Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

22801. Періодична преса як засіб оволодіння іноземною мовою студентами вищих технічних навчальних закладів Автореферат 30 стр.
22802. ПЕРВІСНЕ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 23 стр.
22803. Первинні ВИМІРЮВАЛЬНІ КАНАЛИ СИСТЕМ комплексної автоматизації електрОенергетичних об’єктів Автореферат 47 стр.
22804. Первинні механізми мембраномодулюючої дії біорегуляторів природного і синтетичного походження Автореферат 61 стр.
22805. ПЕРВИННІ ПУХЛИНИ СЕРЦЯ (ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ) Автореферат 48 стр.
22806. ПЕРВИННІ ФОНОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В СИСТЕМІ КОНСОНАНТИЗМУ ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ МОВ Автореферат 47 стр.
22807. Первинна і відстрочена пластика артеріалізованим шкіряно-м’язoвим клаптем після операцій з приводу місцево-поширеного раку гортані та гортанного відділу глотки. Автореферат 24 стр.
22808. ПЕРВИННА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ В УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ Автореферат 27 стр.
22809. ПЕРВИННА ПРОФІЛАКТИКА ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА У ЖІНОК З ФІЗІОЛОГІЧНИМ ТА УСКЛАДНЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ВАГІТНОСТІ Автореферат 24 стр.
22810. ПЕРВИННИЙ КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ АНАСТОМОЗ ПРИ ЛIКУВАННI ХВОРОБИ ГIРШПРУНГА У ДIТЕЙ РАННЬОГО ВIКУ Автореферат 27 стр.
22811. ПЕРВИННИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В БАНКАХ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ Автореферат 27 стр.
22812. Первинний шов сухожиль згиначів пальців кисті в “критичній” зоні у дітей (клініко – експериментальне дослідження) Автореферат 27 стр.
22813. ПЕРВИННО-ВІДновлювальні ОПЕРАЦІЇ ПРИ ХіРУРГіЧному ЛІКУВАННІ ОБТУРАЦІЙНОЇ НЕПРОХІДНОСТІ ДИСТАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ ТОвСТОї КИШКИ Автореферат 27 стр.
22814. ПЕРВИННО-ЛОКАЛІЗОВАНА МЕЛАНОМА ШКІРИ: ОПТИМІЗАЦІЯ ОЦІНКИ ФАКТОРІВ ПРОГНОЗУ ХВОРОБИ Автореферат 23 стр.
22815. ПЕРЕБІГ І ЛІКУВАННЯ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ (ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТУ) У ХВОРИХ З ПЕРСИСТЕНЦІЄЮ ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ Автореферат 23 стр.
22816. ПЕРЕБІГ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ НА Тлі ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ Автореферат 17 стр.
22817. ПЕРЕБІГ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ОСІБ, ІНФІКОВАНИХ CHLAMYDIA PNEUMONIAE Автореферат 23 стр.
22818. ПЕРЕБІГ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ У ОСІБ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ Автореферат 23 стр.
22819. перебіг вагітності та вихід пологів при автоімунній патології щитоподібної залози Автореферат 49 стр.
22820. ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК ІЗ ПІЄЛОНЕФРИТОМ НА ФОНІ МІКРОЕЛЕМЕНТОЗУ Автореферат 29 стр.
22821. ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА СТАН ПЛОДА У ЖІНОК, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ЗАГРОЗУ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ В І ТРИМЕСТРІ Автореферат 30 стр.
22822. Перебіг вагітності, Пологів, стан плода і новонародженого при антифосфоліпідному синдромі У хворих на цукровий діабет Автореферат 29 стр.
22823. ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, СТАН ПЛОДА І КАРДІО-РЕСПІРАТОРНА СИСТЕМА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 32 стр.
22824. ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, СТАН ПЛОДА І ТИРЕОЇДНИЙ ГОМЕОСТАЗ У ВАГІТНИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ Автореферат 30 стр.
22825. Перебіг вагітності, стан плода і циркуляторно – метаболічні порушення печінки у хворих на цукровий діабет 1 типу Автореферат 28 стр.
22826. ПЕРЕБІГ ДИФТЕРІЇ У ЩЕПЛЕНИХ Автореферат 22 стр.
22827. ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖОВЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 28 стр.
22828. Перебіг лептоспірозу у хворих із супутньою патологією ТА ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ Автореферат 44 стр.
22829. ПЕРЕБІГ ОТЕЛЕННЯ ТА ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ ПОЛІСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ПІД ВПЛИВОМ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В УМОВАХ МАЛОІНТЕНСИВНОГО ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
22830. ПЕРЕБІГ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ, З ЗАСТОСУВАННЯМ МІНІІНВАЗИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 40 стр.
22831. ПЕРЕБІГ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ (ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 25 стр.
22832. перебіг та виходи гострого інфаркту міокарда З ЗУБЦЕМ Q У ХВОРИХ ПОХИЛОГО віку ТА ЇХНІ ЗМІНИ в СУЧАСНИХ УМОВАХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
22833. ПЕРЕБІГ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ТА КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ НЕПЛІДНОСТІ Автореферат 27 стр.
22834. Перебіг та лікувальна тактика клімактеричних порушень у жінок з гіпотиреозом Автореферат 28 стр.
22835. перебіг та лікування ішемічної хвороби серця при Супутньому хронічному панкреатиті Автореферат 33 стр.
22836. ПЕРЕБІГ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОСТЕОМІЄЛІТУ ДОВГИХ КІСТОК ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ Автореферат 23 стр.
22837. ПЕРЕБІГ ТА НАСЛІДКИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ З СУПУТНІМИ СТРЕПТОКОКОВОЮ ТА МІКОПЛАЗМОВОЮ ІНФЕКЦІЯМИ Автореферат 31 стр.
22838. Перебудова геному м'якої пшениці (Triticum aestivum L) для її генетичного аналізу та інтрогресії генів Автореферат 39 стр.
22839. ПЕРЕБУДОВА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗОН І ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕНЗОРЕЗИСТИВНИХ ЕФЕКТІВ В СИЛЬНО ДЕФОРМОВАНИХ КРИСТАЛАХ Ge i Si Автореферат 29 стр.
22840. ПЕРЕБУДОВА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 50 стр.
22841. ПЕРЕБУДОВА СТРУКТУРНОГО ПЛАНУ ТА ЕТАПИ ТРАПОВОГО ВУЛКАНІЗМУ вОЛИНО-пОДІЛЛЯ В ПІЗНЬОМУ ПРОТЕРОЗОЇ Автореферат 45 стр.
22842. ПЕРЕВІРКА ПОКАЗАНЬ ПІДОЗРЮВАНОГО НА МІСЦІ: ТАКТИКА І ПСИХОЛОГІЯ Автореферат 23 стр.
22843. ПЕРЕВАЖНІ ПРАВА: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 23 стр.
22844. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ Автореферат 25 стр.
22845. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В ПОРЯДКУ ВИНЯТКОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ Автореферат 29 стр.
22846. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Автореферат 31 стр.
22847. перегрупування суспільно-політичних сил у США у ході виборчих кампаній (80-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
22848. ПЕРЕД- ТА ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄМНИХ УТВОРЕНЬ ЯЄЧНИКІВ Автореферат 23 стр.
22849. ПЕРЕДІСТОРІЯ РАДІОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ ( 1870 - 1910 рр.) Автореферат 41 стр.
22850. ПЕРЕДАЧА І ПОДІЛ СПАДЩИНИ В СЕЛЯНСЬКИХ РОДИНАХ ГАЛИЧИНИ В ХІХ-30-ИХ РОКАХ ХХ ст. Автореферат 23 стр.
22851. ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВКЛАД В ПРОСТЕ ТОВАРИСТВО Автореферат 27 стр.
22852. ПЕРЕДГАУССОВІ ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ І ОЦІНЮВАННЯ КОВАРІАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 15 стр.
22853. ПЕРЕДГРАВІДАРНА ПІДГОТОВКА І ПРОФІЛАКТИКА НЕВИНОШУВАННЯ У ЖІНОК З ГІПОТИРОЗОМ Автореферат 25 стр.
22854. ПЕРЕДЕРА РОМАН ВІКТОРОВИЧ ДИНАМИКА МАКРО- І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ КРОВІ ТА СИНОВІЇ В ПАТОГЕНЕЗІ АСЕПТИЧНИХ АРТРИТІВ У КОНЕЙ ТА ПРИ ЇХ ЛІКУВАННІ Автореферат 28 стр.
22855. ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНІ РОЗЛАДИ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 41 стр.
22856. ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА НЕКРОЗУ КИШКИ ПРИ ГОСТРІЙ КИШКОВІЙ НЕПРОХІДНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАЗЕРНОЇ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ Автореферат 21 стр.
22857. ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНА СЕЛЕКТИВНА ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ В КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА МІСЦЕВОПОШИРЕНИЙ РАК ОБОДОВОЇ КИШКИ. Автореферат 19 стр.
22858. ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНЕ ЧЕРЕЗШКІРНЕ ЧЕРЕЗПЕЧІНКОВЕ ДРЕНУВАННЯ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ЖОВТЯНИЦІ Автореферат 29 стр.
22859. Передракові захворювання і рак ендометрія (епідеміологія, імунологічні та метаболічні аспекти патогенезу, лікування, прогнозу і реабілітації) Автореферат 41 стр.
22860. ПЕРЕДУМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АПК УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
22861. ПЕРЕДУМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ досягнень І тривалість спортивної кар'єри У веслуванні академічномУ Автореферат 26 стр.
22862. Передумови та економічна доцільність формування оффшорних зон в Україні Автореферат 23 стр.
22863. ПЕРЕДУМОВИ ТА СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
22864. ПЕРЕДЧАСНЕ РОЗДІЛЕННЯ ЦЕНТРОМЕР МЕТАФАЗНИХ ХРОМОСОМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ І ПРОГНОСТИЧНИЙ МАРКЕР ПРИ ГОСТРІЙ ЛІМФОБЛАСТНІЙ ЛЕЙКЕМІЇ У ДІТЕЙ Автореферат 22 стр.
22865. ПЕРЕДШЛЮБНА ВЕСІЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІВ БУКОВИНИ (кін. ХІХ – ХХ ст.) Автореферат 26 стр.
22866. ПЕРЕЖИВАННЯ У СТРУКТУРУВАННІ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДСВІДОМОГО (НА МАТЕРІАЛІ АСПН) Автореферат 27 стр.
22867. ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ЙОГО РЕГУЛЯЦІЯ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН ЗА УМОВ РАДІОНУКЛІДНОГО ВПЛИВУ ТА ПРИ ЕНТЕРОСОРБЦІЇ Автореферат 26 стр.
22868. ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЗАРОДКАХ В’ЮНА ЗА ВПЛИВУ ФТОРХІНОЛОНІВ, ІОНІВ КАЛЬЦІЮ ТА МАГНІЮ Автореферат 21 стр.
22869. ПЕРЕКЛАД ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. (КОМПАРАТИВНИЙ ДИСКУРС) Автореферат 31 стр.
22870. ПЕРЕКЛАД ЯК ПРОЦЕС ДЕКОДУВАННЯ МЕНТАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НАЦІЇ (на матеріалі українських і німецьких етнолексем міфологічного походження) Автореферат 33 стр.
22871. ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ МЕТОД ВІРИ РІЧ ЯК ІНТЕРПРЕТАТОРА УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 32 стр.
22872. ПЕРЕКЛАДЕННЯ ЯК ПРОЦЕС ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЗАСОБІВ ОРКЕСТРОВОЇ ВИРАЗНОСТІ Автореферат 31 стр.
22873. ПЕРЕКЛАДНА ВЗАЄМОВІДПОВІДНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ЛЕКСИКИ Автореферат 34 стр.
22874. ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ МОВНОГО КОДу В СИТУАЦІЇ ПОЛІЛІНГВІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ІДІОЛЕКТУ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ) Автореферат 29 стр.
22875. ПЕРЕКРЕСТОВ БОРИС ІВАНОВИЧ КРИТИЧНИЙ СТРУМ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ НАДПРОВІДНОЇ КЕРАМІКИ Ві2223 У МАГНІТНОМУ ПОЛІ ТА ПІД ТИСКОМ Автореферат 22 стр.
22876. ПЕРЕЛІКИ ДОКУМЕНТІВ У ДІЛОВОДСТВІ: ІСТОРІЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ Автореферат 33 стр.
22877. Переломи п'яткової кістки та їх диференціЙоване лікування Автореферат 29 стр.
22878. ПЕРЕЛОМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП ТА ЇХ МЕДИКО - СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ Автореферат 31 стр.
22879. ПЕРЕЛОМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ: ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ, ЛІКУВАННЯ Автореферат 40 стр.
22880. ПЕРЕЛОМИ ХРЕБТА У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ОСТЕОПОРОЗ (клініко-рентгенологічна характеристика, діагностика, прогнозування, принципи лікування) Автореферат 29 стр.
22881. ПЕРЕЛОМОВИВИХИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ (КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНЕ, АНАТОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ) Автореферат 46 стр.
22882. Переміна парадигми інтерпретації історії в українській філософії XIX ст. Автореферат 24 стр.
22883. ПЕРЕМІШУВАННЯ В'ЯЗКОЇ РІДИНИ ПРИ МАЛИХ ЧИСЛАХ РЕЙНОЛЬДСА У СКІНЧЕННИХ ДВОВИМІРНИХ ОБЛАСТЯХ Автореферат 18 стр.
22884. ПЕРЕМИКАННЯ В ТИРИСТОРНИХ СТРУКТУРАХ ПРИ ВИСОКОМУ РІВНІ ІНЖЕКЦІЇ І ДІЇ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ (СВІТЛО, МАГНІТНЕ ПОЛЕ, РАДІАЦІЯ) Автореферат 20 стр.
22885. ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛА У МОЛЕКУЛЯРНИХ КРИСТАЛАХ З ФАЗОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ Автореферат 28 стр.
22886. ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛА У ПРОСТИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ КРИСТАЛАХ ТА ЇХ РОЗЧИНАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ПОРЯДКУ ТА ВИЩЕ ДЕБАЄВСЬКИХ. Автореферат 31 стр.
22887. ПЕРЕНОС ЗАРЯДУ В КРИСТАЛАХ СИЛЕНІТІВ Автореферат 21 стр.
22888. Переорієнтація нематичних рідких кристалів в комірках з світлочутливими орієнтуючими покриттями Автореферат 27 стр.
22889. ПЕРЕОЦІНКА ЦІННОСТІ ІСТОРІЇ: ІСТОРИЗМ ТА ІСТОРИЦИЗМ Автореферат 31 стр.
22890. ПЕРЕРІЗИ РЕАКЦІЙ (n, x) ТА (, x) НА ОСНОВНІ ТА ІЗОМЕРНІ СТАНИ Автореферат 48 стр.
22891. ПЕРЕРВНІСТЬ І БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ У РОСІЙСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ КІНЦЯ ХIХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: СИМВОЛІЗМ І А.П. ЧЕХОВ Автореферат 25 стр.
22892. Переробка радіоактивної води та вплив на її стан мікродомішок Автореферат 22 стр.
22893. ПЕРЕРОБКА ФОСФАТНИХ РУД ГЛИНИСТОГО ТИПУ НА ТЕРМОФОСФАТИ Автореферат 26 стр.
22894. ПЕРЕРОБКА ФОСФАТНИХ РУД ПІЩАНИСТОГО ТИПУ НА ТЕРМОФОСФАТИ Автореферат 27 стр.
22895. ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОМІШКОВИХ ТА ЛЕГУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІД ЧАС ТЕРМІЧНОГО, ДЕФОРМАЦІЙНОГО ОБРОБЛЕННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗАРОДЖЕННЯ Й РОЗВИТОК ТРІЩИН В МЕТАЛАХ Автореферат 72 стр.
22896. ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ І ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ДО США ТА КАНАДИ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПРИЧИНИ, ОСОБЛИВОСТІ, НАСЛІДКИ (1945 – 1953 рр.) Автореферат 31 стр.
22897. ПЕРЕСЕЛЕНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В XVIII — НА ПОЧАТКУ XX СТ. (ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 26 стр.
22898. Перестрахування: становлення та шляхи розвитку в Україні Автореферат 29 стр.
22899. ПЕРЕТВОРЕНІ ФОРМИ У ВИХОВНИХ ПРАКТИКАХ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ Автореферат 27 стр.
22900. ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИДИМОГО СВІТЛА В ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ В МОНОКРИСТАЛАХ ГЕРМАНІЮ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228  [229]  230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389