Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

19901. Органодитіофосфати металів: протизношувальні та біологічні властивості Автореферат 23 стр.
19902. Органозберігаюче хірургічне лікування гнійно–некротичного ураження стопи у хворого на цукровий діабет Автореферат 42 стр.
19903. ОРГАНОПРОТЕКТИВНА АНАЛГЕЗІЯ ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ та ПЛАНОВИХ ЛАПАРОСКОПіЧнИХ ОПЕРАЦІЯХ У ХВОРИХ похилоГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
19904. ОРГАНОСИЛІКАТНІ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ ІЗОЦІАНАТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 27 стр.
19905. ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ Автореферат 26 стр.
19906. ОРЕНДА ТЕРИТОРІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ Автореферат 23 стр.
19907. ОРЕНДНІ ВІДНОСИНИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 27 стр.
19908. ОРЕНДНІ ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ Автореферат 32 стр.
19909. Орест Новицький про сутність предмету філософії та проблему періодизації історико-філософського процесу Автореферат 25 стр.
19910. ОРИГІНАЛЬНА РАДІОП’ЄСА ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА Автореферат 24 стр.
19911. ОРЛАН-БІЛОХВІСТ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, БІОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА Автореферат 26 стр.
19912. ормування ринку китайської місцевої газети в перехідний період (1978–2005 рр.) Автореферат 27 стр.
19913. Орнітофауна антропогенних екосистем північного Лівобережжя України (на прикладі Чернігівської області) Автореферат 25 стр.
19914. ОРНІТОФАУНА ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРБІОГЕОЦЕНОЗІВ М. ДОНЕЦЬКА ТА ПРИЛЕГЛИХ ДО НЬОГО ЗЕЛЕНИХ ЗАХИСНИХ ЗОН Автореферат 31 стр.
19915. ОРНАМЕНТ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ (ГЕНЕЗА, ТИПОЛОГІЯ, ХУДОЖНЬО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ) Автореферат 29 стр.
19916. Орнамент як джерело дослідження етнічної культури України (на матеріалах ХІХ – початку ХХ ст.) Автореферат 25 стр.
19917. ОРТО-ФОСФОРИЛЬОВАНІ ПОХІДНІ ЕЛЕКТРОНОЗБАГАЧЕНИХ АРОМАТИЧНИХ І ГЕТЕРОАРОМАТИЧНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 17 стр.
19918. ОРТОГОНАЛЬНІ ПОЛІНОМИ НА ОДИНИЧНОМУ КОЛІ, РІЗНИЦЕВI РІВНЯННЯ СЕГЬО ТА УНІТАРНІ ОПЕРАТОРИ ХЕССЕНБЕРГА Автореферат 22 стр.
19919. Ортопедичні методи профілактики та лікування травматичних ушкоджень зубо-щелепної системи у спортсменів контактних силових видів спорту Автореферат 30 стр.
19920. ОРТОПЕДИЧНА ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ Автореферат 29 стр.
19921. ОРТОПЕДИЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЗУБІВ, ЗРУЙНОВАНИХ НИЖЧЕ РІВНЯ ЯСЕН, КУКСОВИМИ ШТИФТОВИМИ ВКЛАДКАМИ З БІОІНЕРТНИМ ПОКРИТТЯМ Автореферат 23 стр.
19922. ОРТОПЕДИЧНЕ ЛІКУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ СТАНІВ КОМПЛЕКСОМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРОЦЕДУР Автореферат 21 стр.
19923. ОРТОПЕДОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЕКВІНОПЛОСКОВАЛЬГУСНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СТОПИ ПРИ СПАСТИЧНОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ Автореферат 27 стр.
19924. ОСБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
19925. ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 22 стр.
19926. ОСВІТА В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ОКРУЗІ „ЖИТОМИР” 1941-1944 рр. Автореферат 28 стр.
19927. ОСВІТА В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 22 стр.
19928. ОСВІТА В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ СТАЛОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ (світоглядно-методологічний аспект) Автореферат 49 стр.
19929. Освіта в Українській СРР (1920 - і роки): історіографія Автореферат 25 стр.
19930. Освіта дорослих у Галичині (1891-1939) Автореферат 27 стр.
19931. ОСВІТА ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Автореферат 25 стр.
19932. ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 28 стр.
19933. ОСВІТНІЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Автореферат 31 стр.
19934. Освітня діяльність і педагогічні погляди Дениса Коренця в контексті розвитку українського кооперативного шкільництва у Галичині (кін. ХІХ _перша пол. ХХ ст.) Автореферат 26 стр.
19935. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ДУХОВЕНСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 35 стр.
19936. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА В УКРАЇНІ (ХІХ –ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 34 стр.
19937. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ М.М.ГРИЩЕНКА (1900-1987 рр.) Автореферат 30 стр.
19938. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ АВҐУСТА-ГЕРМАНА ФРАНКЕ (1692–1727 рр.) Автореферат 28 стр.
19939. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА І.Г.ТКАЧЕНКА (1919-1994 рр.) Автореферат 27 стр.
19940. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОЦЕСІВ НАЦІОТВОРЕННЯ У 1921 – 1934 рр. Автореферат 30 стр.
19941. ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 22 стр.
19942. ОСВІТНЯ ТА КУЛЬТУРНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Й ГРОМАДСЬКОСТІ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХIХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 25 стр.
19943. ОСВІТЯНИ-КРАЄЗНАВЦІ ХАРКІВЩИНИ В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ 1920-х – початку 1930-х років Автореферат 31 стр.
19944. ОСВОЄННЯ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ Автореферат 28 стр.
19945. Осереднення фізико-механічних властивостей п'єзокерамічних та феромагнітних волокнистих композитів регулярної структури Автореферат 23 стр.
19946. ОСЕСИМЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОПРУЖНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТІЛ З ЛОКАЛЬНИМИ ГЕОМЕТРИЧНИМИ НЕДОСКОНАЛОСТЯМИ ПОВЕРХОНЬ Автореферат 26 стр.
19947. ОСЕСИМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ ДИСКРЕТНО ПІДКРІПЛЕНИХ ОБОЛОНКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ ПРИ ІМПУЛЬСНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 20 стр.
19948. ОСЕСИМЕТРИЧНІ НЕСТАЦІОНАРНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ БАГАТОШАРОВИХ ПІДКРІПЛЕНИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ДИСКРЕТНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ РЕБЕР Автореферат 19 стр.
19949. ОСесиметричні просторові задачі термопружності для неоднозв’язних областей, обмежених Площиною, поверхнями сфери та сфероїда Автореферат 21 стр.
19950. ОСЕСИМЕТРИЧНИЙ ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНИЙ ТЕРМОВ’ЯЗКОПРУЖНОПЛАСТИЧНИЙ СТАН СКЛАДЕНИХ ОБОЛОНОК З УРАХУВАННЯМ ПОШКОДЖУВАНОСТІ МАТЕРІАЛУ Автореферат 42 стр.
19951. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПОРЯДКУ Автореферат 29 стр.
19952. ОСМАНСЬКА ЕКСПАНСІЯ В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XV – НА ПОЧАТКУ XVI СТ. Автореферат 28 стр.
19953. ОСМИСЛЕННЯ СМЕРТІ І БЕЗСМЕРТЯ ЯК ЦІННІСНИХ ВИМІРІВ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 35 стр.
19954. Осмотичні властивості ооцитів та яйцеклітин свині Автореферат 24 стр.
19955. ОСМОТИЧНА ПОВЕДІНКА ООЦИТІВ І ЕМБРІОНІВ МИШІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ Автореферат 22 стр.
19956. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГIЇ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛIТИЧНОЇ ГIДРАТАЦIЇ НIТРИЛIВ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 17 стр.
19957. ОСНОВИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМАХ ОСВІТЛЕННЯ МІСТ Автореферат 36 стр.
19958. ОСНОВИ КВАНТОВОЇ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНИХ СИМЕТРИЧНИХ ОБЛАСТЕЙ Автореферат 14 стр.
19959. Основи концепції правового регулювання інтернет-відносин в Україні (загальнотеоретичні аспекти ) Автореферат 27 стр.
19960. ОСНОВИ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ ЗНОСОСТІЙКИХ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ Автореферат 44 стр.
19961. ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІПРИ НАЯВНОСТІ КОРУМПОВАНИХ ЗВ Автореферат 32 стр.
19962. ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ Автореферат 30 стр.
19963. ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ СТАТУТНИХ ПРАВИЛ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЗА ВІДСУТНОСТІ ВІДНОСИН ПІДЛЕГЛОСТІ Автореферат 25 стр.
19964. ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Автореферат 28 стр.
19965. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ РАД В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
19966. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ РОЗВИТКУ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ Автореферат 24 стр.
19967. Основи оцінки ефективності управління автотранспортним комплексом як елементом інфраструктури регіону з урахуванням ризиків Автореферат 28 стр.
19968. ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ ДИСКРЕТНОГО ТИПУ Автореферат 42 стр.
19969. ОСНОВИ ПІРОЛІЗУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В РІДКОМУ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ТЕПЛОНОСІЇ Автореферат 27 стр.
19970. ОСНОВИ ПОБУДОВИ МЕТАЛОПОЛІМЕРНИХ КОНСТРУКЦІЙ БІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ Автореферат 44 стр.
19971. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЦИФРОВИХ КОРЕЛЯЦІЙНО-ФІЛЬТРОВИХ АНАЛІЗАТОРІВ СПЕКТРА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИПАДКОВИХ СИГНАЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВУЗЬКОСМУГОВИХ ДИНАМІЧНИХ ФІЛЬТРІВ ДРУГОГО ПОРЯДКУ Автореферат 20 стр.
19972. ОСНОВИ ПСИХОГІГІЄНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ гуманістично ОРІЄНТОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ Автореферат 40 стр.
19973. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ НА ВАЖКИХ ВЕРСТАТАХ Автореферат 45 стр.
19974. ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКОВОГО МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ФАСОННИХ ПОВЕРХОНЬ Автореферат 52 стр.
19975. ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 49 стр.
19976. ОСНОВИ СТВОРЕННЯ БАГАТОЛЕЗОВОГО ОСНАЩЕННЯ З МІЖІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ Автореферат 47 стр.
19977. ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ПРИСТРОЇВ ВВОДУ, РОЗУЩІЛЬНЕННЯ Й АДРЕСАЦІЇ ПОТОКІВ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОПТИЧНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 38 стр.
19978. ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ПРИСТРОЇВ П'ЄЗОАКТИВНОЇ МЕХАНІКИ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДВИГУНАМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ Автореферат 43 стр.
19979. ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (теорія і практика) Автореферат 36 стр.
19980. ОСНОВИ ТЕОРІЇ І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ ЗАПІЗНЮВАННЯ СИГНАЛІВ, НЕЧУТЛИВИХ ДО ФАЗОВИХ СПОТВОРЕНЬ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ Автореферат 31 стр.
19981. Основи теорії автоматичної корекції СИСТЕМАТИЧНИХ похибок вимірювання фізичних величин при нестАбільній та нелінійній функції перетворення датчика Автореферат 40 стр.
19982. ОСНОВИ теорії ВИЯВЛЕННЯ СЛІДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ фонограм Автореферат 46 стр.
19983. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МОДЕЛЮВАННЯ, АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ РИТМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ Автореферат 31 стр.
19984. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТОРЦЕВИХ ФАСОННИХ ФРЕЗ Автореферат 18 стр.
19985. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ І ФОРМОЗАКРІПЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ з врахуванням анізотропії текстильних матеріалів Автореферат 36 стр.
19986. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКУ ТА КОНСТРУЮВАННЯ РІДИНОНАПОВНЕНИХ ВАЛІВ Автореферат 41 стр.
19987. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ОПОРНИХ ВУЗЛІВ ВЕРСТАТНОГО УСТАТКУВАННЯ Автореферат 43 стр.
19988. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ БЕТОНУ Автореферат 42 стр.
19989. ОсновИ технологІЇ аЕрозольноЇ нанокаталІтичНоЇ перерОбки органІчНих сПоЛУК У вІброЗРІДЖЕномУ ШАРІ Автореферат 30 стр.
19990. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ БЕНЗИНОВОЇ ФРАКЦІЇ ТА ЕТИЛЕНУ АЕРОЗОЛЬНИМ НАНОКАТАЛІЗОМ Автореферат 27 стр.
19991. основи ТЕХНОЛОГІї одержання ГРАНУЛЬНИХ МЕТАКРИЛАТНИХ (ко)полімерів та їх СОРБЦІЙНО- ДЕСоРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 27 стр.
19992. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ КРОТОНОВОЇ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ОЦТОВОЇ КИСЛОТ Автореферат 23 стр.
19993. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВОДНОГО БЕТОНУВАННЯ ПРИ РЕМОНТІ ШТУЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД Автореферат 50 стр.
19994. ОСНОВи технології самостійних занять физичними вправами учнів молодших класів Автореферат 21 стр.
19995. Основи технології сумісної окиснювальної переробки олефінів фракції С4 Автореферат 24 стр.
19996. ОСНОВИ УДОСКОНАЛювання ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ В СПЕЦІАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАЛИВНИХ СУДЕН Автореферат 48 стр.
19997. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ Автореферат 44 стр.
19998. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ВОДНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 26 стр.
19999. основи формування Організованого сільськогосподарського ринку регіону Автореферат 29 стр.
20000. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО СОРТИМЕНТУ ЯБЛУНІ В УКРАЇНІ Автореферат 54 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199  [200]  201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389