Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

21801. Підвищення конкурентоспроможності ВИРОБНИЦТВА В апК Автореферат 27 стр.
21802. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 24 стр.
21803. Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств Автореферат 31 стр.
21804. ПІДВИЩЕННЯ конкурентоспроможності підприємств авіаційної ІНФРАСТРУКТУРИ Автореферат 20 стр.
21805. Підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств Автореферат 27 стр.
21806. Підвищення конкурентоспроможності продукції виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК Автореферат 26 стр.
21807. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА Автореферат 28 стр.
21808. підвищення конкурентоспроможності продукції овочівництва Автореферат 27 стр.
21809. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 23 стр.
21810. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО АПК Автореферат 29 стр.
21811. ПІДВИЩЕННЯ КОРМОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ДОБОРУ ТА УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ КАРПАТ Автореферат 29 стр.
21812. Підвищення кормової продуктивності конюшино-тимофіївкової сумішки при застосуванні добрив і вапнування в умовах Передкарпаття Автореферат 22 стр.
21813. підвищення корозійно-механічної тривкості конструкційних матеріалів з використанням високоенергетичних променевих технологій Автореферат 29 стр.
21814. Підвищення КОРОЗійНОї СТіЙКОСТі АУСТЕНІТНиХ зВАРНиХ ШВіВ шляхом МіКРОЛЕГуваНнЯ РЗМ Автореферат 26 стр.
21815. ПІДВИЩЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ БЕТОНІВ ПОВЕРХНЕВОЮ ОБРОБКОЮ ОЛІГООРГАНОСИЛОКСАНАМИ Автореферат 33 стр.
21816. ПІДВИЩЕННЯ МІЖРЕМОНТНОГО РЕСУРСУ ДВИГУНІВ МОБІЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ЕЛЕКТРОХІМІКО-МЕХАНІЧНИМ ПРИПРАЦЮВАННЯМ ЦИЛІНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ Автореферат 28 стр.
21817. ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ ЗЧЕПЛЕННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ ПОРИСТОСТІ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ З ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНИМ ПРИПІКАННЯМ Автореферат 24 стр.
21818. Підвищення міцності й тріщиностійкості залізобетонних елементів, підсилених акриловим полімеррозчином, при дії короткочасних статичних і багаторазово повторних навантажень Автореферат 27 стр.
21819. Підвищення міцності сталевих циліндричних елементів машин та конструкцій Автореферат 23 стр.
21820. Підвищення міцності та надійності різьбових з’єднань гірничих машин Автореферат 22 стр.
21821. Підвищення механічних властивостей кремнІймарганцЕВИСТИХ сталей 17Г1С, 17ГС і 16ГС обробкою комплексними модифікаторами Автореферат 26 стр.
21822. Підвищення механічних властивостей листового прокату боромістких сталей за рахунок регулювання структури, складу і режимів термообробки Автореферат 23 стр.
21823. підвищення механічних властивостей сталі 10Г2ФБ усуненням перлітної смугастості Автореферат 22 стр.
21824. Підвищення навантажувальної здатності силових вузлів блочного типу для агрегатних верстатів Автореферат 19 стр.
21825. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ І БЕЗПЕКИ ПОБУТОВИХ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ІЗОБУТАНІ Автореферат 32 стр.
21826. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБУХОВИХ МЕРЕЖ І СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ ПРИ МАСОВИХ ВИБУХАХ У КАРЄРАХ Автореферат 20 стр.
21827. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНОВИХ ЖНИВАРОК ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЇХ ПРИВОДІВ Автореферат 23 стр.
21828. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ СВІТЛОДІОДНИХ ШКАЛЬНИХ ІНДИКАТОРНИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 28 стр.
21829. Підвищення надійності буксових вузлів рухомого складу залізниць Автореферат 31 стр.
21830. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ВЕНТИЛЯЦІЙНХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНЫХ КОМБІНАТІВ Автореферат 23 стр.
21831. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОТУЖНИХ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ Автореферат 30 стр.
21832. Підвищення надійності комплексу керування системою тягового електропостачання електричного транспорту Автореферат 25 стр.
21833. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ КОНТАКТУ "СТРУМОПРИЙМАЧ ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ – КОНТАКТНА ПІДВІСКА" Автореферат 26 стр.
21834. Підвищення надійності контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт Автореферат 26 стр.
21835. Підвищення надійності корпусів букс колісних пар електровозів Автореферат 25 стр.
21836. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ Автореферат 42 стр.
21837. ПідВищЕНня НАДійНОСТі ПРИСТРОЇВ УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВИХ систем комутацІЇ на основІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНого КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТУванНя Автореферат 24 стр.
21838. Підвищення надійності релейної апаратури електрорухомого складу залізниць України Автореферат 24 стр.
21839. Підвищення надійності роботи дренажних трубопроводів АЕС Автореферат 17 стр.
21840. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ СКЛАДАЛЬНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ЧАСОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛАНЦЮГІВ Автореферат 19 стр.
21841. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ Автореферат 24 стр.
21842. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СИЛОВИХ КОНТАКТНИХ З’ЄДНАНЬ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИХ КОНТАКТОРІВ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Автореферат 29 стр.
21843. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СКЛАДАННЯ ШЛІЦЬОВИХ З’ЄДНАНЬ ШЛЯХОМ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПОЗИЦІЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 24 стр.
21844. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СТАРІЮЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ КОМПЛЕКСІВ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 22 стр.
21845. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СТИКУВАЛЬНИХ ВУЗЛІВ КОКСОВИХ БАТАРЕЙ Автореферат 24 стр.
21846. Підвищення надійності та вібростійкості конструктивних з’єднувальних елементів гірничо-збагачувальних машин і обладнання Автореферат 26 стр.
21847. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАКРИТОЇ МЕРЕЖІ ОСУШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ( В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ) Автореферат 22 стр.
21848. Підвищення надійності транспортного обслуговування при здійсненні експедиційної діяльності (на прикладі міжнародних автомобільних перевезень) Автореферат 23 стр.
21849. Підвищення надійності тягових передач електропоїздів Автореферат 15 стр.
21850. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ УСТАНОВОК ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ АПАРАТІВ ЗАХИСТУ Автореферат 19 стр.
21851. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЦИЛІНДРО-ПОРШНЕВИХ ПАР ТЕРТЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН І ЕКСПРЕСНЕ УСУНЕННЯ ВІДМОВ, ВИКЛИКАНИХ ЇХНІМ ЗНОСОМ Автореферат 25 стр.
21852. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ, ЖИВУЧОСТІ ТА БЕЗПЕКИ КАБЕЛЬНИХ І ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК Автореферат 21 стр.
21853. ПІДВИЩЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ГІДРОДИНАМІЧНОГО УПОРНОГО ПІДШИПНИКА З ПЛАВАЮЧИМ ДИСКОМ СУДНОВИХ ТУРБОМАШИН Автореферат 26 стр.
21854. ПІДВИЩЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЛОПАТОК КОМПРЕСОРА ГТД ІЗ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ КОМПЛЕКСНОЮ ФІНІШНОЮ ОБРОБКОЮ Автореферат 24 стр.
21855. ПІДВИЩЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ МЕТАЛЕВОГО КРІПЛЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК В УМОВАХ АГРЕСИВНИХ ШАХТНИХ ВОД Автореферат 21 стр.
21856. ПІДВИЩЕННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ Автореферат 25 стр.
21857. підвищення опору зношуванню покращуваних сталей шляхом оптимізації мікроструктури Автореферат 23 стр.
21858. Підвищення оптико-механічних характеристик багатошарових інтерференційних покриттів шляхом введення до їх складу захисних алмазоподібних плівок Автореферат 34 стр.
21859. ПІДВИЩЕННЯ ПІР'ЯНО-ПУХОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ГУСЕЙ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЙОДО- ТА СЕЛЕНОВМІСНИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 23 стр.
21860. ПІДВИЩЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЯ ОПТИМІЗАЦІЄЮ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ “ДВИГУН – ТРАНСМІСІЯ” Автореферат 25 стр.
21861. ПІДВИЩЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ДИЗЕЛЯ НА ПОЛЬОВИХ РОБОТАХ ЗАСТОСУВАННЯМ УНІВЕРСАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА Автореферат 27 стр.
21862. Підвищення ПАЛИВНОЇ економічності суднових ГАЗОДИЗЕЛЬ-генераторів шляхом інтенсифікації впорскування ЗАПАЛЬНОго ПАЛИВА Автореферат 23 стр.
21863. ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Автореферат 28 стр.
21864. ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДИНАМІЧНОЇ ЯКОСТІ ПРИВОДУ ГОЛОВНОГО РУХУ ВЕРСТАТА ІЗ ОБЕРТОВИМ ГІДРОПРИВОДОМ ЗАТИСКУ Автореферат 17 стр.
21865. ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ІТЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ФАЗОВОГО АВТОПІДСТРОЮВАННЯ Автореферат 19 стр.
21866. підвищення показників якості локальних систем і пристроїв управління мережами телекомунікацій Автореферат 24 стр.
21867. підвищення показників якості мережі спільноканальної сигналізації №7 Автореферат 19 стр.
21868. підвищення показників якості синхронно-фазових демодуляторів в пристроях зв’язку Автореферат 21 стр.
21869. Підвищення показників якості систем і пристроїв управління мережами та послугами телекомунікацій Автореферат 28 стр.
21870. Підвищення показників якості систем передачі інформаціі Автореферат 20 стр.
21871. Підвищення показників якості систем фазового автопідстроювання пристроїв синхронізації в телекомунікаціях Автореферат 25 стр.
21872. ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СИСТЕМ ЦИКЛОВОЇ І ТАКТОВОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ В ПРИСТРОЯХ ЗВ'ЯЗКУ Автореферат 21 стр.
21873. ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕХАНІЗМУ КОРЕЛЯЦІЇ ПОДІЙ Автореферат 30 стр.
21874. ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЦИФРОВОЇ ТЕЛЕФОННОЇ МЕРЕЖІ Автореферат 20 стр.
21875. ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКА РЕДУКЦІЇ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ПІДЛІТКІВ ПРЕПАРАТАМИ ПРИРОДНОЇ ДІЇ МІГІ-К ТА ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ Автореферат 24 стр.
21876. ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ БАГАТОШАРОВИХ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ КЕРАМІЧНИХ ПЛАСТИН ГРУПИ ЗАСТОСУВАННЯ Р10 Автореферат 28 стр.
21877. Підвищення працездатності дискових пил при відрізці круглих заготовок Автореферат 18 стр.
21878. Підвищення працездатності ланцюгових відрізних пил Автореферат 16 стр.
21879. ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА ДИФУЗІЙНИМИ ПОКРИТТЯМИ на основі перехідних елементів першої групи Автореферат 21 стр.
21880. ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТу ПРИ ОБРОБЦІ СТАЛі ШХ15 В УМОВАХ ПОпутнОГО ТАНГЕНЦІАЛЬНОГО ТочіННЯ Автореферат 26 стр.
21881. Підвищення працездатності паливної апаратури тепловозних дизелів гідродинамічним диспергуванням палива Автореферат 21 стр.
21882. Підвищення працездатності свердел для обробки кісток Автореферат 18 стр.
21883. ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ НАПРУЖЕННЯМИ Автореферат 23 стр.
21884. ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ ТА НАНЕСЕННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ Автореферат 29 стр.
21885. ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТОРЦЕВИХ ФРЕЗ ДЛЯ ЧИСТОВОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ Автореферат 20 стр.
21886. Підвищення працездатності упорних вузлів суднових газотурбінних двигунів при розцентровці роторів Автореферат 20 стр.
21887. ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЦИЛІНДРИЧНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ПАР З РОЗРИВАМИ ПОВЕРХОНЬ У РОТАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 26 стр.
21888. ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЧАВУННИХ КОЛІНЧАСТИХ ВАЛІВ ПОТУЖНИХ ТРАНСПОРТНИХ ДИЗЕЛІВ КОМБІНОВАНИМИ МЕТОДАМИ ЗМІЦНЕННЯ Автореферат 30 стр.
21889. Підвищення продуктивних якостей свиней при відборі за співвідношенням констант росту Автореферат 27 стр.
21890. Підвищення продуктивності автоматизованого складального обладнання на основі принципу адаптації Автореферат 22 стр.
21891. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ АЛМАЗНОГО ШЛІФУВАННЯ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ ЗА РАХУНОК РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РІЗАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРУГА Автореферат 24 стр.
21892. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БАГАТОРІЧНИХ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСТОЇВ В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО Автореферат 28 стр.
21893. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БРОЙЛЕРІВ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДІНКУБАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ЯЄЦЬ Автореферат 22 стр.
21894. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІБРОАБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НЕЗАКРІПЛЕНИХ ДЕТАЛЕЙ НАКЛАДАННЯМ ПОЛЯ КВАЗІПОСТІЙНИХ ВІДЦЕНТРОВИХ СИЛ Автореферат 24 стр.
21895. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГОРОХУ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ПІДЗОНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
21896. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ АГРОЗАХОДІВ ПОСІВНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 25 стр.
21897. Підвищення продуктивності маточника вегетативно розмножуваних підщеп яблуні в умовах південної частини правобережного Лісостепу України Автореферат 24 стр.
21898. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 21 стр.
21899. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 28 стр.
21900. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ НА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ І ЗМІЦНЮЮЧИХ ОПЕРАЦІЯХ Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218  [219]  220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389