Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

20201. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЗБАГАЧЕНИХ КАОЛІНІВ У ВИРОБНИЦТВІ САНІТАРНИХ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ Автореферат 27 стр.
20202. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ ЯК РЕСУРСУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОДОЛАННЯ Автореферат 27 стр.
20203. ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ ВОДНИХ СИСТЕМ Автореферат 29 стр.
20204. ОСОБЛИВОСТІ ВИМОВНОГО АКЦЕНТУ В АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ УКРАЇНЦІВ: ФОНЕМНИЙ ТА ФОНЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 28 стр.
20205. ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ Автореферат 25 стр.
20206. ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ СПОРІВ ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
20207. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ САДЖАНЦІВ АКТИНІДІЇ ЧУДОВОЇ (КІВІ) ІЗ ЗЕЛЕНИХ СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
20208. Особливості вихідного матеріалу західно- європейського екотипу і створення на його основі сортів озимої пшениці для умов Лісостепу і Полісся України Автореферат 32 стр.
20209. Особливості вияву комунікаційної функції релігії у християнських конфесіях Автореферат 29 стр.
20210. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОВИДОВОЇ МІНЛИВОСТІ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В КУЛЬТУРАХ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ НАСІННЯ Автореферат 28 стр.
20211. Особливості внутрішньомолекулярного перенесення триплетних електронних збуджень в p-електронмістких органічних сполуках Автореферат 25 стр.
20212. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ І ПРОФІЛАКТИКА ШКІДЛИВОЇ ДІЇ ІНФРАЗВУКУ, НИЗЬКОЧАСТОТНОГО ШУМУ І ВІБРАЦІЇ НА ГІРНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 29 стр.
20213. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВАКЦИН, ВИГОТОВЛЕНИХ НА ОСНОВІ ПУХЛИННИХ КЛІТИН ЗА РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ, НА СПЕЦИФІЧНІ І НЕСПЕЦИФІЧНІ РЕАКЦІЇ ПРОТИПУХЛИННОГО ІМУНІТЕТУ (експериментальні дослідження) Автореферат 31 стр.
20214. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗМК НА ТРУДОВУ АДАПТАЦІЮ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 27 стр.
20215. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ Автореферат 27 стр.
20216. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КРОВОПУСКАНЬ ТА ЕРИТРОЦИТАФЕРЕЗУ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ СПРАВЖНЬОЇ ПОЛІЦИТЕМІЇ В ЕРИТРЕМІЧНІЙ СТАДІЇ Автореферат 29 стр.
20217. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПРОФЕСІЙНИХ ФАКТОРІВ ТА УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА ОРГАНІЗМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ МИРОТВОРЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ Автореферат 28 стр.
20218. ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ПРОГРАМНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ Автореферат 28 стр.
20219. ОСОБЛИВОСТІ ВУГЛЕВОДНОГО МЕТАБОЛІЗМУ ТА КИСНЕВОГО БЮДЖЕТУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ З ДЕКОМПЕНСОВАНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТА ЙОГО ПАТОГЕНЕТИЧНА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ Автореферат 33 стр.
20220. Особливості вуглецевого режиму дренованих мінеральних грунтів Полісся та прийоми його регулювання Автореферат 22 стр.
20221. ОСОБЛИВОСТІ ГІДРАЗИНОЛІЗУ ПОХІДНИХ 1,4-ДИГІДРОПІРИДИН - ТА ПІРИДИНДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 22 стр.
20222. ОСОБЛИВОСТІ ГіДРОЛОГіЧноЇ СТРУКТУРИ та ДИНАМІКи ВОД ПЕРСИДСЬКОЇ ЗАТОКИ Автореферат 23 стр.
20223. ОСОБЛИВОСТІ ГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ НА ТЛІ ХРОНІЧНИХ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ Автореферат 26 стр.
20224. Особливості газодинаміки та ефективність прямоточних краплевловлювачів компресорних станцій Автореферат 17 стр.
20225. ОСОБЛИВОСТІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ПІДЛІТКІВ ІЗ СИСТЕМНОЮ ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ Автореферат 33 стр.
20226. ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОДИНАМІКИ ТА СТАН ЦИТОКІНІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В ПОХИЛОМУ ВІЦІ Автореферат 35 стр.
20227. ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОДИНАМІКИ ТА ФУНКЦІЇ НИРОК ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ АНЕВРИЗМ ЧЕРЕВНОЇ АОРТИ Автореферат 27 стр.
20228. ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОДИНАМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОЗОВАНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ САМОРЕГУЛЯЦІЇ КРОВООБІГУ Автореферат 24 стр.
20229. ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОПОЕЗУ У тварин на ранніх стадіяхпостнатального розвитку Автореферат 51 стр.
20230. ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ТА ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ЗОЛОТОГО ЗРУДЕНІННЯ (на прикладі Барун-Холбинського родовища та рудопроявів Липнязького рудного вузла) Автореферат 35 стр.
20231. особливості ГЕОЛОГІЧНої БУДОВи І ПЕРСПЕКТИВИ наФТОГАзоноснОстІ нижньокрейдових відкладів ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОго шельфу чорного моря Автореферат 34 стр.
20232. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ І ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ОХТИРСЬКОГО НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ Автореферат 35 стр.
20233. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ І ЇХ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Автореферат 30 стр.
20234. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ПРИАЗОВСЬКОГО ГЕОБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМЛЕКСУВАННЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Автореферат 36 стр.
20235. ОСОБЛИВОСТІ ГЛУТАМАТДЕГІДРОГЕНАЗНОЇ ТА АМІНОТРАНСФЕРАЗНИХ РЕАКЦІЙ У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ТРАВНОГО ТРАКТУ ПЛОДА КОРОВИ Автореферат 28 стр.
20236. ОСОБЛИВОСТІ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ У ХВО-РИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНАЦІЇ ЦИКЛОФЕРОНУ ТА АНТРАЛЮ В КОМПЛЕКСІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 27 стр.
20237. ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ІЗ СИМПТОМАТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА У ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ ПІД ВПЛИВОМ ПСИХОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 29 стр.
20238. Особливості гормональної контрацепції у ВПЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку з патологією шийки матки Автореферат 29 стр.
20239. ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК У ХВОРИХ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ Автореферат 23 стр.
20240. Особливості дії ненаркотичних анальгетиків в умовах експериментального невротичного стану Автореферат 20 стр.
20241. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ МИРНОГО ЧАСУ Автореферат 28 стр.
20242. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ З ОКСАЛАТНО-КАЛЬЦІЄВОЮ ГІПЕРОКСАЛУРІЄЮ Автореферат 26 стр.
20243. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ Автореферат 59 стр.
20244. Особливості діагностики і лікування кашльового варіанту бронхіальної астми Автореферат 24 стр.
20245. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 25 стр.
20246. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ЛІКТЬОВОГО НЕРВА НА РІЗНИХ РІВНЯХ Автореферат 25 стр.
20247. Особливості діагностики пограничних психічних порушень у хворих на ревматоїдний артрит і шляхи їх корекції Автореферат 20 стр.
20248. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА КЛІНІКИ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ, ІНФІКОВАНИХ PNEUMOCYSTIS CARINII Автореферат 27 стр.
20249. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ СЕПТИЧНИХ ФОРМ ГОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМІЄЛІТУ У ДІТЕЙ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
20250. особливості діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з атиповими проявами Автореферат 30 стр.
20251. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ, ПОЄДНАНОЇ З ПЕПТИЧНОЮ ВИРАЗКОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 30 стр.
20252. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НОЗОКОМІАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЙ У ХВОРИХ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 30 стр.
20253. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Автореферат 21 стр.
20254. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ТИМПАНОГЕННИХ ЛАБІРИНТИТІВ Автореферат 32 стр.
20255. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ РЕЗИДУАЛЬНОГО ТА РЕЦИДИВНОГО ХОЛАНГІОЛІТІАЗУ Автореферат 27 стр.
20256. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ РЕНОВАСКУЛЯРНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПРИРОДЖЕНОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 28 стр.
20257. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ДЕСКВАМАТИВНИЙ ГЛОСИТ З ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ Автореферат 24 стр.
20258. ОСОБЛИВОСТІ діагностики та лікування ХРОНІЧНОЇ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ ПРИ тиреоїдній ПАТОЛОГІЇ Автореферат 26 стр.
20259. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах Автореферат 27 стр.
20260. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ФАРИНГІТУ У ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ Автореферат 28 стр.
20261. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ПЕРЕБІГУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ ПЕРВИННОГО І ВТОРИННОГО ГЕНЕЗУ У ПІДЛІТКІВ Автореферат 28 стр.
20262. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С З ПОЗАПЕЧІНКОВИМИ УРАЖЕННЯМИ Автореферат 26 стр.
20263. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ, ПНЕВМОНІЇ ТА РАКУ ЛЕГЕНІ ПРИ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДАХ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 34 стр.
20264. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, КЛІНІКИ ТА ПІДХОДИ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ПЕРІОДОНТИТІВ ТА ПРИКОРЕНЕВИХ КІСТ У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ Автореферат 31 стр.
20265. Особливості діагностики, клінічного ПЕРЕБІГУ і лікування переломів нижньої щелепи, що супроводжуються пошкодженням нижнього альвеолярного нерва Автореферат 31 стр.
20266. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ СЕПСИСУ У ХВОРИХ-НАРКОМАНІВ Автореферат 29 стр.
20267. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗУ У ЖІНОК РІЗНОГО ВІКУ З ПРИРОДНЬОЮ ТА ХІРУРГІЧНОЮ МЕНОПАУЗОЮ Автореферат 30 стр.
20268. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ТАКТИКИ І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ, УСКЛАДНЕНОЇ ГОСТРОЮ ПЕЧІНКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 27 стр.
20269. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ТЕРАПІЇ І КОНТРОЛЮ ЕРАДИКАЦІЇ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ХЛАМІДІОЗУ З УРАХУВАННЯМ ПЕРСИСТЕНЦІЇ ЗБУДНИКІВ ТА ЛАТЕНТНОГО КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ІНФЕКЦІЇ Автореферат 33 стр.
20270. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ З ТРАВМАТИЧНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 31 стр.
20271. Особливості діелектричних властивостей та фазових діаграм сегнетоелектричних плівок та релаксорів. Автореферат 28 стр.
20272. ОСОБЛИВОСТІ ДЕГАЗАЦІЇ МЕТАЛУ ПРИ ПОЗАПІЧНІЙ ОБРОБЦІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЯКІСНОЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ЗАГОТОВКИ Автореферат 26 стр.
20273. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОДУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ ЛЕКСИКИ І ВИСЛОВЛЕННЯ (ЦІЛЬОВІ, МОДАЛЬНІ, ТЕМПОРАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ТА ОЦІННІ АСПЕКТИ) Автореферат 43 стр.
20274. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ діяльності ПІДПРИЄМСТВ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Автореферат 25 стр.
20275. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ДУХОВНО-ЦІННІСНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 32 стр.
20276. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 34 стр.
20277. Особливості дериваційних процесів у терміносистемі будівництва французької мови Автореферат 32 стр.
20278. ОСОБЛИВОСТІ ДЕТОКСИКУЮЧОЇ СИСТЕМИ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ ЗА ДІЇ КАДМІЮ ТА КОРЕКЦІЇ АНТИОКСИДАНТАМИ ТА ЕНТЕРОСОРБЕНТАМИ Автореферат 24 стр.
20279. ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ КОРЕКТОВАНИХ ГІРОКОМПАСІВ НА БАЗІ ДНГ Автореферат 23 стр.
20280. Особливості динаміки крупних пилинок кометних атмосфер Автореферат 26 стр.
20281. ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ Автореферат 22 стр.
20282. ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІЧНОГО УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТОВИХ СУМІШЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДХОДІВ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА – „ХВОСТІВ” Автореферат 28 стр.
20283. ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БЛОКАТОРІВ Н+-К+-АТФ-ази В АМБУЛАТОРНОМУ ЛІКУВАННІ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ (ЗА ДАНИМИ КОМП Автореферат 26 стр.
20284. ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕПАРАТІВ ЖОВЧНИХ КИСЛОТ У КОМПЛЕКСНОМУ ЕТАПНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖОВЧНОГО МІХУРА, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ПОРУШЕННЯМ КОЛОЇДНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЖОВЧІ. Автореферат 26 стр.
20285. ОСОБЛИВОСТІ ДОБОВОГО ПРОФІЛЮ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ, ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ, СТАНУ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, АСОЦІЙОВАНОЮ З ПАТОЛОГІЄЮ ЕКСТРАКРАНІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ Автореферат 29 стр.
20286. ОСОБЛИВОСТІ ДОБРОЯКІСНОЇ ТА ПЕРЕДРАКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ ШИЙКИ МАТКИ У ВАГІТНИХ І ПОРОДІЛЬ: ФАКТОРИ РИЗИКУ, ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 31 стр.
20287. ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ВЕРСІЇ ТА ДЕКОНСТРУКТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД Автореферат 21 стр.
20288. особливості екології диких бджолиних (Hymenoptera, Apoidea) Українських Карпат Автореферат 24 стр.
20289. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ КАПУСТЯНКИ ЗВИЧАЙНОЇ (GRYLLOTALPA GRYLLOTALPA L.) ТА МЕТОДИ ОБМЕЖЕННЯ ЇЇ ШКІДЛИВОСТІ В ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
20290. Особливості Екологічної свідомісті в умовах наслідків техногенної катастрофи Автореферат 50 стр.
20291. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД) Автореферат 50 стр.
20292. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
20293. Особливості екскреторно-токсичного безпліддя при хронічному простатиті бактеріальної, трихомонадної, хламідійної і бруцельозної етіології (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
20294. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНОГО МАРКЕТИНГУ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ В АЗІАТСЬКОМУ РЕГІОНІ Автореферат 32 стр.
20295. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ ТА ІЗОФОРМ ПРОТЕЇНКІНАЗИ РИБОСОМНОГО БІЛКА S6 ПРИ ЗЛОЯКІСНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ТКАНИНАХ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ Автореферат 25 стр.
20296. ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ТВОРЧІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
20297. ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ПРОЦЕСІВ У ZnSe I CdTe ПРИ ГЕТЕРОВАЛЕНТНОМУ ЗАМІЩЕННІ КОМПОНЕНТІВ Автореферат 42 стр.
20298. ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 23 стр.
20299. ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО СПЕКТРУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 44 стр.
20300. особливості електроосадження сплавУ цинк-нікель з лужного полілігандного електролітУ Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202  [203]  204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389