Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

20001. ОСНОВИ ЯКІСНОЇ ТЕОРІЇ РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ З НЕПЕРЕРВНИМ АРГУМЕНТОМ Автореферат 35 стр.
20002. ОСНОВНІ АГРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ БЕЗПЕРЕСАДКОВИМ СПОСОБОМ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
20003. ОСНОВНІ АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ ГІРЧИЦІ САРЕПТСЬКОЇ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
20004. ОСНОВНІ грибні хвороби озимого тритикале ТА ДЖЕРЕЛА СТІЙКОСТІ ДО НИХ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ уКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
20005. ОСНОВНІ ДОМІНАНТИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 35 стр.
20006. ОСНОВНІ ДОМІНАНТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОГЛИБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ УКРАЇНОЮ І РЕСПУБЛІКОЮ БІЛОРУСЬ Автореферат 26 стр.
20007. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ З ДЖЕРЕЛАМИ ОСОБИСТІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 30 стр.
20008. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ПІВПЛОЩИНИ З ОТВОРАМИ ТА ТРІЩИНАМИ Автореферат 21 стр.
20009. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ УМОВ КРИСТАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛУ ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОЇ ПЛАВКИ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ЗЛИВКІВ Автореферат 39 стр.
20010. Основні закономірності формування здоров’я дитячого населення, що проживає в регіонах з різною екологічною ситуацією Автореферат 50 стр.
20011. ОСНОВНІ ЗАСОБИ: МЕТОДИКА ОБЛІКУ І ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 30 стр.
20012. ОСНОВНІ ЗАХОДИ СОРТОВОЇ АГРОТЕХНІКИ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
20013. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РЕФОРМОВАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Автореферат 28 стр.
20014. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОФОРМУВАНЬ В ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД Автореферат 26 стр.
20015. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ Автореферат 30 стр.
20016. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА РИСУ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ (на прикладі Херсонської області) Автореферат 21 стр.
20017. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 31 стр.
20018. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНЗИТИВНИХ СОЦІУМІВ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ (на прикладі України і Таджикистану) Автореферат 31 стр.
20019. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ Автореферат 24 стр.
20020. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НЕОРГАННИХ НОВОТВОРІВ ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ Автореферат 27 стр.
20021. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СИМВОЛІСТСЬКОЇ СУБ’ЄКТИВНОЇ КРИТИКИ В ТВОРЧОСТІ Д.МЕРЕЖКОВСЬКОГО 90-Х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
20022. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ Автореферат 29 стр.
20023. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ФЛОТУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
20024. ОСНОВНІ СЕРІЇ ПРЕДСТАВЛЕНЬ НЕКОМПАКТНИХ КВАНТОВИХ ГРУП Автореферат 16 стр.
20025. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
20026. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ АКСІОЛОГІЧНИХ ЗМІН У СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ АМЕРИКАНІЗМІВ Автореферат 28 стр.
20027. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АМЕРИКАНСЬКОЇ КУЛЬТУР (соціально-філософський вимір) Автореферат 24 стр.
20028. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІї МАКРОДИНАМІКИ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІй ЕКОНОМІЦІ Автореферат 33 стр.
20029. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО КОНЦЕРТУ 80–90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 33 стр.
20030. ОСНОВНІ ТРУДОВІ ПРАВА: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
20031. ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПАТОГЕНЕЗУ ТА НОВІ ПІДХОДИДО ЛІКУВАННЯ ЗАСТІЙНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ КРОВООБІГУУ ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ БРОНХІТОМ Автореферат 26 стр.
20032. Основні фармакологічні ефекти кумаринвмісного засобу – водного екстракту з трави буркуну Автореферат 30 стр.
20033. ОСНОВНІ ФОРМИ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО НАСИЛЛЯ Автореферат 30 стр.
20034. ОСНОВНІ ХВОРОБИ ТОМАТІВ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
20035. Основні ХВОРОБИ ЦИБУЛІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ВІД НИХ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
20036. Основні шкідники капусти білоголової у Східному Лісостепу України. Екологія і прогноз розвитку Автореферат 22 стр.
20037. ОСНОВНІ ШКІДНИКИ СУНИЦІ ТА ЗАХОДИ З ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
20038. ОСНОВНІ ШКІДНИКИ ТРОЯНДИ І ГВОЗДИКИ ТА ЗАХИСТ ВІД НИХ У ЗАКРИТОМУ ГРУНТІ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
20039. ОСНОВНІ ШКІДНИКИ ЦИБУЛІ У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. ВИДОВИЙ СКЛАД, ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ І ПРИЙОМИ ЇЇ РЕГУЛЯЦІЇ Автореферат 21 стр.
20040. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ГРАНИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕТОДУ ЕЛІПСОМЕТРІЇ Автореферат 24 стр.
20041. оСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ ПІД ЛЬОН ОЛІЙНИЙ ПІСЛЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В південній частині ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
20042. ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ ПІД ЯЧМІНЬ ЯРИЙ ПІСЛЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
20043. ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ПІД РІПАК ЯРИЙ ПІСЛЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 27 стр.
20044. ОСНОВНИЙ СТАН І ФЕРОМАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС У ДВОШАРОВИХ ОБМІННОПОВ’ЯЗАНИХ МАГНІТНИХ ПЛІВКАХ Автореферат 22 стр.
20045. ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ У ТВОРЧОСТІ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО Автореферат 27 стр.
20046. ОСОБА В РОЗКОЛОТІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: СВІТОГЛЯД, ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ Автореферат 72 стр.
20047. ОСОБИСТІ ВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ ТА ВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ СТОСОВНО ЇХ МАЙНА Автореферат 27 стр.
20048. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ДИТИНИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
20049. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї Автореферат 29 стр.
20050. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 26 стр.
20051. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
20052. ОСОБИСТІ ПІДСОБНІ ГОСПОДАРСТВА В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ (ІІ ПОЛОВИНА 40-х – СЕРЕДИНА 60-х рр. ХХ ст.) Автореферат 29 стр.
20053. Особисті підсобні господарства сільських жителів Криму: стан, перспективи розвитку Автореферат 24 стр.
20054. ОСОБИСТІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ У США ТА ЇХ ЗАХИСТ ПОЛІЦІЄЮ Автореферат 27 стр.
20055. ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ МУЗИЧНОГО ТЕКСТУ Автореферат 21 стр.
20056. ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ГУМАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМИН У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 32 стр.
20057. ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ПІЗНЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Автореферат 29 стр.
20058. ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПІДПРИЄМЦІВ Автореферат 30 стр.
20059. ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Автореферат 32 стр.
20060. Особистісні зміни в умовах позбавлення волі Автореферат 26 стр.
20061. Особистісні кореляти успішності інтерпретації хореографічного тексту Автореферат 28 стр.
20062. Особистісні особливості жінок-жертв подружнього насильства (Синдром побитої жінки) Автореферат 27 стр.
20063. ОСОБИСТІСНІ СТРАХИ ПРИЗОВНИКІВ ТА ЇХ ПСИХОДІАГНОСТИКА Автореферат 23 стр.
20064. ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЮНАЦТВА З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ОБДАРОВАНОСТІ Автореферат 30 стр.
20065. Особистісні чинники оптимізації процесу підготовки курсантів до військово-професійної діяльності Автореферат 23 стр.
20066. ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ПОДРУЖНЬОЇ СПІВЗАЛЕЖНОСТІ У ЧОЛОВІКІВ Автореферат 27 стр.
20067. Особистісна психокорекція майбутнього практичного психолога засобами активного соціально-психологічного навчання Автореферат 29 стр.
20068. ОСОБИСТІСНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ Автореферат 28 стр.
20069. ОСОБИСТІСНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Автореферат 26 стр.
20070. ОСОБИСТІСНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ДОРОСЛИХ У СІМ'ЯХ З РОЗУМОВО ВІДСТАЛИМИ ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ Автореферат 28 стр.
20071. ОСОБИСТІСНЕ І ДОКУМЕНТАЛЬНЕ В МЕМУАРНІЙ І БІОГРАФІЧНІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХХ СТ.) Автореферат 27 стр.
20072. ОСОБИСТІСНЕ ЗМІНЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ Автореферат 31 стр.
20073. ОСОБИСТІСНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКА в системі РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 30 стр.
20074. ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У ДОПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ГІМНАЗІЙ З ВИВЧЕННЯМ СХІДНИХ МОВ Автореферат 29 стр.
20075. ОСОБИСТІСНИЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС СТРЕСОСТІЙКОСТІ/СТРЕСОВРАЗЛИВОСТІ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ Автореферат 30 стр.
20076. Особистісний та клініко-психопатологічний аспекти завершених самогубств серед співробітників органів внутрішніх справ України та їх профілактика Автореферат 29 стр.
20077. ОСОБИСТІСНИЙ ЧИННИК У СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ Автореферат 22 стр.
20078. ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 28 стр.
20079. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 61 стр.
20080. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ Автореферат 24 стр.
20081. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Автореферат 34 стр.
20082. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 33 стр.
20083. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ Автореферат 34 стр.
20084. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А. С. МАКАРЕНКА Автореферат 27 стр.
20085. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Автореферат 30 стр.
20086. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДІТЕЙ ШОСТОГО РОКУ ЖИТТЯ Автореферат 30 стр.
20087. ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ СТУДЕНТІВ АГРОТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ Автореферат 29 стр.
20088. ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВНЕ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ КЛАСАХ Автореферат 30 стр.
20089. ОСОБИСТІСНО-СИТУАЦІЙНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ Автореферат 28 стр.
20090. ОСОБИСТІСТЬ І СИСТЕМА В РОМАНАХ КЕНА КІЗІ Автореферат 28 стр.
20091. ОСОБИСТІСТЬ І ФОРМИ ЇЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 30 стр.
20092. ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 22 стр.
20093. ОСОБИСТІСТЬ КОМПОЗИТОРА В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТ. Автореферат 27 стр.
20094. ОСОБИСТІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ОВС. Автореферат 26 стр.
20095. Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя Автореферат 26 стр.
20096. ОСОБИСТІСТЬ ЯК СУБ`ЄКТ ПОЛІТИКИ: МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ Автореферат 24 стр.
20097. ОСОБИСТІСТЬ ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН Автореферат 45 стр.
20098. ОСОБЛИВІ РЕЖИМИ В ПОСЛІДОВНОМУ RLC - КОНТУРІ З РЕВЕРСИВНИМ КОМУТАТОРОМ Автореферат 26 стр.
20099. ОСОБЛИВЕ ПАРТНЕРСТВОУКРАЇНА_НАТОЯК ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 24 стр.
20100. ОСОБЛИВОСТI ВIДБИТТЯ СВIТЛА BIД МАГНIТОВПОРЯДKОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200  [201]  202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389