Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

20901. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГАЗОНІВ В УМОВАХ ЛЬВІВЩИНИ Автореферат 25 стр.
20902. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРОЦЕСІ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
20903. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Автореферат 26 стр.
20904. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНТОМОКОМПЛЕКСІВ В СУЧАСНИХ АГРОБІОЦЕНОЗАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 19 стр.
20905. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ Автореферат 31 стр.
20906. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІКРОБОЦЕНОЗІВ РИЗОСФЕРИ РОСЛИН УКРАЇНСЬКОГО СТЕПОВОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА Автореферат 22 стр.
20907. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНИХ ТА РЕЛІГІЙНИХ СТРУКТУР В ІУДАЇЗМІ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ) Автореферат 31 стр.
20908. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Автореферат 21 стр.
20909. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 35 стр.
20910. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
20911. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОРУШЕНЬ СИСТЕМИ ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ ПРИ КОРОТКОЧАСНИХ ТЕПЛОВИХ НАВАНТАЖЕННЯХ ТА СПОСОБИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 29 стр.
20912. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
20913. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В СІВОЗМІНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
20914. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ НА СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТАХ Автореферат 35 стр.
20915. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ. Автореферат 33 стр.
20916. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ Автореферат 24 стр.
20917. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІУ ДІТЕЙ-ПОГОДКІВ Автореферат 27 стр.
20918. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ У ХВОРИХ ІЗ РІЗНИМИ ПРОЯВАМИ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 54 стр.
20919. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИМВОЛІЧНОГО ОБРАЗУ В ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ Автореферат 30 стр.
20920. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНЬ ОБ’ЄМУ, ЩО НАКЛАДАЮТЬСЯ ТРИВИМІРНОЮ СІТКОЮ Автореферат 28 стр.
20921. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ та ВЛАСТИВОСТЕЙ ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ ПРИ ГАЗОПОВІТРЯНОМУ ОХОЛОДЖЕННІ та РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДРОТУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРШНеВих КІЛЕЦЬ Автореферат 25 стр.
20922. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИТНОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТУ З ВИСОКОХРОМИСТОЇ СТАЛІ Автореферат 22 стр.
20923. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТОНКИХ ГАРЯЧЕКАТАНИХ ШТАБ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ, ЩО ЗАПОБІГАЮТЬ УТВОРЕННЮ РІЗНОЗЕРНИСТОСТІ Автореферат 25 стр.
20924. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 28 стр.
20925. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ, СФОРМОВАНОГО МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
20926. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕБІГУ ГІПОМАНІАКАЛЬНИХ СТАНІВ У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ Автореферат 25 стр.
20927. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 28 стр.
20928. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТУРЕЦЬКОЇ ТА КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ Автореферат 32 стр.
20929. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОГО МІФУ ( РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ) Автореферат 27 стр.
20930. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИМБІОЗУ “RHIZOBIUM MELILOTI - ЛЮЦЕРНА” ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПРОДУКТИВНОСТІ Автореферат 21 стр.
20931. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТА КОЕФІЦІЄНТІВ ВІДБИТТЯ ЗЕМНИХ ПОКРОВІВ У ТЕПЛОВОМУ ІЧ- І НВЧ-ДІАПАЗОНАХ СТОСОВНО ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ У ГЕОЛОГІЧНИХ І ПРИРОДООХОРОННИХ ЦІЛЯХ Автореферат 26 стр.
20932. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОНКОЇ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ГАРЯЧОЇ ШТАМПОВКИ ПОРОШКОВИХ СТАЛЕЙ Автореферат 35 стр.
20933. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ПРИ РІЗНИХ ПРИЙОМАХ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНИСТИХ ФОСФОРИТІВ У ЗОНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
20934. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ І ЯКОСТІ НАСІННЯ КВАСОЛІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АГРОТЕХНІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З БУ'РЯНАМИ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
20935. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО МАЙБУТНЮ СІМ’Ю У СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 30 стр.
20936. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Автореферат 29 стр.
20937. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ ОРГАНІЗМУ ГІРНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ І ШЛЯХИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ Автореферат 45 стр.
20938. Особливості формування Я-концепції в професійному становленні особистості Автореферат 22 стр.
20939. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ У СЛАБОЗОРИХ ДОШКІЛЬНИКІВ Автореферат 37 стр.
20940. Особливості формування Я-образу у школярів З церебральним паралічем Автореферат 31 стр.
20941. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПЛОДІВ ЯБЛУНІ У ПІВДЕННОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
20942. ОСОБЛИВОСТІ формування ялинових деревостанів у Ґорґанах (Українські Карпати) Автореферат 26 стр.
20943. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЯСЕНЕВИХ НАСАДЖЕНЬ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
20944. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ”Я-ОБРАЗУ” В ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ Автореферат 28 стр.
20945. ОСОБЛИВОСТІ ФОТОПЕРІОДИЧНИХ ЗМІН ПРООКСИДАНТНИХ ПРОЦЕСІВ, АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЗА УМОВ ЕКЗОГЕННОЇ ГІПОКСІЇ Автореферат 29 стр.
20946. ОСОБЛИВОСТІ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД СКОРОСТИГЛОСТІ ГІБРИДІВ І ГУСТОТИ ПОСІВУ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДЕННОГО СТЕПУ Автореферат 24 стр.
20947. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ І МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, ПОЄДНАНУ З ХРОНІЧНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ І ОЖИРІННЯМ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 31 стр.
20948. Особливості функціональних і морфологічних порушень в езофагогастродуоденальній зоні та їх корекція при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, поєднаній з хронічним обструктивним захворюванням легенів Автореферат 30 стр.
20949. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА РЕЦИДИВУЮЧИЙ БРОНХІТ Автореферат 18 стр.
20950. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛЕЙКОЦИТІВ КРОВІ ПРИ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕННЯХ ШКІРИ Автореферат 30 стр.
20951. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК У ПІДЛІТКІВ ІЗ ПЕРВИННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 26 стр.
20952. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА РАК ЩИТОРОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ПРОЦЕСІ ПРОМЕНЕВОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 28 стр.
20953. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ВМІСТОМ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНІЗМІ ПІДЛІТКІВ Автореферат 29 стр.
20954. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, МЕТАБОЛІЧНИХ ТА ІМУННИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕРБІСОЛУ І РИБОКСИНУ Автореферат 30 стр.
20955. Особливості функціонування і розвитку малих підприємств в умовах конкуренції Автореферат 25 стр.
20956. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АСОЦІАТИВНОЇ СИСТЕМИ: ШОВКОВИЦЯ – АЗОТФІКСУЮЧІ БАКТЕРІЇ РОДУ AZOSPIRILLUM Автореферат 26 стр.
20957. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОДОРОСТЕЙ-МАКРОФІТІВ ЧОРНОГО МОРЯ В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЕТЕРГЕНТАМИ Автореферат 31 стр.
20958. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄСЛІВ ВІД ЛАТИНСЬКИХ ESSE TA STARE У КОНСТРУКЦІЯХ З ПРИКМЕТНИКАМИ У СУЧАСНИХ ІСПАНСЬКІЙ ТА ІТАЛІЙСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 34 стр.
20959. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ПРАЦІВНИКІВ ППСМ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 32 стр.
20960. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИННИХ ФАКТОРІВ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ПРЕПАРАТУ ТИМУСА Автореферат 27 стр.
20961. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСІБ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ В ЗОНІ ПОСИЛЕНОГО РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ Автореферат 27 стр.
20962. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ У XVII СТОЛІТТІ (на матеріалі творів Лазаря Барановича) Автореферат 26 стр.
20963. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 24 стр.
20964. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У СТУДЕНТІВ В УМОВАХ РІЗНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 22 стр.
20965. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУК ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ У ПРЕСІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США І КАНАДИ (1991-2000 рр. Автореферат 30 стр.
20966. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ МІСЬКИХ ҐРУНТІВ (на прикладі м. Харкова) Автореферат 28 стр.
20967. Особливості функціонування та розвитку технологічних парків і технополісів у світовому господарстві Автореферат 30 стр.
20968. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ФАНТАСТИКИ Автореферат 27 стр.
20969. ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КРЕМНЕЗЕМІВ, МОДИФІКОВАНИХ АЛКІЛАМІНАМИ. Автореферат 23 стр.
20970. ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ З КРОВОТОЧИВОЮ ВИРАЗКОЮ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЦИДИВУ КРОВОТЕЧІ Автореферат 25 стр.
20971. Особливості хірургічної тактики у хворих на виразкові дуоденальні кровотечі в умовах поліморбідності Автореферат 27 стр.
20972. ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ГАСТРИТ, УСКЛАДНЕНИЙ КРОВОТЕЧЕЮ Автореферат 28 стр.
20973. ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, УСКЛАДНЕНОЇ КРОВОТЕЧЕЮ, У ХВОРИХ З НАДМІРНОЮ ВАГОЮ ТІЛА Автореферат 28 стр.
20974. ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, УСКЛАДНЕНОЇ ПРОФУЗНОЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОЮ КРОВОТЕЧЕЮ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 26 стр.
20975. ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ В ОСІБ ЗІ ЗНИЖЕННЯМ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ Автореферат 29 стр.
20976. ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТРАВМИ СЕЛЕЗІНКИ В УМОВАХ МНОЖИННИХ ТА ПОЄДНАНИХ АБДОМІНАЛЬНИХ ПОШКОДЖЕНЬ Автореферат 27 стр.
20977. Особливості хірургічного лікування ускладнених виразок дванадцятипалої кишки з врахуванням стану місцевої імунореактивності і хелікобактеріозу шлунка Автореферат 23 стр.
20978. ОСОБЛИВОСТІ ХірургічнОГО лікування хворих з ДУОДЕНАЛЬНИМИ КРОВОТЕЧАМИ ВИРАЗКОВОЇ етіології З УРАХУВАННЯМ ПОРУШЕНЬ МОТОРНО-ЕВАКУАТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 27 стр.
20979. ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРІ ВИРАЗКИ ТА ЕРОЗІЇ ШЛУНКА, УСКЛАДНЕНІ КРОВОТЕЧЕЮ, З УРАХУВАННЯМ ПОРУШЕНЬ ІМУНІТЕТУ Автореферат 23 стр.
20980. ОСОБЛИВОСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 20-40-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: МОТИВИ, ЖАНРИ, ПОЕТИКА (ЛЬВІВСЬКА ГРУПА ПИСЬМЕННИКІВ "ЛОГОС") Автореферат 25 стр.
20981. ОСОБЛИВОСТІ ХРОНІЧНОГО ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ТА ЙОГО ЛІКУВАННЯ У ЖІНОК З ГІПОЕСТРОГЕНЕМІЄЮ Автореферат 26 стр.
20982. ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ ТА ЧАСУ В РОМАНІ А.МЕРДОК Автореферат 26 стр.
20983. ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ при переході до ринкової економіки в Україні Автореферат 22 стр.
20984. Особливості церебральної гемодинаміки та біоелектричної активності головного мозку у хворих з транзиторними ішемічними нападами Автореферат 27 стр.
20985. Особливості церебральної гемодинаміки, біоелектричної активності головного мозку та ліпідного обміну у осіб із спадковою схильністю до розвитку ішемічного інсульту Автореферат 24 стр.
20986. ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА КОГНІТИВНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ ІНФАРКТОМ МОЗКУ В ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 31 стр.
20987. ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМИ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ АТЕРОТРОМБОТИЧНОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 31 стр.
20988. ОСОБЛИВОСТІ ЦЕФАЛГІЧНИХ СИНДРОМІВ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ Автореферат 26 стр.
20989. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ НА ГІДНІСТЬ, ЧЕСТЬ ТА ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ Автореферат 30 стр.
20990. ОСОБЛИВОСТІ ЦИКЛІЧНОСТІ В РОЗВИТКУЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Автореферат 29 стр.
20991. ОСОБЛИВОСТІ ЦИСТЕКТОМІЇ ЗА ЖИТТЄВИМИ ПОКАЗАННЯМИ Автореферат 26 стр.
20992. ОСОБЛИВОСТІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ НА ФОНІ ЕПІЛЕПТИЧНИХ НАПАДІВ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 19 стр.
20993. ОСОБЛИВОСТІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ СЕРЕДНЬОГО ТА ТЯЖКОГО СТУПЕНЯ В ОСІБ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ) Автореферат 28 стр.
20994. Особливості неврологічної патології та взаємовідносини з біоелектричними патернами головного мозку і церебральною гемодинамікою   при гіпотиреозі Автореферат 23 стр.
20995. ОСОБЛИВОСТІТА СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ПОТЕНЦІАЛУ22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини Автореферат 28 стр.
20996. ОСОБЛИВОСТІФОРМУВАННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ СИСТЕМИТА ПРОФІЛАКТИКА ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬУ ВАГІТНИХ МЕШКАНОК 111 ТА 1V ЗОНРАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 24 стр.
20997. ОСПОРЮВАННЯ ТА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 26 стр.
20998. ОСТАП ТЕРЛЕЦЬКИЙ В ІДЕЙНІЙ БОРОТЬБІ В ГАЛИЧИНІ 70-Х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 49 стр.
20999. ОСТАПЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БУТИЛЬОВАНИХ ПИТНИХ ВОД Автореферат 21 стр.
21000. Остарбайтери з України: вербування, примусова праця, репатріація (історико-соціальний аналіз на матеріалах Київщини) Автореферат 32 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209  [210]  211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389