Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

19301. Організаційно-економічнЕ забезпечення управління інформаційними потоками (на прикладі енергозбутової діяльності) Автореферат 24 стр.
19302. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УправліННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА Автореферат 22 стр.
19303. Організаційно-економічне забезпечення функціонування підприємницької ланки у промисловому секторі економіки Автореферат 24 стр.
19304. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІВ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 24 стр.
19305. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ВИРОБНИЧО-ОБСЛУГОВУЮЧИХ ФОРМУВАНЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
19306. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 18 стр.
19307. Організаційно-економічне обгрунтування розвитку науково-технічного потенціалу Автореферат 32 стр.
19308. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО ПТАХІВНИЦТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ Автореферат 24 стр.
19309. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ М`ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА РІВНІ РЕГІОНУ Автореферат 28 стр.
19310. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Автореферат 29 стр.
19311. Організаційно-економічне обґрунтування системного оновлення та ефективного використання транспортних засобів у сільському господарстві Автореферат 24 стр.
19312. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Автореферат 30 стр.
19313. Організаційно-економічне та інформаційне забезпечення розвитку туристично-оздоровчого комплексу в регіонах України Автореферат 22 стр.
19314. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЇ Автореферат 25 стр.
19315. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 28 стр.
19316. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
19317. організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності у перехідній економіці України Автореферат 24 стр.
19318. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 26 стр.
19319. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
19320. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
19321. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКОЇ КОМПАНІЇ Автореферат 37 стр.
19322. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 24 стр.
19323. Організаційно-економічний механізм активізації іноземного інвестування в економіку України Автореферат 23 стр.
19324. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СУДНА НА ЛОКАЛЬНОМУ ФРАХТОВОМУ РИНКУ Автореферат 23 стр.
19325. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
19326. Організаційно-економічний механізм активізацій інвестиційної діяльності підприємств чорної металургії Автореферат 29 стр.
19327. Організаційно-економічний механізм антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств регіону Автореферат 31 стр.
19328. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 44 стр.
19329. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКОЮ РЕГІОНУ (на матеріалах Закарпатської області) Автореферат 30 стр.
19330. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 28 стр.
19331. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АПК Автореферат 26 стр.
19332. Організаційно-економічний механізм визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств Автореферат 25 стр.
19333. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ використання ВенчурнОГО капіталу в інноваційній діяльності підприємств Автореферат 22 стр.
19334. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ НАСІННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ Автореферат 26 стр.
19335. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТІНЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
19336. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВНУТРІШНЬОФІРМОВИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У РИНКОВИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ БАВОВНЯНОЇ ГАЛУЗІ) Автореферат 22 стр.
19337. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА У ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД Автореферат 51 стр.
19338. Організаційно-економічний механізм державного регулювання ефективного використання трудового потенціалу України Автореферат 25 стр.
19339. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ) Автореферат 23 стр.
19340. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 31 стр.
19341. Організаційно-економічний механізм екологізації птахівництва Автореферат 29 стр.
19342. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 29 стр.
19343. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 21 стр.
19344. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ (на прикладі галузі будівельних матеріалів) Автореферат 27 стр.
19345. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
19346. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ Автореферат 27 стр.
19347. Організаційно-економічний механізм забезпечення беззбитковості підприємств Автореферат 28 стр.
19348. організаційно-економічний механізм забезпечення ефективної діяльності підприємств житлово-комунального комплексу Автореферат 24 стр.
19349. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Автореферат 29 стр.
19350. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 45 стр.
19351. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (за матеріалами харчових підприємств Херсонського регіону) Автореферат 25 стр.
19352. Організаційно-економічний механізм забезпечення нормативної якості повітря при розміщенні підприємств Автореферат 30 стр.
19353. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 50 стр.
19354. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
19355. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ Автореферат 25 стр.
19356. Організаційно-економічний механізм забезпечення соціального захисту працюючих Автореферат 29 стр.
19357. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДУВАННЯ) Автореферат 27 стр.
19358. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
19359. органІзацІЙно-ЕкономІчНий механІзм комерціалізації і трансферу наукоємних технологій малИми пІДПрИЄМСТВАми Автореферат 28 стр.
19360. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК Автореферат 30 стр.
19361. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Автореферат 48 стр.
19362. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОНСАЛТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
19363. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЛІЗИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ Автореферат 28 стр.
19364. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПАСАЖИРСЬКОГО СЕРВІСУ АВІАКОМПАНІЇ Автореферат 24 стр.
19365. ОРГАНІЗАЦІЙНО-Економічний механізм маркетингу в зернопродуктовому ПІДКОМПЛЕКСІ Вінницької області Автореферат 29 стр.
19366. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ механізм нарощування БАНКАМИ обсягів довгострокових кредитів Автореферат 26 стр.
19367. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 26 стр.
19368. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В РЕГІОНІ Автореферат 29 стр.
19369. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
19370. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ПОБІЧНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ (на матеріалах Закарпатської області) Автореферат 25 стр.
19371. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 41 стр.
19372. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА Автореферат 31 стр.
19373. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОНТРОЛІНГУ Автореферат 17 стр.
19374. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОБУДОВИ В УКРАЇНІ ТРИРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 23 стр.
19375. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОЕТАПНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 27 стр.
19376. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИВАТИЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ) Автореферат 26 стр.
19377. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Автореферат 27 стр.
19378. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
19379. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Автореферат 33 стр.
19380. Організаційно-економічний механізм реалізації досягнень НТП на підприємствах Автореферат 33 стр.
19381. Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності в промисловості україни Автореферат 26 стр.
19382. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 42 стр.
19383. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ) Автореферат 30 стр.
19384. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ (на матеріалах промислових підприємств України) Автореферат 51 стр.
19385. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
19386. Організаційно-економічний механізм регулювання регіонального розвитку Автореферат 26 стр.
19387. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ Автореферат 30 стр.
19388. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ Автореферат 34 стр.
19389. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
19390. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄДНАНЬ Автореферат 23 стр.
19391. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
19392. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН У ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЯХ Автореферат 29 стр.
19393. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 21 стр.
19394. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА (на прикладі Харківського регіону) Автореферат 26 стр.
19395. органІзацІЙно-економІЧний механІзм розвиткУ Інфраструктури аграрного бІзнесу Автореферат 21 стр.
19396. Організаційно-економічний механізм розвитку інфраструктури технічного забезпечення авіаційного транспорту Автореферат 31 стр.
19397. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
19398. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
19399. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ МІСТОБУДІВНИХ ПРОЦЕСІВ В РЕГІОНАХ Автореферат 28 стр.
19400. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193  [194]  195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389