Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

19201. організаційно-економічні засади лібералізації ціноутворення в портовій діяльності України Автореферат 26 стр.
19202. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в зернопродуктовому підкомплексі АПК Автореферат 29 стр.
19203. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В РЕГІОНІ Автореферат 29 стр.
19204. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 17 стр.
19205. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА Автореферат 29 стр.
19206. Організаційно-економічні засади розвитку системи оборонного планування в Україні Автореферат 25 стр.
19207. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 21 стр.
19208. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМНИХ РЕГІОНІВ Автореферат 22 стр.
19209. організаційно-економічні засади функціонування сучасного підприємства як суб’єкту природокористування (на прикладі підприємств харчової промисловості) Автореферат 28 стр.
19210. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТЕКСТИЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Автореферат 26 стр.
19211. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВЗУТТЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
19212. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В РИНКОВИХ УМОВАХ Автореферат 27 стр.
19213. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
19214. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ Автореферат 27 стр.
19215. Організаційно-економічні механізми активізації лізингової діяльності підприємств Автореферат 21 стр.
19216. Організаційно-економічні механізми господарювання (на прикладі садівничих формувань Криму) Автореферат 21 стр.
19217. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
19218. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
19219. Організаційно-економічні механізми забезпечення беззбиткової діяльності підприємства Автореферат 20 стр.
19220. Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейної промисловості) Автореферат 25 стр.
19221. Організаційно-економічні механізми підвищення експортного потенціалу інвестиційного комплексу України Автореферат 26 стр.
19222. Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності промислових підприємств в умовах трансформації та євроінтеграції (на прикладі промислових підприємств Польщі та України) Автореферат 52 стр.
19223. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛА В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Автореферат 24 стр.
19224. Організаційно-економічні механізми розвитку і функціонування АПК України Автореферат 54 стр.
19225. Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств харчової промисловості Автореферат 21 стр.
19226. Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу (на прикладі Тернопільської області) Автореферат 28 стр.
19227. Організаційно-економічні механізми управління економічною безпекою підприємств стратегічного значення Автореферат 21 стр.
19228. Організаційно-економічні механізми управління ринком нафти і нафтопродуктів України в умовах глобалізації Автореферат 30 стр.
19229. Організаційно-економічні механізми формування та становлення регіонального ринку комерційної нерухомості Автореферат 27 стр.
19230. Організаційно-економічні напрями вдосконалення системи зовнішньоторговельного регулювання в умовах ринкової трансформації економіки України Автореферат 24 стр.
19231. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕФОРМУВАННЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ Автореферат 26 стр.
19232. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ Автореферат 28 стр.
19233. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ ґРУНТІВ В ОЦІНЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ Автореферат 26 стр.
19234. Організаційно-економічні основи екологізації корпоративного управління Автореферат 28 стр.
19235. Організаційно-економічні основи енергозбереження в сільському господарстві Автореферат 28 стр.
19236. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 25 стр.
19237. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ ЕКОДЕСТРУКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ Автореферат 26 стр.
19238. Організаційно-економічні основи захисту інтересів споживачів Автореферат 26 стр.
19239. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ РАЙОННОГО АПК (Н Автореферат 27 стр.
19240. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ (на прикладі Західного регіону України) Автореферат 23 стр.
19241. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 16 стр.
19242. Організаційно-економічні основи підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу промислових підприємств Автореферат 23 стр.
19243. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
19244. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ШКІРЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 27 стр.
19245. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 26 стр.
19246. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ мОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА Автореферат 31 стр.
19247. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
19248. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ В АПК Автореферат 28 стр.
19249. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ І ЛАБОРАТОРІЙ Автореферат 25 стр.
19250. Організаційно-економічні основи СИСТЕМИ охорони здоров’я в Україні Автореферат 28 стр.
19251. Організаційно-економічнІ основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами Автореферат 27 стр.
19252. організаційно-Економічні основи управління екологічними ризиками інновацій Автореферат 26 стр.
19253. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 44 стр.
19254. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ДОНБАСУ) Автореферат 51 стр.
19255. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ НОРМАТИВНИХ СИСТЕМ В АГРОПРОМИСЛОВОМу ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ Автореферат 52 стр.
19256. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Автореферат 29 стр.
19257. Організаційно-економічні основи формування ринку молока та молочної продукції (на матеріалах молокопродуктового підкомплексу АПК Тернопільської області) Автореферат 24 стр.
19258. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
19259. Організаційно-економічні основи формування системи екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування Автореферат 31 стр.
19260. Організаційно-економічні основи функціонування малих господарських формувань У сільському господарстві Автореферат 50 стр.
19261. Організаційно-економічні основи функціонування соціальної сфери села Автореферат 29 стр.
19262. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
19263. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖНИХ СТРУКТУР ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ Автореферат 26 стр.
19264. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ Автореферат 29 стр.
19265. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 18 стр.
19266. Організаційно-економічні та соціальні передумови формування ТА розвитку кооперативів Автореферат 28 стр.
19267. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 31 стр.
19268. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ Автореферат 25 стр.
19269. Організаційно-економічні умови зниження витрат виробництва Автореферат 21 стр.
19270. Організаційно-економічні умови підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах АПК Автореферат 28 стр.
19271. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ СЕЛА Автореферат 26 стр.
19272. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
19273. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (на матеріалах Поліського регіону) Автореферат 30 стр.
19274. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 25 стр.
19275. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА (на матеріалах Закарпатської області) Автореферат 24 стр.
19276. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МАЛОГО І ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВА В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СФЕРІ Автореферат 30 стр.
19277. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ Автореферат 22 стр.
19278. Організаційно-економічна політика сприяння розвиткові підприємництва та механізми її реалізації Автореферат 47 стр.
19279. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ МўЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 32 стр.
19280. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ В РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ РЕГІОНАХ Автореферат 33 стр.
19281. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку промислового виробництва Автореферат 22 стр.
19282. Організаційно-економічне забезпечення інноваційноспрямованого розвитку підприємств Автореферат 29 стр.
19283. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
19284. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА Автореферат 44 стр.
19285. Організаційно-економічне забезпечення активізації єврорегіонального співробітництва Автореферат 25 стр.
19286. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 23 стр.
19287. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ Автореферат 30 стр.
19288. Організаційно-економічне забезпечення екологічної безпеки транзиту вантажів територією України Автореферат 30 стр.
19289. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ВТРАТ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ на підприємстві Автореферат 23 стр.
19290. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
19291. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ Автореферат 27 стр.
19292. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК Автореферат 30 стр.
19293. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 31 стр.
19294. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ Автореферат 27 стр.
19295. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (за матеріалами деревообробних комбінатів України) Автореферат 30 стр.
19296. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВИКОРИСТАННЯ АВІАЦІЙНОГО ПАЛЬНОГО Автореферат 20 стр.
19297. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ДІЛОВОГО ПЛАНУВАННЯ У КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
19298. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Автореферат 48 стр.
19299. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ Автореферат 52 стр.
19300. Організаційно-економічне забезпечення стратегії розвитку транспортного термінала Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192  [193]  194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389