Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

20101. ОСОБЛИВОСТI ГЕМОДИНАМIКИ ПРИ ДИФТЕРIЙНИХ МIОКАРДИТАХ У ДIТЕЙ ТА МОЖЛИВI ПIДХОДИ ДО ЛIКУВАННЯ Автореферат 23 стр.
20102. ОСОБЛИВОСТI ДЕЯКИХ СПОЛУК З НЕСТАБIЛЬНОЮ ГРАТКОЮ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНIКИ Автореферат 43 стр.
20103. Особливостi каріотипу подружнiх пар з репродуктивними розладами різного походження Автореферат 26 стр.
20104. ОСОБЛИВОСТI РЕКРЕАЦIЙНОГО ЛIСОКОРИСТУВАННЯ ЗА ВОДОЗБIРНИМ ПРИНЦИПОМ НА ПIВДЕННОМУ МАКРОСХИЛI КРИМСЬКИХ ГIР Автореферат 27 стр.
20105. ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВАННЯ ЛІСОВОГО СЕРЕДОВИЩА В КУЛЬТУРАХ ДУБА ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
20106. ОСОБЛИВОСТІ АНАТОМІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ОСІБ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ Автореферат 28 стр.
20107. Особливості побудови тренувального процесу футболістів-ветеранів Автореферат 30 стр.
20108. ОСОБЛИВОСТІ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТРАВОСТОЮ ПРИРОДНИХ ПАСОВИЩ, ЇХ ВНЕСОК У ФОРМУВАННЯ ПОТОКІВ 137Cs В КОЛЕКТИВНИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВАХ Автореферат 25 стр.
20109. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-МІНЕРАЛОГІЧНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ НЕРІВНОВАЖНИХ ХОНДРИТІВ КРИМКА (LL3) І САРАТОВ (L4) Автореферат 27 стр.
20110. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПІДЛІТКІВ Автореферат 28 стр.
20111. ОСОБЛИВОСТІ "Я-КОНЦЕПЦІЇ" ДОРОСЛИХ ІНВАЛІДІВ З АМПУТАЦІЙНИМИ ДЕФЕКТАМИ КІНЦІВОК Автореферат 24 стр.
20112. ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ МАГРИБУ Автореферат 24 стр.
20113. ОСОБЛИВОСТІ ІМУННИХ ПОРУШЕНЬ ТА ЇХ ІМУНОКОРЕКЦІЯ У ДІТЕЙ З РЕЦИДИВНИМИ БРОНХІТАМИ Автореферат 21 стр.
20114. ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ МІОКАРДА Автореферат 26 стр.
20115. ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОРЕАКТИВНОСТІ ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ВІД БАТЬКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 30 стр.
20116. ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ БОРИСА ЧИЧИБАБІНА Автореферат 29 стр.
20117. ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
20118. ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ та АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ Автореферат 30 стр.
20119. ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 26 стр.
20120. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРИПЛИВУ ВУГЛЕВОДНІВ В ПРОЦЕСІ ОСВОЄННЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО НИЗЬКОПОРИСТОГО ТЕРИГЕННОГО КОЛЕКТОРА Автореферат 22 стр.
20121. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ПОЕЗІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ВОКАЛЬНІЙ МУЗИЦІ Автореферат 24 стр.
20122. ОСОБЛИВОСТІ ІОННОГО ЦИКЛОТРОННОГО РЕЗОНАНСУ У ПЛАЗМІ Автореферат 19 стр.
20123. ОСОБЛИВОСТІ АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У L – ТА М – ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНКАХ АТОМІВ 3d – ТА 5d – ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 27 стр.
20124. ОСОБЛИВОСТІ АГРЕГАЦІЇ ПІРЕНУ Автореферат 17 стр.
20125. ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ З РОЗЛАДАМИ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 27 стр.
20126. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ З НЕПРЯМОЮ ГІПЕРБІЛІРУБІНЕМІЄЮ В УМОВАХ ВАКЦИНАЦІЇ Автореферат 30 стр.
20127. Особливості адаптації та МЕТОДи корекції її порушень у новонароджених від матерів з нейроциркуляторною астенією Автореферат 25 стр.
20128. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ СЄЧЕНОВСЬКОГО ЕФЕКТУ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ З ФІЗИЧНИМ ТРЕНУВАННЯМ Автореферат 27 стр.
20129. ОСОБЛИВОСТІ АДРЕНОРЕЦЕПЦІЇ ТРОМБОЦИТІВ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ Автореферат 25 стр.
20130. ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЯТИВНОГО ҐРУНТОУТВОРЕННЯ ЗА НУЛЬОВОГО ОБРОБІТКУ ЧОРНОЗЕМІВ СТЕПУ ДОНБАСУ Автореферат 28 стр.
20131. ОСОБЛИВОСТІ АЛКОГОЛЬНОЇ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛОПОЛІНЕЙРОПАТІЇ Автореферат 34 стр.
20132. Особливості альтерації і репаративної регенерації епітелію ясен при генералізованому пародонтиті та їхня фармакологічна корекція Автореферат 32 стр.
20133. Особливості анізотропії розсіяння електронів у кристалах Si і Ge n-типу, що виникають під впливом направленої пружної деформації, термовідпалів і ядерної радіації Автореферат 21 стр.
20134. ОСОБЛИВОСТІ АНДРОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ПРИ ПСЕВДОКРИПТОРХІЗМІ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ПІДХОДІВ ДО ТЕРАПІЇ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ Автореферат 27 стр.
20135. ОСОБЛИВОСТІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ІШЕМІЙ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОБУМОВЛЕНИХ ПАТОЛОГІЄЮ ЕКСТРАКРАНІАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ ВНУТРІШНЬОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ Автореферат 30 стр.
20136. ОСОБЛИВОСТІ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ВИСОКОТІЛЬНИХ КОРІВ І НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ ТА ДЕЯКІ ФАКТОРИ ЇЇ РЕГУЛЯЦІЇ Автореферат 23 стр.
20137. Особливості антиоксидантного захисту ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE на різних фазах росту культури Автореферат 24 стр.
20138. ОСОБЛИВОСТІ АРТЕРІАЛЬНОГО КОЛА МОЗКУ ПРИ РІЗНИХ ВАРІАНТАХ БУДОВИ ЙОГО ЗАДНЬОГО ВІДДІЛУ Автореферат 23 стр.
20139. ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ ЛЬВОВА НАПРИКІНЦІ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. (стильові тенденції та типологія споруд) Автореферат 26 стр.
20140. ОСОБЛИВОСТІ АСОЦІАТИВНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО-ПРОЗАЇКА Автореферат 31 стр.
20141. ОСОБЛИВОСТІ БІЛКОВО-МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ МЕДУ ТА БІОХІМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ БДЖІЛ Автореферат 20 стр.
20142. ОСОБЛИВОСТІ БІОГЕННОЇ МІГРАЦІЇ МАРГАНЦЮ, ЗАЛІЗА, НІКЕЛЮ, МІДІ, ЦИНКУ І СВИНЦЮ У БІЛОАКАЦІЄВИХ (Robinia pseudoacacia L.) КУЛЬТУРБІОГЕОЦЕНОЗАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я Автореферат 28 стр.
20143. ОСОБЛИВОСТІ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЦЯ, СИСТЕМНОЇ ТА ІНТРАКАРДІАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ СТАРШОГО ВІКУ: ВПЛИВ ТРИВАЛОЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 32 стр.
20144. ОСОБЛИВОСТІ БІОЕЛЕКТРИЧНОГО КАРТУВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ З ЛІМБІЧНОЮ ЕПІЛЕПСІЄЮ Автореферат 23 стр.
20145. ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ РИСУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
20146. Особливості біології цвітіння астрагалу шерстистоквіткового (Astragalus dasyanthus Pall.) та шоломниці байкальської (Scutellaria baicalensis Georgi) і підвищення їх насіннєвої продуктивності в умовах Лісостепу України Автореферат 26 стр.
20147. ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНИХ РИТМІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСУ У ЗДОРОВИХ ОСІБ ТА ХВОРИХ НА ІХС ПОХИЛОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
20148. ОСОБЛИВОСТІ БІОХІМІЧНИХ ЗМІН ТА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ В СІМ’ЯХ З ВИСОКИМ РИЗИКОМ ХВОРОБИ ГОШЕ Автореферат 30 стр.
20149. ОСОБЛИВОСТІ БІОХІМІЧНОГО СКЛАДУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ АОРТИ ТА ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ ПРИ АНЕВРИЗМІ АОРТИ ІЗ ЗАГРОЗОЮ РОЗРИВУ Автореферат 31 стр.
20150. ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИСОКокВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК ДО ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР І ЧЕМПІОНАТів СВІТУ З БІГУ НА СЕРЕДНІ ТА ДОВГІ ДИСТАНЦІЇ (ЗА ДАНИМИ АВТОЕКСПЕРИМЕНТУ) Автореферат 27 стр.
20151. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ У РАННЬОМУ ПІСЛЯНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОПЛІДНОГО ВВЕДЕННЯ АНТИГЕНІВ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 29 стр.
20152. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ СИНУСІВ ТВЕРДОЇ МОЗКОВОЇ ОБОЛОНКИ СКЛЕПІННЯ ЧЕРЕПА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ШУНТУВАННЯ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 23 стр.
20153. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКУ ЩУРІВ ПРИ НАДХОДЖЕННІ В ОРГАНІЗМ ЛЕТКИХ КОМПОНЕНТІВ ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ ЕД-20 ТА ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ВВЕДЕННІ КВЕРЦЕТИНУ Автореферат 33 стр.
20154. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА УДАРНИЙ МЕТАМОРФІЗМ ПОРІД ЗАХІДНОЇ ІМПАКТНОЇ СТРУКТУРИ НА УКРАЇНСЬКОМУ ЩИТІ Автореферат 28 стр.
20155. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ДОВГИХ КІСТОК ПІД ВПЛИВОМ СТРЕСОРНО-ШОКОГЕННИХ ФАКТОРІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРЕПАРАТАМИ АНТИЦИТОКІНОВОГО СПРЯМУВАННЯ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 27 стр.
20156. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ тимусу новонароджених (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 23 стр.
20157. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ШКІРИ І АСОЦІЙОВАНОЇ З НЕЮ ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ У ЩУРІВ В РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОПЛІДНОГО УВЕДЕННЯ АНТИГЕНІВ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 29 стр.
20158. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПІД ВПЛИВОМ НА ОРГАНІЗМ БАРБІТУРАТІВ В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
20159. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ВПЛИВІ НА ОРГАНІЗМ ТЮТЮНОВОГО ДИМУ В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 22 стр.
20160. особливості будови яєчників великої рогатої худоби чорно-рябої породи в екологічних умовах житомирщини Автореферат 31 стр.
20161. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ, РОЗМІРІВ, ФОРМИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ВЕЛИКОГО ОТВОРУ ЧЕРЕПА ЛЮДИНИ Автореферат 23 стр.
20162. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ, РОСТУ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТА ПІД ВПЛИВОМ ДІЇ ПАРІВ ФОРМАЛЬДЕГІДУ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 21 стр.
20163. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ, РОСТУ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТА ПІД ВПЛИВОМ НА ОРГАНІЗМ ТЮТЮНОВОГО ДИМУ В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 23 стр.
20164. ОСОБЛИВОСТІ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКІВ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ПІДЛІТКІВ Автореферат 24 стр.
20165. ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМИ ФОРМАМИ ІХС ПІСЛЯ ОДНОСУДИННОГО КОРОНАРНОГО СТЕНТУВАННЯ Автореферат 29 стр.
20166. ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В МОВАХ-РЕЦИПІЄНТАХ (на матеріалі термінології менеджменту російської та української мов) Автореферат 27 стр.
20167. ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Автореферат 23 стр.
20168. ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СУБ'ЄКТА ЖІНОЧОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі англомовних перекладів з української) Автореферат 34 стр.
20169. ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО ДИСКУРСУ В ПРОСТОРІ ІНТЕРНЕТ (на прикладі інтернет-щоденників) Автореферат 28 стр.
20170. Особливості валеологічної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Автореферат 26 стр.
20171. ОСОБЛИВОСТІ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ у ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ АНТРАЦИКЛіНОВОї КАРДіОМіОПАТії Автореферат 27 стр.
20172. ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗІ І ГІПОТИРЕОЗІ ТА ІХ КОРЕКЦІЯ НЕМЕДИКАМЕНОЗНИМИ МЕТОДАМИ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ Автореферат 25 стр.
20173. ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА РЕЦИДИВУЮЧИЙ БРОНХІТ Автореферат 26 стр.
20174. ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ ПРИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОМУ РЕФЛЮКСІ У ДІТЕЙ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО КОРЕКЦІЇ Автореферат 25 стр.
20175. ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА Автореферат 23 стр.
20176. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК ІЗ ПЕРЕДЧАСНИМ РОЗРИВОМ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК ПРИ НЕДОНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ Автореферат 32 стр.
20177. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЗАХІДНИХ РАЙОНАХ ПОЛІССЯ І ЛІСОСТЕПУ Автореферат 27 стр.
20178. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГІЧНИХ СИНДРОМІВ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ТА ЇХ ДИНАМІКА ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ Автореферат 28 стр.
20179. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ І ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В АВТОРСЬКОМУ СТИЛІ (на матеріалі німецької художньої прози) Автореферат 26 стр.
20180. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН В ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 22 стр.
20181. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН КАЛЬЦИТОНІНУ ТА ЕНДОГЕННИХ ОПІОЇДІВ ПРИ СЕЧОКАМ’НІЙ ХВОРОБІ. Автореферат 23 стр.
20182. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ БУКА ЛІСОВОГО ТА ЯЛИЦІ БІЛОЇ В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ Автореферат 25 стр.
20183. особливості взаємодії водонасичених основ, що мають властивість повзучості, з будинками і спорудами. Автореферат 25 стр.
20184. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ТА ВЛАДИ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
20185. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕЯКИХ БІЛКІВ ССАВЦІВ З МЕЛІТИНОМ І ЛІПОФОРИНОМ КОМАХ Автореферат 24 стр.
20186. оСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕЯКИХ біоЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК ТА ПОЛІМЕРІВ Автореферат 26 стр.
20187. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІКРО- І МАКРОСИМБІОНТІВ В СИСТЕМІ ДІАЗОТРОФИ - НЕБОБОВА РОСЛИНА Автореферат 47 стр.
20188. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ З МАСИВНИМИ ПЛАВЛЕНО-ТЕКСТУРОВАНИМИ YBa2Cu3O6+д МАТЕРІАЛАМИ. Автореферат 20 стр.
20189. Особливості взаємодії образних і вербальних чинників у детермінації психічної активності суб’єкта Автореферат 28 стр.
20190. Особливості взаємодії паль, заглиблених вдавлюванням, з ґрунтом основи Автореферат 23 стр.
20191. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 31 стр.
20192. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОМІРНОГО БАКТЕРІОФАГА Р1 ESCHERICHIA COLI З ФІТОПАТОГЕННИМИ БАКТЕРІЯМИ РОДУ ERWINIA Автореферат 28 стр.
20193. Особливості взаємодії чистих і змішаних культур метанотрофних бактерій з твердими матеріалами Автореферат 20 стр.
20194. Особливості взаємозв'язку політики та економіки в умовах постсоціалістичних трансформацій Автореферат 30 стр.
20195. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ Автореферат 25 стр.
20196. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗВОРОТНИХ СОРБЕНТІВ ВОДНЮ В ПЛАЗМОВИХ ДЖЕРЕЛАХ ПОЗИТИВНИХ ТА НЕГАТИВНИХ ІОНІВ Автореферат 22 стр.
20197. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
20198. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРОПУНКТУРИ В ЛІКУВАННІ БОЛЬОВИХ РЕФЛЕКТОРНИХ ПРОЯВІВ ПОПЕРЕКОВОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ У ХВОРИХ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП Автореферат 30 стр.
20199. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ І НОВИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ В СЕЛЕКЦІЇ НА складові ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ІНШІ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ОЗНАКИ Автореферат 29 стр.
20200. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЛІСУ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201  [202]  203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389