Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

20301. ОСОБЛИВОСТІ ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТВАРИН РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ Автореферат 33 стр.
20302. ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ ЧИННИКІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ МИСЛЕННЄВИХ ЗАДАЧ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ Автореферат 26 стр.
20303. ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В НАПРУЖЕНИХ СИТУАЦІЯХ Автореферат 34 стр.
20304. ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОЦЕСУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТАКТИЧНИХ ЗАДАЧ ОФІЦЕРОМ Автореферат 29 стр.
20305. ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ КУРСАНТІВ В ПРОЦЕСІ ПЕРВИННОЇ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 30 стр.
20306. особливості ендометрію щодо виявлення рецепторів до лектинів, естрогенів та прогестерону Автореферат 23 стр.
20307. ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО І ЛІПІДНОГО ОБМІНІВ ТА АУТОІМУННИХ ПРОЦЕСІВ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АНТАГОНІСТІВ КАЛЬЦІЮ Автореферат 27 стр.
20308. Особливості енергетичного обміну штамів Neisseria gonorrhoeae з різною стійкістю до антибіотиків Автореферат 26 стр.
20309. ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГетичного ТА пластичного обміну ЕМБРІОНАЛЬНИХ ТКАНИН та КЛІТИН У фізіологічНИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ МЕТАБОЛІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗРІЛОГО ОРГАНІЗМУ Автореферат 26 стр.
20310. ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ, КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНОї ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТА У ДІТЕЙ Автореферат 25 стр.
20311. ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДИЗЕНТЕРІЇ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
20312. ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ШИГЕЛЬОЗІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ І БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЇХ ЗБУДНИКІВ Автореферат 29 стр.
20313. ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТИЧНОГО ПРОЦЕСУ СИБІРКИ У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
20314. ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОЛОГІЇ, ПАТОГЕНЕЗУ І НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ТРАВМАТИЧНОМУ ОСТЕОМІЄЛІТІ Автореферат 28 стр.
20315. ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ ТА СТИЛЮ ДРАМАТУРГІЇ ГАРОЛЬДА ПІНТЕРА Автореферат 33 стр.
20316. ОСОБЛИВОСТІ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЛІПІДІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ТА ПОТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ РЕАКЦІЇ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТРЕС У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 30 стр.
20317. ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 24 стр.
20318. ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВИХ ПЛАНІВ СЛІПИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 29 стр.
20319. ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО СТИЛЮ ЖІНОК У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ЇХ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Автореферат 26 стр.
20320. ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВНИХ ПОРІД В УРБОГЕННИХ УМОВАХ ВЕЛИКИХ МІСТ (на прикладі м.Львова) Автореферат 26 стр.
20321. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ПРИАВТОМАГІСТРАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 27 стр.
20322. ОСОБЛИВОСТІ ЗАПАЛЮВАННЯ І ГОРІННЯ ДЕЯКИХ РОЗРЯДІВ НИЗЬКОГО ТИСКУ Автореферат 27 стр.
20323. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТІВ КАЛЬЦІЮ ФОРИДОНУ ТА ФЕНІГІДИНУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 23 стр.
20324. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВОЄННОЇ СИЛИ У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ 90-Х РР. ХХ СТ. Автореферат 29 стр.
20325. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КАПОТЕНУ, КАРДІЛУ ТА ТІОТРИАЗОЛІНУ У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ, ЩО ПЕРЕБІГАЄ НА ФОНІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ І СИМПТОМАТИЧНОЇ НИРКОВОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 29 стр.
20326. особливості застосування методів психологічного впливу у професійній діяльності слідчого Автореферат 29 стр.
20327. Особливості застосування норм міжнародного права у внутрішньому праві Йорданії і Ізраїлю (порівняльно-правовий аналіз) Автореферат 24 стр.
20328. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРИНДОПРИЛУ І НЕБІВОЛОЛУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ Автореферат 25 стр.
20329. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ЗА ОЗНАКАМИ ТРИВАЛОСТІ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ Автореферат 25 стр.
20330. Особливості застосування традиційної та комп’ютерної діагностики у медико-психологічних дослідженнях Автореферат 19 стр.
20331. особливості збереження і регенерації історико-архітектурного середовища в умовах надмірної вологості та радонових забруднень Автореферат 30 стр.
20332. Особливості змін стану здоров’я підлітків з радіаційно-контамінованих районів Полісся та обгрунтування профілактичних і реабілітаційних заходів Автореферат 27 стр.
20333. Особливості змін ценозу бур’янів в польових сівозмінах правобереж- ного Лісостепу України в зв’язку з тривалим застосуванням різних систем основного обробітку грунту і удобрення Автореферат 22 стр.
20334. Особливості зміцнення низьковуглецевих сталей, мікролегованих ніобієм і ванадієм Автореферат 29 стр.
20335. Особливості зовнішньоекономічної політики України в умовах ринкової трансформації Автореферат 26 стр.
20336. Особливості й тенденції інтеграційного розвитку в рамках НАФТА у контексті глобалізації світової економіки Автореферат 21 стр.
20337. ОСОБЛИВОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ (1946 – 2001 рр.) Автореферат 31 стр.
20338. Особливості катаболічних процесів у стійких до антибіотиків штамів Neisseria gonorrhoeae Автореферат 25 стр.
20339. Особливості категоріальної структури правосвідомості юриста Автореферат 24 стр.
20340. ОСОБЛИВОСТІ КВАНТОВИХ ОСЦИЛЯЦІЙ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ПРОЦЕСІВ ПОГЛИНАННЯ В МЕЖАХ УЗАГАЛЬНЕНОЇ МОДЕЛІ БОДНАРА Автореферат 24 стр.
20341. Особливості киснево – транспортної функції крові та інтенсивної терапії у пацієнтів з гострою анемією Автореферат 24 стр.
20342. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ СИНДРОМУ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 24 стр.
20343. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМИ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ Автореферат 25 стр.
20344. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПЕРІОДОНТИТУ, ВИКЛИКАНОГО БАКТЕРІАЛЬНО-ГРИБКОВИМИ АСОЦІАЦІЯМИ Автореферат 21 стр.
20345. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ПАРОДОНТА ПРИ ПРОТЕЗУВАННІ НЕЗНІМНИМИ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ Автореферат 27 стр.
20346. Особливості клініки та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози після аварії на Чорнобильській АЕС Автореферат 42 стр.
20347. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ В ДИТЯЧОМУ ТА ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Автореферат 25 стр.
20348. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ КРОВОТОЧИВИХ ГОСТРИХ ВИРАЗОК ТА ЕРОЗІЙ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 28 стр.
20349. Особливості клініки, діагностики та лікування хворих на ранніх стадіях інфільтративного раку гортані Автореферат 29 стр.
20350. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ КРОВОТЕЧ ПРИ СИНДРОМІ МЕЛЛОРІ-ВЕЙССА Автореферат 23 стр.
20351. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯІН’ЄКЦІЙНИХ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЇ У ХВОРИХ-НАРКОМАНІВ Автореферат 27 стр.
20352. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТОКСИЧНИЙ ЗОБ У ПОХИЛОМУ І СТАРЕЧОМУ ВІЦІ Автореферат 26 стр.
20353. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ НЕКАРІОЗНИХ УРАЖЕНЬ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ У РОБІТНИКІВ ЛИСИЧАНСЬКОГО СКЛОЗАВОДУ Автореферат 27 стр.
20354. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ НЕВРОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ОСТЕОХОНДРОЗУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА У ХВОРИХ РІЗНИХ МОРФО-КОНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТИПІВ Автореферат 28 стр.
20355. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ПАТОГЕНЕЗУ ТА ПРИНЦИПІВ ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВЕРТЕБРОГЕННИХ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИХ БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ Автореферат 31 стр.
20356. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ПЕРЕБІГУ І ЛІКУВАННЯ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ У ХВОРИХ З СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ Автореферат 27 стр.
20357. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ПЕРЕБІГУ ТА ТЕРАПІЇ ЗАРАЗНИХ ФОРМ СИФІЛІСУ З УРАХУВАННЯМ ІМУННОГО СТАТУСУ ТА АУТОФЛОРИ ШКІРИ Автореферат 26 стр.
20358. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 26 стр.
20359. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-БІОХІМІЧНИХ ТА НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ХВОРИХ ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ -ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС. Автореферат 25 стр.
20360. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНОГО ПЕРЕБІГУ, ПАТОГЕНЕЗУ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ РЕЙТЕРА В ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК Автореферат 24 стр.
20361. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНИХ ГІПОКСИЧНИХ УРАЖЕННЯХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ Автореферат 23 стр.
20362. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-НЕВРОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ХРОНІЧНОМУ НАБУТОМУ ТОКСОПЛАЗМОЗІ Автореферат 27 стр.
20363. Особливості клініко-функціональних порушень НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування Автореферат 27 стр.
20364. Особливості клінічних виявів, стану запального процесу та показників функції ендотелію у хворих на ревматоїдний артрит, асоційований Із синдромом Рейно Автореферат 28 стр.
20365. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА У ЖІНОК В ПЕРІ- ТА ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДАХ Автореферат 22 стр.
20366. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ, МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ТА ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ І ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ У СПОЛУЧЕННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 30 стр.
20367. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ, ПЕРЕБІГУ ТА ДІАГНОСТИКИ БАГАТОВОГНИЩЕВИХ УРАЖЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ СУДИННОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 28 стр.
20368. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ, ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ПСОРІАЗУ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ. Автореферат 23 стр.
20369. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ, ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАТУСУ ТА ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ДІТЕЙ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПОТЕНЗІЄЮ Автореферат 24 стр.
20370. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ, ГЕМОДИНАМІЧНИХ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ змін У ХВОРИХ НА НИЖНІЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА З УРАЖЕННЯМ ПРАВОГО ШЛУНОЧКА Автореферат 29 стр.
20371. ОсобливостІ клІнІчних, ендоскопІчних І морфофункціональних проявів гастропатій у хворих ревматоїдним артритом та їх лІкування Автореферат 34 стр.
20372. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ, МЕТАБОЛІЧНИХ І ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З ВІДДАЛЕНИМИ НАСЛІДКАМИ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ Автореферат 25 стр.
20373. Особливості клінічної типології та лікування соматоформних розладів у підлітків Із функціональними порушеннями серцево-судинної системи Автореферат 31 стр.
20374. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ І ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ ЗАОЧЕРЕВИННИХ КРОВОВИЛИВІВ У ПОТЕРПІЛИХ ІЗ ЗАКРИТОЮ ПОЄДНАНОЮ АБДОМІНАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ Автореферат 24 стр.
20375. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГЕСТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ БАГАТОВОДДІ У ЖІНОК З МІКРОЕЛЕМЕНТОЗАМИ Автореферат 28 стр.
20376. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ М’ЯКИХ ТКАНИН У ХВОРИХ-НАРКОМАНІВ Автореферат 30 стр.
20377. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ НЕІНФЕКЦІЙНОЇ ЛИХОМАНКИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ І ОБГРУНТУВАННЯ ЇЇ ЛІКУВАННЯ Автореферат 24 стр.
20378. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП Автореферат 28 стр.
20379. Особливості клінічного перебігу післяопераційного перитоніту і ранньої діагностики гнійно-септичних ускладнень релапаротомії Автореферат 24 стр.
20380. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ РАКУ ЯЄЧНИКА, АСОЦІЙОВАНІ З БІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПУХЛИННОЇ ТКАНИНИ ТА РІВНЕМ ФАКТОРА НЕКРОЗУ ПУХЛИН У КРОВІ ХВОРИХ Автореферат 24 стр.
20381. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ Автореферат 32 стр.
20382. Особливості клінічного перебігу та комплексного лікування аутоімунного тиреоїдиту Автореферат 29 стр.
20383. Особливості клінічного перебігу та лікування генералізованого пародонтиту, ускладненого кандидозом Автореферат 29 стр.
20384. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА НА ТЛІ ПЕРВИННОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
20385. Особливості клінічного перебігу та лікування неврологічних проявів остеохондрозу шийно – грудного відділу хребта з врахуванням статевого диморфізму та саногенетичних заходів захисту Автореферат 30 стр.
20386. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА ТА ГУБ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
20387. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ І ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ УРАЖЕНЬ СТОПИ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 36 стр.
20388. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В ДІТЕЙ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЯХ, ЗАБРУДНЕНИХ НІТРАТАМИ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 27 стр.
20389. Особливості клінічного перебігу та лікування червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота у хворих на інсулінозалежний цукровий діабет Автореферат 23 стр.
20390. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЕКТАЗІЇ ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 26 стр.
20391. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ МОЛОЧНИХ ЗУБІВ Автореферат 29 стр.
20392. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА РАЦІОНАЛЬНА ТЕРАПІЯ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ З УРАХУВАННЯМ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ДО КЛІЩІВ ДОМАШНЬОГО ПИЛУ Автореферат 25 стр.
20393. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ЖІНОК У ПЕРІОД ПЕРИМЕНОПАУЗИ Автореферат 27 стр.
20394. Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у жінок в залежності від гормонального профілю та можливості медикаментозної корекції Автореферат 18 стр.
20395. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПСОРІАТИЧНОГО АРТРИТУ У ПОЄДНАННІ З НЕСПЕЦИФІЧНИМ РЕАКТИВНИМ ГЕПАТИТОМ Автореферат 27 стр.
20396. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ДІАГНОСТИКИ, ТЕРАПІЇ І КОНТРОЛЮ ЕРАДИКАЦІЇ УРОГЕНІТАЛЬНОГО МІКОПЛАЗМОЗУ У ЖІНОК Автореферат 28 стр.
20397. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ У ПРАЦІВНИКІВ СКЛО-КЕРАМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 30 стр.
20398. Особливості клінічного перебігу, ЛІКУВАННЯ та профілактики генералізованого пародонтиту у ОСІБ молодого віку 18-25 років Автореферат 24 стр.
20399. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У РЕҐІОНІ ВИДОБУВАННЯ СІРКИ Автореферат 27 стр.
20400. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203  [204]  205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389