Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

22401. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЛІКУВАННЯ МІКОЗІВ СТУПНІВ І ОНІХОМІКОЗІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 26 стр.
22402. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНИХ ПОРУШЕНЬ В СЕРЦІ ТА ЗМІН ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ У ДОРОСЛИХ І СТАРИХ ТВАРИН З АДРЕНАЛІНОВОЮ МІОКАРДІОДИСТРОФІЄЮ Автореферат 32 стр.
22403. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АКУШЕРСЬКИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК, ЯКІ СТРАЖДАЛИ АБО СТРАЖДАЮТЬ НА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ Автореферат 51 стр.
22404. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ІЗ ЗБЕРЕЖЕНОЮ СИСТОЛІЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА Автореферат 44 стр.
22405. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОСТІНФАРКТНИЙ КАРДІОСКЛЕРОЗ НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ Автореферат 28 стр.
22406. Патогенетичні та клінічні аспекти поєднаних захворювань бронхолегеневої і травної систем у молодому віці Автореферат 54 стр.
22407. ПатогенетичНІ факторИ периферичНоЇ дистрофІЇ сІтКІВки Автореферат 17 стр.
22408. ПАТОГЕНЕТИЧНІ, НЕЙРОГУМОРАЛЬНІ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ УРАЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АЛКОГОЛЮ Автореферат 25 стр.
22409. ПАТОГЕНЕТИЧНА ПРОФІЛАКТИКА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОПУЩЕННЯХ І ВИПАДІННЯХ ВНУТРІШНІХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ У ЖІНОК ГРУПИ РИЗИКУ Автореферат 56 стр.
22410. ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ І КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТАХІКІНІНІВ, ЕЙКОЗАНОЇДІВ, ЛОКАЛЬНОГО ПРОТЕОЛІЗУ І ФІБРИНОЛІЗУ В ПОРУШЕННІ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ПРИ ІНФІЛЬТРАТИВНОМУ І ДИСЕМІНОВАНОМУ ТУБЕРКУЛЬОЗІ ЛЕГЕНЬ Автореферат 34 стр.
22411. ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЇ У ХВОРИХ З ПЛЕВРАЛЬНИМИ ВИПОТАМИ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 29 стр.
22412. ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ІМУНОЕНДОКРИННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ РЕПАРАТИВНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ БРОНХІАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ З ГІПОЕСТРОГЕНІЄЮ Автореферат 28 стр.
22413. ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ФІБРОНЕКТИНУ КРОВІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ДІТЕЙ З ГОСТРИМИ КИШКОВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ, ЩО ПРОТІКАЮТЬ З ТОКСИКОЗОМ Автореферат 22 стр.
22414. ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ЦИТОКІНІВ (ІНТЕРЛЕЙКІНУ 1, ФАКТОРА НЕКРОЗУ ПУХЛИН ) ТА ФІБРОНЕКТИНУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ХОЛЕЦИСТИТІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 25 стр.
22415. Патогенетична роль цитокінів в розвитку серцевої недостатності у хворих на гострий інфаркт міокарда Автореферат 18 стр.
22416. ПАТОГЕНЕТИЧНА СПОРІДНЕНІСТЬ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК НОСА ТА БРОНХІВ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Автореферат 30 стр.
22417. ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМУНОТРОПНИХ ЕФЕКТІВ БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧНОГО ТРУСКАВЕЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 29 стр.
22418. ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ ГЕМОСТАЗУ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГОСТРІ ЛЕЙКЕМІЇ, В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ Автореферат 37 стр.
22419. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ У СИСТЕМІ ГЕМОСТАЗУ У РОЗВИТКУ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ З ПАТОЛОГІЧНИМ РІВНЕМ АНТИФОСФОЛІПІДНИХ АНТИТІЛ Автореферат 25 стр.
22420. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЛІМФАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ОБСТРУКЦІЇ ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ І ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ НИРОК ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ (клініко - експериментальне дослідження) Автореферат 52 стр.
22421. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОЗАПАЛЬНИХ І ПРОФІБРОГЕННИХ ЦИТОКІНІВ У ФОРМУВАННІ ФІБРОЗУВАЛЬНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТАХ Автореферат 20 стр.
22422. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ: ОБҐРУНТУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОГНОЗ Автореферат 24 стр.
22423. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ СИНУЇТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 51 стр.
22424. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА СИСТЕМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ВАГІТНИХ ЖІНОК З АНЕМІЄЮ Автореферат 49 стр.
22425. патогенетичне обгрунтування антиоксидантної та метаболічної терапії кардіоміопатії у комплексному лікуванні хворих на тиреотоксикоз Автореферат 26 стр.
22426. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ БЛОКАДИ АТ1 РЕЦЕПТОРІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ РЕНАЛЬНИХ ДИСФУНКЦІЙ ПІСЛЯ ОБСТРУКЦІЇ СЕЧОВОДА Автореферат 27 стр.
22427. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ПСИХОФІЗИЧНІ ДЕЗАДАПТОЗИ Автореферат 45 стр.
22428. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ БАГАТОВУЗЛОВОГО ЗОБА Автореферат 32 стр.
22429. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АНТИСЕКРЕТОРНИХ ПРЕПАРАТІВ В ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГАСТРОДУОДЕНІТУ У ДІТЕЙ Автореферат 25 стр.
22430. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ Автореферат 27 стр.
22431. Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування хронічного обструктивного бронхіту у хворих різного віку Автореферат 26 стр.
22432. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕНТЕРОСОРБЦІЇ ТА ЦИТОПРОТЕКЦІЇ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГАСТРОПАТІЙ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ Автореферат 26 стр.
22433. Патогенетичне обгрунтування ефективності блокади Н2-рецепторів гістаміну та процесів перекисного окислення ліпідів при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки Автореферат 23 стр.
22434. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСОБІВ ДЕТОКСИКАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ І ПРОФІЛАКТИКИ РАНОВОЇ ІНФЕКЦІЇ У СВИНЕЙ Автореферат 56 стр.
22435. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВАКУУМНОГО ГІДРОЛАЗЕРНОГО МАСАЖУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ „УКРАЇНСЬКА ЙОДОВАНА” В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ІНСУЛІНЗАЛЕЖНОЮ ФОРМОЮ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ Автореферат 23 стр.
22436. Патогенетичне обгрунтування застосування електромагнітних хвиль міліметрового діапазону в комплексному лікуванні хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки на госпітальному етапі Автореферат 36 стр.
22437. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ПОЄДНАННІ З ВІТАМІНОМ Е ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ РАННЬОЇ АНЕМІЇ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ Автореферат 27 стр.
22438. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕБІОТИКІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ ГЕСТОЗАХ Автореферат 24 стр.
22439. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ МІРАМІСТИНУ ПРИ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ КОН’ЮНКТИВІТІВ Автореферат 21 стр.
22440. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОСТІЙНОЇ ДВОКАМЕРНОЇ ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯЦІЇ У ЛІКУВАННІ ОБСТРУКТИВНОЇ ГІПЕРТРОФІЧНОЇ АРДІОМІОПАТІЇ Автореферат 36 стр.
22441. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЗАПАЛЬНИХ І ДЕСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЧЕРВОНОЇ КАЙМИ ГУБ Автореферат 50 стр.
22442. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕННЯХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА Автореферат 26 стр.
22443. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ, ІМУНОЛОГІЧНИХ І НЕЙРОГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА УСКЛАДНЕНІ ФОРМИ УВЕЇТІВ Автореферат 54 стр.
22444. Патогенетичне обгрунтування методів клітинної та еферентної терапії в комплексному лікуванні хворих з хірургічною патологією органів гепатопанкреатодуоденальної зони (клініко–експериментальне дослідження) Автореферат 58 стр.
22445. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ ІЗ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ Автореферат 29 стр.
22446. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НОВИХ НАПРЯМКІВ В ЛІКУВАННІ МІКРОЕКОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМИ ГАСТРОДУОДЕНІТАМИ Автореферат 30 стр.
22447. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕРМАТО-РЕСПІРАТОРНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ З АТОПІЧНИМ ДЕРМАТИТОМ Автореферат 25 стр.
22448. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СОРБЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ГНІЙНИХ РАНАХ У КОНЕЙ Автореферат 29 стр.
22449. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА КЛІНІЧНА ОЦІНКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ І ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ Автореферат 28 стр.
22450. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕРАПІЇ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНИМИ ПРЕПАРАТАМИ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТІВ ТА ЦИРОЗІВ ПЕЧІНКИ Автореферат 29 стр.
22451. Патогенетичне обгрунтування удосконалення шляхів попередження, діагностики та лікування синдрому гострої ниркової недостатності у хворих урологічного профілю Автореферат 56 стр.
22452. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ ГІПОКСИЧНОГО СИНДРОМУ ПОХІДНИМИ КСАНТИНУ Автореферат 28 стр.
22453. Патогенетичне обгрунтування хірургічної корекції гемодинамічних порушень в печінці при механічній жовтяниці (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 27 стр.
22454. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ Автореферат 31 стр.
22455. Патогенетичне ОБҐРУНТУВАННЯ інтерферонкоригуючої терапії в КОМПЛЕКСНОМУ лікуванні хронічних запальних захворювань ПРИДАТКІВ матки Автореферат 32 стр.
22456. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ І РЕФЛЕКТОРНОГО МАСАЖУ ПРИ СПАСТИЧНОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ У ДІТЕЙ Автореферат 24 стр.
22457. Патогенетичне ОБҐРУНТУВАННЯ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХ З ХРОНІЧНИМ пієлонефритом, УСКЛАДНЕНИМ АНЕМІЄЮ Автореферат 25 стр.
22458. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ТИРЕОПРИВНОЇ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ Автореферат 21 стр.
22459. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ПІДХОДІВ ДО ЛІКУВАННЯ ГІПЕРЕСТЕЗІЇ ДЕНТИНУ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПАРОДОНТУ Автореферат 30 стр.
22460. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ Автореферат 25 стр.
22461. Патогенетичне обҐрунтування диференційованого лікування хворих на гастродуоденальні та екстрагастроінтестинальні гелікобактерасоціЙовані захворювання Автореферат 25 стр.
22462. Патогенетичне обґрунтування етапної метаболічної корекції залізодефіцитних анемій у дітей Автореферат 25 стр.
22463. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОХІДНОГО ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ – ФЕНСУКЦИНАЛУ В ТЕРАПІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ЙОГО СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ (експериментальне дослідження) Автореферат 49 стр.
22464. Патогенетичне обґрунтування застосування адгезивної техніки шинування при неускладнених односторонніх переломах нижньої щелепи Автореферат 27 стр.
22465. Патогенетичне обґрунтування застосування антигіпоксантів-коректорів енергетичного обміну в комплексній терапії гострого інфаркту міокарда Автореферат 43 стр.
22466. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ БРОНХОПНЕВМОНІЇ У ТЕЛЯТ Автореферат 30 стр.
22467. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОЇ ЕНЗИМОТЕРАПІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ГЕМОСТАЗА ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ЮВЕНІЛЬНИЙ РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ Автореферат 29 стр.
22468. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ У ТЕРАПІЇ урогенІтальнИХ МІКОЗІВ Автореферат 25 стр.
22469. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ оБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ЖІНОК, ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ Автореферат 26 стр.
22470. Патогенетичне обґрунтування комплексної терапії пневмонії у дітей з використанням сорбенту "Силард П” і вітаміну Е Автореферат 22 стр.
22471. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ, МАНУАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ВЕРТЕБРАЛЬНИЙ ОСТЕОХОНДРОЗ Автореферат 33 стр.
22472. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ Автореферат 52 стр.
22473. Патогенетичне обґрунтування корекції аліментарного фактора у комплексному лікуванні хвороб пародонта Автореферат 46 стр.
22474. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ ЗАЛЕЖНО ВІД КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНОГО ПЕРЕБІГУ Автореферат 26 стр.
22475. Патогенетичне обґрунтування лікування хворих на хронічні запальні захворювання слинних залоз Автореферат 23 стр.
22476. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ СІАЛОАДЕНІТИ З УРАХУВАННЯМ ПСИХОНЕЙРОРЕГУЛЯТОРНИХ ПОРУШЕНЬ Автореферат 23 стр.
22477. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 58 стр.
22478. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЛІВОСТОРОННЬОГО ВАРИКОЦЕЛЕ Автореферат 25 стр.
22479. Патогенетичне обґрунтування принципів етапного відновлювального лікування хворих на артроз (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 47 стр.
22480. Патогенетичне обґрунтування профілактики бронхообструктивного синдрому при гострих респіраторних захворюваннях у дітей першого року життя Автореферат 24 стр.
22481. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЛІ ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНІВ У ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ОСТЕОАРТРОЗУ В СОБАК Автореферат 33 стр.
22482. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ СИНДРОМУ ТРИВАЛОГО РОЗДАВЛЮВАННЯ ПЕНТОКСИФІЛІНОМ Автореферат 24 стр.
22483. Патогенетичне ОБҐРУНТУВАННЯ ХІРУРГІЧНого ЛІКУВАННЯ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ УРАЖЕНЬ КРИЖОВО-КУПРИКОВОГО СПОЛУЧЕННЯ Автореферат 28 стр.
22484. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА Автореферат 58 стр.
22485. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ ДО ТОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 42 стр.
22486. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ТА ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНОГО СКЛАДУ РОТОГЛОТКОВИХ ЗМИВІВ ПРИ ДІI НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ НЕСПРИЯТЛИВИХ ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 28 стр.
22487. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ та клінічне ЗНАЧЕННЯ НЕЙРО-ГУМОРАЛЬНИХ ЗМІН ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІНФАРКТУ МІОКАРДА Автореферат 51 стр.
22488. ПАТОГЕНЕТИЧНО ОБҐРУНТОВАНІ ПІДХОДИ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПРИДАТКІВ МАТКИ Автореферат 29 стр.
22489. Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці Автореферат 23 стр.
22490. ПАТОЛОГІЧНІ ПЕРЕЛОМИ ДОВГИХ КІСТОК КІНЦІВОК (ДІАГНОСТИКА, КЛІНИКА, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 26 стр.
22491. Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця Автореферат 54 стр.
22492. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ВИЛОЧКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЖІНОК, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНУ МІАСТЕНІЮ Автореферат 27 стр.
22493. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ПЛОДІВ ТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ВІД ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ МАТЕРІВ Автореферат 27 стр.
22494. Патологічна анатомія підшлункової залози плодів та новонароджених від матерів із анемією Автореферат 30 стр.
22495. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ПЛЕВРИ ПРИ ЇЇ ЗАПАЛЬНИХ ТА ПУХЛИННИХ УРАЖЕННЯХ Автореферат 49 стр.
22496. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ПОСЛІДУ ПРИ ПЕРВИННІЙ ТА ВТОРИННІЙ СЛАБКОСТІ ПОЛОГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
22497. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ СЕРЦЯ ПЛОДІВ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ПІЗНІМ ГЕСТОЗОМ, ЦУКРОВІМ ДІАБЕТОМ Автореферат 49 стр.
22498. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ РЕПАРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ “ТУТОПЛАСТУ” В ПЕРВИННО ІНФІКОВАНІЙ РАНІ (Експериментально- кліничне дослідження) Автореферат 28 стр.
22499. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ РАКУ ШЛУНКА (МАКРО- ТА МІКРОСКОПІЧНІ КОРЕЛЯЦІЇ) Автореферат 26 стр.
22500. ПАТОЛОГІЧНА МАСТУРБАЦІЯ У ЧОЛОВІКІВ У ГЕНЕЗІ СЕКСУАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ І ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ТА ЇХ ПСИХОТЕРАПІЯ Автореферат 20 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224  [225]  226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389