У РОМАНІСТИЦІ Ф.С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА ТА В. ДОМОНТОВИЧА Автореферат 28 стр.
2396. АРХЕТИПНА ПАРАДИГМА В РОСІЙСЬКІЙ РЕАЛІСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 53 стр.
2397. АРХЕТИПОВІ ОБРАЗИ СХОДУ В МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ ЗАХОДУ Автореферат 20 стр.
2398. АСЕПТИЧНІ ПОДОДЕРМАТИТИ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ (етіологія, патогенез, профілактика та лікування) Автореферат 49 стр.
2399. Асептична нестабільність Ендопротеза кульшового суглоба. Діагностика і лікування. Автореферат 23 стр.
2400. АСИМЕТРІЯ ГЕМОСТАЗУ В ПАРНИХ ОРГАНАХ У ЛЮДЕЙ ТА ТВАРИН Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  [24]  25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389