Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

22201. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ Автореферат 28 стр.
22202. ПІДРОБЛЕННЯ ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ Автореферат 24 стр.
22203. підрядні речення обставини причини в давньоанглійській мові: СТРУКТУРА ТА ФУНкЦІОНУВАННЯ Автореферат 29 стр.
22204. ПідсИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ЛОКАЛЬНИМ ОБТИСНЕННЯМ додатковою ЗОВНІШНЬОЮ АРМАТУРОЮ Автореферат 18 стр.
22205. ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ СТАЛЕФІБРОБЕТОНОМ Автореферат 24 стр.
22206. Підсилення основ фундаментів тисками ущільнення Автореферат 21 стр.
22207. ПІДСИЛЕННЯ СТИСНУТОЇ ЗОНИ, ЯК ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 23 стр.
22208. ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ ІСНУЮЧИХ БУДИНКІВ НА СЛАБКИХ ҐРУНТАХ МЕТОДОМ ВДАВЛЮВАННЯ ПАЛЬ Автореферат 18 стр.
22209. ПІДСИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ГНУЧКОЇ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ Автореферат 27 стр.
22210. ПІДСИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ПРИ СТВОРЕННІ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ Автореферат 21 стр.
22211. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ І СУЧАСНИМ ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
22212. ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
22213. ПІДСТАВИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО Автореферат 27 стр.
22214. ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ Автореферат 29 стр.
22215. ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ДОГОВОРІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРАКТИКИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ) Автореферат 31 стр.
22216. ПІДСТАВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В АНГЛОМОВНОМУ СВІТІ (Великобританії, Канаді, США) Автореферат 28 стр.
22217. Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування Автореферат 31 стр.
22218. ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТРОДУЦЕНТІВ У МІСЬКИХ ЛІСАХ КИЄВА Автореферат 29 стр.
22219. ПІДТЕКСТ МУЗИЧНОГО ТВОРУ: ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 23 стр.
22220. ПІДТРИМАННЯ І РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ВЕЛИКІЙ МІСЬКІЙ АГЛОМЕРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ м. КРИВОГО РОГА) Автореферат 29 стр.
22221. підхід до обробки інформації на основі деревоподібних баз знань зі змішаною схемою виведення Автореферат 30 стр.
22222. ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Автореферат 26 стр.
22223. ПІДШАБОТНА ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ ШТАМПУВАЛЬНИХ МОЛОТІВ з ОДНОБІЧНИМ ДЕМПФІРУВАННЯМ Автореферат 23 стр.
22224. ПІДШКІРНІ РОЗРИВИ АХІЛЛОВА СУХОЖИЛКА (діагностика, лікування) Автореферат 20 стр.
22225. ПІЗНІ ПОТЕНЦІАЛИ ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ: КЛІНІЧНІ, ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ, АНАТОМО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ Автореферат 62 стр.
22226. ПІЗНІЙ НЕОЛІТ-ЕНЕОЛІТ СХОДУ УКРАЇНИ (ПРОБЛЕМА МІЖКУЛЬТУРНИХ КОНТАКТІВ) Автореферат 27 стр.
22227. ПІЗНІЙ ПАЛЕОЛІТ СТЕПІВ ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ УКРАЇНИ: хронологія, періодизація і господарство Автореферат 49 стр.
22228. ПІЗНІЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ (1991–2004 рр.) Автореферат 28 стр.
22229. Пізнавальні межі філософської віри (філософсько-антропологічний аспект) Автореферат 24 стр.
22230. ПІЗНАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СУПЕРЕЧЛИВОСТІ ПСИХІКИ СУБ’ЄКТА МЕТОДОМ ПСИХОМАЛЮНКУ Автореферат 26 стр.
22231. ПІЗНЬОКРЕЙДОВІ CANCELLOTHYRIDОIDEA (BRACHIOPODA,TEREBRATULIDA) УКРАЇНИ І ДЕЯКИХ СУМІЖНИХ ДО НЕЇ ОБЛАСТЕЙ Автореферат 25 стр.
22232. ПІКАРЕСКА В РОСІЙСЬКІЙ ПРОЗІ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ГЕНЕЗИС, ПРОБЛЕМАТИКА, ПОЕТИКА Автореферат 26 стр.
22233. ПІЛОРУС-, ВАГУСЗБЕРІГАЮЧА РЕЗЕКЦІЯ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ШЛУНКА: ПОКАЗАННЯ, ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ РЕЗЕКЦІЇ, ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ Автореферат 27 стр.
22234. Пінобетонні суміші одностадійного приготування та ефективні безавтоклавні бетони на їх основі Автореферат 23 стр.
22235. ПІОЦІАНІН ЯК АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ТА ІМУНОГЕННИЙ СУБСТРАТ СИНЬОГНІЙНОЇ ПАЛИЧКИ Автореферат 28 стр.
22236. Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір Автореферат 23 стр.
22237. ПІРОЛІТИЧНИЙ СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОРОЗМІРНИХ ТРУБОК Автореферат 22 стр.
22238. ПІСЕННА КУЛЬТУРА ЛЕМКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ ТА НОВОТВОРЧІСТЬ Автореферат 26 стр.
22239. Пісенна культура українців Підляшшя: етнореґіональна специфіка, загальноукраїнський контекст Автореферат 25 стр.
22240. ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ АНАТОЛІЯ КОС–АНАТОЛЬСЬКОГО В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ РОЗВАЖАЛЬНОЇ МУЗИКИ ГАЛИЧИНИ Автореферат 21 стр.
22241. ПІСЛЯІНФАРКТНЕ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЯ: ДІАГНОСТИКА ТА ДОВГОТРИВАЛЕ ЛІКУВАННЯ Автореферат 59 стр.
22242. ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 34 стр.
22243. ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА ЛАПАРОСКОПІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ДИНАМІЧНИЙ ЛАПАРОСКОПІЧНИЙ АДГЕЗІОЛІЗИС В ЛІКУВАННІ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ Автореферат 30 стр.
22244. ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ РАКУ ЯЄЧНИКІВ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ФАКТОРАМИ ПРОГНОЗУ Автореферат 23 стр.
22245. ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ІЗ ПОРТАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 30 стр.
22246. ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ З ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 30 стр.
22247. ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ МАСТИТ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 56 стр.
22248. ПІСЛЯРЕМОНТНІ ВИПРОБУВАННЯ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕТОДОМ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Автореферат 22 стр.
22249. ПІСЛЯРЕМОНТНА ДІАГНОСТИКА ТА ПАСПОРТИЗАЦІЯ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З УРАХУВАННЯМ СТАНУ ПАКЕТА СТАЛІ ЯКОРЯ Автореферат 27 стр.
22250. ПІСЛЯРОДОВИЙ ГІПОГОНАДИЗМ У КОРІВ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ ТА РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ) Автореферат 25 стр.
22251. ПІСНІ-ХРОНІКИ: ДИНАМІКА ЖАНРУ Автореферат 28 стр.
22252. Пістинський центр гончарства XIX - першої половини XX століття /Історія, типологія, художні особливості, майстри / Автореферат 27 стр.
22253. ПІЩАНІ ГРУНТИ, ВИТРАМБУВАНІ З КРУПНОУЛАМКОВИМИ ДОМІШКАМИ, ЯК ОСНОВА ФУНДАМЕНТІВ НЕГЛИБОКОГО ЗАКЛАДАННЯ В СІРІЇ Автореферат 19 стр.
22254. ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ ЗБРОЙНИХ СИЛ ЯК ФАКТОР ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 33 стр.
22255. ПАВЛО ПЕТРОВИЧ СМИРНОВ – ІСТОРИК ТА ПЕДАГОГ Автореферат 23 стр.
22256. ПАВУКИ (ARANEI) ПРИРОДНИХ ТА ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ (ФАУНА ТА ЕКОЛОГІЯ) Автореферат 33 стр.
22257. ПАВУКИ РОДИНИ GNAPHOSIDAE (ARACHNIDA, ARANEI) ФАУНИ КРИМУ Автореферат 32 стр.
22258. Паліативні операції в лікуванні виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею Автореферат 25 стр.
22259. Паліноморфологія родини Amaranthaceae Автореферат 20 стр.
22260. ПАЛАДІЙКОМПЛЕКСНІ ХІМІЧНІ МОДИФІКАТОРИ У ВИЗНАЧЕННІ МЕТАЛІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИМ АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИМ МЕТОДОМ Автореферат 23 стр.
22261. ПАЛАЦОВО-ПАРКОВІ АНСАМБЛІ ПОЛТАВЩИНИ XVIII-XIX столІть Автореферат 28 стр.
22262. Палеобіогеохімічний аналіз геоісторичних подій (на прикладі кайнозою півдня та південного заходу Східно-європейської платформи) Автореферат 56 стр.
22263. ПАЛЕОВІКОВІ ГЕОМАГНІТНІ ВАРІАЦІЇ ТА МАГНІТОХРОНОЛОГІЯ ПІЗНЬОЛЬОДОВИКІВ’Я ГОЛОЦЕНУ Автореферат 53 стр.
22264. ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ВЕРХНЬОПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО ЛЕСОНАГРОМАДЖЕННЯ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ (на основі малакофауни) Автореферат 23 стр.
22265. ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ УТВОРЕННЯ ТРАВЕРТИНІВ ПОДІЛЛЯ Автореферат 29 стр.
22266. палеогеотермальний режим Літогенезу та гіпогенного рудоутворення в межах Балтійсько-Дністровської перикратонної зони прогинів в рифеї-фанерозої Автореферат 54 стр.
22267. Палеозойські вулканогенні формації Північно-Східної Фергани Автореферат 33 стр.
22268. ПАЛЕСТИНСЬКА ПРОБЛЕМА В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТІЦІ США НАПРІКІНЦІ 80-х - 90-ті РОКИ Автореферат 19 стр.
22269. ПАЛЕСТИНСЬКА ПРОБЛЕМА В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТІЦІ США НАПРІКІНЦІ 80-х - 90-ті РОКИ Автореферат 19 стр.
22270. ПАЛИВНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 48 стр.
22271. ПАЛОМНИЦТВО ДО СВЯТИХ МІСЦЬ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛАХ КРИМСЬКОГО РЕГІОНУ) Автореферат 27 стр.
22272. ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИЧНОЇ ДУМКИ ГЕТЬМАНЩИНИ У СКЛАДІ РУКОПИСНИХ ЗБІРНИКІВ XVIII - ПОЧАТКУ ХІХ СТ. Автореферат 28 стр.
22273. Пам’яткоохоронна діяльність Церкви в контексті національно-культурного руху в Галичині (кінець XIX–XX ст.) Автореферат 25 стр.
22274. ПАНИШКО ГАЛИНА ТАРАСІВНА ВЕЛИКЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ НА ВОЛИНІ: 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 19 стр.
22275. ПАНСЬКИЙ МАЄТОК НА СХІДНОМУ ПОДІЛЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ.: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕТНО-КОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ Автореферат 31 стр.
22276. пантелеймон куліш і літературний процес у західній україні 60-х – початку 70-х років хіх ст. Автореферат 27 стр.
22277. ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ – ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 28 стр.
22278. ПАПЕРОВІ ГРОШОВІ ЗНАКИ І БОНИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 1914 - 1920 рр. Автореферат 25 стр.
22279. ПАПЕРОВІ ГРОШОВІ ЗНАКИ ТА БОНИ ВОЛИНІ 1914-1921 рр. ЯК ІСТОРИКО – ЕКОНОМІЧНЕ ДЖЕРЕЛО І ОБ’ЄКТ БОНІСТИКИ Автореферат 33 стр.
22280. ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ ( XVI – XX ст.) Автореферат 48 стр.
22281. ПАР_СТАБІЛІЗОВАНІ ЕМУЛЬСІЇ ТИПУ “МАСЛО/ВОДА” У ТИТРИМЕТРИЧНОМУ, СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОМУ ТА АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ АНАЛІЗІ Автореферат 25 стр.
22282. ПАРААНАЛЬНИЙ АДЕНІТ У СОБАК (ПАТОГЕНЕЗ І ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ) Автореферат 25 стр.
22283. ПАРАБОЛІЧНІ ВАРІАЦІЙНІ НЕРІВНОСТІ БЕЗ ПОЧАТКОВИХ УМОВ Автореферат 20 стр.
22284. ПАРАБОЛІЧНЕ РІВНЯННЯ НА РІМАНОВОМУ МНОГОВИДІ Автореферат 24 стр.
22285. ПАРАГЕНЕТИЧНі АСОЦіАЦії МіНЕРАЛіВ і ОНТОГЕНіЯ органо-мінеральних агрегатів У НИРКАХ ЛЮДЕЙ Автореферат 23 стр.
22286. Парагенетичні ландшафтні комплекси берегової зони моря (на прикладі чорноморського узбережжя Криму) Автореферат 27 стр.
22287. ПАРАДИГМА АНТИГЛОБАЛІЗМУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 28 стр.
22288. ПАРАДИГМА ЗЛА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ, ПОЛЬСЬКОМУ Й АНГЛІЙСЬКОМУ РОМАНІ (Валерій шевчук, СТЕФАН ХВІН, ВІЛЬЯМ ґОЛДІНҐ ) Автореферат 25 стр.
22289. ПАРАДИГМА УСПІХУ В ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
22290. ПАРАДИГМАЛЬНА СПЕЦИФІКА ЕТНОМЕТОДОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ СОЦІОЛОГІЇ Автореферат 24 стр.
22291. ПАРАДИГМАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: методологічний аспект Автореферат 22 стр.
22292. ПАРАДИГМАТИКА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Автореферат 64 стр.
22293. ПАРАДИГМАТИКА КАТЕГОРІЇ БЕЗВІДНОСНОЇ МІРИ ОЗНАКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 23 стр.
22294. ПАРАДОКСАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 27 стр.
22295. Паразити піленгаса та місцевих видів риб у північно-західній частині Азовського моря (фауна, екологія) Автореферат 28 стр.
22296. ПАРАЗИТИЧНІ НЕМАТОДИ АГРОЦЕНОЗІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ТА ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
22297. ПАРАЗИТИЧНІ НЕМАТОДИ КАРТОПЛІ В СХІДНОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ: ПОШИРЕННЯ, ШКОДОЧИННІСТЬ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЧИСЕЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
22298. ПАРАЗИТИЧНІ ФІТОНЕМАТОДИ У ТИМЧАСОВИХ ЛІСОВИХ РОЗСАДНИКАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
22299. Паралельні діакоптичні методи розрахунку динамічних режимів електричних кіл Автореферат 41 стр.
22300. ПАРАЛЕЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СТРУКТУРИ ДЛЯ РІШЕННЯ ЗАДАЧ МАРШРУТИЗАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ Автореферат 19 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222  [223]  224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389