Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

20401. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО СТАНУ ТА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ІНТЕРФЕРОНУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ХРОНІЧНОЮ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЮ ГІПОКСІЄЮ ТА ГОСТРОЮ ІНТРАНАТАЛЬНОЮ АСФІКСІЄЮ Автореферат 22 стр.
20402. ОсобливостІ Комбінаційного Розсіяння Світла в гІротропних кристалах тетрагональноЇ сингонІЇ Автореферат 25 стр.
20403. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 28 стр.
20404. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ, ПОЄДНАНОГО З ОСТЕОАРТРОЗОМ Автореферат 22 стр.
20405. ОСОБЛИВОСТІ КОНКРЕТИЗАЦІЇ УЯВЛЕНЬ СЛАБОЗОРИХ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ ПРО ОТОЧУЮЧИЙ СВІТ ( на основі їх предметно-практичної діяльності ) Автореферат 25 стр.
20406. Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих підлітків Автореферат 33 стр.
20407. ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЛЯЦІЙНИХ, РЕЛАКСАЦІЙНИХ ТА НЕЛІНІЙНИХ ЕФЕКТІВ У НЕВПОРЯДКОВАНИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛАХ Автореферат 25 стр.
20408. ОСобливості коркової активності та мозкового кровотоку при виконанні розумових завдань в осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС Автореферат 29 стр.
20409. ОСОБЛИВОСТІ КОРОНАРНОГО РЕЗЕРВУ І СТАНУ ГЕМОДИНАМІКИ У ЖІНОК РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ТА ОРГАНІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ СЕРЦЯ Автореферат 27 стр.
20410. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
20411. ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛІЧНОЇ ТА МАҐНІТНОЇ МІКРОСТРУКТУРИ LаGа – ЗАМІЩЕНИХ ЕПІТАКСІЙНИХ ПЛІВОК ЗАЛІЗО-ІТРІЄВОГО ҐРАНАТУ Автореферат 26 стр.
20412. ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТИВУВАННЯ СТЕНОСПЕРМОКАРПІЧНОГО НАСІННЯ ВИНОГРАДУ В СЕЛЕКЦІЇ НА БЕЗНАСІННІСТЬ Автореферат 22 стр.
20413. Особливості лікування вестибулярного положення іклів у віковому аспекті Автореферат 26 стр.
20414. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, УСКЛАДНЕНОЇ ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНИМ РЕФЛЮКСОМ Автореферат 26 стр.
20415. особливості лікування дітей із зубощелепними аномаліями в сполученні з мілким присінком порожнини рота Автореферат 25 стр.
20416. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ЗНІМНИМИ ПЛАСТИНКОВИМИ ПРОТЕЗАМИ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ Автореферат 26 стр.
20417. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ХВОРИХ З РЕЦИДИВАМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ ІЗ УРАХУВАННЯМ СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
20418. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ОСТЕОПОРОЗУ У ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП Автореферат 23 стр.
20419. Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології (експериментально–клінічне дослідження) Автореферат 52 стр.
20420. ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ БРИТАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ Автореферат 27 стр.
20421. ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У КРОЛІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЄЮ ПРИ АЛОТРАНСПЛАНТАЦІЇ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ГЕПАТОЦИТІВ ТА КЛІТИН ПЛОДОВОЇ ПЕЧІНКИ Автореферат 25 стр.
20422. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ТЕЧІЙ І РЕЛЬЄФУ ДНА НА ДІЛЯНКАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ ТА В РАЙОНІ УКРАЇНСЬКОЇ АНТАРКТИЧНОЇ СТАНЦІЇ “АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ” Автореферат 22 стр.
20423. ОСОБЛИВОСТІ ЛЬОДОУТВОРЕННЯ ПРИ ЗАМОРОЖУВАННІ ЦЕМЕНТНОГО каменю в бетоні Автореферат 22 стр.
20424. ОСОБЛИВОСТІ МІКОПЛАЗМЕННО – ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ КУРЕЙ В ПТАХОГОСПОДАРСТВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
20425. ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ ТА ІМУННО-ЕНДОКРИННОГО ГОМЕОСТАЗУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З ХРОНІЧНОЮ ТРИХОМОНАДНО-ХЛАМІДІЙНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ Автореферат 28 стр.
20426. ОСОБЛИВОСТІ МІКРОДИСКЕКТОМІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНИХ ВАРІАНТІВ ГРИЖ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА Автореферат 27 стр.
20427. Особливості мінливості кількісних ознак у гібридів сої та їх використання в селекції скоростиглих сортів Автореферат 26 стр.
20428. ОСОБЛИВОСТІ МІОКАРДІАЛЬНОЇ, ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ДИСЛІПІДЕМІЇ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ З ПОСТІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ У ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАНДАРТНОЇ ДВОХРІЧНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 29 стр.
20429. ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТНИХ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ У СИЛЬНО КОРЕЛЬОВАНИХ ТА НИЗЬКОВИМІРНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
20430. ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТОРЕЗОНАНСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОВИМІРНИХ СПОЛУК З МАГНІТНИМИ ІОНАМИ Co2+, Mn2+, Fe3+, Tb3+ Автореферат 27 стр.
20431. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ НОВИХ ПОСЛУГ У ФІЛІЯХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Автореферат 25 стр.
20432. ОСОБЛИВОСТІ МАСОПЕРЕНОСУ ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ В ЗОНІ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНОРІДНИХ МЕТАЛІВ ПРИ ЗВАРЮВАННІ ТИСКОМ З ІМПУЛЬСНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Автореферат 27 стр.
20433. ОСОБЛИВОСТІ МЕЛАНОГЕНЕЗУ В ГІРСЬКОКАРПАТСЬКИХ ОВЕЦЬ З КОЛЬОРОВОЮ ВОВНОЮ Автореферат 23 стр.
20434. Особливості метаболічних процесів організму худоби в забруднених важкими металами агроекосистемах промислової зони Прикарпаття та їх мікроелементна корекція Автореферат 26 стр.
20435. ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ Автореферат 26 стр.
20436. ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ТЕЛЯТ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ Автореферат 48 стр.
20437. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЩОДО НЕЗАКОННОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ Автореферат 28 стр.
20438. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Автореферат 29 стр.
20439. Особливості механізмів зсідання крові корів різних типів вищої нервової діяльності за впливу технологічного стресу Автореферат 27 стр.
20440. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ, ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ І ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІОДАХ ШОТТКІ НА ОСНОВІ SiC i CdTe Автореферат 21 стр.
20441. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧОРНОМОРСЬКИХ ЕКОСИСТЕМ ШЕЛЬФУ ТА ПЕЛАГІАЛІ Автореферат 49 стр.
20442. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ АКУСТООПТИЧНИХ МОНОКРИСТАЛІВ ПАРАТЕЛУРИТУ ТА ТЕТРАБОРАТУ ЛІТІЮ Автореферат 32 стр.
20443. ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ Автореферат 30 стр.
20444. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ І СТАНОВЛЕННЯ БУДОВИ ЯЄЧНИКІВ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 30 стр.
20445. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ТА ПЕРЕДРАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ У ОСІБ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ У ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
20446. Особливості морфогенезу лімфоїдних органів у плодів великої рогатої худоби Автореферат 34 стр.
20447. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ОРГАНІВ КРОВОТВОРЕННЯ У ПОРОСЯТ Автореферат 30 стр.
20448. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ РІЗЦІВ ПРИ ФЛЮОРОЗІ В АСПЕКТІ ЇХ ОДОНТОГЛІФІКИ Автореферат 22 стр.
20449. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА СКРИНІНГОВІ МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ Автореферат 31 стр.
20450. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ Автореферат 27 стр.
20451. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ Автореферат 32 стр.
20452. ОСОБЛИВОСТІ МРТ-СЕМІОТИКИ УРАЖЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ТУБЕРОЗНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА НЕЙРОФІБРОМАТОЗІ Автореферат 33 стр.
20453. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 31 стр.
20454. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ВЗАЄМНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ’ЯЗКУ Автореферат 28 стр.
20455. ОСОБЛИВОСТІ НАДСЕГМЕНТАРНОЇ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ І ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ З СИМПТОМАТИЧНОЮ ЛОКАЛЬНО ОБУМОВЛЕНОЮ ЕПІЛЕПСІЄЮ Автореферат 24 стр.
20456. ОСОБЛИВОСТІ НАЙМЕНУВАНЬ ОСІБ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ ФУНКЦІЙ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ Автореферат 32 стр.
20457. ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИСЕННЯ ГАММА-ВИПРОМІНЮЮЧИХ РАДІОНУКЛІДІВ МАКРЛОМІЦЕТАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ТА “ПІВДЕННОГО СЛІДУ” ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС. Автореферат 24 стр.
20458. ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ РАДІОЦЕЗІЮ В ОРГАНІЗМІ ОВЕЦЬ ПРИ ЙОГО ХРОНІЧНОМУ НАДХОДЖЕННІ В РІЗНИХ УМОВАХ УТРИМАННЯ ТА ГОДІВЛІ Автореферат 20 стр.
20459. ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО КОНСЕРВАТИЗМУ Автореферат 26 стр.
20460. ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРО-ЕНДОКРИННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ДІТЕЙ З ВЕГЕТАТИВНИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ Автореферат 28 стр.
20461. ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЕНУРЕЗ Автореферат 31 стр.
20462. Особливості нейрогуморальної регуляції фетоплацентарного комплексу у вагітних з патологією щитоподібної залози Автореферат 30 стр.
20463. Особливості нейроендокринної адаптації новонароджених від матерів з залізодефіцитною анемією Автореферат 19 стр.
20464. ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОЕНДОКРИННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ВІД МАТЕРІВ ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ Автореферат 30 стр.
20465. особливості нейротропних ефектів анальгетиків та клонідину в умовах експериментального “психотичного еквіваленту” Автореферат 27 стр.
20466. ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАЦІЇ В ПСЕВДОНІМІЇ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ Автореферат 29 стр.
20467. ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАЦІЇ ЗАПАХІВ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ Автореферат 31 стр.
20468. Особливості обміну білків в організмі білих щурів, уражених кадмієм, нітритом і низькими дозами радіації та способи їх корекції Автореферат 26 стр.
20469. ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ НЕЙРОАМІНОКИСЛОТ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТЕНЗИВНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ Автореферат 26 стр.
20470. ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ КОРІВ У ПЕРЕДРОДОВИЙ І ПІСЛЯРОДОВИЙ ПЕРІОДИ ТА РОЛЬ ВІТАМІНІВ А, D, Е І СЕЛЕНУ В ЙОГО КОРЕКЦІЇ Автореферат 41 стр.
20471. ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ Я У БЕЗДОГЛЯДНИХ ПІДЛІТКІВ Автореферат 29 стр.
20472. особливості образу “Я” акцентуйованих підлітків З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ Автореферат 29 стр.
20473. Особливості одержання, структура та властивості заевтектоїдної сталі з кулястим графітом Автореферат 21 стр.
20474. Особливості одонто- та кефалометричних показників у підлітків з ортогнатичним прикусом Автореферат 33 стр.
20475. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування Автореферат 54 стр.
20476. Особливості окиснювальної модифікації білків хроматину клітин печінки і карциноми Герена попередньо опромінених тварин-пухлиноносіїв Автореферат 24 стр.
20477. ОСОБЛИВОСТІ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ І АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ У ФАЗАНІВ ЗА УМОВ ШТУЧНОГО РОЗВЕДЕННЯ Автореферат 25 стр.
20478. ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ І ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПОВНИХ ПОШКОДЖЕННЯХ РОТАЦІЙНОЇ МАНЖЕТИ ПЛЕЧА Автореферат 25 стр.
20479. ОСОБЛИВОСТІ ОПТИЧНого поглинання МЕТАЛЕВИХ АМОРФНИХ ТА ОПРОМІНЕНИХ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ІОНАМИ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 24 стр.
20480. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИГНАЛЬНИХ МЕРЕЖ В НОРМАЛЬНИХ ТА ПУХЛИННИХ КЛІТИНАХ Автореферат 65 стр.
20481. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БАГАТОСТУПЕНЕВОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ Автореферат 28 стр.
20482. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРАН ХЛОРОПЛАСТІВ Автореферат 27 стр.
20483. Особливості органозберігаючих і відновно-реконструктивних операцій при раку гортані T3N0M0 в осіб похилого віку Автореферат 34 стр.
20484. ОСОБЛИВОСТІ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗНІМНИМИ ПЛАСТИНКОВИМИ ПРОТЕЗАМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 24 стр.
20485. Особливості ортопедичного лікування ДефектIв зубних рядIВ ПРИ частковIЙ адентії Автореферат 29 стр.
20486. ОСОБЛИВОСТІ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗНІМНИМИ ПЛАСТИНЧАСТИМИ ПРОТЕЗАМИ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ Автореферат 25 стр.
20487. ОСОБЛИВОСТІ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ПООДИНОКО ЗБЕРЕЖЕНИМИ КОРЕНЯМИ І ЗУБАМИ Автореферат 27 стр.
20488. ОСОБЛИВОСТІ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПРОТЕЗНИЙ СТОМАТИТ Автореферат 21 стр.
20489. Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця Автореферат 28 стр.
20490. ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ МОТИВАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 30 стр.
20491. ОСОБЛИВОСТІ ОСМОРЕГУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК У ВАГІТНИХ ЩУРІВ ПРИ НЕФРОПАТІЇ Автореферат 24 стр.
20492. Особливості особистісної диференціації узалежненої поведінки підлітків та її корекція Автореферат 25 стр.
20493. Особливості особистості вчителя в системі розвивального навчання Автореферат 34 стр.
20494. ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА ПОВЕДІНКОВІ ЗМІНИ У ОСІБ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ ЕКСТРЕМАЛЬНІ ПОДІЇ Автореферат 26 стр.
20495. Особливості особистості та соціального функціонування ветеранів воєнних дій в Афганістані Автореферат 23 стр.
20496. Особливості остеокластичної резорбції кісткової тканини при зниженні опорного навантаження Автореферат 30 стр.
20497. ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНОЇ СТРУКТУРИ В СИСТЕМІ WC–Co (Ni) З ВИСОКИМ ВМІСТОМ МЕТАЛЕВОЇ ФАЗИ ТА РОЗРОБКА МАТЕРІАЛІВ З ПІДВИЩЕНИМИ МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 32 стр.
20498. ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ, СТРУКТУРА, СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ РОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ СПЛАВІВ Ni-Mn ДЛЯ СИНТЕЗУ АЛМАЗІВ Автореферат 24 стр.
20499. ОСОБЛИВОСТІ П'ЄЗООПОРУ В НЕОПРОМІНЕНИХ І -ОПРОМІНЕНИХ МОНОКРИСТАЛАХ ГЕРМАНІЮ ТА КРЕМНІЮ Автореферат 19 стр.
20500. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗУБІВ З ОГОЛЕННЯМ ЦЕМЕНТУ КОРЕНІВ ДО ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204  [205]  206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389