Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

19701. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В РОСЛИННИЦТВІ Автореферат 26 стр.
19702. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ Автореферат 29 стр.
19703. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 20 стр.
19704. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ на ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 28 стр.
19705. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОЛІЙНОЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Автореферат 19 стр.
19706. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 34 стр.
19707. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ НА БАЗІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 27 стр.
19708. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
19709. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (на прикладі консервного виробництва України) Автореферат 26 стр.
19710. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН (за матеріалами СЕЗ України) Автореферат 29 стр.
19711. Організація І підвищення ефективності розвитку виноградарства в регіоні Автореферат 23 стр.
19712. Організація і розвиток сучасної судової системи України Автореферат 29 стр.
19713. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ПЕРЕВІРКИ АЛІБІ У ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ Автореферат 25 стр.
19714. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Автореферат 25 стр.
19715. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ У СИСТЕМІ РАЙОННОГО ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО УТВОРЕННЯ Автореферат 26 стр.
19716. ОРГАНІЗАЦІЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ Автореферат 24 стр.
19717. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 31 стр.
19718. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 29 стр.
19719. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
19720. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ФЛОТУ В ФОРМІ ПОСЛІДОВНИХ РЕЙСІВ Автореферат 43 стр.
19721. ОРГАНІЗАЦІЯ І ФОРМУВАННЯ АГРОТЕХСЕРВІСНИХ ПОСЛУГ В АПК АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ Автореферат 28 стр.
19722. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
19723. ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 22 стр.
19724. ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА РАННІЙ СТАДІЇ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 27 стр.
19725. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕНСИВНОГО ВИРОБНИЦТВА В ОВОЧЕКОНСЕРВНОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ АПК ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 26 стр.
19726. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 25 стр.
19727. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ Автореферат 23 стр.
19728. Організація багатоабонентської доставки інформації у мобільних системах та мережах Автореферат 19 стр.
19729. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗЗБИТКОВОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД Автореферат 27 стр.
19730. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ (на прикладі підприємств Житомирської області) Автореферат 27 стр.
19731. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі господарств Тернопільської області) Автореферат 27 стр.
19732. ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
19733. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН НА ЗАСАДАХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ Автореферат 22 стр.
19734. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
19735. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ВОВНИ У МІСЦЯХ СИРОВИННОЇ БАЗИ Автореферат 24 стр.
19736. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОДУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ФОНДОВИЙ РИНОК Автореферат 29 стр.
19737. Організація ВЛАДИ у містах зі спеціальним статусом (На прикладі м. Севастополь) Автореферат 34 стр.
19738. Організація внутрішнього контролю в системі управління фінансовими потоками підприємств Автореферат 31 стр.
19739. Організація внутрішньофірмових господарських відносин промислових підприємств (на прикладі машинобудування) Автореферат 24 стр.
19740. ОРГАНІЗАЦІЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 30 стр.
19741. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ РИНКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 51 стр.
19742. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
19743. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕЮ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Автореферат 30 стр.
19744. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СЛОБОЖАНЩИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ) Автореферат 28 стр.
19745. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ Автореферат 28 стр.
19746. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 27 стр.
19747. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА У ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД Автореферат 25 стр.
19748. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 26 стр.
19749. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО СТАНДАРТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 32 стр.
19750. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛІНГУ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 45 стр.
19751. Організація контролю в управлінні діяльністю підприємств споживчої кооперації у сучасних умовах Автореферат 23 стр.
19752. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ НОРМАТИВНО – ПРАВОВИХ АКТІВ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Автореферат 24 стр.
19753. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ НАРОДНИХ ШКІЛ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
19754. Організація Контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу Автореферат 31 стр.
19755. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
19756. ОРГАНІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Автореферат 24 стр.
19757. ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (V-IX класи) Автореферат 27 стр.
19758. ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА США Автореферат 29 стр.
19759. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІДРИЄМСТВАМИ НА РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ Автореферат 29 стр.
19760. організація МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ туристичного продукту Автореферат 28 стр.
19761. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК Автореферат 29 стр.
19762. організація маркетингового управління діяльністю підприємства Автореферат 24 стр.
19763. ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 25 стр.
19764. Організація матеріального стимулювання персоналу підприємств залізорудної промисловості Автореферат 27 стр.
19765. Організація матеріального стимулювання персоналу промислових підприємств Автореферат 25 стр.
19766. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩІ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТУПЕНЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛЯ Автореферат 33 стр.
19767. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ГІМНАЗІЇ Автореферат 29 стр.
19768. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КОМЕРЦІЙНИХ УЧИЛИЩАХ УКРАЇНИ (1894 – 1920рр.) Автореферат 30 стр.
19769. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної (української) мови Автореферат 46 стр.
19770. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ДЕСЯТИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 25 стр.
19771. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У КОЛЕДЖІ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 34 стр.
19772. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У США Автореферат 26 стр.
19773. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ Автореферат 29 стр.
19774. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 27 стр.
19775. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ Автореферат 33 стр.
19776. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ УКРАЇНИ (на прикладі малих підприємств) Автореферат 28 стр.
19777. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ТА АР КРИМ) Автореферат 30 стр.
19778. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ (на прикладі господарств Тернопільської області) Автореферат 25 стр.
19779. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ Автореферат 20 стр.
19780. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ Автореферат 28 стр.
19781. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 23 стр.
19782. Організація обліку та аналізу роботи ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНих підприємств Автореферат 27 стр.
19783. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ Автореферат 26 стр.
19784. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНОГО ЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ Автореферат 24 стр.
19785. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК (на прикладі підприємств Рівненської області) Автореферат 29 стр.
19786. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ДІЯЛЬНОСТІ В УСТАНОВАХ З ЖОРСТКИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ Автореферат 26 стр.
19787. Організація охорони громадського порядку в санаторно – курортних та інших зонах відпочинку громадян Автореферат 29 стр.
19788. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 20 стр.
19789. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З ПОЧАТКОВИМ РІВНЕМ ДОСЯГНЕНЬ У НАВЧАННІ ХІМІЇ Автореферат 27 стр.
19790. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ З ОРТОГОНАЛЬНИМ ДОСТУПОМ ДО ПАМ’ЯТІ Автореферат 28 стр.
19791. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДНИЧОГО ВІДДІЛУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ Автореферат 33 стр.
19792. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В РІЗНИХ ТИПАХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 29 стр.
19793. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ В ПЛОДООВОЧЕВОКОНСЕРВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 26 стр.
19794. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОКОВИХ ПРОЦЕСІВ НА мережевиХ підприємствАХ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ Автореферат 28 стр.
19795. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Автореферат 24 стр.
19796. Організація правового виховання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ століття) Автореферат 30 стр.
19797. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 17 стр.
19798. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (на матеріалах Дніпропетровської області) Автореферат 28 стр.
19799. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
19800. Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197  [198]  199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389