Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

20501. Особливості підходу до хірургічного лікування гострого калькульозного холециститу у людей похилого та старечого віку Автореферат 32 стр.
20502. ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАХИСТІВ СУБ’ЄКТА ЗАСОБАМИ ПСИХОАНАЛІЗУ МАЛЮНКІВ Автореферат 24 стр.
20503. ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯПОЛОГОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРОДІЛЬ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬ МЕТОД ЛАКТАЦІЙНОЇ АМЕНОРЕЇ Автореферат 26 стр.
20504. ОСОБЛИВОСТІ ПАРОКСИЗМАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ СВІДОМОСТІ ПРИ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКАХ ЛЕГКОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ХАРАКТЕРУ СТРУКТУРНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 23 стр.
20505. особливості патогенезу і вдосконалення ТЕРАПІЇ ПРЕЕКЛАМПСІЇ ВАГІТНИХ Автореферат 35 стр.
20506. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ І ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ В УМОВАХ ЖАРКОГО КЛІМАТУ Автореферат 23 стр.
20507. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ І ЛІКУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФОРМИ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЛАПАРОСКОПІЇ І ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ НЕЙРОТКАНИНИ ПЛОДУ Автореферат 28 стр.
20508. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ НЕВРОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ КЛІМАКСУ Автореферат 21 стр.
20509. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО БОЛЮ (LOW BACK PAIN) У ЧОЛОВІКІВ ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ З УРОГЕНІТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 29 стр.
20510. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ТОКСИКОГІПОКСИЧНИХ І МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ В КРИТИЧНИХ СТАНАХ ПРИ ОТРУЄННЯХ НЕЙРОТРОПНИМИ РЕЧОВИНАМИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 47 стр.
20511. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І РОЗРОБКА РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В РЕГІОНАХ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ФТОРУ Автореферат 26 стр.
20512. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА КРИТЕРІЇ АДЕКВАТНОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПОЛІОРГАННИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ВАЖКОМУ ГЕСТОЗІ Автореферат 29 стр.
20513. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА МАНІФЕСТАЦІЇ СИМПТОМОКОМПЛЕКСУ, ЩО ВИНИК У ДІТЕЙ В УМОВАХ КОМБІНОВАНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ СОЛЯМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ФТОРУ Автореферат 28 стр.
20514. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБІ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА РЕВМАТИЗМ Автореферат 22 стр.
20515. ОсобЛИВОСТІ патогенезУ ТА терапІЇ ПАРеНТеРАЛЬНиХ вІруснИх гепатитІв у хВОРИХ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ наркотики Автореферат 67 стр.
20516. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ РАННЬОГО ГЕСТОЗУ ВАГІТНИХ Автореферат 29 стр.
20517. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ ПРИ ОПІОЇДНІЙ НАРКОМАНІЇ (експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
20518. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ, КЛІНІКИ ТА ЛІКУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНОЇ ФОРМИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 43 стр.
20519. Особливості патогенезу, клініки та лікування сполученого перебігу неспецифічних захворювань легенів і ішемічної хвороби серця Автореферат 113 стр.
20520. Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику Автореферат 59 стр.
20521. Особливості патогенезу, перебігу захворювання та лікування хворих з поєднаною патологією: ішемічною хворобою серця і хронічним легеневим серцем (клініко - експериментальне дослідження) Автореферат 43 стр.
20522. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОЛОГІЇ ГЕПАТО-БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ : ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ Автореферат 25 стр.
20523. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗМІН ТКАНИН ОЧЕЙ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ Автореферат 26 стр.
20524. Особливості педагогічного керівництва самовихованням учнів старших класів допоміжної школи Автореферат 28 стр.
20525. особливості періодичної моторної діяльності дванадцятипалої кишки і дискінетичних розладів жовчовивідної системи у хворих на хронічний безкам’яний холецистит та ОБҐРУНТУВАННЯ методів їх лікування Автореферат 22 стр.
20526. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПЕРІОДОНТИТУ У ПІДЛІТКІВ, ІНФІКОВАНИХ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ Автореферат 31 стр.
20527. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ HBV-ІНФЕКЦІЇ У ВАГІТНИХ І ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВИХ УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 29 стр.
20528. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ І ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ та ПОЛОГІВ У ЖІНОК з прееклампсією НА тлі патологічного рівня антифосфоліпідних антитіл Автореферат 31 стр.
20529. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ І ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
20530. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ І ЛІКУВАННЯ ПОЄДНАНОЇ БРОНХООБСТРУКТИВНОЇ ТА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, АСОЦІЙОВАНОЇ З НELICOBACTER РYLORI Автореферат 27 стр.
20531. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ РАПТОВИХ УСКЛАДНЕНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ГІРНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 33 стр.
20532. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІХС У ХВОРИХ З ПІСЛЯІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ І ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЇ АКШ ДЛЯ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 25 стр.
20533. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ З ПОСТІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ У ХВОРИХ ІЗ СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ІЗ АНТИОКСИДАНТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 31 стр.
20534. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ ПІСЛЯ СТЕНТУВАННЯ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ Автореферат 22 стр.
20535. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АЛЕРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ РЕСПІРАТОРНОГО ТРАКТУ У ДІТЕЙ З ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ Автореферат 25 стр.
20536. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ЖІНОК В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ: ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 28 стр.
20537. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ РАДИКАЛЬНУ ОВАРІОЕКТОМІЮ Автореферат 30 стр.
20538. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АТИПОВИХ ФОРМ МОЗКОВИХ ІНСУЛЬТІВ ІШЕМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ (ДІАГНОСТИКА, КЛІНІКА, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 33 стр.
20539. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ З ДИФУЗНИМ ЗОБОМ: ПРОГНОЗ І ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 28 стр.
20540. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ З ХАРЧОВОЮ АЛЕРГІЄЮ Автореферат 26 стр.
20541. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ БРОНХОЕКТАТИЧНОЇ ХВОРОБИ В ОСІБ ІЗ ОБТЯЖЕНОЮ СПАДКОВІСТЮ, РІЗНИМИ АНТИГЕННИМИ СТРУКТУРАМИ КРОВІ ТА СОМАТОТИПОВИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Автореферат 24 стр.
20542. Особливості перебігу віддаленого періоду легкої закритої черепно–мозкової травми під впливом малих доз іонізуючої радіації Автореферат 29 стр.
20543. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОГНОЗ ПОЛОГІВ у жІНОК пІслЯ перенесеного КЕСАРЕВА РОЗТИНУ Автореферат 25 стр.
20544. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ, ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ І ПЕРИНАТАЛЬНІ НАСЛІДКИ У ЮНИХ І ВІКОВИХ ПЕРШОРОДЯЩИХ Автореферат 26 стр.
20545. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ, ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ ТА КОРЕКЦІЯ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК ІЗ СИФІЛІСОМ В АНАМНЕЗІ Автореферат 25 стр.
20546. Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду у жінок зі змішаною інфекцією генітального тракту в анамнезі Автореферат 29 стр.
20547. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ, ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ, СТАН ПЛОДА ТА НОВОНАРОДЖЕНОГО У ЖІНОК, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В Автореферат 28 стр.
20548. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ ВІННИЧЧИНИ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 31 стр.
20549. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОТИГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ТЕРАПІЇ У ОСІБ ПРИЗОВНОГО ВІКУ Автореферат 25 стр.
20550. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЮ У ЖІНОК З ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 34 стр.
20551. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ Автореферат 24 стр.
20552. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГЛОМЕРУЛО- І ТУБУЛОІНТЕРСТИЦІАЛЬНОГО НЕФРИТІВ, АСОЦІЙОВАНИХ З ВІРУСАМИ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ І ЦИТОМЕГАЛІЇ, ТА СТАНУ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
20553. Особливості перебігу діабетичної нефропатії та вплив на неї комплексної терапії з використанням гетеротопічної трансплантації кріоконсервованої фетоплацентарної тканини та фенсукциналу Автореферат 28 стр.
20554. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ У ЖІНОК З КЛІМАКТЕРИЧНИМ СИНДРОМОМ Автореферат 24 стр.
20555. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ У ХВОРИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ІІ ТИПУ Автореферат 30 стр.
20556. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЕНДОМЕТРІОЗУ У РОБІТНИЦЬ, КОНТАКТУЮЧИХ З МАЛИМИ ДОЗАМИ ЛЕТЮЧИХ АРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ Автореферат 23 стр.
20557. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЕПІЗООТИЧНОГО ПРОЦЕСУ СКАЗУ ТВАРИН У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
20558. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЕСЕНЦІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ Автореферат 25 стр.
20559. особливості перебігу ЕШЕРИХІОЗУ птиці на фоні ЗЕАРАЛЕНОНТОКСИКОЗУ Автореферат 26 стр.
20560. Особливості перебігу закону толерантності Шелфорда в світлі істинних функціональних моделей (на прикладі Arnica montana L.) Автореферат 21 стр.
20561. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ, ЗУМОВЛЕНИХ ДИФТЕРОЇДАМИ Автореферат 24 стр.
20562. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КЛІМАКТЕРИЧНОГО ПЕРІОДУ У ЖІНОК ПРИ ГІПОКІНЕЗІЇ Автореферат 30 стр.
20563. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ОСТЕОПОРОЗУ У ЖІНОК З ФІЗІОЛОГІЧНОЮ МЕНОПАУЗОЮ ТА ПІСЛЯ ТОТАЛЬНОЇ ОВАРІОЕКТОМІЇ Автореферат 27 стр.
20564. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПЕРВИННОГО ОСТЕОАРТРОЗУ У ЖІНОК В ПОСТМЕНОПАУЗІ ТА КЛІНІКО -ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНАЦІЇ СТРУКТУРНО - МОДИФІКУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ І ПРЕПАРАТІВ КАЛЬЦІЮ Автореферат 33 стр.
20565. Особливості перебігу ранніх клімактеричних порушень у робітниць основних професій суднобудування та їх лікування Автореферат 27 стр.
20566. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СТРЕСУ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ В КОРІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
20567. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ВАРІАНТИ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТУ Автореферат 24 стр.
20568. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ДІАГНОСТИКИ ПОЄДНАНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ І НИРОК Автореферат 29 стр.
20569. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ДІАГНОСТИКИ ПОЄДНАНОГО УРАЖЕННЯ НИРОК ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА ХРОНІЧНИМ НЕСПЕЦИФІЧНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ Автореферат 28 стр.
20570. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКСУДАТИВНИХ ПЛЕВРИТІВ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО, НЕСПЕЦИФІЧНОГО ТА ПУХЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ У ХВОРИХ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП Автореферат 27 стр.
20571. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНФІКОВАНОСТІ ТА ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ ХВОРИХ Автореферат 30 стр.
20572. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ, ПОЄДНАНОЇ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, У МЕШКАНЦІВ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ Автореферат 26 стр.
20573. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ АНЕМІЇ, ЩО ЗУМОВЛЕНА КОМБІНАЦІЄЮ ДЕФІЦИТУ ЗАЛІЗА І ВІТАМІНУ В12 Автореферат 30 стр.
20574. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ОСІБ З ПІДВИЩЕНОЮ МАСОЮ ТІЛА Автореферат 29 стр.
20575. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ З ГІПОТИРЕОЗОМ Автореферат 29 стр.
20576. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ХВОРИХ ІЗ СУПУТНЬОЮ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ Автореферат 32 стр.
20577. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ХВОРИХ З ТОКСИГЕННИМИ ТА БАНАЛЬНИМИ ШТАМАМИ HELICOBACTER PІLORI. Автореферат 21 стр.
20578. оСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА лікування гіпертонічної хвороби у жінок В ПЕРІОД ПЕРИМЕНОПАУЗИ Автореферат 32 стр.
20579. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПІ З УРАХУВАННЯМ КЛІНІКО-ЕТІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 27 стр.
20580. ОСОБЛИВОСТІ перебігу та ЛІКУВАННЯ ПЕРСИСТУЮЧої БРОНХІАЛЬНої АСТМи у поєднанні з хронічним холециститом у осіб жіночої статі Автореферат 34 стр.
20581. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ ТА КЛЕБСІЄЛЬОЗУ У ДІТЕЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ХАРАКТЕРУ МІКРОФЛОРИ БІОТОПІВ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 36 стр.
20582. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ХАРЧОВОЇ АЛЕРГІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 21 стр.
20583. Особливості перебігу та лікування хворих на післятравматичний остеомієліт, що потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС Автореферат 28 стр.
20584. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОСТХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНИЙ СИНДРОМ З ДЕФІЦИТОМ МАСИ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯМ Автореферат 26 стр.
20585. Особливості перебігу та підходи до лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки при синдромі повернення клініки Автореферат 28 стр.
20586. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ Автореферат 23 стр.
20587. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ТЕРАПІЇ ПСОРІАЗУ У МІСЬКИХ ЖИТЕЛІВ Автореферат 27 стр.
20588. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІВ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У РОБІТНИЦЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА (прогнозування, профілактика, діагностика та лікувальна тактика) Автореферат 25 стр.
20589. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЕНОТИПУ ВІРУСУ Автореферат 27 стр.
20590. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ В ОСІБ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
20591. Особливості перебігу, діагностики та лікування гострого біліарного панкреатиту Автореферат 30 стр.
20592. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, АСОЦІЙОВАНОЇ З HELICOBACTER PYLORI, У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 35 стр.
20593. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, ПАТОГЕНЕЗУ І ЛІКУВАННЯ ОСТЕОАРТРОЗУ НА ФОНІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ Автореферат 26 стр.
20594. особливості перебігу, патогенезу та лікування ревматоїдного артриту з ураженням шлунково-кишкового тракту та дисбіозом товстої кишки Автореферат 25 стр.
20595. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ З УРАХУВАННЯМ УЧАСТІ В КЛАСИЧНИХ ТА КОВЗАНЯРСЬКИХ ГОНКАХ Автореферат 23 стр.
20596. Особливості переносу заряду В низьковимірних гетероструктурах на основі сполук A3В5 Автореферат 19 стр.
20597. Особливості переосмислення міфу про Алкмену та Амфітріона в літературі ХХ ст. Автореферат 25 стр.
20598. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРОКСИДАЗНОГО ОКИСНЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК Автореферат 29 стр.
20599. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАЗМОВОЇ КІНЕТИКИ В ЖЕВРІЮЧОМУ РОЗРЯДІ В БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ГАЗОВИХ СУМІШАХ Автореферат 22 стр.
20600. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ОПРОМІНЕНИХ МАТЕРІАЛІВ З РІЗНИМ ТИПОМ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ Автореферат 47 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205  [206]  207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389