Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

22501. ПАТОЛОГІЧНА МОРФОЛОГІЯ ЛЕГЕНЬ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІНФАРКТУ МІОКАРДА Автореферат 49 стр.
22502. ПАТОЛОГІЧНА УРАЖЕНІСТЬ ЮНАКІВ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ В УМОВАХ ДОНБАСУ Автореферат 24 стр.
22503. Патологічний прелімінарний період (патогенез, прогнозування, профілактика і лікування) Автореферат 47 стр.
22504. ПАТОЛОГІЯ ВУХА ТА СТАН СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ДІТЕЙ ІЗ ПРИРОДЖЕНИМ НЕЗРОЩЕННЯМ ПІДНЕБІННЯ Автореферат 31 стр.
22505. Патологія опорно-рухового апарату при хворобі реклінгаузена Автореферат 51 стр.
22506. патологІя репродуктивноЇ системИ у жІнОК З оперованоЮ маткоЮ Автореферат 41 стр.
22507. ПАТОЛОГІЯ СЕРЦЯ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СУГЛОБІВ (РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ, ДІАГНОСТИКА, ПАТОГЕНЕЗ, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 44 стр.
22508. Патологія хребта як ланка патогенезу захворювань внутрішніх органів та фактор їх резистентності до лікування Автореферат 55 стр.
22509. ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНІ ЗМІНИ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ МІКРОСУДИН В ДИНАМІЦІ ПОСТРЕАНІМАЦІЙНИХ ЕНЦЕФАЛОПАТІЙ Автореферат 29 стр.
22510. ПАТОМОРФОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СУДИННОЇ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 61 стр.
22511. ПАТОМОРФОЗ ПАСТЕРЕЛЬОЗУ СВИНЕЙ Автореферат 31 стр.
22512. ПАТОМОРФОЗ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ НА ПРИКЛАДІ ПОПУЛЯЦІЇ КРИМУ Автореферат 24 стр.
22513. Патоморфоз фолікулярних пухлин щитовидної залози у мешканців Києва після аварії на Чорнобильській АЕС Автореферат 27 стр.
22514. Патоморфоз хронічного гастриту у осіб молодого віку в залежності від тривалості персистенції Helicobacter pylori Автореферат 23 стр.
22515. Патоморфологічнi аспекти захворювань щитовидної залози людини у Придніпровському промисловому регіоні Автореферат 19 стр.
22516. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИНДРОМУ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ Автореферат 48 стр.
22517. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕСПІРАТОРНОГО ВІДДІЛУ ЛЕГЕНЬ ТА СТАН СУРФАКТАНТА ПРИ ПЕЧІНКОВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 24 стр.
22518. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПРИ ПАРВОВІРУСНІЙ ІНФЕКЦІЇ СВИНЕЙ Автореферат 27 стр.
22519. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У СІМ’ЯНИКАХ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ І КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ, НАРОДЖЕНИХ ТА ВИРОЩЕНИХ НА ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕРИТОРІЯХ Автореферат 27 стр.
22520. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У СВИНЕЙ ПРИ КИШКОВОМУ КЛОСТРИДІОЗІ Автореферат 28 стр.
22521. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ШКІРИ ПРИ ДЕМОДЕКОЗІ СОБАК Автореферат 31 стр.
22522. Патоморфологічні особливості та фрагментація ДНК у новоутвореннях молочних залоз собак Автореферат 32 стр.
22523. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ГІПОКСІЇ І СИНДРОМІ ЗАТРИМКИ РОЗВИТКУ ПЛОДА Автореферат 41 стр.
22524. ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІМФОГЛАНДУЛЯРНОГО АПАРАТУ КИШКОВОЇ ТРУБКИ У СВИНЕЙ ПРИ НАБРЯКОВІЙ ХВОРОБІ Автореферат 24 стр.
22525. ПАТОМОРФОЛОГІЯ ЄДИНОЇ ПІСЛЯ НЕФРЕКТОМІЇ НИРКИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ТА В ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 28 стр.
22526. ПАТОМОРФОЛОГІЯ АРТЕРІЙ СЕРЦЯ ПРИ РАПТОВІЙ СМЕРТІ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ Автореферат 37 стр.
22527. ПАТОМОРФОЛОГІЯ ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ ПРИ КАЛОВОМУ ПЕРИТОНІТІ ТА ЇЇ ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ КОРВІТИНУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 25 стр.
22528. ПАТОМОРФОЛОГІЯ ЛЕГЕНЕВИХ СУДИН У ДІТЕЙ ПРИ ПЕРВИННІЙ ТА ВТОРИННІЙ ПУЛЬМОНАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 32 стр.
22529. ПАТОМОРФОЛОГІЯ МІОЕПІТЕЛІАЛЬНИХ КАРЦИНОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 28 стр.
22530. ПАТОМОРФОЛОГІЯ МІСЦЕВИХ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ ( APUD ТА ІМУННОЇ ) ЖОВЧНОГО МІХУРА ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ХОЛЕЦИСТИТУ Автореферат 26 стр.
22531. ПАТОМОРФОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ ПРИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІД Автореферат 25 стр.
22532. Патоморфологія провідної системи серця при гострій ішемії міокарда Автореферат 30 стр.
22533. ПАТОМОРФОЛОГІЯ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ ДИСПЛАЗІЇ, ПОЧАТКОВОГО ТА ІНВАЗИВНОГО РАКУ ШИЙКИ МАТКИ Автореферат 28 стр.
22534. ПАТОМОРФОЛОГІЯ ПУХЛИНИ ВІЛЬМСА (НЕФРОБЛАСТОМИ) Автореферат 28 стр.
22535. ПАТОМОРФОЛОГІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ПЕЧІНКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗІ І МОРФОГЕНЕЗІ ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В І ХРОНІЧНОГО АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТУ Автореферат 26 стр.
22536. ПАТОМОРФОЛОГІЯ ФОНОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ МАТКИ. ІМУНОЛОГІЧНИЙ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 27 стр.
22537. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНИХ ЗМІН СИРОВАТКИ КРОВІ ПРИ ФОРМУВАННІ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ Автореферат 25 стр.
22538. Патофізіологічні механізми атрофії альвеолярних відростків різного походження У РІЗНОВІКОВИХ щурів Автореферат 24 стр.
22539. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗРУШЕННЯ СТРЕС-РЕАЛІЗУЮЧИХ ПРОЦЕСІВ ЗА УМОВ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ Автореферат 25 стр.
22540. Патофізіологічні механізми зрушень у тканинах печінки і їх регуляція до та після операції декомпресії обтураційного холестазу Автореферат 27 стр.
22541. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ПІДВИЩЕНОЇ ЗБУДЛИВОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ЛАЗЕРНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ НИЗЬКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ Автореферат 27 стр.
22542. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПНЕВМОНІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇЇ РОЗВИТКУ Автореферат 24 стр.
22543. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕЦИДИВУВАННЯ ТА ХРОНІЗАЦІЇ БРОНХІТУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
22544. Патофізіологічні механізми розвитку епілептичного синдрому в умовах модуляції функціональної активності палеоцеребелярної кори (експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
22545. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УРОДЖЕНОГО ЕНДЕМІЧНОГО ЗОБА У ТЕЛЯТ НА РІВНЕНЩИНІ Автореферат 26 стр.
22546. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІМУННОГО СТАТУСУ ХВОРИХ НА СТРИКТУРИ УРЕТРИ Автореферат 23 стр.
22547. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВМІСТУ ПРОСТАГЛАНДИНУ Е-2 І ЦИТОКІНІВ У КРОВІ ХВОРИХ НА ЗАПАЛЕННЯ БІЛЯНОСОВИХ ПАЗУХ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ Автореферат 27 стр.
22548. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ КЛІМАКТЕРІЮ І МЕНОПАУЗИ У ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМИ СИСТЕМИ РЕПРОДУКЦІЇ В АНАМНЕЗІ, СТРАТЕГІЯ ЗАМІСНОЇ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 49 стр.
22549. Патохімічні зміни в артеріях і венах як чинники розвитку їх адреналінових уражень Автореферат 30 стр.
22550. ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ Автореферат 32 стр.
22551. Патріотичне виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін Автореферат 30 стр.
22552. Патріотичне виховання молодших школярів на матеріалі творчості Павла Тичини Автореферат 29 стр.
22553. ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 29 стр.
22554. ПДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ГЕЛЕУТВОРЮЮЧИХ СКЛАДІВ Автореферат 23 стр.
22555. ПЕДАГОГIЧНI УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСIЙНИХ КОМУНIКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ СОЦIАЛЬНОГО ПЕДАГОГА Автореферат 26 стр.
22556. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 31 стр.
22557. ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО І СЕЛЕСТЕНА ФРЕНЕ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 27 стр.
22558. ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ДЖ.ДЬЮЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПЕДАГОГІЧНУ ТЕОРІЮ Й ПРАКТИКУ В УКРАЇНІ (20-ті РОКИ ХХ ст.) Автореферат 26 стр.
22559. ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ (кінець 20-х – початок 60-х рр. ХІХ ст.) Автореферат 33 стр.
22560. ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ТА НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ О.О.ПОТЕБНІ (1835-1891) Автореферат 25 стр.
22561. ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ АНТОНІНИ ГОРОХОВИЧ (1913-1997) Автореферат 31 стр.
22562. ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 24 стр.
22563. ПЕДАГОГІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ (ІІ пол. ХІХ –– 20–ті рр. ХХ ст. ) Автореферат 37 стр.
22564. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 28 стр.
22565. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ НАСИЛЛЯ У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 27 стр.
22566. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ Автореферат 29 стр.
22567. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 30 стр.
22568. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 29 стр.
22569. Педагогічні засади організації діяльності дозвіллєвої творчої майстерні студентів вищих мистецьких навчальних закладів Автореферат 26 стр.
22570. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО АМАТОРСЬКОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ Автореферат 31 стр.
22571. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ Автореферат 32 стр.
22572. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ Автореферат 29 стр.
22573. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНИХ УЧИЛИЩ Автореферат 31 стр.
22574. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США Автореферат 36 стр.
22575. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
22576. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Автореферат 28 стр.
22577. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ Автореферат 30 стр.
22578. Педагогічні засади родинного виховання в китайській сім’ї Автореферат 27 стр.
22579. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ МИТНОЇ СПРАВИ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Автореферат 26 стр.
22580. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Автореферат 27 стр.
22581. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти Автореферат 25 стр.
22582. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Автореферат 27 стр.
22583. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США Автореферат 28 стр.
22584. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ІСПАНІЇ Автореферат 30 стр.
22585. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 46 стр.
22586. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (1991 – 2005 рр.) Автореферат 29 стр.
22587. Педагогічні засади формування особистісно зорієнтованого спілкування майбутніх учителів Автореферат 24 стр.
22588. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ТЮРКОМОВНИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 28 стр.
22589. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
22590. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ В УМОВАХ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 23 стр.
22591. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ В ЮНАКІВ 10-11 КЛАСІВ ЦІННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ Автореферат 29 стр.
22592. Педагогічні основи діяльності Чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї Автореферат 36 стр.
22593. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ЕТИКО-ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА В УМОВАХ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 25 стр.
22594. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРОЙОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
22595. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 25 стр.
22596. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ Автореферат 26 стр.
22597. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ МОДЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ Автореферат 24 стр.
22598. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВИХОВНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ Автореферат 25 стр.
22599. педагогічні основи професійної адаптації студентів-економістів засобами новітніх інформаційних технологій Автореферат 29 стр.
22600. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО ЛІЦЕЮ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225  [226]  227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389