Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

21901. Підвищення продуктивності процесу обробки 3–D поверхонь на фрезерних верстатах з ЧПУ Автореферат 23 стр.
21902. Підвищення продуктивності птиці яєчних кросів шляхом удосконалення прийомів оцінки і вирощування молодняку Автореферат 20 стр.
21903. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВЕРДЛОВИН УДАРНО-ХВИЛЬОВОЮ ДІЄЮ НА ПРИВИБІЙНУ ЗОНУ НЕОДНОРІДНИХ ТА НИЗЬКОПРОНИКНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 30 стр.
21904. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОСНОВИХ ЛІСІВ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНО ПОКРАЩЕНОГО НАСІННЯ Автореферат 26 стр.
21905. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СУМІШОК ОДНОРІЧНИХ КУЛЬТУР В СИСТЕМІ ЗЕЛЕНОГО КОНВЕЄРА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
21906. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ТОЧНОСТІ РОЗМІРНОЇ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОЇ ОБРОБКИ НА ВИРІЗНИХ ВЕРСТАТАХ З ЧПК Автореферат 17 стр.
21907. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ РОТОРНОГО ТИПУ, ОСНАЩЕНИХ КОМБІНОВАНИМ ІНСТРУМЕНТОМ Автореферат 16 стр.
21908. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТОКАРНИХ КОМПЛЕКСІВ З ДВОЗАХВАТНИМИ РОБОТАМИ ВДОСКОНАЛЕННЯМ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 23 стр.
21909. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЦИКОРІЮ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ КОРЕНЕПЛОДІВ ПРИ ЗБИРАННІ Автореферат 24 стр.
21910. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЧОРНОВОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ЧАВУННИХ ДЕТАЛЕЙ ТОРЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ З НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 23 стр.
21911. підвищення продуктивності шліфування внутрішньої гвинтової канавки гайок кулькової гвинтової пари Автореферат 23 стр.
21912. Підвищення продуктивностітокарних верстатів з чпК на основі синтезугрупових інструментальних налагоджень Автореферат 27 стр.
21913. Підвищення протикорозійних властивостей інгібованих олігомервмісних мастильно-охолоджувальних рідин Автореферат 28 стр.
21914. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ВУГЛЕДОБУВНОГО РАЙОНУ Автореферат 27 стр.
21915. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 26 стр.
21916. Підвищення рівня зайнятості молоді на регіональному ринку праці Автореферат 31 стр.
21917. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ Автореферат 28 стр.
21918. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ Автореферат 23 стр.
21919. ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГУ Автореферат 31 стр.
21920. ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
21921. Підвищення ресурсозбереження та ефективності функціонування сортувальних гірок при оптимізації поздовжнього профілю Автореферат 22 стр.
21922. Підвищення ресурсу автотракторних гільз циліндрів регулюванням швидкості охолодження чавуну при відцентровому литті Автореферат 24 стр.
21923. ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ГІДРОПРИВОДІВ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН ЕЛЕКТРООБРОБКОЮ РОБОЧИХ РІДИН Автореферат 18 стр.
21924. ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ДИХАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ХІМІЧНО ПОВ'ЯЗАНОМУ КИСНІ Автореферат 40 стр.
21925. ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 25 стр.
21926. ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ПОКРИТТІВ Автореферат 21 стр.
21927. ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ УДОСКОНАЛЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ КОЛІНЧАСТИХ ВАЛІВ Автореферат 25 стр.
21928. Підвищення ресурсу Штангової колони при видобутку парафінистих нафт Автореферат 23 стр.
21929. ПІДВИЩЕННЯ РОБАСТНОСТІ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З ВЕКТОРНИМ КЕРУВАННЯМ Автореферат 22 стр.
21930. ПІДВИЩЕННЯ СЛУЖБОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ СУДНОВИХ ДЕЙДВУДНИХ ОБЛАДНАНЬ ТА ЗАХИСТУ МОРЯ Автореферат 46 стр.
21931. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
21932. ПІДВИЩЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕМІВ З БАГАТОСМУГОВИМ ПЕРЕДАВАННЯМ СИМВОЛІВ Автореферат 19 стр.
21933. ПІДВИЩЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ З ПАРЦІАЛЬНИМ КОДУВАННЯМ Автореферат 20 стр.
21934. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ СОСНОВИХ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
21935. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ГІРНИЧИХ ВИРОБОКВ ЗОНАХ ШТУЧНОЇ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙПОРОДНОГО МАСИВУ НАВКОЛО ОГОЛЮВАНЬ Автореферат 19 стр.
21936. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ КОЛІСНОГО КЕРУЮЧОГО МОДУЛЯ ПРОТИ КОЛИВАНЬ, ВИКЛИКАНИХ ГІДРАВЛІЧНИМ ПІДСИЛЮВАЧЕМ КЕРМОВОГО КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ Автореферат 24 стр.
21937. Підвищення стійкості кріплень горизонтальних гірничих виробок за рахунок використання пружних елементів Автореферат 17 стр.
21938. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ МЕТАЛООБРОБЛЮВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПЛАЗМОВОЮ ПОВЕРХНЕВОЮ ОБРОБКОЮ Автореферат 22 стр.
21939. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРОВІТРЮВАННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ПРИ РОБОТІ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ Автореферат 21 стр.
21940. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРОТИ ХОЛОДНИХ ТРІЩИН ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ СЕРЕДНЬОВУГЛЕЦЕВИХ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ Автореферат 29 стр.
21941. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА ЗА РАХУНОК КОМБІНОВАНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ТА НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ Автореферат 22 стр.
21942. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РУХУ ОРНОГО АГРЕГАТУ ПРИ ЗМІНІ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ Автореферат 21 стр.
21943. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З ВИСОКОВОЛЬТНИМИ ЕЛЕКТРОДВИГУНАМИ Автореферат 28 стр.
21944. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФЕРМ ІЗ КУТКОВИХ ПРОФІЛІВ ЛОКАЛЬНИМИ ТЕРМІЧНИМИ ВПЛИВАМИ Автореферат 19 стр.
21945. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ДО ЗБУДНИКІВ РИЗОМАНІЇ, ГНИЛЕЙ КОРЕНЕПЛОДІВ ТА КОРЕНЕЇДА СХОДІВ Автореферат 44 стр.
21946. Підвищення стійкості штампів відновленням економнолегованими сплавами системи Cr-Mn-Мо-Ti на основі заліза Автореферат 20 стр.
21947. Підвищення СТАБІЛЬНОСТІ еКОЛОГіЧнИХ показників дизельного АВТОМОБіЛЯ, ОБЛАДНАНОГО каталітичним НЕЙТРАЛІЗАТОРОМ Автореферат 23 стр.
21948. ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ГАРМАТ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ Автореферат 25 стр.
21949. ПІДВИЩЕННЯ СТАЛОСТІ РУХУ ПРИЧІПНОГО ШИРОКОЗАХВАТНОГО КУЛЬТИВАТОРА Автореферат 21 стр.
21950. ПІДВИЩЕННЯ СТАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ ТОЧНОСТІ ПРОСТОРОВИХ МЕХАНІЗМІВ ПАРАЛЕЛЬНОЇ КІНЕМАТИКИ ІЗ СФЕРИЧНИМИ ОПОРАМИ Автореферат 22 стр.
21951. ПІДВИЩЕННЯ СТРУКТУРНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ГЦК-СПЛАВІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ ТА ЗАЛІЗА ШЛЯХОМ ВВЕДЕННЯ ОПТИМІЗОВАНИХ ДОМІШОК СКАНДІЮ Автореферат 21 стр.
21952. Підвищення температурної тріщиностійкості асфальтобетонних шарів за рахунок використання синтетичних сіток Автореферат 22 стр.
21953. Підвищення теплової ефективності повітроохолоджувачів СУДНОВИХ систем рефрижерації Автореферат 28 стр.
21954. ПІДВИЩЕННЯ теплогідродинамічної ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРОВИХ НАГРІВАЧІВ ПОВІТРЯ СИСТЕМ СУДНОВОГО МІКРОКЛІМАТУ Автореферат 21 стр.
21955. ПІДВИЩЕННЯ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ І ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СПАЛЮВАННЯ БІОГАЗУ В ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧОМУ ОБЛАДНАННІ Автореферат 30 стр.
21956. ПІДВИЩЕННЯ ТЕПЛОТЕХНІЧНОЇ І ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ СПАЛЮВАННІ НИЗЬКОСОРТНИХ ПАЛИВ В КИПЛЯЧОМУ ШАРІ ОТОПЛЮЮЧИХ КОТЛІВ Автореферат 24 стр.
21957. ПІДВИЩЕННЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ТРУБОПРОВІДНОГО ГІДРОТРАНСПОРТУ УДОСКОНАЛЕННЯМ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 26 стр.
21958. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОВОЗіВ УДОСКОНАЛЮВАННЯМ АЕРОДИНАМІЧНОЇ СХЕМИ ОХОЛОДжуючого ПРИСТРОЮ Автореферат 19 стр.
21959. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИСТРОЇВ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕПЛОНОСІЇВ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ ТЕПЛОВОЗІВ Автореферат 21 стр.
21960. Підвищення техніко-експлуатаційних властивостей легкових автомобілів малого класу підвищеної прохідності шляхом оптимізації параметрів системи “двигун - трансмісія” Автореферат 26 стр.
21961. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ ЗАСТОСУВАННЯМ ГАЗОДИЗЕЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 21 стр.
21962. Підвищення технічних характеристик безпроміжкових черв’ячних передач кінематичних ланцюгІВ верстатного обладнання Автореферат 20 стр.
21963. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШЕСТЕРЕННИХ НАСОСІВ ТИПУ НШ ШЛЯХОМ УСУНЕННЯ КОМПРЕСІЇ РОБОЧОЇ РІДИНИ В ЗАТИСНУТОМУ ОБ'ЄМІ Автореферат 25 стр.
21964. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ АРКОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПЕРЕДАЧ З ЗАЧЕПЛЕННЯМ НОВІКОВА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИМ ГЕОМЕТРОКІНЕМАТИЧНИМ СИНТЕЗОМ Автореферат 26 стр.
21965. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ЗУБЧАСТИХ КОНІЧНИХ ПЕРЕДАЧ НОВІКОВА НА ОСНОВІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
21966. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ЗУБЧАСТИХ КОНІЧНИХ передач Новікова НОРМАМИ ТОЧНОСТІ І ДОПУСКАМИ Автореферат 27 стр.
21967. Підвищення технічного рівня прохідницьких комбайнів із поздовжньо-осьовим виконавчим органом на стадії автоматизованого проектування Автореферат 24 стр.
21968. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН Автореферат 24 стр.
21969. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ І ШВИДКОДІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВІДНОСНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ КОЛІС ЛОКОМОТИВА І РЕЙОК Автореферат 27 стр.
21970. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ І ЯКОСТІ БАГАТОПОЗИЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ВИБОРОМ СТРУКТУРИ І ПАРАМЕТРІВ АГРЕГАТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 18 стр.
21971. Підвищення точності автоматизованого вимірювання витрати та кількості (об’єму ) природного газу Автореферат 24 стр.
21972. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ І РЕГУЛЮВАННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ЗАЛІЗА В ПРОДУКТАХ ЗБАГАЧЕННЯ МАГНЕТИТОВИХ РУД Автореферат 25 стр.
21973. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ УЗАГАЛЬНЕНИМ МЕТОДОМ МОДИФІКАЦІЙ Автореферат 42 стр.
21974. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Автореферат 22 стр.
21975. Підвищення точності вимірювальних перетворювачів при двохпараметровому контролі вологості сипких матеріалів в умовах неусувного факторного впливу насипної щільності Автореферат 20 стр.
21976. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ОБ’ЄМУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИСТРОЇВ ЗВУЖЕННЯ ПОТОКУ В СИСТЕМАХ З ПІДІГРІВОМ ГАЗУ Автореферат 25 стр.
21977. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ВИПРОМІНЕННЯМ ПОВЕРХНІ ОБЕРТОВИХ ОБЄ’КТІВ Автореферат 24 стр.
21978. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ АГРЕГАТІВ ТРАНСМІСІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ Автореферат 24 стр.
21979. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ДОЗУВАННЯ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІБРАЦІЙНИХ ЖИВИЛЬНИКІВ Автореферат 20 стр.
21980. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРИСТРОЇВ АВТОМАТИЧНОЇ ЗМІНИ ЗАТИСКНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ТОКАРНОМУ МОДУЛІ Автореферат 17 стр.
21981. Підвищення точності процесу безпечного розходження суден у стислих умовах Автореферат 20 стр.
21982. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РІЗАННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МОНОКРИСТАЛІВ ЗА РАХУНОК ЗМЕНШЕННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ НАТЯГУ КОРПУСА ВІДРІЗНОГО КРУГА Автореферат 22 стр.
21983. підвищення точності руху машинно-тракторного агрегату на міжрядній обробці просапних культур Автореферат 21 стр.
21984. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СИСТЕМ ФАЗОВОго АВТОПІДСТРОювання ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКСТРАПОЛЮЮЧИХ КОРИГУючиХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 22 стр.
21985. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СИСТЕМ ФАЗОВОГО АВТОПІДСТРОЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗІМКНЕНИХ КОМПЕНСАЦІЙНИХ КАНАЛІВ ПРИСТРОЇВ ЗВ`ЯЗКУ Автореферат 15 стр.
21986. Підвищення точності та швидкодії багатоконтурних систем Фазового автопідстроювання Автореферат 20 стр.
21987. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА ШВИДКОДІЇ СИСТЕМ ФАЗОВОГО АВТОПІДСТРОЮВАННЯ З ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМИ ЗВ`ЯЗКАМИ Автореферат 19 стр.
21988. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА ШВИДКОСТІ ВИМІРЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВІДНОСТІ ТОМОГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ Автореферат 28 стр.
21989. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ КОНТУРНОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ЗА РАХУНОК КОРЕКЦІЇ РОЗМІРІВ ОБРОБКИ Автореферат 22 стр.
21990. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТОКАРНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВЕРСТАТІВ ШЛЯХОМ ЗМІНИ ВПЛИВУ УМОВ СТИКУВАННЯ БАЗОВИХ ВУЗЛІВ НА ТЕМПЕРАТУРНІ ДЕФОРМАЦІЇ Автореферат 22 стр.
21991. ПІДВИЩЕННЯ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ БЕТОНУ В УМОВАХ ТЕПЛОВОГНЕВОГО ВПЛИВУ Автореферат 28 стр.
21992. ПІДВИЩЕННЯ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ РЕМОНТНО-ЗАХИСНИХ РОБІТ Автореферат 20 стр.
21993. ПІДВИЩЕННЯ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ЦЕМЕНТНИХ КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 27 стр.
21994. ПІДВИЩЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКОВИХ ПЕРМАЛОЄВИХ СПЛАВІВ ЛЕГУВАННЯМ ІНТЕРМЕТАЛІДАМИ Автореферат 27 стр.
21995. ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Автореферат 27 стр.
21996. ПІДВИЩЕННЯ УСТАЛЕНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА І ЙОГО АДАПТАЦІЯ ДО ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ Автореферат 23 стр.
21997. ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРАФІТИЗОВАНИХ СТАЛЕЙ Автореферат 27 стр.
21998. ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ 12-14 РОКІВ, В ПОЗАКЛАСНИХ ФОРМАХ ЗАНЯТЬ В УМОВАХ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ Автореферат 24 стр.
21999. ПІДВИЩЕННЯ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІТРАКОНАЗОЛУ ПРИ ДИСЕМІНОВАНІЙ ФОРМІ МІКОЗІВ ШЛЯХОМ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ З ПРЕПАРАТАМИ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТА АНТИАГРЕГАНТНОЇ ДІЇ Автореферат 27 стр.
22000. ПІДВИЩЕННЯ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОВАСТАТИНУ ПРИ ГІПЕРЛІПІДЕМІЯХ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКОМУ ТА ТРИ-ВІ ПЛЮС Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219  [220]  221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389