Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

19401. Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області) Автореферат 33 стр.
19402. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ РИНКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
19403. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ РЕГІОНУ Автореферат 28 стр.
19404. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН Автореферат 47 стр.
19405. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ (ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА) Автореферат 54 стр.
19406. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗПОДІЛУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ Автореферат 25 стр.
19407. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Автореферат 33 стр.
19408. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 24 стр.
19409. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 29 стр.
19410. Організаційно-економічний механізм системи ідентифікації та маркування товарів (EANUCC) на підприємствах Автореферат 27 стр.
19411. Організаційно-економічний механізм стійкого функціонування підприємств малого бізнесу Автореферат 26 стр.
19412. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
19413. Організаційно-економічний механізм створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в умовах реформування економіки України Автореферат 22 стр.
19414. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
19415. Організаційно-економічний механізм стратегічного управління персоналом підприємства Автореферат 28 стр.
19416. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОЇ КОРЕКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ Автореферат 34 стр.
19417. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
19418. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГНУЧКІСТЮ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
19419. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Автореферат 26 стр.
19420. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 43 стр.
19421. організаційно-економічний механізм управління відтворенням основних засобів підприємства (на прикладі підприємств хімічної промисловості) Автореферат 26 стр.
19422. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
19423. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 28 стр.
19424. Організаційно-економічний механізм управління галуззю зв'язку України Автореферат 43 стр.
19425. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
19426. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
19427. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ Автореферат 43 стр.
19428. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 22 стр.
19429. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
19430. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 50 стр.
19431. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ Автореферат 24 стр.
19432. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ Автореферат 21 стр.
19433. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЛІЗИНГОМ Автореферат 24 стр.
19434. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ Автореферат 21 стр.
19435. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ НАКЛАДНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
19436. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ОПЛАТОЮ ПРАЦІ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ   Автореферат 26 стр.
19437. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я Автореферат 20 стр.
19438. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ Автореферат 31 стр.
19439. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ Автореферат 27 стр.
19440. організаційно-економічний механізм управління перспективним розвитком інноваційної діяльності підприємства Автореферат 25 стр.
19441. Організаційно-економічний механізм управління податковими зобов'язаннями підприємства Автореферат 26 стр.
19442. Організаційно-економічний механізм управління продуктивністю праці на вугільних підприємствах Автореферат 30 стр.
19443. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 39 стр.
19444. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
19445. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 23 стр.
19446. Організаційно-економічний механізм управління санаційними процедурами підприємств вугільної промисловості Автореферат 25 стр.
19447. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 22 стр.
19448. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
19449. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В РЕГІОНІ Автореферат 27 стр.
19450. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
19451. Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами акціонерного товариства Автореферат 22 стр.
19452. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
19453. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РЕГІОНУ (на прикладі Тернопільської області) Автореферат 27 стр.
19454. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ Автореферат 26 стр.
19455. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ Автореферат 44 стр.
19456. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ Автореферат 21 стр.
19457. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 23 стр.
19458. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
19459. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ринку вибухозахищеного електроустаткування) Автореферат 30 стр.
19460. Організаційно-економічний механізм формування конкурентної стратегії підприємства (на прикладі ринку вибухозахищеного електроустаткування) Автореферат 24 стр.
19461. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
19462. Організаційно-економічний механізм формування культурно-освітнього комплексу (на прикладі Івано-Франківської області) Автореферат 26 стр.
19463. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МОРСЬКИХ СУДЕН Автореферат 28 стр.
19464. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
19465. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ Автореферат 42 стр.
19466. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ВУГІЛЬНУ ПРОДУКЦІЮ ШАХТ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
19467. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ Автореферат 41 стр.
19468. Організаційно-економічний механізм функціонування тваринницьких продуктових підкомплексів У регіоні Автореферат 29 стр.
19469. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Автореферат 26 стр.
19470. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМУПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЦУКРУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
19471. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ Автореферат 24 стр.
19472. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГООЩАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВІ МОЛОКА Автореферат 31 стр.
19473. організаційно-економічний розвиток промислового виробництва Автореферат 25 стр.
19474. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЖИТЛА (НА ОСНОВІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ) Автореферат 27 стр.
19475. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ТОВАРОРУХУ В ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 21 стр.
19476. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЖІНОК-УЧИТЕЛІВ 36-55 РОКІВ Автореферат 31 стр.
19477. Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді Автореферат 31 стр.
19478. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 22 стр.
19479. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ консультативного забезпечення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів У регіоні Автореферат 29 стр.
19480. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО КЛАСНОГО КЕРІВНИЦТВА В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Автореферат 32 стр.
19481. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 34 стр.
19482. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Автореферат 26 стр.
19483. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НА РАЙОННОМУ РІВНІ Автореферат 25 стр.
19484. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВИХ ІГОР У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 26 стр.
19485. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЗДОРОВЧОГО ТРЕНУВАННЯ СТУДЕНТІВ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я Автореферат 27 стр.
19486. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ ТА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Автореферат 24 стр.
19487. ОРГАНіЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ШКОЛІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ШКОЛЯРІВ Автореферат 49 стр.
19488. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 5-7 РОКІВ У СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ установах США Автореферат 26 стр.
19489. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА АДАПТАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО ПОРТУ Автореферат 21 стр.
19490. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ЙОРДАНІЇ Автореферат 24 стр.
19491. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
19492. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ СПРЯМУВАННЯ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КРАЇНАХ СНД Автореферат 28 стр.
19493. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МВС УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
19494. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО АГРАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 25 стр.
19495. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 29 стр.
19496. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалах аудиторських фірм західного регіону України) Автореферат 31 стр.
19497. Організаційно-методичне забезпечення оцінки ефективності корпоративного управління Автореферат 27 стр.
19498. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 34 стр.
19499. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНО- ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ Автореферат 23 стр.
19500. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ВЕЛИКОГО МІСТА Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194  [195]  196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389