Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

20701. ОСОБЛИВОСТІ РЕОЛОГІЇ ТА ЕРИТРОЦИТАРНОЇ ЛАНКИ ГЕМОСТАЗУ В СИМЕТРИЧНИХ РЕГІОНАХ КРОВООБІГУ У ТВАРИН ТА ЛЮДЕЙ Автореферат 35 стр.
20702. ОСОБЛИВОСТІ РЕОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ РОЗВЕДЕНИХ СУСПЕНЗІЙ У РІДИНАХ З ВНУТРІШНІМ ПАРАМЕТРОМ Автореферат 26 стр.
20703. ОСОБЛИВОСТІ РЕСПІРАТОРНО-ГЕМОДИНАМІЧНИХ ДОБОВИХ РИТМІВ І ХРОНОТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ Автореферат 31 стр.
20704. Особливості реформування політико-владних відносин у перехідних суспільствах (на прикладі країн Вишеградської групи) Автореферат 25 стр.
20705. ОсобЛИВОСТІ роботИ арсенІд-галІЄвИх Польових транзисторів Шоткі У напрУженИх режимах Автореферат 27 стр.
20706. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ Автореферат 31 стр.
20707. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З МАТЕМАТИЧНО ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 4-8 КЛАСІВ (на матеріалі польської школи) Автореферат 26 стр.
20708. Особливості роботи залізничної колії на перехідних ділянках примикання до мостів Автореферат 29 стр.
20709. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ МІКРОПАЛЬ У ПРОБИТИХ СВЕРДЛОВИНАХ, ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ПНЕВМОПРОБІЙНИКІВ Автореферат 17 стр.
20710. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ п-ПОДІБНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ ПРИ КОРОТКОЧАСНИХ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 23 стр.
20711. ОСОБЛИВОСТІ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ З СЕРЕДНЬОРОЗМІРНИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ ПЛАВАЮЧОГО ТИПУ Автореферат 21 стр.
20712. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА (1985 – 1992 рр.) Автореферат 27 стр.
20713. Особливості розвитку і будова папілярно- трабекулярного апарату серця людини в онтогенезі Автореферат 19 стр.
20714. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ШКІДЛИВІСТЬ ОЇДІУМУ ВИНОГРАДУ НА ПІВДЕННОМУ БЕРЕЗІ КРИМУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ Автореферат 35 стр.
20715. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ Автореферат 23 стр.
20716. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АБСОЛЮТНОЇ ІНСУЛІНОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 28 стр.
20717. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОЛІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 23 стр.
20718. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
20719. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ ПАМ’ЯТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 31 стр.
20720. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕПІЗООТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ ЩОДО ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ГОСПОДАРСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 26 стр.
20721. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ХРОНІЧНОГО БРОНХІТУ І МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ (Клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 45 стр.
20722. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА СИСТЕМИ ОСВІТИ Автореферат 26 стр.
20723. Особливості розвитку крена прямокутних фундаментів на водонасиченій основі для шару кінцевої товщини Автореферат 21 стр.
20724. особливості розвитку лісових порід підродини Maloideae в умовах урбанізованих територій західного регіону України Автореферат 23 стр.
20725. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 25 стр.
20726. Особливості розвитку насінників біологічних форм цукрових буряків і способи вирощування насіння триплоїдних гібридів Автореферат 19 стр.
20727. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОБРАЗУ “Я” ДІТЕЙ-СИРІТ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ Автореферат 30 стр.
20728. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ АВСТРІЇ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 24 стр.
20729. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ І ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ Автореферат 24 стр.
20730. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 25 стр.
20731. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РАДЯНСЬКОЇ УПАКОВКИ 1930-Х РОКІВ. УТИЛІТАРНІ ТА ХУДОЖНІ АСПЕКТИ Автореферат 27 стр.
20732. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
20733. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА МАТЕРІАЛАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 24 стр.
20734. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ І ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У СПОРТИВНОМУ КОМАНДНОМУ ФІТНЕСІ Автореферат 23 стр.
20735. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (1960-1990-і роки) Автореферат 25 стр.
20736. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАПЛАВНИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ У ЛІСОСТЕПОВИХ УМОВАХ Автореферат 33 стр.
20737. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ (1991-2001РР.) Автореферат 26 стр.
20738. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФУЗАРІОЗУ КОЛОСА ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ Автореферат 19 стр.
20739. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ МЕТАБОЛІЧНОМУ СИНДРОМІ Автореферат 28 стр.
20740. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ СИСТЕМИ МАКСА ФРІША (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ) Автореферат 32 стр.
20741. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, КЛІНІКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ В ЖІНОК ПІСЛЯ ОВАРІОЕКТОМІЇ Автореферат 23 стр.
20742. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, ПЕРЕБІГУ І ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Автореферат 29 стр.
20743. ОСОБЛИВОСТІ РОЗЛАДІВ ЕРЕКЦІЇ СУДИННОГО ГЕНЕЗУ: МЕТОДИ ЇХ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 24 стр.
20744. особливості розмноження насінням і зеленими живцями та вирощування саджанців хеномелесу в правобережному лісостепу україни Автореферат 22 стр.
20745. Особливості розпаралелення процесу розрахунку динамічних режимів електронних кіл на багатопроцесорних обчислювальних системах Автореферат 24 стр.
20746. Особливості розповсюдження і клінічних проявів стронгилоїдозу у жителів Одеської області Автореферат 32 стр.
20747. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІЛЬНОІСНУЮЧИХ НЕМАТОД ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 25 стр.
20748. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТА ОЦІНКА ЙОГО ВПЛИВУ НА ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ У МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 28 стр.
20749. Особливості розповсюдження крутих гравітаційних хвиль на поверхні рідини Автореферат 28 стр.
20750. особливості розподілення витрат ТА тарифоутворення на підприємствах поштового зв’язку Автореферат 25 стр.
20751. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ В НЕОДНОРІДНІЙ ПЛАЗМІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ НАГРІВАННЯ І ДІАГНОСТИКИ ПЛАЗМИ ТА ВИЛУЧЕННЯ ДОМІШОК Автореферат 35 стр.
20752. Особливості розподілу покладів вуглеводнів в гіпсометричних поверхах НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ФАНЕРОЗОЮ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ та основні принципи їх пошуків і розвідки Автореферат 68 стр.
20753. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ УРАНУ ТА СТРОНЦІЮ В МАТЕРІАЛАХ ЗАХИСНОГО ШАРУ ПРИПОВЕРХНЕВИХ СХОВИЩ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ Автореферат 31 стр.
20754. Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій Автореферат 25 стр.
20755. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ, У КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ МЕТОДИЦІ Автореферат 22 стр.
20756. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 26 стр.
20757. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ НАПАДІВ З МЕТОЮ ЗАВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ Автореферат 32 стр.
20758. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННИХ ДІЯНЬ З ОТРУЙНИМИ ТА СИЛЬНОДІЮЧИМИ РЕЧОВИНАМИ Автореферат 33 стр.
20759. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА Автореферат 25 стр.
20760. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ВІДЧУЖЕННЯМ ПРИВАТНОГО ЖИТЛА Автореферат 30 стр.
20761. ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ХУДОЖНІХ ОПОВІДАНЬ СЛАБОЧУЮЧИМИ УЧНЯМИ 5-7 КЛАСІВ Автореферат 27 стр.
20762. Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння Автореферат 27 стр.
20763. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І ПЛОДОНОШЕННЯ АБРИКОСА В УМОВАХ ПІВДЕННОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
20764. Особливості росту і плодоношення яблуні НА ПІДЩЕПІ ММ106 В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ залежно від НОРМИ ТА СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ Автореферат 23 стр.
20765. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА ПРОГНОЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ШТУЧНИХ МОДАЛЬНИХ ЯЛИНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Автореферат 25 стр.
20766. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗА УМОВИ РІЗНИХ ПРИЙОМІВ ЗАСТОСУВАННЯ КАЛІЙНИХ ДОБРИВ Автореферат 28 стр.
20767. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ, БУДОВИ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТА ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ ОРГАНІЗМУ СОЛЯМИ СВИНЦЮ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
20768. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ, БУДОВИ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТА ПРИ ВПЛИВІ НА ОРГАНІЗМ БАРБІТУРАТІВ В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 22 стр.
20769. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ, БУДОВИ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ХРЕБЦІВ ПРИ ДІЇ ГІПЕРГРАВІТАЦІЇ І ЗАХИСТІ ВІД НЕЇ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
20770. ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ЖІНКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
20771. ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ГЕНІВ СТРУКТУРИ ЕНДОСПЕРМУ КУКУРУДЗИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ КРОХМАЛЮ Автореферат 28 стр.
20772. ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕЙОРАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
20773. ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛІВ-КОЛОРАТИВІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ Автореферат 33 стр.
20774. ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ У ФОРМУВАННІ ОБРАЗУ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
20775. ОСОБЛИВОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ ДІТЕЙ З ГОСТРИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ Автореферат 25 стр.
20776. ОСОБЛИВОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ВІД ЮНИХ МАТЕРІВ Автореферат 22 стр.
20777. ОСОБЛИВОСТІ СИМБІОТИЧНОЇ АЗОТОФІКСАЦІЇ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КОЗЛЯТНИКА СХІДНОГО Автореферат 26 стр.
20778. ОСОБЛИВОСТІ СИНОПТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ НЕБЕЗПЕЧНІ І СТИХІЙНІ ОПАДИ У ТЕПЛИЙ ПЕРІОД НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
20779. Особливості складання маркетингової програми для хлібоприймальних підприємств Автореферат 25 стр.
20780. Особливості соматичної патології з нейроендокринними зрушеннями у евакуйованих мешканців м. Прип’яті внаслідок аварії на ЧАЕС Автореферат 25 стр.
20781. ОСОБЛИВОСТІ СОМАТИЧНОГО І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ В ПЕРІОДІ СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ Автореферат 31 стр.
20782. ОСОБЛИВОСТІ СОМАТО – СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ І ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ГІПОФІЗ–ГОНАДИ ТА ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ЧОЛОВІЧОГО ПУБЕРТАТУ ЗА УМОВ ЙОДНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 26 стр.
20783. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (соціально-філософський аналіз) Автореферат 28 стр.
20784. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ШЕСТИ-СЕМИ РОКІВ В РІЗНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
20785. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКА ОВС Автореферат 27 стр.
20786. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАСТАНОВЛЕНЬ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 28 стр.
20787. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 29 стр.
20788. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОФІЦЕРІВ-ВИПУСКНИКІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ Автореферат 29 стр.
20789. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В РЕФОРМОВАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 26 стр.
20790. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 26 стр.
20791. ОСОБЛИВОСТІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ ТА БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ ПРОСАДНИХ ГРУНТІВ ВЕЛИКОЇ ТОВЩІ Автореферат 18 стр.
20792. ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРА ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК, ЩО РУХАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ У ВАКУУМІ ТА НЕПОГЛИНАЮЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 20 стр.
20793. ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ВІДКРИТОГО ТА ЗАМКНЕНОГО ПРОСТОРУ В РЕГУЛЯЦІЇ РУХОВОЇ ДІЇ Автореферат 27 стр.
20794. Особливості сприйняття творчості М. В. ГОГОЛя В ІРАНІ Автореферат 29 стр.
20795. ОСОБЛИВОСТІ СТІЙКОСТІ ПРОТИ ХВОРОБ ТА ПРОЯВ ІНШИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК У МІЖСОРТОВИХ І МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ Автореферат 27 стр.
20796. ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ЖІНОК, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У КЛІМАКТЕРИЧНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 26 стр.
20797. ОСОБЛИВОСТІ СТАНІВ ПСИХІЧНОГО НАПРУЖЕННЯ КУРСАНТІВ-ЛЬОТЧИКІВ В ПЕРІОД НАЗЕМНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 29 стр.
20798. ОСОБЛИВОСТІ становлення антиоксидантного захисту та вплив Мікотоксинів на організм птиці в онтогенезі Автореферат 32 стр.
20799. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 24 стр.
20800. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЛАКТАЦІЇ У ЖІНОК З ПІЄЛОНЕФРИТОМ Автореферат 19 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207  [208]  209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389