Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

20801. Особливості становлення менструальної функції у підлітків після штучного аборту та комплексний підхід до її реабілітації Автореферат 29 стр.
20802. Особливості становлення показників імунітету у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку Автореферат 20 стр.
20803. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В УМОВАХ АКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМ’ПЮТЕРНИХ ПРОГРАМ Автореферат 27 стр.
20804. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ БАГАТОРІВНЕВОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 29 стр.
20805. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
20806. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
20807. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У ДІВЧАТ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ БІЛЯ ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 26 стр.
20808. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Автореферат 27 стр.
20809. Особливості стану гемодинаміки у хворих на гострий інфаркт міокарда І нестабільну стенокардію при проведенні стрес-тестів та під впливом медикаментозних засобів Автореферат 31 стр.
20810. ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ ЗАКАРПАТТЯ Автореферат 27 стр.
20811. Особливості стану здоров'я і адаптації учнів початкових класів гімназії в залежності від соціально-гігієнічних факторів Автореферат 27 стр.
20812. Особливості СТАНУ ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ, ПРИТЯГНУТИХ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Автореферат 31 стр.
20813. ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ В АНТЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ І ПОСТІЙНО МЕШКАЮТЬ В КОНТАМІНОВАНИХ РАЙОНАХ Автореферат 28 стр.
20814. ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА ШЛЯХИ КОРЕЦІЇ ВЕГЕТИВТИВНИХ ДИСФУНКЦІЙ У ПІДЛІТКІВ, МЕШКАНЦІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 30 стр.
20815. ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ, МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЕРИТРОЦИТІВ, ПОРУШЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ГЛЮКОЗИ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ У ХВОРИХ РІЗНОГО ВІКУ, ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ Автореферат 31 стр.
20816. ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК З ЗАГИБЕЛЛЮ ПЛОДА В МИНУЛОМУ Автореферат 29 стр.
20817. ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВО-РОЛЬОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ЖІНОК З ПСИХОГЕННОЮ ФРИГІДНІСТЮ Автореферат 21 стр.
20818. ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВО-РОЛЬОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
20819. ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ ПРИ АМЕНОРЕЇ Автореферат 26 стр.
20820. ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІВЧАТ–ПІДЛІТКІВ В ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ РАЙОНАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
20821. ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ Автореферат 29 стр.
20822. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЛІНІЙ ТА ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ОЛЕЇНОВОГО ТИПУ Автореферат 28 стр.
20823. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР У ДІБРОВАХ ПРИДНІСТРОВ’Я Автореферат 25 стр.
20824. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ІОННО-ПЛАЗМОВИХ КОНДЕНСАТІВ ВОЛЬФРАМУ І КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ Автореферат 24 стр.
20825. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТРОФІЧНУ КАРДІОМІОПАТІЮ Автореферат 26 стр.
20826. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЙ КЛІТИННИХ МЕМБРАН ПРИ ПАНКРЕАТИТІ ТА ДІЇ ФІТОПРЕПАРАТУ “ПОЛІФІТОЛ –1” Автореферат 23 стр.
20827. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛЕГОВАНОГО КРЕМНІЮ І МОДИФІКОВАНИХ ЗАЕВТЕКТИЧНИХ СИЛУМІНІВ ТА РОЗРОБКА СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Автореферат 25 стр.
20828. Особливості структурно-метаболічних змін деяких органів травної системи при поєднаному впливі гіпотиреозу та малих доз радіації Автореферат 36 стр.
20829. Особливості структурно-метаболічної адаптації м’язової тканини до поєднаної дії переривчастої гіпоксії та напруженої м’язової діяльності Автореферат 35 стр.
20830. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КРОВОНОСНОГО РУСЛА СЕРЦЯ В УМОВАХ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЇЇ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ (експериментально-морфологічне дослідження) Автореферат 31 стр.
20831. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ НА ФІБРИЛЯЦІЮ ПЕРЕДСЕРДЬ Автореферат 27 стр.
20832. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ЖОВЧНОГО МІХУРА І ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЇХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 33 стр.
20833. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ЛІВОГО ШЛУНОЧКА І ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ МІТРАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 24 стр.
20834. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН ПУХЛИННИХ КЛІТИН, РЕЗИСТЕНТНИХ ДО ДОКСОРУБІЦИНУ Автореферат 28 стр.
20835. Особливості Структурного стану та фізико-механічних властивостей композита алмаз-карбід кремнію Автореферат 25 стр.
20836. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ Й ВЛАСТИВОСТЕЙ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ЇЇ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ПЕРЕПЛАВУ Автореферат 29 стр.
20837. Особливості структуроутворення та розробка способів підвищення механічних властивостей та зносостійкості високохромистих чавунів Автореферат 26 стр.
20838. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТОНКИХ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ОЛОВ’ЯНИХ ПОКРИТТІВ НА КОНСЕРВНІЙ ЖЕРСТІ Автореферат 27 стр.
20839. Особливості структуроутворення швидкорізальних сталей з підвищеними властивостями, одержаних з використанням технології струменевого формування порошків та матеріалів Автореферат 25 стр.
20840. ОСОБЛИВОСТІ СУБПОПУЛЯЦІЙНОГО СКЛАДУ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЯХ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ РАДІОНУКЛІДІВ Автореферат 20 стр.
20841. Особливості судового розгляду та вирішення справ за позовами про звільнення майна з-під арешту Автореферат 31 стр.
20842. ОСОБЛИВОСТІ СУДОЧИНСТВА В СПРАВАХ ПРО УСИНОВЛЕННЯ (УДОЧЕРІННЯ) ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
20843. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЗБРОЙНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ Автореферат 26 стр.
20844. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ В УМОВАХ ДИСБІОЗУ КИШЕЧНИКА ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 49 стр.
20845. особливості сюжету і фабули в структурі ліричного твору (на матеріалі української та російської поезії ХІХ - ХХ ст.) Автореферат 24 стр.
20846. ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ І РОЗВИТКУ НОВІТНІХ ХРИСТИЯНСЬКИХ ТЕЧІЙ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
20847. Особливості таксаційної будови, сортиментна і товарна структура штучних соснових лісостанів Західного та Центрального Полісся України Автореферат 28 стр.
20848. ОСОБЛИВОСТІ ТАКСОНОМІЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ ВІДВАЛІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗОНИ КРИВБАСУ Автореферат 32 стр.
20849. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ І ВИБІР МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ПЕРІОД ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 26 стр.
20850. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З НЕСТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ Автореферат 30 стр.
20851. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ К. ШТОКГАУЗЕНА: СЕРІАЛЬНІСТЬ, МУЗИЧНИЙ ЧАС, МЕТОД МЕДІАЦІЇ Автореферат 31 стр.
20852. ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕМУЛЬСІЯХ Автореферат 23 стр.
20853. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРІВ В ПОПЕРЕДЖЕННІ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА Автореферат 30 стр.
20854. Особливості територіальної організації особистих господарств населення регіону Автореферат 24 стр.
20855. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ ВУГІЛЛЯ РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ТИПІВ Автореферат 30 стр.
20856. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ,  ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОТРІЙНИХ СПОЛУК ІЗ СТРУКТУРОЮ ThMn12 Автореферат 26 стр.
20857. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПИВОВАРНИХ СОРТІВ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В УМОВАХ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
20858. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ФЕНХЕЛЯ ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ Автореферат 28 стр.
20859. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ЗАЛІЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТУ З НИЗЬКОЮ МАСОВОЮ ЧАСТКОЮ КРЕМНЕЗЕМУ Автореферат 26 стр.
20860. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України) Автореферат 27 стр.
20861. Особливості токсичної дії компонентів ракетного палива на організм працюючих при демонтажі ракетних комплексів (до обґрунтування гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів) Автореферат 30 стр.
20862. Особливості точіння покриттів з аморфно-кристалічною структурою Автореферат 27 стр.
20863. ОСОБЛИВОСТІ ТРАВМ ГОЛОВИ І НАДАННЯ НЕЙРОХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ШАХТНОГО РЕГІОНУ Автореферат 24 стр.
20864. Особливості травми хребта та спинного мозку в осіб старших вікових груп. Автореферат 22 стр.
20865. Особливості трансформації виборчої системи сучасної України Автореферат 24 стр.
20866. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Автореферат 26 стр.
20867. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ЕПОХУ ГЕТЬМАНЩИНИ Автореферат 29 стр.
20868. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 23 стр.
20869. Особливості трудової мотивації в умовах різних форм власності в період трансформації українського суспільства Автореферат 23 стр.
20870. ОСОБЛИВОСТІ УДОБРЕННЯ АЗОТОМ РІПАКУ ЯРОГО НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
20871. ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ПРАЦІ І СТАНУ ЗДОРОВ’Я РОБІТНИЦЬ ВІСКОЗНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОФІЛАКТИКА ЇХ ЗАХВОРЮВАНОСТІ Автореферат 26 стр.
20872. ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ПРАЦІ, ФАКТОРИ РИЗИКУ, ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВОДІЇВ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ Автореферат 23 стр.
20873. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МЕТАЛУРГІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У ПРОЦЕСІ ЇХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ Автореферат 24 стр.
20874. Особливості управління фінансовими ресурсами в умовах ринкових відносин (на прикладі лікувальних установ) Спеціальність 08.02.03 - Організація управління, планування і регулювання економіки Автореферат 28 стр.
20875. ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ВАГІТНИХ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 27 стр.
20876. ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ КОРЕНЕВОЮ ГУБКОЮ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВЩИНИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБИ Автореферат 26 стр.
20877. ОСОБЛИВОСТІ УРАХУВАННЯ ВІТРОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ОЦІНКАХ СТІЙКОСТІ СТАЛЕВИХ ВЕРТИКАЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ РЕЗЕРВУАРІВ Автореферат 18 стр.
20878. ОСОБЛИВОСТІ УСНОГО ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У КОМУНІКАТИВНО ДЕПРИВОВАНИХ ДІТЕЙ-СИРІТ Автореферат 31 стр.
20879. ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ І МІНЛИВОСТІ ВІДМІТНИХ ОЗНАК РОСЛИН ПРОСА, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗІ СОРТІВ НА ПАТЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ Автореферат 26 стр.
20880. ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИХ ОЗНАК ТА ДОБІР У ПОПУЛЯЦІЯХ ПІЗНІХ ПОКОЛІНЬ МУТАНТНО-СОРТОВИХ ГІБРИДІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Автореферат 29 стр.
20881. ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ Автореферат 19 стр.
20882. ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І БУДОВИ КРИСТАЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ГАЛОГЕНІДІВ Cu(І) З N-АЛІЛЬНИМИ ОНІЄВИМИ СОЛЯМИ МОНОАЗОТИСТИХ АРОМАТИЧНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ Автореферат 26 стр.
20883. ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ОКСИДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ У ШВАХ ПРИ ЗВАРЮВАННІ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ПУЛЬСУЮЧОЮ ДУГОЮ Автореферат 24 стр.
20884. ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ, БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ П`ЯТИШАРОВИХ ПЕРОВСКІТОПОДІБНИХ СПОЛУК ТА ІЗОМОРФНОЗАМІЩЕНИХ ФАЗ ТИПУ A5B5O17 Автореферат 29 стр.
20885. ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ПРО СВОЄ МАЙБУТНЄ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІЗ СОМАТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ Автореферат 25 стр.
20886. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ПРОДУКТИВНОСТІ ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ЇМ ВИСОКОБІЛКОВИХ СУМІШОК ЗА РІЗНОГО РІВНЯ НІТРАТІВ В РАЦІОНІ Автореферат 32 стр.
20887. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ, МЕТАБОЛІЧНОГО СТАТУСУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ХЕЛАТНИХ СПОЛУК ЦИНКУ Автореферат 28 стр.
20888. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ6-8 РОКІВ В УМОВАХ СІМЕЙНО-СУСПІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 23 стр.
20889. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ РІЗНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ Автореферат 18 стр.
20890. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ м. КИЄВА Автореферат 22 стр.
20891. ОСОБЛИВОСТІ ФАЗО- ТА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ, ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ NiAl ТА ЕВТЕКТИКИ (NiAl+Re) Автореферат 24 стр.
20892. ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОТИПІЧНИХ ОЗНАК і ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ У ЧОЛОВІКІВ, ХВОРИХ НА ІХС Автореферат 33 стр.
20893. Особливості фенотипового прояву реакції сої на фотоперіод та їх використання в селекції Автореферат 32 стр.
20894. Особливості фетоплацентарного комплексу на тлі змішаного вірусно-хламідійного інфікування вагітних Автореферат 37 стр.
20895. особЛИВОСТІ фетоплацентарного комплексУ при ЦУКРОВому ДІАБЕТі у вагітних Автореферат 26 стр.
20896. Особливості фононних спектрів та резонансних властивостей кристалів з плоскими дефектами Автореферат 19 стр.
20897. Особливості формування і оцінки ефективності господарської діяльності в регіоні Автореферат 19 стр.
20898. Особливості формування візейського карбонатного комплексу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини та перспективи його нафтогазоносності Автореферат 31 стр.
20899. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 27 стр.
20900. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТИПІВ У РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208  [209]  210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389