Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

21501. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІОНОСФЕРИ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ МОНІТОРИНГУ МЕТОДОМ НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЯННЯ Автореферат 56 стр.
21502. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН (на прикладі промислових підприємств Донбасу) Автореферат 31 стр.
21503. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ В МАШИНАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ Автореферат 23 стр.
21504. підвищення ефективності використання бензогазових сумішей на рухомому складі Автореферат 24 стр.
21505. Підвищення ефективності ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ установОк У рибомучнОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 26 стр.
21506. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ Автореферат 28 стр.
21507. підвищення ЕФЕКТИВНоСТі ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 29 стр.
21508. підвищення ефективності використання зернозбиральних комбайнів в умовах господарств на основі оцінки рівня їх надійності Автореферат 29 стр.
21509. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ЗА РАХУНОК ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ СЛУЖБИ МОТОРНИХ МАСЕЛ Автореферат 17 стр.
21510. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ АВІАЦІЙНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 26 стр.
21511. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 25 стр.
21512. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ШЛЯХОМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 25 стр.
21513. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
21514. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 29 стр.
21515. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 25 стр.
21516. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА в ЕНЕРГЕТИЧНИХ та ТЕХНОЛОГІЧНИХ АГРЕГАТАХ НА ОСНОВІ АВТОНОМНИХ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ПІДІГРІВНИКІВ Автореферат 21 стр.
21517. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ ПРИ ЗРОШЕННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЇВ У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (На прикладі території Сумської області) Автореферат 46 стр.
21518. підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі регіону Автореферат 33 стр.
21519. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
21520. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ГІДРООБ’ємного рульового керування Автореферат 27 стр.
21521. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМАХ ПРОМИСЛОВОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Автореферат 24 стр.
21522. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КОЛЕКТОРІВ З КОНЦЕНТРАТОРАМИ Автореферат 20 стр.
21523. Підвищення ефективності використання сучасного генофонду свиней великої білої породи при чистопородному розведенні, схрещуванні та гібридизації Автореферат 25 стр.
21524. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА (за матеріалами підприємств сільськогосподарського машинобудування України ) Автореферат 29 стр.
21525. Підвищення ефективності використання твердосплавних різців на основі об’ємного моделювання їх термоміцності Автореферат 20 стр.
21526. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ ПРИ ПЕРВИННІЙ ПЕРЕРОБЦІ НАФТИ| Автореферат 22 стр.
21527. підвищення ефективності ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОУСТАТКУВАННЯ В ІНТЕГРОВАНІЙ АСУ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ Автореферат 23 стр.
21528. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ (регіональні аспекти) Автореферат 24 стр.
21529. Підвищення ефективності випарного охолодження в системах промислової теплоенергетики Автореферат 24 стр.
21530. Підвищення ефективності ВИРОБНИЦТВА АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПРІОРИТЕРІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 22 стр.
21531. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО М’ЯСА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ РАЙОНІВ ПОЛІССЯ Автореферат 27 стр.
21532. Підвищення ефективності виробництва залізорудних обкотишів на основі впровадження нових енерго- і ресурсозберігаючих технологій Автореферат 42 стр.
21533. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ РАЙОНІВ ПОЛІССЯ Автореферат 27 стр.
21534. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА КОМБІКОРМОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 31 стр.
21535. Підвищення ефективності вогнезахисту деревини шляхом послідовного просочування антипіреном і полімерним антисептиком Автореферат 20 стр.
21536. підвищення ефективності ВОГНЕЗАХИСТу фанери ПРОСОЧУВАЛЬНими засобами Автореферат 29 стр.
21537. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ КОНДЕНСАТОРНИМИ УСТАНОВКАМИ в ЕЛЕКТРИЧНИХ мережах ПРОМИСЛОВИХ підприємств Автореферат 22 стр.
21538. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГІБРИДИЗАЦІЇ В СВИНАРСТВІ ШЛЯХОМ РОТАЦІЙНОЇ ЗМІНИ ПЛІДНИКІВ Автореферат 27 стр.
21539. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГІДРАВЛІЧНИХ СЛІДКУЮЧИХ ПРИВОДІВ ВИПРОБУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ Автореферат 38 стр.
21540. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОПОЛУМЕНЕВОГО НАПИЛЕННЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ З НИЗЬКОЮ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЮ Автореферат 21 стр.
21541. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЗА РАХУНОК ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЗАХИСТУ ВІД СОЛЬОВИХ ВІДКЛАДІВ В СИСТЕМАХ ВОДЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ГАЗОМОТОКОМПРЕСОРІВ (стосовно дожимних компресорних станцій) Автореферат 20 стр.
21542. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК ТА ПАРОГАЗОВИХ УСТАНОВОК ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТЕПЛОТИ Автореферат 25 стр.
21543. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛЬМУВАННЯ ПІДНІМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН ЗАСТОСУВАННЯМ НОВИХ ФРИКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 27 стр.
21544. підвищення ефективності гасіння пожеж легкозаймистих та горючих речовин комбінованими пінними струменями Автореферат 26 стр.
21545. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ВИБУХІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАРЯДІВ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН З БАГАТОТОЧКОВИМ ІНІЦІЮВАННЯМ Автореферат 23 стр.
21546. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ СВЕРДЛОВИННИХ РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ ЗАРЯДІВ ДЛЯ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД Автореферат 24 стр.
21547. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ ПРИ НЕЙРОЕНДОКРИННО-ОБМІННіЙ ФОРМІ ГІПОТАЛАМІЧНОГО СИНДРОМУ У ЖІНОК В РЕПРОДУКТИВНОМУ ВІЦІ Автореферат 30 стр.
21548. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
21549. Підвищення ефективності дизельних установок транспортних рефрижераторів Автореферат 20 стр.
21550. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ УДОСКОНАЛеННЯм управління ПРОЦЕСАМИ в ГОРНІ ПЕЧІ Автореферат 35 стр.
21551. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ ПРИ ДИСФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 30 стр.
21552. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ВИКОРИСТАННЯМ МОТОРНИХ ПАЛИВ З ВИСОКООКТАНОВИМИ КИСНЕВМІСНИМИ ДОБАВКАМИ Автореферат 19 стр.
21553. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОАГРЕГАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ І ДОРОЖНІХ МАШИН УДОСКОНАЛЕННЯМ БОРТОВОГО ДІАГНОСТУВАННЯ Автореферат 18 стр.
21554. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТОВИХ КОЛОН СВЕРДЛОВИН ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ ГАЗУ Автореферат 27 стр.
21555. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАСТИЛЬНИХ СИСТЕМ ЦИЛІНДРІВ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ Автореферат 27 стр.
21556. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ УНІФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЛЕ Автореферат 25 стр.
21557. підвищення ефективності експлуатації синхронних двигунів компресорних станцій локомотивних та вагонних депо Автореферат 19 стр.
21558. Підвищення ефективності експлуатації точкового колійного датчика за рахунок структурного синтезу Автореферат 21 стр.
21559. Підвищення ефективності експлуатації штангових глибинно-насосних установок у вертикальних і викривлених свердловинах Автореферат 20 стр.
21560. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСТРАКЦІЇ КАТАРАКТИ З ІМПЛАНТАЦІЄЮ ІОЛ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕЛЕКТИВНОГО ІНГІБУВАННЯ ЦИКЛООКСИГЕНАЗНИХ І ЛІПООКСИГЕНАЗНИХ ПРОЗАПАЛЬНИХ МЕДІАТОРІВ Автореферат 20 стр.
21561. Підвищення ефективності електричних парогенераторів шляхом інтенсифікації теплообміну кипінням у щілинних каналах Автореферат 19 стр.
21562. підвищення ефективності електронної технології та обладнання для фінішної обробки оптичних пластин під вироби мікрооптики Автореферат 26 стр.
21563. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПОБУТОВИХ ЗАНУРЮВАЛЬНИХ ПОМП ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВЕНТИЛЬНИХ ІНДУКТОРНИХ ДВИГУНІВ Автореферат 23 стр.
21564. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ В ОВОЧІВНИЦТВІ Автореферат 25 стр.
21565. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO ПРИ ЛІКУВАННІ ЖІНОЧОГО БЕЗПЛІДДЯ ТРУБНОГО ПОХОДЖЕННЯ З УРАХУВАННЯМ РОЛІ АНТИОВАРІАЛЬНИХ АНТИТІЛ Автореферат 26 стр.
21566. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛОК ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ Автореферат 29 стр.
21567. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В ПОСЛІДОВНИХ ІНТЕРФЕЙСАХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ Автореферат 30 стр.
21568. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПО КАНАЛАМ З ОБМЕЖЕНОЮ СМУГОЮ Автореферат 22 стр.
21569. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
21570. Підвищення ефективності застосування матеріалізованих представлень в автоматизованих комп'ютерних системах з реляційними базами даних Автореферат 21 стр.
21571. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 19 стр.
21572. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ РІЗЦІВ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОВОРОТНОЇ РОБОЧОЇ ЧАСТИНИ Автореферат 27 стр.
21573. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ шківних ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СЕПАРАТОРІВ Автореферат 24 стр.
21574. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СТОХАСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЇХ РОБОТИ Автореферат 29 стр.
21575. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБІРНИХ ВІДРІЗНИХ РІЗЦІВ ДЛЯ ВАЖКИХ ВЕРСТАТІВ ШЛЯХОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ РІЗАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 24 стр.
21576. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕРИЙНО ТРАНСПОРТНИХ МАШИН ЦИКЛІЧНОЇ ДІЇ (НА ПРИКЛАДІ БУЛЬДОЗЕРІВ) Автореферат 25 стр.
21577. підвищеннЯ ефективності зневоднення осадів на мулових майданчиках Автореферат 24 стр.
21578. Підвищення ефективності знепилювання автомобільних доріг У кар'єрах Автореферат 22 стр.
21579. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗНИЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЗМІННОГО СТРУМУ Автореферат 22 стр.
21580. Підвищення ефективності зуборізних довбачів за рахунок використання автономних значень зовнішніх і бічних задніх кутів Автореферат 28 стр.
21581. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В БУДІВНИЦТВІ (НА ПРИКЛАДІ АР КРИМ) Автореферат 29 стр.
21582. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КЕРУВАННЯ МАЛИМИ ВІТРИЛЬНИМИ СУДНАМИ Автореферат 19 стр.
21583. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КЛАСТЕРНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 24 стр.
21584. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕНДОМЕТРІЯ ТА ПОРОЖНИНИ МАТКИ У ЖІНОК З БЕЗПЛІДНІСТЮ В ПРОГРАМІ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 33 стр.
21585. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ ВІД ОКИСУ ВУГЛЕЦЮ, ДВООКИСУ СІРКИ Й ПИЛУ Автореферат 26 стр.
21586. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ (на прикладі умовного матеріалу) Автореферат 21 стр.
21587. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Автореферат 16 стр.
21588. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НАЗЕМНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ Автореферат 21 стр.
21589. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
21590. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ апендикулярного перитоніту у дітей Автореферат 29 стр.
21591. Підвищення ефективності лікування безпліддя методом екстракорпорального запліднення з урахуванням імунологічних змін в організмі жінки Автореферат 25 стр.
21592. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ КАЛИТКИ У ДІТЕЙ Автореферат 27 стр.
21593. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ В ПОСТІНФАРКТНОМУ ПЕРІОДІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІПІДКОРИГУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ ПРОТЯГОМ ШЕСТИ МІСЯЦІВ Автореферат 29 стр.
21594. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ВАСКУЛЯРИЗОВАНИМИ БІЛЬМАМИ ПІСЛЯ НАСКРІЗНОЇ КЕРАТОПЛАСТИКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІМУНОСУПРЕСАНТІВ ЗА РІЗНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ – ДЕКСАМЕТАЗОНА І СЕЛЛСЕПТА Автореферат 12 стр.
21595. підвищення ефективності лікування хворих з повною втратою зубів Автореферат 28 стр.
21596. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ОРХОЕПІДИДИМІТ Автореферат 20 стр.
21597. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА УРОСЕПСИС ШЛЯХОМ КОРЕКЦІЇ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 25 стр.
21598. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАЗEРНОЇ ОБРОБКИ ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ ФОКУСУВАННЯ НА БАЗІ СФЕРИЧНИХ ДЗЕРКАЛ Автореферат 20 стр.
21599. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ Автореферат 20 стр.
21600. підвищення ефективності міських пасажирських перевезень на основі удосконалення організації руху автобусів Автореферат 22 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215  [216]  217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389