Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

2201. Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти Автореферат 26 стр.
2202. Антагоністи кальцію в тривалій терапії хворих на ішемічну хворобу серця з імплантованим електрокардіостимулятором Автореферат 26 стр.
2203. АНТЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА, ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ І ПОЛОГІВ ПРИ ПЕРЕНОШУВАННІ Автореферат 26 стр.
2204. АНТЕНАТАЛЬНА ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЛАНКИ ТОКСИЧНОЇ ДИСПЕПСІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ І ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 24 стр.
2205. АНТЕНАТАЛЬНА ОХОРОНА ПЛОДА У ВАГІТНИХ З ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИ (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ І ЛІКУВАННЯ) Автореферат 57 стр.
2206. Антенатальна охорона плода у вагітних з порушеним мікробіоценозом пологових шляхів в умовах спостереження в жіночій консультації Автореферат 27 стр.
2207. АНТЕНАТАЛЬНА ТА ПОСТНАТАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ЗУБІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕКТИНВМІСНИХ РЕЧОВИН Автореферат 31 стр.
2208. АНТИІНФЕКЦІЙНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА В СУЧАСНИХ соціально-економічних УМОВАх Автореферат 29 стр.
2209. АНТИАТЕРОГЕННА ДІЯ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АТЕРОСКЛЕРОЗІ Автореферат 26 стр.
2210. АНТИБІЛЬШОВИЦЬКІ ВИСТУПИ У КРИМУ І БОРОТЬБА З НИМИ (КІНЕЦЬ 1920 – 1925 рр.) Автореферат 30 стр.
2211. АНТИБІЛЬШОВИЦЬКИЙ РУХ СЕЛЯН В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ ЧАСТИНІ УСРР У 1920–1924 РОКАХ Автореферат 27 стр.
2212. АНТИБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКОТОКСИНІВ ТА ДЕЯКІ НАПРЯМКИ ЇХ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 27 стр.
2213. АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФІРИНІВ Автореферат 22 стр.
2214. АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНДУКТОРІВ ІНТЕРФЕРОНУ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 29 стр.
2215. АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ З МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИМИ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ Автореферат 44 стр.
2216. антигіпертензивні властивості пептидів, які Утворюються у процесі протеолізу b-казеїну ферментами молочнокислих бактерій Автореферат 22 стр.
2217. АНТИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТЕРОВIРУСIВ СВИНЕЙ Автореферат 27 стр.
2218. антигенні й імунобіологічні властивості дифтерійного токсину та його субодиниць Автореферат 27 стр.
2219. АНТИГЕННА СТРУКТУРА БІЛКІВ ОБОЛОНКИ ДВОХ УКРАЇНСЬКИХ ШТАМІВ М-ВІРУСУ КАРТОПЛІ Автореферат 27 стр.
2220. АНТИДЕМПІНГОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ‘ЯЗКІВ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
2221. АНТИЕНДОТОКСИНОВИЙ ІМУНІТЕТ У ХВОРИХ З ІНФАРКТОМ МІОКАРДУ Автореферат 24 стр.
2222. АНТИКОАГУЛЯНТНА АКТИВНІСТЬ ТАБЛЕТОК НА ОСНОВІ БДЖОЛИНОЇ ОТРУТИ – “АПІВЕН” Автореферат 28 стр.
2223. АНТИКРИЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 30 стр.
2224. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 27 стр.
2225. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ в УМОВАХ ТРАНЗИТНОЇ ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТСЬКИХ УСТАНОВ м. ЯЛТА) Автореферат 26 стр.
2226. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 26 стр.
2227. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 21 стр.
2228. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
2229. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ВИРОБНИЧИМИ КООПЕРАТИВАМИ Автореферат 27 стр.
2230. Антикризове управління торговельним підприємством Автореферат 45 стр.
2231. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ У АГРАРНІЙ СФЕРІ Автореферат 49 стр.
2232. Антикризове управління фінансами підприємств Автореферат 48 стр.
2233. Антикризовий менеджмент в умовах ринкової трансформації економіки Автореферат 27 стр.
2234. АНТИКРИЗОВИЙ МОНІТОРИНГ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ Автореферат 24 стр.
2235. Антимікобактеріальна терапія хворих на хронічний туберкульоз легень Автореферат 27 стр.
2236. АНТИМІКРОБНІ РОЗСМОКТУВАЛЬНІ ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ В ПЛАНОВІЙ ТА УРГЕНТНІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ Автореферат 37 стр.
2237. АНТИМІКРОБНІ, БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЧОТИРЬОХВАЛЕНТНИЙ АЗОТ, ХІНОЛОНІЙ І МЕНТОЛ Автореферат 24 стр.
2238. антимікробна активність та біологічна дія НОВИХ антисептичних препаратів четвертинного амонію Автореферат 26 стр.
2239. АНТИМІКРОБНА ДІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ НОВИХ ЧЕТВЕРТИННИХ ФОСФОНІЄВИХ СПОЛУК Автореферат 29 стр.
2240. АНТИМАЛОРОСІЙСЬКИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1920-х – ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ (НА МАТЕРІАЛІ “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСТНИКА”) Автореферат 27 стр.
2241. АНТИМЕТАСТАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОТИПУХЛИННИХ ЗАСОБІВ ХЛОФІДЕНУ, БРОТЕОФІНУ, МЕБІФОНУ ПРИ ПУХЛИННІЙ ХВОРОБІ (експериментальне дослідження) Автореферат 20 стр.
2242. АНТИМОНОПОЛЬНІ ПРАВООХОРОННІ ЗАСОБИ Автореферат 28 стр.
2243. АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
2244. АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ Автореферат 30 стр.
2245. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЄЮ ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР НА РІВНІ РЕГІОНУ Автореферат 31 стр.
2246. АНТИМУТАГЕННА І ПРОТИПУХЛИННА АКТИВНІСТЬ Pseudomonas syringae pv. atrofaciens i Pseudomonas syringae pv. coronafaciens Автореферат 29 стр.
2247. АНТИНІГІЛІСТИЧНИЙ РОМАН М.С. ЛЄСКОВА Автореферат 28 стр.
2248. АНТИНІМЕЦЬКА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН І УПА СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ОКУПОВАНОЇ УКРАЇНИ (1941–1944 рр.) Автореферат 28 стр.
2249. АНТИНОМІЯ КАТЕГОРІЙ “СВІЙ” / “ЧУЖИЙ” У ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ Автореферат 28 стр.
2250. АНТИНОЦИЦЕПТИВНА ДІЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НАДВИСОКОЇ ЧАСТОТИ Автореферат 30 стр.
2251. АНТИОКСИДАНТИ В ПРОФІЛАКТИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ПОШКОДЖЕННЯ СІМ'ЯНИКІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ НАДХОДЖЕННІ ПРООКСИДАНТІВ (експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
2252. Антиоксиданти у комплексному лікуванні негонококових уретритів (хламідійних, уреаплазмових, мікоплазмових, трихомонадних, кандідозних). Автореферат 25 стр.
2253. АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БУДОВА ПРИРОДНИХ І СИНТЕТИЧНИХ ФЕНОЛІВ ТА N-ВМІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ Автореферат 28 стр.
2254. АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА МІКРООРГАНІЗМІВ РУБЦЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І РОЛЬ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЇЇ РЕГУЛЯЦІЇ Автореферат 26 стр.
2255. АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА ТА МЕТАБОЛІЧНИЙ ПРОФІЛЬ КРОВІ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ВМІСТУ ЦИНКУ В РАЦІОНІ Автореферат 24 стр.
2256. АНТИОКСИДАНТНА ТА АНТИКАНЦЕРОГЕННА АКТИВНІСТЬ КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК РЕНІЮ Автореферат 20 стр.
2257. антиоксидантний статус печінки перепела за умов впливу нітратів та додаванні в комбікорм зерна амаранту Автореферат 26 стр.
2258. антиоксидантний статус у курей, ембріонів та одноденних курчат за різного складу раціону Автореферат 23 стр.
2259. АНТИСЕПТИЧНА АКТИВНІСТЬ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 25 стр.
2260. АНТИСТРЕСОВА АКТИВНІСТЬ БЛОКАТОРІВ РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВОЇ СИСТЕМИ Автореферат 33 стр.
2261. АНТИСТРЕСОРНЕ ЗНАЧЕННЯ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ПРЕМЕДИКАЦІЇ ПРИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРОТКОЧАСНИХ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В АМБУЛАТОРНІЙ ПРАКТИЦІ Автореферат 26 стр.
2262. АНТИТІЛА МОЛОКА І СИРОВАТКИ КРОВІ ЛЮДИНИ: ХАРАКТЕРИСТИКА КАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ВПЛИВ НА РІСТ І ВИЖИВАННЯ КЛІТИН Автореферат 47 стр.
2263. АНТИТЕРОРИСТИЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
2264. АНТИТОТАЛІТАРНІ РУХИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1969-1989 рр.) Автореферат 28 стр.
2265. АНТИТОТАЛІТАРНИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМАТИКА ГОЛОДОМОРУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 28 стр.
2266. АНТИТРАГЕДІЙНЕ В СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 24 стр.
2267. АНТИФАШИСТСЬКИЙ РУХ ОПОРУ В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ (1941-1944 РР.) Автореферат 31 стр.
2268. Антиферомагнітні кореляції та страйповий стан в YBa2Cu3O6+x за даними оптичного поглинання Автореферат 23 стр.
2269. АНТИЦИКЛІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 29 стр.
2270. АНТИЦИПАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬОТЧИКА Автореферат 25 стр.
2271. антична математика і становлення системних підвалин філософського раціоналізму Автореферат 64 стр.
2272. АНТОНІМІЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
2273. Антракноз кавуна та розробка методів створення стійких сортів Автореферат 24 стр.
2274. АНТРОПІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ ФЛОРИ ОСУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРОЦЕСАМИ ЇЇ СИНАНТРОПІЗАЦІЇ Автореферат 29 стр.
2275. АНТРОПОГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ карієсу у практично здорових міських юнаків і дівчат Подільського регіону України Автореферат 29 стр.
2276. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ В БАСЕЙНАХ МАЛИХ РІЧОК ( НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 26 стр.
2277. Антропогенні ҐРУНТИ Розточчя-Опілля та їх спроможність щодо екологічних функцій Автореферат 26 стр.
2278. АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА УГРУПОВАНЬ ПАВУКІВ (ARACHNIDA, ARANEI) ЯСЕНЕВО-ДУБОВИХ ЛІСІВ ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКОЇ РІВНИНИ Автореферат 28 стр.
2279. АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІОГЕОЦЕНОЗІВ КРИВБАСУ (біоіндикація, відновлення, управління) Автореферат 24 стр.
2280. АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛАНДШАФТНИХ СИСТЕМ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ Автореферат 30 стр.
2281. АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЛЬЄФУ міста ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Автореферат 27 стр.
2282. АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАВ'ЯНОЇ РОСЛИННОСТІ ДОЛИНИ р. САМАРИ В МЕЖАХ західного донбасу Автореферат 22 стр.
2283. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА РІЧкИ УКРАЇНИ Автореферат 47 стр.
2284. АНТРОПОГЕНОВІ УНІОНІДИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ Автореферат 33 стр.
2285. АНТРОПОЛОГІЗМ ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ (ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ) Автореферат 60 стр.
2286. АНТРОПОЛОГІЧНІ ВАРІАНТИ ІКОЛ, ЇХ МІКРОТВЕРДІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ БІОМІНЕРАЛІЗАЦІЇ Автореферат 20 стр.
2287. АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОГО ПРОПОВІДУВАННЯ Автореферат 26 стр.
2288. АНТРОПОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ НЕОРЕЛІГІЙНИХ ВПЛИВІВ НА ОСОБУ Автореферат 30 стр.
2289. АНТРОПОЛОГІЧНА КРИЗА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Автореферат 20 стр.
2290. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ СИСТЕМИ С.Л.ФРАНКА Автореферат 27 стр.
2291. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ВірТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Автореферат 21 стр.
2292. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ЕТНОГЕНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 53 стр.
2293. АНТРОПОЛОГІЯ КЕРКЕГОРА: РУХ ФІЛОСОФІЇ ДО ЛІТЕРАТУРНОСТІ Автореферат 21 стр.
2294. АНТРОПОЛОГІЯ МУЗИЧНОЇ ТІЛЕСНОСТІ Автореферат 29 стр.
2295. Антропологія східної патристики Автореферат 26 стр.
2296. АНТРОПОМІРНІСТЬ КОНТЕКСТІВ СТВЕРДЖЕННЯ ІДЕЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Автореферат 31 стр.
2297. АНТРОПОМЕТРИЧНІ ТА СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЯ ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО ВІКУ Автореферат 29 стр.
2298. АНТРОПОМЕТРИЧНІ ТА СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ПІДЛІТКІВ ПОДІЛЛЯ Автореферат 30 стр.
2299. Антропонімікон переселенців з Польщі на Тернопільщину Автореферат 24 стр.
2300. Антропонімія Житомирщини XVI – XVII ст. Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  [23]  24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389