Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

20601. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА РУЙНУВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ОЦК МЕТАЛІВ У НАНООБ’ЄМІ Автореферат 22 стр.
20602. Особливості пластичної деформації та структурних змін алюмінію,міді та армко-заліза при ударних ультразвуковій і низькочастотній обробках Автореферат 22 стр.
20603. ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 30 стр.
20604. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЖІНОК, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В СПОРТИВНІЙ ХОДЬБІ Автореферат 27 стр.
20605. Особливості побутування народнопісенної необрядової лірики Донецького Приазов'я Автореферат 30 стр.
20606. ОСОБЛИВОСТІ ПОВНОДЕРЕВНОСТІ ТА РОЗМІРНО-ЯКІСНА СТРУКТУРА ДЕРЕВ ЗАБУДОВАНОЇ ЧАСТИНИ М. КИЄВА Автореферат 27 стр.
20607. ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ ХВОРИМИ НА ЕПІЛЕПСІЮ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ХВОРОБОЮ. Автореферат 30 стр.
20608. ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ МАЛОЇ ПРОЗИ ЕМІЛЯ ЗОЛЯ Автореферат 21 стр.
20609. ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЗИ Ф.ДЮРРЕНМАТТА Автореферат 30 стр.
20610. Особливості поетики творчості Джорджа Ґасконя Автореферат 27 стр.
20611. ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ЗА УМОВ КОРИГУЮЧОЇ ФІТОТЕРАПІЇ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 26 стр.
20612. ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, АСОЦІЙОВАНУ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ Автореферат 29 стр.
20613. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІМОРФІЗМУ БІЛКІВ І ФАКТОРІВ ГРУП КРОВІ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОГО ТИПУ БАГАТОПЛІДНОГО КАРАКУЛЮ Автореферат 23 стр.
20614. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СУБ’ЄКТИВАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
20615. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ОСІБ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
20616. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ТЕРОРИЗМУ В CУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 26 стр.
20617. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗУ І ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ДИФУЗНОГО ФІБРОАДЕНОМАТОЗУ І РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ I-II СТАДІЇ Автореферат 35 стр.
20618. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ МІСЦЕВОГО ЗАХИСТУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ Автореферат 27 стр.
20619. особливості порушень добового ритму артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від реакції на стрес-тести, структурно-функціональних змін лівого шлуночка та стану коронарних судин; можливості фармакологічної корекції Автореферат 29 стр.
20620. Особливості порушень мікробіоценозу піхви та гормонального гомеостазу і методи їх корекції у жінок з хронічною нирковою недостатністю Автореферат 22 стр.
20621. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ПЕРИФЕРИЧНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ЛІЗИНОПРИЛОМ І МЕТОПРОЛОЛОМ Автореферат 31 стр.
20622. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНО-ОРГАНІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТА ОСНОВИ ЇХ КОМПЛЕКСНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 63 стр.
20623. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СЛАБОЧУЮЧИХ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 26 стр.
20624. ОСОБЛИВОСТІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ПРОТИ ДИФТЕРІЇ І КОРУ У ДІТЕЙ ТА ШЛЯХИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ІМУННОЇ СТИМУЛЯЦІЇ Автореферат 25 стр.
20625. ОСОБЛИВОСТІ ПОСТНАТАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА СТАН ПРОТЕЇНАЗНО-ІНГІБІТОРНОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З СИНДРОМОМ АСПІРАЦІЇ МЕКОНІЮ Автореферат 26 стр.
20626. ОСОБЛИВОСТІ ПОСТНАТАЛЬНОГО НЕФРОГЕНЕЗУ У ПОТОМСТВА САМОК ЩУРІВ З КОМПЕНСОВАНИМ ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЇ НИРОК Автореферат 28 стр.
20627. ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Автореферат 29 стр.
20628. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ОСНОВНИМИ ПАРАЗИТАРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ М’ЯСОЇДНИХ НА ТЕРИТОРІЇ М. ДОНЕЦЬКА Автореферат 23 стр.
20629. Особливості поширення циліндричних хвиль в гіперпружних матеріалах з внутрішньою структурою Автореферат 19 стр.
20630. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕНОСТІ, ДІАГНОСТИКИ, КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ АЛЕРГІЧНОГО КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТУ, СПРИЧИНЕНОГО КОСМЕТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ. Автореферат 27 стр.
20631. ОСОБЛИВОСТІ ПОШКОДЖЕННЯ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ З ГОСТРОЮ ЛІМФОБЛАСТНОЮ ЛЕЙКЕМІЄЮ В ПРОЦЕСІ ПРОТОКОЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 24 стр.
20632. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН У ПОЛТАВСЬКІЙ І ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЯХ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 29 стр.
20633. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ) Автореферат 34 стр.
20634. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Автореферат 29 стр.
20635. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ Автореферат 24 стр.
20636. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ Автореферат 24 стр.
20637. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЗА СУМІСНИЦТВОМ ТА СУМІЩЕННЯМ ПРОФЕСІЙ (ПОСАД) Автореферат 26 стр.
20638. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ Автореферат 26 стр.
20639. Особливості правового регулювання праці науковців і його вдосконалення Автореферат 24 стр.
20640. Особливості правового регулюванняпраці жінок, які поєднують роботуз материнством, та його подальше вдосконалення Автореферат 30 стр.
20641. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 23 стр.
20642. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
20643. Особливості правового становища держави як суб’єкта приватного (цивільного) права Автореферат 33 стр.
20644. Особливості предмета доказування у справах про комп’ютерні злочини Автореферат 25 стр.
20645. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТУ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ПІДПАЛИ З МЕТОЮ ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 29 стр.
20646. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНОГО ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗА ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН (ПРОПОЛІСУ ТА ГІДРОГУМАТУ) Автореферат 27 стр.
20647. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ Автореферат 28 стр.
20648. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ ДОСУДОВОГО слідства У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМЦІВ Автореферат 26 стр.
20649. Особливості прогнозування, діагностики та лікування невиношування вагітності у жінок, що проживають в умовах приморського міста Автореферат 22 стр.
20650. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ (на прикладі країн Аль-Шама) Автореферат 31 стр.
20651. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТРУБОУКЛАДНИХ СУДЕН З КОРПУСОМ ПОНТОННОГО ТИПУ І З S-ПОДІБНИМ СПОСОБОМ УКЛАДАННЯ ПІДВОДНОГО ТРУБОПРОВОДУ Автореферат 27 стр.
20652. ОСОБЛИВОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ Автореферат 30 стр.
20653. ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО РОЗПОДІЛУ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ ДЕЯКИХ ДІЛЯНОК ЛІТОРАЛІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ТА КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩ Автореферат 24 стр.
20654. ОсобЛИВОСТІ простОРОВОЇ рОботИ висячОго покрИТтя, ЩО УТВОРЮЄТЬСЯ системоЮ жОРстких нитОК Автореферат 24 стр.
20655. Особливості просторової структури тубуліну як основа клітинної відповіді рослин на дію гербіцидів динітроанілінового та фосфороамідного рядів Автореферат 34 стр.
20656. ОСОБЛИВОСТІ ПРОТЕОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТРАВНОМУ ТРАКТІ ТЕЛЯТ Автореферат 26 стр.
20657. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ АВСТРІЇ Автореферат 27 стр.
20658. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 30 стр.
20659. Особливості процесів адаптації та стану основних ланок гомеостазу в системі "мати-плацента-плід" при пізніх гестозах та анеміях вагітних Автореферат 38 стр.
20660. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І РОЗРОБКА ПАРАМЕТРІВ ЗМІЦНЕННЯ СТАЛІ 10Г2ФБ Автореферат 24 стр.
20661. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ В ПОЛІДИСПЕРСНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 50 стр.
20662. особливості процесів теплоперенесення та кристалізації при загартуванні металів з рідкого стану Автореферат 29 стр.
20663. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ТРАВЛЕННЯ ПРОТЕЇНУ І МЕТАБОЛІТИ КРОВІ У ТЕЛЯТ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ НАТИВНИХ І ЕКСТРУДОВАНИХ КОРМІВ Автореферат 23 стр.
20664. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ Автореферат 31 стр.
20665. Особливості проявів дуоденальної виразки у осіб, що зазнали впливу іонізуючої радіації залежно від психосоматичних співвідношень Автореферат 29 стр.
20666. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ ПІД ВПЛИВОМ ЗАПАХУ ЕФІРНИХ ОЛІЙ Автореферат 19 стр.
20667. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ МИТНОЇ СЛУЖБИ У СОЦІАЛЬНО СКЛАДНИХ СИТУАЦІЯХ Автореферат 25 стр.
20668. Особливості прояву і успадкування господарсько-цінних ознак смородини чорної та їх селекційне використання Автореферат 27 стр.
20669. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК РОСЛИН СОЇ (GLYCINE MAX (L.) MERRILL ) ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ЕКСПЕРТИЗІ СОРТІВ НА ОХОРОНОЗДАТНІСТЬ Автореферат 24 стр.
20670. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГЕТЕРОЗИСУ У ГІБРИДІВ ОЗИМОГО ЖИТА З ДОМІНАНТНОЮ КОРОТКОСТЕБЛІСТЮ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ Автореферат 23 стр.
20671. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ У ПРАЦІВНИКІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МНС УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
20672. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ХРОМОСОМНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ. Автореферат 6 стр.
20673. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ ТОНЗИЛОГЕННОЮ ІНТОКСИКАЦІЄЮ Автореферат 32 стр.
20674. Особливості психічних розладів у дітей, що перенесли критичні стани інфекційного генезу Автореферат 26 стр.
20675. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ЖІНОК ДІТОРОДНОГО ВІКУ ПРИ ПЕРЕДЧАСНІЙ ІНВОЛЮЦІЇ ШКІРИ Автореферат 25 стр.
20676. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ОСІБ З ВИРАЖЕНИМ ТИПОМ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ Автореферат 27 стр.
20677. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В ОСІБ ІЗ “СОМАТОГЕННОЮ ФРУСТРАЦІЄЮ” ( на прикладі хворих на остеохондроз) Автореферат 27 стр.
20678. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЗМУ ТА ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ “ТЕАТРАЛЬНОГО РОМАНУ” М. БУЛГАКОВА Автореферат 30 стр.
20679. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЗМУ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ Автореферат 26 стр.
20680. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ АГРЕСИВНИХ ПРОЯВІВ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 31 стр.
20681. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СПОРТІ Автореферат 36 стр.
20682. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЗВУКОВОГО ПРОСТОРУ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ Автореферат 30 стр.
20683. Особливості психосексуального розвитку хворих на невроз жінок, що знаходяться у відносинах подружньої залежності Автореферат 27 стр.
20684. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СИБЛІНГІВ ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ Автореферат 25 стр.
20685. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ І ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ У МОЛОДІ ІЗ СЛУХОВОЮ ДЕПРИВАЦІЄЮ Автореферат 28 стр.
20686. Особливості психофізіологічного статусу водіїв спеціального автотранспорту, критерії професійної придатності Автореферат 25 стр.
20687. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ЛЬОТЧИКІВ РІЗНОГО ВІКУ І СТАНУ ЗДОРОВ’Я Автореферат 24 стр.
20688. ОСОБЛИВОСТІ РІВНЯ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ, ЖИРНОКИСЛОТНОГО, ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНІВ ТА КЛІТИННОЇ ПРОНИКНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ (СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ НАПРУГИ) Автореферат 48 стр.
20689. ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРЕЕКЛАМПСІЇ ВАГІТНИХ Автореферат 26 стр.
20690. ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ, КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ У працІвникІв ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 53 стр.
20691. ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОЇ НЕОНАТАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ВІД МАТЕРІВ З ПЕРЕДЧАСНИМ ВІДШАРУВАННЯМ НОРМАЛЬНО РОЗМІЩЕНОЇ ПЛАЦЕНТИ Автореферат 27 стр.
20692. Особливості реабілітації хворих старших вікових груп з остеохондрозом шийного відділу Хребта Автореферат 24 стр.
20693. ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ НЕЙРОГОРМОНАЛЬНОЇ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМ НА ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ ТА ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ Автореферат 41 стр.
20694. ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЙ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ ДО ТКАНИННИХ АНТИГЕНІВ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Автореферат 31 стр.
20695. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПЕНСІЮ НАУКОВИМИ (НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ) ПРАЦІВНИКАМИ Автореферат 28 стр.
20696. особливості регіональної і глобальної систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця за даними стресової ехокардіографії з черезстравохідною стимуляцією передсердь Автореферат 27 стр.
20697. ОСОБЛИВОСТІ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПОВЕРХНЕВОГО ЕПІТЕЛІЮ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ БРОНХІВ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС: УЛЬТРАСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА Автореферат 28 стр.
20698. ОСОБЛИВОСТІ РЕГЕНЕРАЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ НОСА У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 28 стр.
20699. ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ КАЛІЮ В ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ ҐРУНТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ҐРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР Автореферат 24 стр.
20700. ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ХІРУРГІЇ ТРАВМАТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ НОСА У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 34 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206  [207]  208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389