Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

22101. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН УЧНІВ У ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ ЗОНИ РАДІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ Автореферат 26 стр.
22102. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 28 стр.
22103. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ДІАГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 33 стр.
22104. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання державної мови у школах з угорською мовою навчання Автореферат 28 стр.
22105. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА Автореферат 29 стр.
22106. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ Автореферат 25 стр.
22107. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИВАЮЧИХ ІГОР Автореферат 25 стр.
22108. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ Автореферат 36 стр.
22109. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ Автореферат 27 стр.
22110. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ УЧНІВ Автореферат 29 стр.
22111. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ Автореферат 28 стр.
22112. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 29 стр.
22113. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 33 стр.
22114. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 33 стр.
22115. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва Автореферат 25 стр.
22116. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до національного виховання учнів Автореферат 29 стр.
22117. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ Автореферат 32 стр.
22118. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ Автореферат 29 стр.
22119. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ДО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ Автореферат 28 стр.
22120. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
22121. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ Автореферат 32 стр.
22122. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО КЕРІВНИЦТВА ТЕХНІЧНОЮ ТВОРЧІСТЮ ШКОЛЯРІВ Автореферат 29 стр.
22123. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Автореферат 29 стр.
22124. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ Автореферат 23 стр.
22125. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ШКОЛАХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ В США Автореферат 32 стр.
22126. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 25 стр.
22127. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ у ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
22128. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розв’язання педагогічних ситуацій Автореферат 30 стр.
22129. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 30 стр.
22130. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 29 стр.
22131. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ УЧНІВ Автореферат 30 стр.
22132. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Автореферат 28 стр.
22133. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 30 стр.
22134. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 26 стр.
22135. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
22136. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІНТЕГРАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Автореферат 28 стр.
22137. Підготовка майбутнього вчителя до використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів Автореферат 26 стр.
22138. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ Автореферат 32 стр.
22139. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
22140. підготовка майбутнього вчителя до профільного навчання фізики в загальноосвітніх закладах Автореферат 29 стр.
22141. Підготовка майбутнього вчителя до професійної саморегуляції в процесі вивчення педагогічних дисциплін Автореферат 29 стр.
22142. Підготовка майбутнього вчителя до роботи вихователем у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-сиріт Автореферат 29 стр.
22143. Підготовка майбутнього вчителя до формування математичних уявлень і понять в учнів початкової школи Автореферат 31 стр.
22144. Підготовка майбутнього вчителя літератури до конструкторсько-технологічної професійної діяльності Автореферат 29 стр.
22145. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ Автореферат 27 стр.
22146. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 33 стр.
22147. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ Автореферат 29 стр.
22148. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ Автореферат 30 стр.
22149. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 33 стр.
22150. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СУБ’ЄКТА ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН Автореферат 30 стр.
22151. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕДИЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКІЛИ Автореферат 30 стр.
22152. ПІДГОТОВКА МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ В США Автореферат 29 стр.
22153. ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА ДОСВІДОМ ВІЙСЬКОВО-ІНЖЕНЕРНОГО ІНСТИТУТУ 1991-2000 рр. Автореферат 30 стр.
22154. ПІДГОТОВКА ПІДЛІТКІВ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ Автореферат 33 стр.
22155. ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ШКОЛИ (ПОЧАТОК ХІХ – КІНЕЦЬ ХХ СТ.) Автореферат 29 стр.
22156. Підготовка педагогічних кадрів у Харківській та Київській художніх школах України (друга половина ХІХ- початок XX ст.) Автореферат 28 стр.
22157. ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 29 стр.
22158. ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З БІЖЕНЦЯМИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США І КАНАДИ Автореферат 29 стр.
22159. ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ (20-30-ті рр. ХХ століття) Автореферат 30 стр.
22160. ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ МОРСЬКОГО ФЛОТУ В УКРАЇНІ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 28 стр.
22161. ПІДГОТОВКА СТАРШИНСЬКИХ КАДРІВ В УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ УТВОРЕННЯХ (БЕРЕЗЕНЬ 1917 – ЛИСТОПАД 1920 рр.) Автореферат 38 стр.
22162. ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ Автореферат 21 стр.
22163. ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОЛІ ГРОМАДЯНИНА В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТАМ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ Автореферат 31 стр.
22164. ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Автореферат 31 стр.
22165. ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ ДО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ Автореферат 35 стр.
22166. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ Автореферат 26 стр.
22167. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ДО ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ ( 50-80 - ті рр. ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
22168. Підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах Автореферат 27 стр.
22169. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ Автореферат 28 стр.
22170. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ Автореферат 25 стр.
22171. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 26 стр.
22172. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩ ДО НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 25 стр.
22173. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ Автореферат 29 стр.
22174. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 28 стр.
22175. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 26 стр.
22176. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ Автореферат 28 стр.
22177. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО РОДИННОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 29 стр.
22178. ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Автореферат 22 стр.
22179. ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Автореферат 30 стр.
22180. Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл до професійного самовизначення в сучасних умовах Автореферат 23 стр.
22181. Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у Республіці Польща Автореферат 28 стр.
22182. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ГЛУХИМИ ДІТЬМИ Автореферат 28 стр.
22183. ПІДГОТОВКА ЮНАКІВ-СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ ЧОЛОВІКА ТА БАТЬКА Автореферат 26 стр.
22184. ПІДДУБНА Світлана Максимівна РОЗВИТОК ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ: ЕТНО-КОНФЕСІЙНА СПЕЦИФІКА Автореферат 28 стр.
22185. ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ Автореферат 31 стр.
22186. ПІДНАМЕТОВЕ ТРАВ'ЯНЕ ВКРИТТЯ КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗІВ ЗАХОДУ УКРАЇНИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ДЕКОРАТИВНОСТІ Автореферат 24 стр.
22187. Піднапівгрупова будова напівгруп стискуючих перетворень Автореферат 15 стр.
22188. піднебінно-носовий комплекс ссавців (порівняльна анатомія, ембріологія, еволюція) Автореферат 28 стр.
22189. ПІДПІЛЬНІ ВІЙСЬКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ОПОРУ В ПОЛЬЩІ У 1939-1942 рр. Автореферат 28 стр.
22190. ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
22191. ПІДПРИЄМНИЦТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ Автореферат 27 стр.
22192. Підприємництво як основа формування середнього класу в Україні (організаційно-управлінські засади) Автореферат 35 стр.
22193. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
22194. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІОПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (діяльнісно-поведінковий аспект) Автореферат 45 стр.
22195. ПІДПРИЄМНИЦТВО: РОЛЬ У СИСТЕМІ ЗАЙНЯТОСТІ І ДОХОДІВ Автореферат 33 стр.
22196. Підприємницька культура в системі факторів підвищення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств Автореферат 29 стр.
22197. ПІДПРИЄМНИЦЬКА МОДЕЛЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 20 стр.
22198. Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні ( 1861 - 1917 р.р.) Автореферат 28 стр.
22199. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК (питання теорії і практики) Автореферат 47 стр.
22200. ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 44 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221  [222]  223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389