Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

21201. ОЦІНКА РІВНЯ ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ Автореферат 18 стр.
21202. ОЦІНКА РІВНЯ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 25 стр.
21203. Оцінка різноманітності екосистем ЧЕРЕМСЬКОГО природного заповідника на основі картографічного моделювання Автореферат 27 стр.
21204. ОЦІНКА РІЗНОМАНІТТЯ ГАПЛОТИПІВ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ ДНК НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
21205. ОЦІНКА реалізації інвестиційних проектів природоохоронного ПРИзначення в регіонІ Автореферат 29 стр.
21206. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІ І ФОРМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 24 стр.
21207. оцінка рекомбінантного 2 - інтерферону та його застосування в комплексному лікуванні хронічного вірусного гепатиту Автореферат 21 стр.
21208. оцінка ремонтного молодняку за інтенсивністю росту для підвищення відтворювальних якостей свиней Автореферат 25 стр.
21209. ОЦІНКА РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ПОВЕРХНЕВИМИ ТРІЩИНАМИ ПРИ ДІЇ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ І КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 25 стр.
21210. Оцінка ресурсу ТРУБЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ НА СТАДІЇ РОСТУ ВТОМНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ТРІЩИН Автореферат 23 стр.
21211. ОЦІНКА РИЗИКОВАНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ НЕЧІТКО-МНОЖИННОГО ПІДХОДУ Автореферат 28 стр.
21212. ОЦІНКА РИЗИКУ В АГРАРНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Автореферат 21 стр.
21213. ОЦІНКА РИЗИКУ НЕСПРИЯТЛИВОГО ПЕРЕБІГУ ІХС У ХВОРИХ В ПЕРШІ 6 МІСЯЦІВ ПІСЛЯ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СТАНУ Автореферат 30 стр.
21214. ОЦІНКА РИЗИКУ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ НА ОКОЛИЦІ АЕРОПОРТУ Автореферат 23 стр.
21215. Оцінка ринкової вартості компанії як основа прийняття інвестиційних рішеннь Автореферат 25 стр.
21216. Оцінка РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ СУДЕН ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 24 стр.
21217. Оцінка роботи концентраційних та водневих гальванопар і їх впливу на корозію конструкційних матеріалів Автореферат 28 стр.
21218. ОЦІНКА РОБОТОЗДАТНОСТІ ТА РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ СЕЛЕКЦІЇ ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ Автореферат 24 стр.
21219. ОЦІНКА РОЛІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇЇ В ЛІКУВАННІ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ІНСУЛЬТУ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 27 стр.
21220. ОЦІНКА СЕЙСМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ТА КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕОРІЇ РИЗИКУ Автореферат 30 стр.
21221. ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК ТЕЛИЦЬ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ СТВОРЮВАНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ Автореферат 27 стр.
21222. ОЦІНКА СИЛОВОГО ПОЛЯ МОЛЕКУЛ СИМЕТРІЇ С2V, C3V, D?h В ВІЛЬНОМУ ТА КОНДЕНСОВАНОМУ СТАНІ. Автореферат 21 стр.
21223. ОЦІНКА СКЛАДОВИХ ДОДАТКОВИХ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ З НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ Автореферат 28 стр.
21224. ОЦІНКА СОРТІВ І ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ФІТОФТОРОЗУ ТА ВИДІЛЕННЯ ВИХІДНИХ ФОРМ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ СЕЛЕКЦІЇ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
21225. ОЦІНКА СОРТІВ ЧЕРЕШНІ УКРАЇНCЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ НА ПРИДАТНІСТЬ ДО ЗАМОРОЖУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА НАСТУПНОЇ ПЕРЕРОБКИ Автореферат 26 стр.
21226. Оцінка соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом транспортних підприємств Автореферат 24 стр.
21227. Оцінка соціального стану виробничого колективу в умовах антикризового управління промисловими підприємствами Автореферат 23 стр.
21228. ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ПРОТЯЖНИХ ВИРОБОК, ЩО ПРОВЕДЕНІ В НЕОДНОРІДНОМУ ПОРОДНОМУ МАСИВІ, НА ОСНОВІ БАГАТОФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ Автореферат 22 стр.
21229. Оцінка стану і перспективи завершення реформування економіки агропромислового комплексу Криму Автореферат 26 стр.
21230. ОЦІНКА СТАНУ ГІРНИЧОГО МАСИВУ З МЕТОЮ ПРОГНОЗУ МАЛОАМПЛІТУДНИХ РОЗРИВНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ Автореферат 25 стр.
21231. ОЦІНКА СТАНУ ДЕРЕВНОГО ЯРУСУ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА ДАНИМИ МОНІТОРИНГУ Автореферат 26 стр.
21232. ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ‘Я ДІТЕЙ У ВІЦІ ВІД 1 ДО 5 РОКІВ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ АДАПТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ Автореферат 24 стр.
21233. ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З урахуванням індивідуально-типологічних характеристик організму Автореферат 29 стр.
21234. ОЦІНКА СТАНУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ДИНАМІЧНО НАСТРОЮВАНИХ ПРИЛАДІВ Автореферат 24 стр.
21235. Оцінка стану транспортних систем у задачах організації руху автотранспортних засобів Автореферат 20 стр.
21236. Оцінка структурно-функціонального стану кісткової тканини у людей різного віку та статі Автореферат 27 стр.
21237. ОЦІНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ХРЕБТА ЗА РЕНТГЕНМОРФОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ В ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ТА СТАТІ Автореферат 30 стр.
21238. ОЦІНКА СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ШОКУ І АДЕКВАТНОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ Автореферат 29 стр.
21239. Оцінка та аналіз інвестиційної привабливості підприємств у промислово-розвиненому регіоні Автореферат 18 стр.
21240. ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І ВИРОБНИКА НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ (на прикладі металургійної промисловості України) Автореферат 25 стр.
21241. Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами Автореферат 26 стр.
21242. ОЦІНКА ТА ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
21243. Оцінка та добір бугаїв різних генотипів молочної худоби за комплексом ознак при міжпорідному схрещуванні Автореферат 24 стр.
21244. ОЦІНКА ТА ДОБІР ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ШОВКОВИЦІ НА СТІЙКІСТЬ ДО ВІЛТУ В УМОВАХ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
21245. ОЦІНКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, що ЕКСПЛУАТуються Автореферат 22 стр.
21246. ОЦІНКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ функцІОНУВАННЯ дорожнЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
21247. ОЦІНКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ Автореферат 58 стр.
21248. Оцінка та корекція адаптаційних можливостей організму за умов одночасного впливу стрес-чинників хімічної природи (на прикладі свинцю і фтору) Автореферат 31 стр.
21249. Оцінка та Корекція спеціальної підготовленості юних ЛИЖНИЦЬ-ГОНЩИЦЬ на етапах річного циклу Автореферат 28 стр.
21250. ОЦІНКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
21251. ОЦІНКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 25 стр.
21252. ОЦІНКА ТА ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ Автореферат 29 стр.
21253. ОЦІНКА та ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ НА ОПЕРАЦІЙНу ДІЯЛЬНіСТь ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 26 стр.
21254. ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВТОРИННОГО ЗАБРУДНЕННЯ РАДІОНУКЛІДАМИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНАСЛІДОК ЛІСОВИХ РАДІОАКТИВНИХ ПОЖЕЖ Автореферат 23 стр.
21255. ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНИХ ТА МІЦНОСТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ РОБОЧИХ ЛОПАТОК В УМОВАХ АГРЕСИВНОГО ВПЛИВУ ГАЗОТУРБІННОГО ПАЛИВА Автореферат 24 стр.
21256. ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ В СТАДІЇ КОМПЕНСАЦІЇ Автореферат 27 стр.
21257. ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАНЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 23 стр.
21258. ОЦІНКА ТА СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ БОБІВ КОРМОВИХ (VICIA FABA L.) ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ Автореферат 27 стр.
21259. оцінкА та стимулювання Діяльності інженерно-технічних працівників промислового сектора ЕКОНОМІКИ україни Автореферат 26 стр.
21260. ОЦІНКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
21261. оцінка ТА урахування екзотермії Цементів у технології залізобетонних контейнерів Автореферат 20 стр.
21262. ОЦІНКА ТА ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
21263. ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 26 стр.
21264. ОЦІНКА ТВАРИН ПІВНІЧНО-СХІДНОГО МОЛОЧНОГО ТИПУ БУРОЇ ПОРОДИ ЗА ПРОДУКТИВНИМИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ Автореферат 24 стр.
21265. ОЦІНКА ТВАРИН СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ЕКCТЕР’ЄРНИМ ТИПОМ Автореферат 24 стр.
21266. ОЦІНКА ТЕМПУ СТАРІННЯ, СТАНУ ЗДОРОВ`Я І ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ Автореферат 63 стр.
21267. ОЦІНКА ТЕПЛОВОЛОГІСНОГО ВПЛИВУ НА ГРАНИЧНІ СТАНИЗА ВОГНЕСТІЙКІСТЮ ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ПОЖЕЖІ Автореферат 19 стр.
21268. Оцінка технічного рівня і експлуатаційної ефективності дизель-поїздів Автореферат 21 стр.
21269. ОЦІНКА ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ БІЛЯ КОНЦЕНТРАТОРІВ НАПРУЖЕНЬ ЗА ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ СТАЛЕЙ В КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 23 стр.
21270. ОЦІНКА ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
21271. ОЦІНКА ТРИБОТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ГРАНИЧНОМУ МАЩЕННІ В УМОВАХ ЛОКАЛЬНОГО КОНТАКТУ Автореферат 27 стр.
21272. ОЦІНКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРИСТОСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ДО РОЗУМОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 25 стр.
21273. ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ (7 — 12 РОКІВ) ЧОЛОВІЧИХ ШКІЛ ПАЛЕСТИНИ Автореферат 21 стр.
21274. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ: ІНФОРМАЦІЙНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 29 стр.
21275. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА МАШИН І УСТАТКУВАННЯ: ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ Автореферат 30 стр.
21276. оцінка фінансового стану підприємств побутового обслуговування Автореферат 22 стр.
21277. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ) Автореферат 32 стр.
21278. ОЦІНКА ФАКТОРІВ РИЗИКУ РАКУ ШЛУНКА В СИСТЕМІ СКРИНІНГУ Автореферат 28 стр.
21279. ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ І МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 25 стр.
21280. ОцІнка функцІЇ правИх ВІДДІЛІВ серцЯ у новоНАРОДЖЕНИХ в нормІ І при патологІЇ Автореферат 25 стр.
21281. ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР У МАШИНОБУДІВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 24 стр.
21282. ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
21283. ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 24 стр.
21284. ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛІВ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ ПРИ ВНУТРІШНЬОТРУБНІЙ КОРОЗІЇ Автореферат 27 стр.
21285. ОЦІНКА ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОПЛИНУ У ПРОГНОЗУВАННІ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З МНОЖИННИМИ ОКЛЮЗИВНО-СТЕНОТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ СОННИХ ТА ХРЕБТОВИХ АРТЕРІЙ Автореферат 29 стр.
21286. ОЦІНКА ЦИКЛІЧНОСТІ БАГАТОРІЧНИХ КОЛИВАНЬ СТОКУ РІЧОК УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Автореферат 28 стр.
21287. ОЦІНКА ЭФФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМІЄЛІТУ У ДІТЕЙ Автореферат 30 стр.
21288. ОЦІНКА ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
21289. ОЦІНКА ЯКОСТІ ВІДХОДІВ БУРІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ГРУНТІВ В РАЙОНАХ СПОРУДЖЕННЯ НАФТОВИХ ТА ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН (на прикладі ДДЗ) Автореферат 27 стр.
21290. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК, ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ Автореферат 33 стр.
21291. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ТА СИСТЕМА ЗАХОДІВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 29 стр.
21292. ОЦІНКА ЯКОСТІ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ Автореферат 29 стр.
21293. ОЦІНКА, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМУ В УМОВАХ ТЕХНОГЕНЕЗУ(НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ Р.САМАРИ) Автореферат 23 стр.
21294. ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗСУВНОЇ ЖОРСТКОСТІ НА ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТРАНСВЕРСАЛЬНО- ІЗОТРОПНИХ ОБОЛОНОК, ПОСЛАБЛЕНИХ ОТВОРАМИ Автореферат 20 стр.
21295. ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЗАЙНЯТИХ ВІДХОДАМИ ТА ОБ'ЄКТАМИ ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ Автореферат 30 стр.
21296. ОЦІНКИ КООПУКЛОГО НАБЛИЖЕННЯ Автореферат 14 стр.
21297. ОЦІНКИ НАБЛИЖЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ СПЕКТРОМ В СИСТЕМАХ З ПІСЛЯДІЄЮ Автореферат 13 стр.
21298. ОЦІНКИ РОЗХОДЖЕННЯ МІЖ ЗОБРАЖЕННЯМИ ТА МЕТОДИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ Автореферат 27 стр.
21299. ОЦІНКИ ТОЧНОСТІ РІЗНИЦЕВИХ СХЕМ З УРАХУВАННЯМ ПОЧАТКОВО-КРАЙОВОГО ЕФЕКТУ Автореферат 31 стр.
21300. ОЦІНКИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РЯДІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ НАБЛИЖЕННЯ Автореферат 17 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212  [213]  214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389