Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

22701. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ Автореферат 25 стр.
22702. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ВИКОНАВЦІВ В ОРКЕСТРОВОМУ КЛАСІ Автореферат 29 стр.
22703. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТИМУЛЮВАННЯ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
22704. Педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх учителів музики у процесі виконавської діяльності Автореферат 32 стр.
22705. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ КУРСАНТІВ з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Автореферат 25 стр.
22706. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА ОСНОВІ ІСТОРИКО-СТИЛЬОВОГО ПІДХОДУ Автореферат 30 стр.
22707. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УСПІШНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 26 стр.
22708. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ УЧНІВ ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАТИКИ Автореферат 31 стр.
22709. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНИХ ВЗАЄМИН БАТЬКІВ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
22710. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО МУЗИЧНО - ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
22711. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
22712. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 29 стр.
22713. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
22714. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 28 стр.
22715. Педагогічні умови формування ділової культури студентів бізнес-коледжу в системі соціалізації особистості Автореферат 24 стр.
22716. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ Автореферат 26 стр.
22717. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІВ ДІТЕЙ 6- і 7-РІЧНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ Автореферат 26 стр.
22718. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 30 стр.
22719. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
22720. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 32 стр.
22721. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 33 стр.
22722. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-МАШИНОБУДІВНИКА Автореферат 30 стр.
22723. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ КУРСАНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 27 стр.
22724. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВІЛЬНОГО ЧАСУ СТУДЕНТІВ Автореферат 26 стр.
22725. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
22726. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Автореферат 26 стр.
22727. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 29 стр.
22728. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ Автореферат 27 стр.
22729. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Автореферат 32 стр.
22730. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВИХОВАНЦІВ ЛІЦЕЇВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 27 стр.
22731. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ У ПРОЦЕСІ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
22732. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХЯКОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-КІНОЛОГІВУ ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Автореферат 25 стр.
22733. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 31 стр.
22734. Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості студентів вищих аграрних закладів освіти Автореферат 30 стр.
22735. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ КОМПОНЕНТИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 28 стр.
22736. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ Автореферат 26 стр.
22737. Педагогічні умови формування умінь командира підрозділу у майбутніх офіцерів МВС України Автореферат 25 стр.
22738. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ УМІНЬ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 28 стр.
22739. ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ КРАЇН БЕНІЛЮКСУ У СТРУКТУРІ ЕКОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 34 стр.
22740. Педагогічна антропологія в соціально-філософському контексті Автореферат 26 стр.
22741. Педагогічна діагностика як ЗАСІБ оптимізації самостійної навчальної діяльності студентів медичних коледжів Автореферат 31 стр.
22742. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПОГЛЯДИ ЕРНСТА МЕЙМАНА Автореферат 30 стр.
22743. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА БОДНАРЧУКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА В КАНАДІ Автореферат 31 стр.
22744. Педагогічна діяльність Івана Стешенка Автореферат 27 стр.
22745. Педагогічна діяльність В.І.Вернадського у вищих закладах освіти (кінець ХІХ- початок ХХ століття). Автореферат 30 стр.
22746. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ СЛОБОЖАНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
22747. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СПИРИДОНА ЧЕРКАСЕНКА В КОНТЕКСТІ РУХУ ЗА НАЦІОНАЛЬНУ ОСВІТУ (1906-1940) Автореферат 28 стр.
22748. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ГЕОРГА КЕРШЕНШТЕЙНЕРА (1854 - 1932) Автореферат 28 стр.
22749. ПЕДАГОГІЧНА Й НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО РУХУ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) Автореферат 52 стр.
22750. ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
22751. Педагогічна корекція дисграфії у слабозорих молодших школярів Автореферат 29 стр.
22752. ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ У СПІЛКУВАННІ ПІДЛІТКІВ ЗОНИ РАДІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ (в умовах лікувально-оздоровчого закладу) Автореферат 27 стр.
22753. ПЕДАГОГІЧНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХVІ-ХVІІІ ст. Автореферат 31 стр.
22754. Педагогічна оцінка ефективності управлінської діяльності офіцерів органів виховної роботи Автореферат 32 стр.
22755. ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (20-80 рр. ХХ ст.) Автореферат 30 стр.
22756. ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 24 стр.
22757. ПЕДАГОГІЧНА ПРОСВІТА БАТЬКІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕРІОДИЧНІЙ ПРЕСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХIХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
22758. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ Автореферат 32 стр.
22759. ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ТА ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОМЕЛЯНА ПАРТИЦЬКОГО Автореферат 28 стр.
22760. ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939) Автореферат 28 стр.
22761. Педагогічна та просвітницька діяльність Василя Сімовича (1880-1944) Автореферат 26 стр.
22762. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ А.С. МАКАРЕНКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ Автореферат 58 стр.
22763. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 33 стр.
22764. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ Автореферат 33 стр.
22765. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
22766. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СЛУЖБОВОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ Автореферат 28 стр.
22767. Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших школярів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського Автореферат 27 стр.
22768. ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ З КНИГОЮ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ Автореферат 36 стр.
22769. ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ Автореферат 27 стр.
22770. Педагогічне керівництво формуванням ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музично-ігрової діяльності Автореферат 31 стр.
22771. ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 29 стр.
22772. Педагогічне проектування процесу професійної підготовки педагогів-організаторів у Міжнародному дитячому центрі “Артек” Автореферат 26 стр.
22773. ПЕДАГОГІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 31 стр.
22774. ПедагогічнЕ управління навчальним процесом у вищому військовому навчальному закладі НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 29 стр.
22775. ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 22 стр.
22776. Педагогічний моніторинг як засіб гуманізації освітнього процесу у вищому навчальному закладі Автореферат 26 стр.
22777. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОЛЬКЛОРУ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
22778. ПЕДОЛОГОГІЧНА СЛУЖБА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ (20-ті – перша половина 30-х років ХХ століття) Автореферат 28 стр.
22779. ПЕДОФАУНА ВИЩИХ КОМАХ ПАРКІВ м. ХАРКОВА Автореферат 22 стр.
22780. пейзажні мотиви і образи в художній системі російського символізму (К.Бальмонт, О.Блок) Автореферат 26 стр.
22781. Пелоїдотерапія у РАННьоМу ВІДновлювальНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ПІСЛЯ СТАБІЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО остеосинтезу ПЕРЕЛОМІВ КІСТок НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 29 стр.
22782. ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (на матеріалах українських губерній) Автореферат 30 стр.
22783. ПЕНІТЕНЦІАРНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В КІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ) Автореферат 36 стр.
22784. ПЕНІТЕНЦІАРНА ФУНКЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В МЕХАНІЗМІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
22785. Пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення Автореферат 24 стр.
22786. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА У СОЛІДАРНІЙ ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
22787. ПЕПТИЧНА ВИРАЗКА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС: структурні прояви патоморфозу, особливості морфогенезу, прогностичні аспекти Автореферат 45 стр.
22788. ПЕПТИЧНА ВИРАЗКА ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, НЕ АСОЦІЙОВАНА З HELICOBACTER PYLORI: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
22789. ПЕРІОДИ ОБЕРТАННЯ І ПОДВІЙНІСТЬ ОБРАНИХ АСТЕРОЇДІВ Автореферат 25 стр.
22790. ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (1917–1920 рр.) Автореферат 48 стр.
22791. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ДЛЯ ЖІНОК В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 24 стр.
22792. Періодичні видання як джерело З історії агрономії в Україні 20–30-х років ХХ ст. Автореферат 34 стр.
22793. Періодичні розв’язки диференціальних рівнянь із запізненням Автореферат 16 стр.
22794. ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ НЕЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ІМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ В НЕФІКСОВАНІ МОМЕНТИ ЧАСУ (на площині) Автореферат 17 стр.
22795. ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 14 стр.
22796. ПЕРІОДИЧНІ ТА АПЕРІОДИЧНІ ЗМІНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ТА БЛИСКУ КАТАКЛІЗМІЧНИХ ЗМІННИХ ЗІРОК Автореферат 22 стр.
22797. Періодична нормобарична гіпоксія та кверцетин у лікуванні хворих ішемічною хворобою серця із супутньою цереброваскулярною патологією Автореферат 35 стр.
22798. ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА В СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПІВДЕННОГО СТЕПОВОГО РЕГІОНУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1820-1865) Автореферат 50 стр.
22799. ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА КАНАДИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В КРАЇНІ (на прикладі федеральних виборів до Парламенту Канади 2000 року) Автореферат 30 стр.
22800. Періодична преса як джерело дослідження українського державотворчого процесу 1817 – 1920 рр. Автореферат 56 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227  [228]  229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389