Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

19801. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ СУЧАСНОМУ ТЕРОРИЗМУ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 31 стр.
19802. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 52 стр.
19803. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
19804. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ГІМНАЗІЯХ СУЧАСНОЇ НІМЕЧЧИНИ Автореферат 23 стр.
19805. Організація процесів обробки зображень (на прикладі штрихових зображень) Автореферат 21 стр.
19806. Організація процесів передачі інформації в мобільних комп`ютерних мережах з реконфігурацією топології Автореферат 20 стр.
19807. ОРГАНІЗАЦІЯ процесів УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ АВІАКОМПАНІЇ Автореферат 20 стр.
19808. ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР Автореферат 28 стр.
19809. Організація регіональних систем інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва Автореферат 26 стр.
19810. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БУДІВЕЛЬНОЇ ФІРМИ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ І ВНУТРІШНІХ ПАРАМЕТРІВ (для умов Сирії) Автореферат 23 стр.
19811. Організація роботи флоту КОМПАНІЙ, що оперують балкерним тоннажем Автореферат 23 стр.
19812. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ МЕНЕДЖЕРА НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 23 стр.
19813. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ Автореферат 50 стр.
19814. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
19815. Організація сільськогосподарського виробництва в корпоративних господарських структурах Автореферат 27 стр.
19816. ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ Автореферат 32 стр.
19817. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ Автореферат 26 стр.
19818. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ НА ОСНОВІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ Автореферат 33 стр.
19819. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 26 стр.
19820. Організація самостійної роботи студентів ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій Автореферат 33 стр.
19821. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 32 стр.
19822. організація самостійної роботи студентів педагогічних УНІВЕРСИТЕТІВ на основі індивідуально орієнтованого підходу Автореферат 31 стр.
19823. організація самостійної роботи студентів технічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін Автореферат 28 стр.
19824. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ Автореферат 25 стр.
19825. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ НЕЧІТКИХ МНОЖИН Автореферат 24 стр.
19826. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ БУРІННЯ НА ОСНОВІ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ Автореферат 22 стр.
19827. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ФІРМИ Автореферат 23 стр.
19828. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ І РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
19829. Організація системи екстреної медичної допомоги постраждалому населенню при катастрофічному затопленні території великого міста Автореферат 23 стр.
19830. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 36 стр.
19831. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 21 стр.
19832. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Автореферат 29 стр.
19833. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (20-80 рр. ХХ ст.) Автореферат 31 стр.
19834. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 32 стр.
19835. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВИНИЩУВАЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ВІЙСЬКОВО – ПОВІТРЯНИХ СИЛ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І НІМЕЧЧИНИ 1940 - 1945рр. Автореферат 32 стр.
19836. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВИХ РАД В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
19837. організація та діяльність судових органів таврійської губернії за судовою реформою 1864 року (60 – 90-ті роки ХІХ ст.) Автореферат 25 стр.
19838. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
19839. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
19840. Організація та ефективність функціонування садівницьких фермерських господарств Автореферат 28 стр.
19841. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
19842. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ (на прикладі діяльності промислових підприємств України) Автореферат 29 стр.
19843. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО (на прикладі підприємств виробництва будівельних матеріалів України)” Автореферат 23 стр.
19844. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ (на прикладі структур видавничо-поліграфічного комплексу (ВПК)) Автореферат 27 стр.
19845. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОГО РИНКУ ТОВАРНИХ ДЕРИВАТИВІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ Автореферат 28 стр.
19846. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНИХ БІРЖ Автореферат 27 стр.
19847. Організація та управління роботою суден в ролкерній транспортно-технологічній системі Автореферат 24 стр.
19848. Організація та функціональні засади діяльності касаційної інстанції (на прикладі судової палати Вищого господарського суду України) Автореферат 26 стр.
19849. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ Автореферат 20 стр.
19850. Організація ТВОРЧИХ самостійних робіт СТАРШОКЛАСНИКІВ У МОДУЛЬНОМУ НАВЧАННІ Автореферат 32 стр.
19851. ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Автореферат 28 стр.
19852. ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 25 стр.
19853. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ ТЕКСТИЛЬНИМИ ТОВАРАМИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 29 стр.
19854. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ) Автореферат 29 стр.
19855. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ Автореферат 32 стр.
19856. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 32 стр.
19857. Організація Управління Галичиною і Буковиною в складі Австрії (1772–1848 рр.) Автореферат 24 стр.
19858. Організація управління діяльністю суб’єктів ринку нерухомості Автореферат 25 стр.
19859. організація управління економічною безпекою підприємства Автореферат 23 стр.
19860. Організація управління капіталізацією господарського комплексу Автореферат 23 стр.
19861. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ КАР`ЄРОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 23 стр.
19862. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРОЮ В УКРАЇНІ (адміністративно-правовий аспект) Автореферат 24 стр.
19863. Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах Автореферат 30 стр.
19864. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
19865. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
19866. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗРОШЕННЯ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 26 стр.
19867. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ Автореферат 27 стр.
19868. Організація управління персоналом (на прикладі комерційних банків) Автореферат 24 стр.
19869. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 33 стр.
19870. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
19871. Організація управління та регулювання економічним і соціальним розвитком сільських поселень Автореферат 36 стр.
19872. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ СИСТЕМ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ Автореферат 22 стр.
19873. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (на прикладі відкритих акціонерних товариств) Автореферат 25 стр.
19874. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТАЛІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ Автореферат 34 стр.
19875. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Автореферат 19 стр.
19876. Організація управління, планування і регулювання економікою Автореферат 49 стр.
19877. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНКИ-КЕРІВНИКА НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 31 стр.
19878. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ (на прикладі підприємств олійно-жирової галузі) Автореферат 25 стр.
19879. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 29 стр.
19880. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 21 стр.
19881. ОРГАНІЗАЦІЯ УТРИМАННЯ І ТРУДОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ТА ІНТЕРНОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (1939–1953 рр.) Автореферат 35 стр.
19882. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 27 стр.
19883. ОРГАНІЗАЦІЯ ЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК ОСОБЛИВИЙ СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА Автореферат 23 стр.
19884. ОРГАНІЗОВАНІ ЗЛОЧИННІ УГРУПОВАННЯ: Автореферат 25 стр.
19885. ОРГАНІЗУВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР Автореферат 28 стр.
19886. ОРГАНІЛСУЛЬФОКСИДИФТОРООЦТОВІ КИСЛОТИ, ЇХ ПОХІДНІ ТА ОПТИЧНА АКТИВНІСТЬ Автореферат 14 стр.
19887. ОРГАНІЧНІ В'ЯЖУЧІ НА ОСНОВІ ДРУГОРЯДНИХ КУБОВИХ ЗАЛИШКІВ ФЕНОЛЬНО-АЦЕТОНОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 24 стр.
19888. Органічні депресивні розлади судинного ґенезу в пізньому віці (діагностика, клініка, механізми формування, лікування) Автореферат 27 стр.
19889. Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження) Автореферат 26 стр.
19890. ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОМУ МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
19891. ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В СИСТЕМАХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ІНШИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 39 стр.
19892. ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ Автореферат 27 стр.
19893. Органи внутрішніх справ як суб’єкти виконавчого Провадження в справах про адміністративні правопорушення Автореферат 30 стр.
19894. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ. Автореферат 24 стр.
19895. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ): ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 27 стр.
19896. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1919 – 1939 РОКАХ Автореферат 25 стр.
19897. ОРГАНИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КАТЕРИНОСЛАВА: ФОРМУВАННЯ, СТРУКТУРА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ (кінець XVIII – початок XX ст.) Автореферат 36 стр.
19898. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Автореферат 27 стр.
19899. ОРГАННІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ГІСТОГЕНЕЗУ ПЕРВИННОЇ ТА КІНЦЕВОЇ НИРКИ У ЛЮДИНИ Автореферат 27 стр.
19900. ОРГАННІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ГІСТОГЕНЕЗУ ПОХІДНИХ РІЗНИХ ЗАРОДКОВИХ ЛИСТКІВ У ЛЮДИНИ Автореферат 44 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198  [199]  200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389