Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

21101. Оцінка декоративної якості гірських порід при геолого-розвідувальних роботах на родовищах Українського щита Автореферат 19 стр.
21102. ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 28 стр.
21103. оцінка дивідендного потенціалу акціонерного товариства Автореферат 29 стр.
21104. Оцінка динаміки радіоекологічної обстановки та дозового навантаження на населення в районах функціонування головних зрошувальних систем Миколаївського регіону Автореферат 27 стр.
21105. ОЦІНКА ДИСФУНКЦІЇ МІОКАРДА ЗА ПОКАЗНИКАМИ НАПОВНЕННЯ ШЛУНОЧКІВ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Автореферат 29 стр.
21106. ОЦІНКА ДОВГОВІЧНОСТІ НАСОСНИХ ШТАНГ З УРАХУВАННЯМ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 22 стр.
21107. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ РОЗМІЩЕННЯ ВИНОГРАДНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ПРАВОБЕРЕЖНОМУ НИЖНЬОДНІПРОВ'Ї Автореферат 23 стр.
21108. Оцінка екологічного cтану геологічного середовища та рекреаційних можливостей Долинського району Карпат Автореферат 25 стр.
21109. оцінка екологічного стану поверхневих водних об’єктів на меліорованих територіях Автореферат 24 стр.
21110. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА РОЗРОБКА ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ БАСЕЙНУ РІЧКИ ГОРИНЬ Автореферат 22 стр.
21111. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ Автореферат 25 стр.
21112. ОЦІНКА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ І МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 29 стр.
21113. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
21114. Оцінка економічно обгрунтованих меж підвищення якості продукції промислового призначення Автореферат 28 стр.
21115. оцінкА економічної безпеки авіакомпаніЇ Автореферат 23 стр.
21116. Оцінка ЕКОНОМІЧНОЇ ефективності інвестицій в енергозбереження в промисловості (на прикладі машинобудування) Автореферат 24 стр.
21117. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ Автореферат 22 стр.
21118. оцінка економічного потенціалу та ефективності використання комунальної власності Автореферат 24 стр.
21119. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 29 стр.
21120. ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ РІВНОСТІ ТА ЗЧІПНИХ ЯКОСТЕЙ Автореферат 23 стр.
21121. оцінка екстер’єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби Автореферат 54 стр.
21122. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Автореферат 28 стр.
21123. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АЕРОНАВІГАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ Автореферат 23 стр.
21124. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКІВ Автореферат 28 стр.
21125. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
21126. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БАКТЕРИЦИДНОЇ ДІЇ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ НА МІКОБАКТЕРІЇ Автореферат 26 стр.
21127. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ ГІРШПРУНГА У ДІТЕЙ МЕТОДОМ ПЕРВИННОГО АНАСТОМОЗУ Автореферат 29 стр.
21128. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ЗАБЕЗПЧЕННЯ Автореферат 23 стр.
21129. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 21 стр.
21130. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ Автореферат 28 стр.
21131. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ГІПОКСІЇ ПЛОДА ПРИ МАЛОВОДДІ У ВАГІТНИХ Автореферат 22 стр.
21132. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 23 стр.
21133. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНАЛАПРИЛА МАЛЕАТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА РЕВМАТИЧНУ ВАДУ СЕРЦЯ З ПЕРЕВАГОЮ НЕДОСТАТНОСТІ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНУ Автореферат 34 стр.
21134. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНДОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ УДОСКОНАЛЕНОМУ ПРЕПАРУВАННІ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ ЗУБІВ Автореферат 28 стр.
21135. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДАЛАРГІНУ ПРИ УРАЖЕННІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ Автореферат 28 стр.
21136. Оцінка ефективності застосування лапароскопічної холецистектомії у хірургічному лікуванні хворих на гострий холецистит Автореферат 22 стр.
21137. Оцінка ефективності застосування малотравматичних втручань у хірургічному лікуванні хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу Автореферат 34 стр.
21138. Оцінка ефективностІ застосування стимулЯторІв синтезу оксиду азоту для лІкування хронІЧного гломерулонефритУ Автореферат 25 стр.
21139. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ В РОЗВИТОК ПІДРЯДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 25 стр.
21140. Оцінка ефективності комбінованих форм серцевих глікозидів в комплексному лікуванні серцевої недостатності Автореферат 28 стр.
21141. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСЕРВАТИВНОГО, МІНІМАЛЬНО ІНВАЗИВНОГО ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ Автореферат 28 стр.
21142. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН Автореферат 18 стр.
21143. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ТА ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА ШЛЯХОМ РАННЬОЇ КОРЕКЦІЇ НЕЛІПІДНИХ ФАКТОРІВ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 27 стр.
21144. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННИХ І РЕЦИДИВНИХ ПАХВИННИХ ГРИЖ Автореферат 29 стр.
21145. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ УРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ЗАХВОРЮВАНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ У ХЛОПЧИКІВ ЗА ДАНИМИ ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Автореферат 28 стр.
21146. Оцінка ефективності протекторного захисту від корозії механічно навантажених низьколегованих сталей Автореферат 25 стр.
21147. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ – ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД Автореферат 28 стр.
21148. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СПОСОБІВ СТИМУЛЯЦІЇ ЗАПЛІДНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ Автореферат 25 стр.
21149. Оцінка ефективності створення і функціонування холдингової компанії Автореферат 21 стр.
21150. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 29 стр.
21151. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ПОЛІОМІЄЛІТОМ В УМОВАХ ЙОГО ЕРАДИКАЦІЇ Автореферат 18 стр.
21152. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ) Автореферат 28 стр.
21153. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ (МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА) Автореферат 25 стр.
21154. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 27 стр.
21155. Оцінка еФективності ФІНАНСОВО-господарської ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ санаторно-курортного комплексу Автореферат 26 стр.
21156. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РІЗНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ (на прикладі змішаних комбінованих перевезень) Автореферат 22 стр.
21157. ОЦІНКА ЖОРСТКОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ ДЕРЕВ’ЯНИХ БАЛОК З УРАХУВАННЯМ зсувних ДЕпланацій перерізів Автореферат 24 стр.
21158. Оцінка залишкового ресурсу конструкційних алюмінієвих сплавів по еволюції деформаційного рельєфу поверхні Автореферат 23 стр.
21159. ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ АЛАПІНІНУ ТА ЕТАЦИЗІНУ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ НАПРУЖЕННЯ ТА ПОСТІНФАРКТНИЙ КАРДІОСКЛЕРОЗ ЗІ ШЛУНОЧКОВОЮ ЕКСТРАСИСТОЛІЄЮ Автореферат 21 стр.
21160. Оцінка зменшення впливу природних радіонуклідів будівельного виробництва на безпеку життєдіяльності Автореферат 20 стр.
21161. ОЦІНКА КАНЦЕРОГЕННОГО РИЗИКУ У ПРАЦЮЮЧИХ ОКРЕМИХ ВИРОБНИЦТВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАРКЕРІВ Автореферат 25 стр.
21162. ОЦІНКА КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ЗМІН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ СИСТЕМНОМУ ЧЕРВОНОМУ ВОВЧАКУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ КАЛЬЦІЮ З ВІТАМІНОМ Д3 Автореферат 34 стр.
21163. ОЦІНКА КОМПЛЕКСУ ФАКТОРІВПРИ ФОРМУВАННІ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО МОЛОЧНОГО СТАДА Автореферат 20 стр.
21164. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
21165. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ НА АВІАТРАНСПОРТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ Автореферат 17 стр.
21166. оцінка конкурентоздатності транспортно-експедиторських підприємств та інструменти її підвищення Автореферат 24 стр.
21167. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ Автореферат 31 стр.
21168. ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ Автореферат 30 стр.
21169. ОЦІНКА ЛIСОРОСЛИННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛУКІВ ЗАПЛАВИ СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ ПРИ ЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ ЇЇ АГРОЛАНДШАФТІВ Автореферат 23 стр.
21170. Оцінка лапароскопічної апендектомії при гострому апендициті, ускладненому перитонітом Автореферат 34 стр.
21171. Оцінка міграції стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р.Борщі) Автореферат 23 стр.
21172. ОЦІНКА МІЦНОСТІ КЛАДКИ ТА ЇЇ ОДНОРІДНОСТІ У БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ ІМПУЛЬСНИМИ МЕТОДАМИ Автореферат 52 стр.
21173. ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 48 стр.
21174. ОЦІНКА МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ТЕРИТОРІЇ Автореферат 24 стр.
21175. ОЦІНКА МОЖЛИВИХ ПОШКОДЖЕНЬ ДЕТАЛЕЙ МЕТАЛУРГІЙНИХ МАШИН ПРИ КОНСТРУЮВАННІ І ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ Автореферат 31 стр.
21176. ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 26 стр.
21177. ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ СТАЛЕВИХ БАЛОК З ДЕФЕКТАМИ Автореферат 22 стр.
21178. ОЦІНКА НАЙКРАЩИХ НАБЛИЖЕНЬ ПЕРІОДИЧНИХ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ ЧЕРЕЗ КОЕФІЦІЄНТИ ФУР'Є Автореферат 14 стр.
21179. ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОБРОБОК СТАНЦІЙНИХ ВИРОБОК МЕТРОПОЛІТЕНУ ТА ОТОЧУЮЧИХ ПОРІД З УРАХУВАННЯМ ЙМОВІРНІСНОЇ ПРИРОДИ ВИХІДНИХ ДАНИХ Автореферат 21 стр.
21180. ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ В ІПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУВАННІ Автореферат 24 стр.
21181. ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
21182. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова Автореферат 14 стр.
21183. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ МЕТЕОРНОЇ ЗОНИ АТМОСФЕРИ ФАЗОВИМИ РАДІОТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ Автореферат 22 стр.
21184. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕХОДУ 90Sr і 137Cs ДО ОРГАНІЗМУ ТА ПРОДУКЦІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПРИ ПАСОВИЩНОМУ УТРИМАННІ ТВАРИН (на прикладі зони відчуження Чорнобильської АЕС) Автореферат 28 стр.
21185. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ТА ФІЛЬТРАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ З УРАХУВАННЯМ ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ТА ВИПАДКОВОЇ САМОПОДОБИ ЇХ СТРУКТУРИ Автореферат 28 стр.
21186. ОЦІНКА ПАРАМЕТРА ПОСТІЙНОГО СИГНАЛУ ПРИ БЛИЗЬКИХ ДО ГАУССІВСЬКИХ АДИТИВНИХ ЗАВАДАХ Автореферат 24 стр.
21187. ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ АЛМАЗОНОСНОСТІ КІРОВОГРАДСЬКОГО РУДНОГО РАЙОНУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ РОЗЛОМІВ ФУНДАМЕНТУ (за геолого-геофізичними даними) Автореферат 34 стр.
21188. ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ОСАДОЧНИХ БАСЕЙНІВ СХІДНОЇ СІРІЇ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ РОЗЛОМІВ ФУНДАМЕНТУ (за геолого-геофізичними даними) Автореферат 21 стр.
21189. ОЦІНКА ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕКИ СИСТЕМ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОДАННЯ ВОДНЮ НА ОСНОВІ ГІДРОРЕАГУЮЧИХ СПОЛУК ТА РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЇЇ ЗНИЖЕННЯ Автореферат 22 стр.
21190. ОЦІНКА ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕКИ СИСТЕМ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОДАЧІ ВОДНЮ НА ОСНОВІ ОБОРОТНИХ ГІДРИДІВ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ ТА РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЇЇ ЗНИЖЕННЯ Автореферат 19 стр.
21191. ОЦІНКА ПОРУШЕНЬ ЗАМИКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ КАРДІЇ І ЇХ ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 27 стр.
21192. ОЦІНКА ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ ТА ЇХ ПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПІЯ Автореферат 31 стр.
21193. ОЦІНКА ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ У ДІТЕЙ З ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 27 стр.
21194. Оцінка Продуктивності і відтворювальної здатності овець буковинського типу АСКанійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною Автореферат 22 стр.
21195. Оцінка пропускної здатності двосмугових автомобільних доріг з урахуванням закономірностей поведінки водія Автореферат 21 стр.
21196. оцінка просторового розміщення та продуктивності пегматитів з метою їх геометризації для обґрунтування параметрів їх розробки підземним способом Автореферат 24 стр.
21197. Оцінка протидефляційної стійкості грунтового покриву Південного Степу України Автореферат 33 стр.
21198. ОЦІНКА РІВНЯ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 20 стр.
21199. ОЦІНКА РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ПРИ ПОЧАТКОВОМУ НАВЧАННІ Автореферат 16 стр.
21200. Оцінка рівня та наслідків концентрації суб’єктів господарювання в промисловості Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211  [212]  213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389