Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

19501. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
19502. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК З УРАХУВАННЯМ ОВАРІАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ Автореферат 25 стр.
19503. Організаційно-методичне забезпечення якості лікарських засобів на територіальному рівні (на прикладі м.Києва) Автореферат 27 стр.
19504. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА Автореферат 24 стр.
19505. Організаційно-методологічні аспекти аудиту фінансової звітності в діяльності комерційних банків Автореферат 29 стр.
19506. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКУ Автореферат 52 стр.
19507. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ СПРЯМУВАННЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ( НА ПРИКЛАДІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ) Автореферат 23 стр.
19508. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ В УКРАЇНІ У 80-І - 90-І РОКИ Автореферат 25 стр.
19509. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ АТЕСТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 26 стр.
19510. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УМОВНО ЗАСУДЖЕНИМИ НЕПОВНОЛІТНІМИ Автореферат 29 стр.
19511. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У СКАУТСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАСТ Автореферат 31 стр.
19512. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІІІ-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Автореферат 25 стр.
19513. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 21 стр.
19514. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЛІНГВІСТИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ Автореферат 29 стр.
19515. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ Автореферат 32 стр.
19516. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ Автореферат 30 стр.
19517. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У МИСТЕЦЬКОМУ КОЛЕДЖІ Автореферат 31 стр.
19518. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 28 стр.
19519. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
19520. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1919-1939 рр.) Автореферат 31 стр.
19521. Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869-1940 рр.) Автореферат 31 стр.
19522. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 29 стр.
19523. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В КОЛЕДЖАХ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
19524. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ АТЕСТАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 29 стр.
19525. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНОЗНАВЧИХ ІНСТИТУЦІЙ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАНАДИ (40–90-і рр. ХХ ст.) Автореферат 31 стр.
19526. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ Автореферат 28 стр.
19527. Організаційно-педагогічні основи функціонування системи соціальних служб для молоді Автореферат 27 стр.
19528. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Автореферат 33 стр.
19529. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ САМОВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ УНІВЕРСИТЕТУ Автореферат 34 стр.
19530. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЦИВІЛЬНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 31 стр.
19531. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКЛАДАННЯ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ /ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ/ Автореферат 31 стр.
19532. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРА В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ Автореферат 26 стр.
19533. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ Автореферат 23 стр.
19534. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖАХ Автореферат 28 стр.
19535. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ В НАВЧАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 26 стр.
19536. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 26 стр.
19537. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ВЕЧІРНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 30 стр.
19538. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ Автореферат 30 стр.
19539. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ У ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ Автореферат 30 стр.
19540. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ Автореферат 31 стр.
19541. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ У НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
19542. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У МІЖШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ КОМБІНАТАХ Автореферат 28 стр.
19543. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА МЕДИЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
19544. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
19545. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В ПОЛЬЩІ Автореферат 27 стр.
19546. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх бакалаврів з інформаційної діяльності у коледжах Автореферат 32 стр.
19547. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки молодших спеціалістів стоматологічного профілю Автореферат 36 стр.
19548. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 31 стр.
19549. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЦЕНТРАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ Автореферат 28 стр.
19550. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ (на матеріалі навчально-тренувальної фірми) Автореферат 30 стр.
19551. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У НЕФОРМАЛЬНИХ МОЛОДІЖНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ Автореферат 27 стр.
19552. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 29 стр.
19553. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ВИХОВНИХ СИСТЕМ СУЧАСНИХ ГІМНАЗІЙ Автореферат 23 стр.
19554. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ПОЧАТКОВА ШКОЛА Автореферат 32 стр.
19555. організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації Педагогічних кадрів Автореферат 33 стр.
19556. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ТЕХНІКУМІ Автореферат 29 стр.
19557. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 23 стр.
19558. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 27 стр.
19559. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ Автореферат 28 стр.
19560. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 31 стр.
19561. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ Автореферат 27 стр.
19562. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ У ГАЛУЗІ ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 27 стр.
19563. Організаційно-правові аспекти інформаційної культури в управлінській діяльності Автореферат 25 стр.
19564. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПРОКУРАТУРИ Автореферат 26 стр.
19565. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 33 стр.
19566. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОЧАТКОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ОВС УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
19567. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 30 стр.
19568. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРО ОХОРОНУ ДОВКІЛЛЯ Автореферат 29 стр.
19569. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 32 стр.
19570. Організаційно-правові аспекти управління вищим навчальним закладом МВС України Автореферат 25 стр.
19571. ОРГАНіЗАЦіЙНО-ПравовІ аспектИ управлІнНя персоналом в акцІонернИх ТОВАРИствах Автореферат 24 стр.
19572. організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні Автореферат 19 стр.
19573. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
19574. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В РЕГІОНІ Автореферат 24 стр.
19575. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ З НАСЕЛЕННЯМ Автореферат 30 стр.
19576. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ТА НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ Автореферат 30 стр.
19577. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) КРАЇН-УЧАСНИЦЬ СНД У БОРОТЬБІ З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ Автореферат 36 стр.
19578. організаційно-правові засади діяльності ВІЙСЬКОВОго ФОРМУВАННЯ січовИХ стрілЬцІв у визвольних змаганнях В УКРАЇНІ 19171920 років Автореферат 25 стр.
19579. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
19580. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
19581. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ ВІДКРИТОГО ТИПУ Автореферат 31 стр.
19582. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МІЛІЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ КАРАНТИННИХ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ Автореферат 30 стр.
19583. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку Автореферат 27 стр.
19584. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ ОВС Автореферат 30 стр.
19585. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
19586. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
19587. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ Автореферат 28 стр.
19588. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ МІЛІЦІЇ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Автореферат 29 стр.
19589. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДІВ „ПЕРШОЇ” ТА „ДРУГОЇ” УНР Автореферат 28 стр.
19590. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
19591. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
19592. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
19593. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ) Автореферат 26 стр.
19594. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
19595. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВОЗАСТОСОВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ Автореферат 28 стр.
19596. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
19597. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКЦІЙ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ Автореферат 27 стр.
19598. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ В МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
19599. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
19600. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ОХОРОННИХ ПОСЛУГ Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195  [196]  197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389