Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

2001. АНАЛІЗ І ОБГРУНТУВАННЯ УМОВ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ В ЗАмкненИХ ПРИМІЩЕННЯХ СУДЕН ВОДНИМИ ВОГНЕГАСНИМИ РЕЧОВИНАМИ Автореферат 25 стр.
2002. Аналіз ГІДРОАКУСТИЧНИХ систем за оціНКАми функціоналів від розв’язків лінійних операторних рівнянь Автореферат 18 стр.
2003. АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
2004. АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ (на прикладі торговельних холдингових компаній України) Автореферат 26 стр.
2005. АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Автореферат 21 стр.
2006. АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИПРОМІНЮЮЧИХ СИСТЕМ З ІМПЕДАНСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ Автореферат 43 стр.
2007. АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЯ В ЗОНІ ФРЕНЕЛЯ АПЕРТУРНИХ ВИПРОМІНЮЮЧИХ СИСТЕМ ІЗ ФЛУКТУАЦІЯМИ ФАЗИ ПОЛЯ ЗБУДЖЕННЯ Автореферат 23 стр.
2008. Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств ( на прикладі електронної промисловості України) Автореферат 23 стр.
2009. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ВКЛЮЧЕНЬ МЕТОДАМИ ПРАКТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ Автореферат 38 стр.
2010. АНАЛІЗ І ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ МЕХАНІЧНИХ ТРАНСМІСІЙ СУЧАСНИХ ШВИДКОХІДНИХ ГУСЕНИЧНИХ МАШИН Автореферат 23 стр.
2011. АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ДРОТОВИХ АНТЕН КРИВОЛІНІЙНОЇ ФОРМИ Автореферат 46 стр.
2012. АНАЛІЗ І СИНТЕЗ КОМПОНУВАНЬ УСТАНОВЧО-ЗАТИСКНИХ ПРИСТОСУВАНЬ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ АГРЕГАТОВАНиХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 21 стр.
2013. АНАЛІЗ І СИНТЕЗ МАГНІТНИХ СИСТЕМ ДАВАЧІВ ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ Автореферат 23 стр.
2014. Аналіз і синтез нелінійних ПРИСТРОЇВ і засобів телекомунікації з використанням неперервного і дискретного рядів Вольтерри Автореферат 42 стр.
2015. АНАЛІЗ і теоретичне обгрунтування роботи автобалансуЮчих пристроїв з рідинними та сипкими робочими тілами Автореферат 28 стр.
2016. АНАЛІЗ ІНВАРІАНТНИХ МНОЖИН В ДИНАМІЧНИХ ОБ`ЄКТАХ НЕЙРОМЕРЕЖНОГО ТИПУ Автореферат 13 стр.
2017. АНАЛІЗ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ І РОЗРОБКА АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ЕКСТРАКЦІЇ Автореферат 24 стр.
2018. АНАЛІЗ АКТИВІВ НЕПРИБУТКОВИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ Автореферат 28 стр.
2019. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 47 стр.
2020. Аналіз безпеки і експрес-методики оцінки стану АЕС з ВВЕР під час аварій Автореферат 26 стр.
2021. Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м. Києва) Автореферат 22 стр.
2022. АНАЛІЗ ВИКРИВЛЕНЬ ХВИЛЬОВОГО ФРОНТУ ЛАЗЕРНИМ ДИФЕРЕНЦІЙНО-ФАЗОВИМ МЕТОДОМ Автореферат 25 стр.
2023. Аналіз виробництва кормів в умовах формування ринкових відносин Автореферат 24 стр.
2024. Аналіз виробництва яловичини в умовах розвитку її ринку Автореферат 21 стр.
2025. Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї та дійсність Автореферат 59 стр.
2026. АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕНДРИТНИХ КЛІТИН КІСТКОВО-МОЗКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЛІМФОМИ Автореферат 26 стр.
2027. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕПЛОВИХ УМОВ НА СТРУКТУРНУ ДОСКОНАЛІСТЬ МОНОКРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ І РОЗРОБКА ТЕПЛОВОГО ВУЗЛА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ БЕЗДЕФЕКТНИХ ЗЛИВКІВ У ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ Автореферат 21 стр.
2028. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ ТА ГЕОМЕТРИЧНИХ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ НА ДИНАМІКУ ДВОЛАНКОВОГО ПЕРЕВЕРНУТОГО МАЯТНИКА Автореферат 12 стр.
2029. АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ТА СПАДКОВОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК СОРТІВ РІЗНИХ ТИПІВ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ Автореферат 26 стр.
2030. АНАЛІЗ ГРАФІВ З ПОЗНАЧЕНИМИ ВЕРШИНАМИ Автореферат 26 стр.
2031. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА КОМПЛЕКСНІЙ ПЛОЩИНІ Автореферат 16 стр.
2032. Аналіз динамічних процесів в пружних системах із застосуванням базису редукції з векторів Ланцоша Автореферат 25 стр.
2033. АНАЛІЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРИ МАЛИХ НЕЛІНІЙНОСТЯХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 14 стр.
2034. Аналіз електричних кіл з нелінійними електрохімічними елементами МЕТОДОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗМІННИХ Автореферат 24 стр.
2035. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В РЕКОНСТРУКЦІЮ І ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
2036. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 27 стр.
2037. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ Автореферат 27 стр.
2038. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИСТРОЇВ ОБМЕЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕНАПРУГ НА РЕГУЛЮВАЛЬНОМУ ТРАНСФОРМАТОРІ СТАТИЧНОГО КОМПЕНСАТОРА РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ПРЯМОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
2039. Аналіз ефективності та безпеки комбінованої базисної терапії ревматоїдного артриту метотрексатом у поєднанні з преднізолоном і гідроксихлорохіном Автореферат 35 стр.
2040. Аналіз зв’язку структура - властивість Автореферат 27 стр.
2041. АНАЛІЗ ЗМІН В ПРОЦЕСАХ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В 15-ЛІТНЬОМУ ЦИКЛІ Автореферат 42 стр.
2042. АНАЛІЗ ЗНАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО РЕСУРСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 56 стр.
2043. АНАЛІЗ КВАЗІСТАЦІОНАРНИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗРИВНИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 33 стр.
2044. АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН З ПЕРВИННОЮ АЛІФАТИЧНОЮ АМІНОГРУПОЮ ТА СОЛЕЙ СЛАБКИХ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ ПО РЕАКЦІЇ З 1,3-ДИМЕТИЛАЛОКСАНОМ ТА ПОХІДНИМИ БЕНЗОІЛГІДРАЗОНУ-1,4-БЕНЗОХІНОНОКСИМУ Автореферат 26 стр.
2045. АНАЛІЗ ЛІХЕНОФЛОРИ ТАДЖИКИСТАНУ Автореферат 43 стр.
2046. АНАЛІЗ ЛАНДШАФТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ НІШІ (на прикладі ландшафтів рівнинної частини території України) Автореферат 24 стр.
2047. АНАЛІЗ ЛАНДШАФТНИХ МЕЖ ПІВДЕННО-СХІДНОГО КРИМУ Автореферат 31 стр.
2048. АНАЛІЗ МЕТОДІВ І АЛГОРИТМІВ ОБРОБКИ РАДІОСИГНАЛІВ ЗОНДУВАННЯ ШАРУВАТИХ СЕРЕДОВИЩ ЗА КРИТЕРІЄМ ТОЧНОСТІ ОЦІНКИ ЇХ ТОВЩИНИ Автореферат 23 стр.
2049. АНАЛІЗ МУЛЬТИВАЛЮТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Автореферат 23 стр.
2050. Аналіз мутацій в гені арилсульфатази А та особливості біохімічної діагностики метахроматичної лейкодистрофії Автореферат 30 стр.
2051. АНАЛІЗ МУТАЦІЙ ГЕНА CFTR (ТРБМ) У ХВОРИХ ВИСОКОГО РИЗИКУ МУКОВІСЦИДОЗУ ІЗ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
2052. АНАЛІЗ НА ОСНОВІ МЕТОДА СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСЕСИМЕТРИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ТОНКИХ ПРУЖНИХ КОНІЧНИХ ОБОЛОНОК І ПЛАСТИН Автореферат 27 стр.
2053. АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ ТА ПОБУДОВА ТРАСУВАНЬ КІЛЬЦЕВИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ Автореферат 21 стр.
2054. АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ В ЗМІШАНИХ ЗАДАЧАХ ЗГИНУ СКІНЧЕНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ТІЛ Автореферат 22 стр.
2055. АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ВУЗЛІВ ТУРБІН НА ОСНОВІ МСЕ Автореферат 25 стр.
2056. Аналіз нелінійних електричних кіл з фото та електрохімічними джерелами живлення Автореферат 14 стр.
2057. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі підприємств гірничорудної промисловості Кривбасу) Автореферат 24 стр.
2058. АНАЛІЗ ОДНОВИМІРНИХ ТА ДВОВИМІРНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ДАНИХ МЕТОДАМИ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Автореферат 24 стр.
2059. Аналіз параметрів зони плавки за допомогою приладів з електронним розгортанням зображення Автореферат 36 стр.
2060. АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ГЕОМЕТРИЧНО ЗМІНЮВАНИХ КОНСТРУКЦІЯХ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 20 стр.
2061. Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві Автореферат 31 стр.
2062. АНАЛІЗ ПОМИЛОК ТА УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ПОДОВЖЕННІ СТЕГНА АПАРАТАМИ БЛИСКУНОВА Автореферат 26 стр.
2063. Аналіз популяцій Salicornia еuropaea L. на градієнті еколого-ценотичних факторів Автореферат 27 стр.
2064. АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ І РЕЗЕРВИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН (на матеріалах будівельно-монтажних організацій корпорації «Укрбуд») Автореферат 22 стр.
2065. АНАЛІЗ ПРОЕКТНИХ АВАРІЙ ДЛЯ РЕАКТОРНОЇ УСТАНОВКИ ВВЕР-1000 З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ДАНИХ Автореферат 25 стр.
2066. АНАЛІЗ РЕЖИМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ГАЗУ З УРАХУВАННЯМ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 28 стр.
2067. Аналіз резонансних та нелінійних динамічних процесів стосовно проблем управління плазмою та теорії гідромагнітного динамо Автореферат 26 стр.
2068. Аналіз рельєфу і сучасного морфогенезу центральної частини Придніпровської височини з еколого-геоморфологічною метою Автореферат 29 стр.
2069. Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств Автореферат 27 стр.
2070. Аналіз розвитку податкових відносин Автореферат 25 стр.
2071. Аналіз сигналів та побудова систем керування перетворювачів на базі спектрально-часових методів Автореферат 22 стр.
2072. АНАЛІЗ СКІНЧЕННИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК НА ОСНОВІ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ АПЕРТУРНИХ ВИПРОМІНЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 23 стр.
2073. АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ВЕКТОРНИХ ЗАДАЧ ЦІЛОЧИСЛОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ Автореферат 23 стр.
2074. АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ДО ЗБУРЕНЬ ГІЛЛЯСТИХ ЛАНЦЮГОВИХ ДРОБІВ Автореферат 19 стр.
2075. АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ, СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА ПОРІВНЯННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 20 стр.
2076. АНАЛІЗ СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМIЧНИХ СИСТЕМ З ПУАССОНIВСЬКИМИ ЗБУРЕННЯМИ Автореферат 17 стр.
2077. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УГРУПОВАНЬ ВОДЯНИХ РОСЛИН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТА СИСТЕМНИХ МЕТОДІВ Автореферат 22 стр.
2078. АНАЛІЗ ТА АУДИТ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (на прикладі підприємств малого і середнього бізнесу Херсонської області) Автореферат 30 стр.
2079. АНАЛІЗ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ MSC-СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖ ПЕТРІ Автореферат 25 стр.
2080. АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
2081. Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України Автореферат 26 стр.
2082. АналІз та оптимІзацІЯ всеспрЯмованих та гостроспрЯмованих вІсесиметриЧних дводзеркальних антен Автореферат 21 стр.
2083. АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА СТРУКТУР КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ З ТЕХНОЛОГІЄЮ АТМ Автореферат 40 стр.
2084. АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ АЕРОДИНАМІЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ВІНЦІВ ТУРБОМАШИН Автореферат 28 стр.
2085. АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ТУРБО-КОДІВ Автореферат 20 стр.
2086. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 23 стр.
2087. АНАЛІЗ ТА ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ОСНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ Автореферат 26 стр.
2088. АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОСПОЖИВАННЯ Автореферат 28 стр.
2089. аналІз та синтез електромеханІчНих систем ЗІ спостерігачами стану Автореферат 41 стр.
2090. АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЗАХОДОМ НА ПОСАДКУ ЛІТАКІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ НА ОСНОВІ СУЧАСНОЇ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ТЕОРІЇ КЕРУВАННЯ Автореферат 17 стр.
2091. АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ СИСТЕМ ЗБУДЖЕННЯ МАШИН ЗМІННОГО СТРУМУ ЕЛЕКТРОМАШИНОВЕНТИЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Автореферат 48 стр.
2092. АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ ХВИЛЕВОДНИХ СТРУКТУР З СКЛАДНИМИ КООРДИНАТНИМИ МЕЖАМИ Автореферат 24 стр.
2093. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ ( на прикладі державних медичних установ м.Києва) Автореферат 25 стр.
2094. Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) Автореферат 27 стр.
2095. АНАЛІЗ ФАЗОВИХ СИНГУЛЯРНОСТЕЙ У ДИФРАГОВАНОМУ СВІТЛОВОМУ ПОЛІ Автореферат 27 стр.
2096. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОЛІСЬКОЇ М`ЯСНОЇ ПОРОДИ Автореферат 21 стр.
2097. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
2098. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України) Автореферат 24 стр.
2099. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ФОРМИ МІЖМОЛЕКУЛЯРНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНО-ОБГРУНТОВАНИХ РІВНЯНЬ СТАНУ Автореферат 23 стр.
2100. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ СТРУКТУРНОЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  [21]  22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389