Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

21001. ОСТАРБАЙТЕРИ” З ПОДІЛЛЯ (1942 – 1947 рр.) Автореферат 27 стр.
21002. ОСТВАЛЬДІВСЬКЕ ДОЗРІВАННЯ В СПЛАВАХ І ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ В УМОВАХ ЗМІШАНОЇ ДИФУЗІЇ Автореферат 26 стр.
21003. Остеоартроз колінних суглобів у жінок в пері – та постменопаузальному періоді, особливості діагностики та лікування. Автореферат 40 стр.
21004. ОСТЕОДЕФІЦИТ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ НЕСПЕЦИФІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШОК ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ Автореферат 31 стр.
21005. ОСТЕОПЕНІЧНИЙ СИНДРОМ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ІДІОПАТИЧНИЙ СКОЛІОЗ Автореферат 26 стр.
21006. ОСТЕОПОРОЗ І ОСТЕОПЕНІЧНИЙ СИНДРОМ ПРИ ХРОНІЧНИх захворюваннях печінки: чинники ризику, механізми розвитку, діагностика, лікування Автореферат 59 стр.
21007. ОСТЕОПОРОЗ І ОСТЕОПЕНІЧНИЙ СИНДРОМ У ХВОРИХ НА ПОЄДНАНУ ПАТОЛОГІЮ ГАСТРОДУОДЕНОПАНКРЕАТИЧНОЇ ЗОНИ І ПЕЧІНКИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 29 стр.
21008. Остеопороз та переломи кісток дистального відділу передпліччя у людей різного віку Автореферат 28 стр.
21009. ОСТЕОХОНДРОПАТІЯ ХРЕБТА. РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 42 стр.
21010. ОСТРАКОДИ ВЕРХНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ Автореферат 27 стр.
21011. ОСТРОЗЬКА ВОЛОСТЬ У 1565-1608 РОКАХ: формування території, структура землеволодінь та механізм управління Автореферат 29 стр.
21012. ОСУДНІСТЬ ТА ЇЇ ВИДИ (порівняльний аналіз законодавства України та інших держав) Автореферат 30 стр.
21013. ОСУЧАСНЕННЯ ЗМІСТУ КУЛЬТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ КУЛЬТУРООХОРОННИХ КОНВЕНЦІЙ Автореферат 29 стр.
21014. ОТАМАНСЬКІ ФОРМУВАННЯ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1918-1919 рр. 07.00.01 – Історія України Автореферат 32 стр.
21015. ОТОТОЖНЕННЯ ТА РОЗОТОТОЖНЕННЯ СУБ‘ЄКТА У ВИМІРАХ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ Автореферат 34 стр.
21016. ОТРИМАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ІММОБІЛІЗОВАНИХ НА ПОЛІСАХАРИДНИХ МАТРИЦЯХ АЗОМЕТИНІВ, ГІДРАЗОНІВ, ЇХ КОМПЛЕКСІВ З 3d- МЕТАЛАМИ Автореферат 20 стр.
21017. ОТРИМАННЯ І ОПРАЦЮВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ОБ’ЄКТІВ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА БАЗІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 67 стр.
21018. ОТРИМАННЯ БІОЛОГІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ВИСОКОІНФОРМАТИВНОЇ ТЕСТ-СИСТЕМИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ Автореферат 29 стр.
21019. ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ ОПОРЯДЖЕННЯ Автореферат 24 стр.
21020. ОТРИМАННЯ МІЖТРИБНИХ СОМАТИЧНИХ ГІБРИДІВ родини Brassicaceae, ЩО МІСТЯТЬ АКТИВНУ ГЕТЕРОЛОГІЧНУ СИСТЕМУ ТРАНСПОЗОНІВ КУКУРУДЗИ SPM/DSPM Автореферат 25 стр.
21021. Отримання стабілізованої полімерної сірки з розчинів натрію тіосульфату Автореферат 26 стр.
21022. ОТРИМАННЯ СТРУКТУР З КВАНТОВИМИ ЯМАМИ, ГЕТЕРОСТРУКТУР ТА ТОНКИХ ПЛІВОК НАПІВПРОВІДНИКІВ А4В6 ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Автореферат 20 стр.
21023. Отримання та використання глюкозооксидази в технології харчових продуктів Автореферат 17 стр.
21024. ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕМНІЄВИХ СТРУКТУР З АЛМАЗНИМИ ТА АЛМАЗОПОДІБНИМИ ПЛІВКАМИ Автореферат 25 стр.
21025. ОТРИМАННЯ ТЕЛУРУ ВИСОКОЇ ЧИСТОТИ З ПОНИЖЕНИМ ВМІСТОМ КИСНЮ ДЛЯ РІДИНОФАЗНОЇ ЕПІТАКСІЇ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ КАДМІЙ-РТУТЬ-ТЕЛУР Автореферат 25 стр.
21026. ОТРИМАННЯ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН ЯБЛУНІ ШЛЯХОМ ГЕНЕТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS Автореферат 30 стр.
21027. ОТРИМАННЯ ТРАНСФЕР – ФАКТОРУ АНТИРАБІЧНОГО ТА ЙОГО ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 29 стр.
21028. ОТРИМАННЯ ФАКТОРА ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОТИ ЗБУДНИКА ХВОРОБИ АУЕСКІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Автореферат 16 стр.
21029. Отримання, структуроутворення та властивості композиційних матеріалів системи TIN-ALN для вузлів тертя з підвищеною зносостійкістю. Автореферат 21 стр.
21030. ОФІЦІЙНІ СВІДКИ В СТРУКТУРІ ЛУЦЬКОГО ЗАМКОВОГО УРЯДУ ДО РЕФОРМ 1564–1566 років (службове підпорядкування і правові послуги) Автореферат 27 стр.
21031. ОФІЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ЗАКОНУ Автореферат 21 стр.
21032. ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ, ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЇХ РАННЬОГО СКРИНІНГУ Автореферат 32 стр.
21033. ОХОРОНА І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1918 р.) Автореферат 25 стр.
21034. ОХОРОНА ВИЇМКОВИХ ШТРЕКІВ У ВИРОБЛЕНОМУ ПРОСТОРІ ЗА СУЦІЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ В УМОВАХ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОГО РАЙОНУ ДОНБАСУ Автореферат 21 стр.
21035. ОХОРОНА ПРАВ АКЦІОНЕРІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Автореферат 27 стр.
21036. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України Автореферат 53 стр.
21037. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект) Автореферат 29 стр.
21038. Охорона, вивчення і використання пам’яток історії та культури на Харківщині (1920 – червень 1941 рр.) Автореферат 36 стр.
21039. ОХОРОНА, РЕГЕНЕРАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 28 стр.
21040. ОХОРОННИЙ АПАРАТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (КВІТЕНЬ – ГРУДЕНЬ 1918 р.): ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 59 стр.
21041. ОХОТНИЦЬКЕ ВІЙСЬКО ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ГЕТЬМАНЩИНИ 1669-1726 рр. Автореферат 28 стр.
21042. Оцiнка впливу ОТОЧУЮЧОГО середовища на стратегiчнІ планИ ПІДПРИЄМСТВА в умовах невизначеностi (на прикладi ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ Украiни) Автореферат 27 стр.
21043. ОЦIНКА ПОМIСНИХ КОРОПIВ ВІД СХРЕЩУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАМЧАСТОЇ ТА РАМЧАСТОЇ РУМУНСЬКОЇ ПОРОДИ ФРЕСИНЕТ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 28 стр.
21044. ОЦІНКА І АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ Автореферат 28 стр.
21045. ОЦІНКА І НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОЗНАК РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У КОРІВ ТА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА Автореферат 51 стр.
21046. ОЦІНКА І НОРМАЛІЗАЦІЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО ЦЕНТРУ Автореферат 21 стр.
21047. ОЦІНКА І ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗУМОВОЇ І ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТОК ЗАСОБАМИ РИТМІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ Автореферат 26 стр.
21048. ОЦІНКА І ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
21049. ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ОРГАНІЗМУ ДО НАВАНТАЖЕННЯ -СИМПАТОМІМЕТИКОМ ІЗАДРИНОМ Автореферат 28 стр.
21050. ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 21 стр.
21051. Оцінка і прогнозування економічної стійкості сільськогосподарського виробництва (на матеріалах Автономної Республіки Крим) Автореферат 30 стр.
21052. ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 20 стр.
21053. ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ МІКРОСТРУКТУРИ, ВЛАСТИВОСТЕЙ РОБОЧОГО ШАРУ ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ З ВИСОКОХРОМИСТОГО ЧАВУНУ Автореферат 27 стр.
21054. ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 20 стр.
21055. ОЦІНКА І ПРОФІЛАКТИКА ВПЛИВУ ВАЖКОЇ ПРАЦІ У ШКІДЛИВИХ УМОВАХ НА ГІРНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ МОЛОТКОВИМ ВИЙМАННЯМ ВУГІЛЛЯ Автореферат 30 стр.
21056. ОЦІНКА І РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 32 стр.
21057. ОЦІНКА ІМУНОТОКСИЧНИХ ЕФЕКТІВ ЗА КОМБІНОВАНОЇ ПЕРОРАЛЬНОЇ ДІЇ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАБРУДНЕНЬ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (експериментальні дослідження) Автореферат 28 стр.
21058. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ І ПЕРСПЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА Автореферат 31 стр.
21059. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (територіально-галузевий підхід) Автореферат 24 стр.
21060. ОЦІНКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МОТОРНО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 4-6 РОКІВ Автореферат 24 стр.
21061. ОЦІНКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МОТОРНО ОБДАРОВАНИХ ХЛОПЧИКІВ Автореферат 22 стр.
21062. ОЦІНКА ІНТЕГРАЛЬНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ Автореферат 29 стр.
21063. ОЦІНКА АНТИБІОТИЧНОГО ТА ТОКСИГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕЯКИХ ВИДІВ МІКРОМІЦЕТІВ РОДУ ASPERGILLUS MICH. Автореферат 27 стр.
21064. ОЦІНКА АНТИКРИЗОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
21065. Оцінка антропогенного впливу на природне середовище та обгрунтування геоекологічних засад раціонального природокористування в Івано-Франківській області Автореферат 26 стр.
21066. ОЦІНКА БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ ЗА ВИДОВИМ СКЛАДОМ, ВМІСТОМ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА МОРФОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ ПИЛКОВИХ ЗЕРЕН Автореферат 25 стр.
21067. ОЦІНКА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Автореферат 46 стр.
21068. ОЦІНКА ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАТОМІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ТРАНСПОЗИЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН (ОПЕРАЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ) У СВІТЛІ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ Автореферат 36 стр.
21069. Оцінка вікових структурних змін клітин різних типів за допомогою математичного апарату, створеного на базі теорії нечітких множин Автореферат 23 стр.
21070. ОЦІНКА ВІТРОВИХ РЕСУРСІВ АРАВІЙСЬКОГО ПІВОСТРОВА І МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЦІЛЯХ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ Автореферат 21 стр.
21071. ОЦІНКА ВАЖКОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ПРИ ВИБОРІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ Автореферат 28 стр.
21072. ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ТА КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ) Автореферат 28 стр.
21073. ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ, РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ШВИДКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ Автореферат 28 стр.
21074. ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО РИЗИКУ ПРОЕКТУ ПРИ ФОРМУВАННІ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ Автореферат 26 стр.
21075. ОЦІНКА ВПЛИВІВ ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ Автореферат 48 стр.
21076. ОЦІНКА ВПЛИВУ БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ НА МОРФО-ФУНКЦІЙНИЙ СТАН СУГЛОБІВ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ Автореферат 30 стр.
21077. ОЦІНКА ВПЛИВУ ГІДРОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЯКІСТЬ ВОДИ РІЧОК БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ В МАЛОВОДНИЙ ПЕРІОД РОКУ Автореферат 28 стр.
21078. ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕНИХ ЗЛИВОВИХ ВОД З ПОВЕРХНІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Автореферат 25 стр.
21079. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ НИЗЬКОПОТУЖНОГО ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В МАЛИХ ДОЗАХ ЗА ТЕСТОМ ЧАСТОТИ МІКРОЯДЕР У ЛІМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ Автореферат 26 стр.
21080. ОЦІНКА ВПЛИВУ ОБ’ЄКТІВ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УМОВАХ ГІРСЬКОГО РЕЛЬЄФУ (на прикладі м. Сімферополь) Автореферат 25 стр.
21081. Оцінка впливу податкової політики на економічні процеси Автореферат 25 стр.
21082. ОЦІНКА ВПЛИВУ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК МАЛОГО МІСТА Автореферат 27 стр.
21083. Оцінка впливу сульфатного карстуна хімічний склад природних вод(на прикладі південної частиниЗахідно-Української лісостепової провінції) Автореферат 30 стр.
21084. ОЦІНКА ВПЛИВУ ТІНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ НА ФІНАНСОВУ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ Автореферат 25 стр.
21085. Оцінка впливу технологічних та експлуатаційних факторів на займистість генераторних газів, одержуваних методом пароповітряної газифікації вугілля Автореферат 24 стр.
21086. ОЦІНКА ВПЛИВУ ТРИВАЛОЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ РІЗНИМИ БЕТА – АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ НА СТАН ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ Автореферат 29 стр.
21087. ОЦІНКА ВПЛИВУ УРАЗЛИВОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОНБАСУ В УМОВАХ ЗАКРИТТЯ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 31 стр.
21088. ОЦІНКА В’ЯЗКОСТІ РУЙНУВАННЯ КОРПУСНИХ СТАЛЕЙ РЕАКТОРА ВВЕР-1000: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ-СВІДКІВ Автореферат 25 стр.
21089. ОЦІНКА ГІДРАВЛІЧНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ГАЗОПРОВОДІВ І РОЗРОБКА СПОСОБУ ЇХ ОЧИСТКИ Автореферат 22 стр.
21090. ОЦІНКА ГІДРОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МІНІМАЛЬНОГО СТОКУ РІЧОК БАСЕЙНУ ДНІПРА (В МЕЖАХ УКРАЇНИ) Автореферат 26 стр.
21091. ОЦІНКА ГЕЛІОЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ АРАВІЙСКОГО ПІВОСТРОВА Автореферат 21 стр.
21092. ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ КУРЕЙ РІЗНОГО НАПРЯМКУ СЕЛЕКЦІЇ ЗА КІЛЬКІСНИМИ ОЗНАКАМИ Автореферат 19 стр.
21093. ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГIЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МАЛИХ РІЧОК (на прикладі малих річок північного макросхилу Кримських гір) Автореферат 24 стр.
21094. Оцінка господарсько-корисних і біологічних ознак тварин червоної степової породи та помісей різних генотипів Автореферат 23 стр.
21095. Оцінка ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК ремонтних телиць знам'янського М'ЯСНОГО типу різної інтенсивності вИрощування Автореферат 26 стр.
21096. ОЦІНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В БАСЕЙНІ ПІВДЕННОГО БУГУ Автореферат 31 стр.
21097. оЦІНКА ГРАНИЧНОГО СТАНУ ТРУБОПРОВОДІВ, РЕЗЕРВУАРІВ І ПОСУДИН ТИСКУ НА ОСНОВІ РОЗРОБЛЕНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 46 стр.
21098. ОЦІНКА ДІАГНОСТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ HELICOBACTER PYLORI У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ ТА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 27 стр.
21099. ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі підприємств машинобудування) Автореферат 25 стр.
21100. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ з урахуванням узгодженості корпоративних інтересів Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210  [211]  212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389