Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

19601. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
19602. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ Автореферат 28 стр.
19603. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МВС УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
19604. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВАДЖЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОГО БРОКЕРА ТА МИТНОГО ПЕРЕВІЗНИКА В УКРАЇНІ Автореферат 35 стр.
19605. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД МОЛОДІ Автореферат 27 стр.
19606. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
19607. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
19608. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
19609. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА МВС УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
19610. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ Автореферат 51 стр.
19611. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ЮРИСДИКЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ Автореферат 26 стр.
19612. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
19613. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИДАВНИЧОЮ СПРАВОЮ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
19614. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
19615. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ ТА УПРАВЛІНЬ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Автореферат 24 стр.
19616. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ Автореферат 29 стр.
19617. організаційно-правові основи діяльності державної служби охорони при міністерстві внутрішніх справ україни щодо попередження та припинення правопорушень Автореферат 27 стр.
19618. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
19619. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
19620. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. (на матеріалах України) Автореферат 27 стр.
19621. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 33 стр.
19622. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОБОРОТУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Автореферат 32 стр.
19623. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИДЕМПІНГОВИХ МИТ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
19624. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
19625. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ГАЛУЗІ МИТНОЇ СПРАВИ Автореферат 29 стр.
19626. Організаційно-правові основи підприємницької діяльності в Китайській Народній Республіці та в Україні (порівняльно-правовий аналіз) Автореферат 28 стр.
19627. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 59 стр.
19628. Організаційно-правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні Автореферат 26 стр.
19629. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Автореферат 56 стр.
19630. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ Автореферат 35 стр.
19631. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЙ МІСЦЕВИХ РАД УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
19632. Організаційно-правові питання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим Автореферат 30 стр.
19633. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ Автореферат 27 стр.
19634. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
19635. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
19636. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
19637. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 26 стр.
19638. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇАДМІНІСТРАЦІЇ Автореферат 23 стр.
19639. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади Автореферат 48 стр.
19640. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Автореферат 25 стр.
19641. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТАТУСУ СУДДІВ Автореферат 25 стр.
19642. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Автореферат 29 стр.
19643. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ МВС УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
19644. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
19645. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
19646. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У СФЕРІ ПРАЦІ Автореферат 27 стр.
19647. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
19648. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
19649. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
19650. Організаційно-правове забезпечення виховної роботи в закладах освіти МВС України Автореферат 25 стр.
19651. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
19652. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ Автореферат 29 стр.
19653. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
19654. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ Автореферат 28 стр.
19655. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЮРЕМНОЇ РЕФОРМИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ) Автореферат 31 стр.
19656. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
19657. Організаційно-правове забезпечення статусу працівників податкової міліції України Автореферат 23 стр.
19658. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ МАЙНОМ В УКРАЇНІ Автореферат 33 стр.
19659. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ Автореферат 30 стр.
19660. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХVІІІ СТОЛІТТЯ) Автореферат 30 стр.
19661. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
19662. Організаційно-правове регулювання довузівської підготовки кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України Автореферат 23 стр.
19663. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 51 стр.
19664. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЛІДЕРСТВА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
19665. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-КОНТРАКТНИКІВ ЗА ОЦІНКОЮ ЇХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ Автореферат 26 стр.
19666. ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНА РОЗБУДОВА ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 45 стр.
19667. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ Автореферат 25 стр.
19668. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖІ НА СТАНЦІЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ РАКЕТНОГО ПАЛИВА Автореферат 24 стр.
19669. Організаційно-технологічні аспекти використання інформаційних ресурсів у наукових бібліотеках (1918–2004 рр.) Автореферат 27 стр.
19670. Організаційно-технологічні основи Вдосконалення планування реалізації об'єктів будівництва Автореферат 23 стр.
19671. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ВИЗНАЧАЛЬНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЦИВІЛЬНИХ БУДИНКІВ Автореферат 51 стр.
19672. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РИНКОВИХ УМОВАХ Автореферат 24 стр.
19673. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В БУДІВЕЛЬНИХ ФІРМАХ (на прикладі будівельних фірм Республіки Хорватії) Автореферат 21 стр.
19674. Організаційно-технологічні рішення реконструкції 5-ти поверхових житлових будинків з використанням надбудови Автореферат 23 стр.
19675. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВНИЦТВА НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 21 стр.
19676. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ підвищення ЕФЕКТИВНОсті УПРАВЛІННЯ ПАРКОМ будівельних МАШИН Автореферат 22 стр.
19677. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ОФІЦЕРІВ Автореферат 27 стр.
19678. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (на прикладі книговидавництва) Автореферат 26 стр.
19679. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ Автореферат 28 стр.
19680. Організаційно-фінансове забезпечення міжнародних торгових операцій України Автореферат 20 стр.
19681. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В РЕГІОНІ Автореферат 25 стр.
19682. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 26 стр.
19683. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Автореферат 56 стр.
19684. ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ФОРМУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА СТЕНОКАРДІЮ ЗА УМОВ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ТА ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ Автореферат 25 стр.
19685. ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ПОСЛУГ Автореферат 22 стр.
19686. ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ) ГОСПОДАРСТВАХ Автореферат 26 стр.
19687. ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНІ Автореферат 24 стр.
19688. ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 30 стр.
19689. ОРГАНІЗАЦІЙНО–МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВІДХИЛЕННЯМИ У СТАНІ ЗДОРОВ'Я Автореферат 23 стр.
19690. організацІйно–методичні основи розвитку спортивно–оздоровчого туризму в китаї Автореферат 26 стр.
19691. ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІКИ У КОЛЕДЖІ ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ Автореферат 31 стр.
19692. ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 65 стр.
19693. ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Автореферат 30 стр.
19694. Організаційно–правовий Механізм державного управління в сфері ґендерної політики Автореферат 32 стр.
19695. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ Автореферат 20 стр.
19696. ОРГАНІЗАЦІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ СУДІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО СУДУ (1808-1917) Автореферат 28 стр.
19697. Організація і діяльність органів прокуратури Республіки Польща на території Східної Галичини (1919 – 1939 рр.) Автореферат 28 стр.
19698. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНУ Автореферат 30 стр.
19699. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ ЗЕРНА В РЕГІОНІ Автореферат 30 стр.
19700. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕРОБКИ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196  [197]  198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389