Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

18901. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИРОДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НЕМОВЛЯТ З УРАХУВАННЯМ ВІТАМІННОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ МАТЕРІВ – ГОДУВАЛЬНИЦЬ І ДІТЕЙ Автореферат 24 стр.
18902. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ І АЛГОРИТМУ ОБСТЕЖЕННЯ БЕЗПЛІДНИХ ЖІНОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ Автореферат 23 стр.
18903. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ БІЛІАРНОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 34 стр.
18904. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ КОМПЛЕКСНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З РОЗПОВСЮДЖЕНИМ ГНІЙНИМ ПЕРИТОНІТОМ Автореферат 30 стр.
18905. Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного походження, створеного на основі вермикомпосту Автореферат 26 стр.
18906. Оптимізація проектних технічних і технологічних рішень з водорегулювання осушуваних земель Автореферат 52 стр.
18907. Оптимізація проектування тривалості і темпів будівництва комплексу виробок нижчележачих горизонтів шахт Кривбасу Автореферат 21 стр.
18908. Оптимізація просторово –часової обробки нестаціонарних стохастичних процесів у задачах дистанційних аерокосмічних досліджень скатерометричними системами Автореферат 25 стр.
18909. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ В БІСТАТИЧНИХ СИСТЕМАХ З СИНТЕЗУВАННЯМ АПЕРТУРИ АНТЕНИ Автореферат 25 стр.
18910. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
18911. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-СТРІЛЕЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
18912. Оптимізація процесів культивування у виробництві пробіотичних препаратів на основі лактобацил Автореферат 31 стр.
18913. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБЛЯННЯ І ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ ТА МЕТОДИ ПОЛІПШЕННЯ ЙОГО ЯКОСТЕЙ Автореферат 58 стр.
18914. Оптимізація процесів технічного обслуговування повітряних суден Автореферат 19 стр.
18915. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
18916. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НАВАЛЮВАЛЬНИХ СУДЕН Автореферат 20 стр.
18917. оптимізація процесу енерговиділення в міжелектродному проміжку для умов електроерозійного дротяного різання Автореферат 22 стр.
18918. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗБЕРІГАННЯ ЛЛЯНОЇ ТРЕСТИ ПІДВИЩЕНОЇ ВОЛОГОСТІ Автореферат 24 стр.
18919. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗХОДЖЕННЯ СУДЕН З УРАХУВАННЯМ НАВІГАЦІЙНИХ НЕБЕЗПЕК Автореферат 19 стр.
18920. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 22 стр.
18921. оптимізація процесу Формування постави у дітей молодшого шкільного віку з використанням комп'ютерних технологій Автореферат 22 стр.
18922. ОПТИМІЗАЦІЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО ВПЛИВУ Автореферат 29 стр.
18923. ОПТИМІЗАЦІЯ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
18924. ОПТИМІЗАЦІЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ Автореферат 21 стр.
18925. ОПТИМІЗАЦІЯ РАДІОЙОДОТЕРАПІЇ І МОНІТОРИНГУ ХВОРИХ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО РАКУ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 57 стр.
18926. ОПТИМІЗАЦІЯ РАДІОЙОДОТЕРАПІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО РАКУ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ 131I В ТИРЕОЇДНІЙ ТКАНИНІ Автореферат 20 стр.
18927. ОПТИМІЗАЦІЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ У ЗАГАЛЬНІЙ ЛІКУВАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ Автореферат 44 стр.
18928. ОПТИМІЗАЦІЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ХВОРОБИ ПЕРТЕСА У ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
18929. ОПТИМІЗАЦІЯ РАННЬОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ОПІКОВИХ РАН ШЛЯХОМ ПОДОЛАННЯ ДЕФІЦИТУ ДОНОРСЬКИХ РЕСУРСІВ ШКІРЯНОГО ПОКРОВУ У ВАЖКООБПЕЧЕНИХ Автореферат 30 стр.
18930. Оптимізація реакційної здатності як інтегрального показника якості коксу Автореферат 26 стр.
18931. ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ НАГРІВУ КІЛЬЦЕВИХ ДИСКІВ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ПОЛЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З’ЄДНАНЬ З НАТЯГОМ Автореферат 19 стр.
18932. ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ АВТОФАЗНИХ ПРИЛАДІВ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ Автореферат 19 стр.
18933. ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СУДНОВОГО МОРОЗИЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 26 стр.
18934. ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ У ЛЕГКИХ ЗА ГРАНУЛОМЕТРИЧНИМ СКЛАДОМ ҐРУНТАХ ПОЛІССЯ Автореферат 30 стр.
18935. ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ФОНОВИХ І ПЕРЕДРАКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ МАТКИ З УРАХУВАННЯМ СУПУТНЬОЇ ІНФЕКЦІЇ ГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ Автореферат 25 стр.
18936. ОПТИМІЗАЦІЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ХІРУРГІЇ МОНОКУЛЯРНОЇ ТРАВМАТИЧНОЇ КАТАРАКТИ У ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
18937. Оптимізація реологічних та експлуатаційних властивостей спеціальних штукатурних розчинів із сухих сумішей Автореферат 23 стр.
18938. ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСПІРАТОРНИХ ФУНКЦІЙ У ПОСТРАЖДАЛИХ З ТОРАКАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ МЕТОДОМ ПОДОВЖЕНОЇ ПОТЕНЦІЙОВАНОЇ СУБПЛЕВРАЛЬНОЇ БЛОКАДИ Автореферат 25 стр.
18939. ОПТИМІЗАЦІЯ РИЗИКОВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Автореферат 33 стр.
18940. ОПТИМІЗАЦІЯ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ Автореферат 24 стр.
18941. ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМІННИКА ШЛЯХОМ ВПЛИВУ НА ГІДРОДИНАМІКУ ПОТОКУ Автореферат 23 стр.
18942. Оптимізація розвитку слухового сприймання у дітей з порушенням слуху Автореферат 32 стр.
18943. ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН (на прикладі Рівненської області) Автореферат 22 стр.
18944. ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗКЛАДУ ПЕРЕДАЧІ ПАКЕТІВ ПОТОКОВОГО ВІДЕО ПО МЕРЕЖІ З ВТРАТАМИ ДАНИХ Автореферат 26 стр.
18945. ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ВИКРОЙОК З УРАХУВАННЯМ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РИСУНКА ТКАНИНИ Автореферат 20 стр.
18946. Оптимізація розподілу операцій технології оброблення пошти між вузлами мережі поштового зв’язку Автореферат 23 стр.
18947. ОПТИМІЗАЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТОК ЗАЛЕЖНО ВІД ПСИХОФІЗИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ Автореферат 27 стр.
18948. ОПТИМІЗАЦІЯ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 29 стр.
18949. ОПТИМІЗАЦІЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ПОПУЛЯЦІЇ АЙРШИРСЬКОЇ ХУДОБИ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
18950. ОПТИМІЗАЦІЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ПОПУЛЯЦІЯХ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ Автореферат 26 стр.
18951. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ Автореферат 25 стр.
18952. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
18953. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ У ДІТЕЙ З УРАХУВАННЯМ СТАНУ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ Автореферат 53 стр.
18954. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЮ ДИЗЕЛЬ-ПОТЯГУ Автореферат 24 стр.
18955. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЗОБРАЖЕННЯ В АДАПТИВНИХ ТЕЛЕСКОПАХ Автореферат 18 стр.
18956. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 24 стр.
18957. Оптимізація системи просування лікарських засобів на вітчизняний ринок Автореферат 27 стр.
18958. Оптимізація системи спеціалізованої медичної допомоги населенню при репродуктивних втратах Автореферат 26 стр.
18959. Оптимізація скринінгу раку шийки матки шляхом впровадження єдиної системи комп’ютерного моніторингу Автореферат 19 стр.
18960. ОПТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПОЧАТКОВИХ КУРСІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 25 стр.
18961. ОПТИМІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ РИЗИК – ВИТРАТИ –– ПРИБУТОК” ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТIВ Автореферат 20 стр.
18962. ОПТИМІЗАЦІЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМБІНОВАНИХ КОНСЕРВІВ ТА ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІЛОКВМІСНОЇ СИРОВИНИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 40 стр.
18963. ОПТИМІЗАЦІЯ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ПІД ОЗИМУ ПШЕНИЦЮ В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
18964. Оптимізація стадії пробірної плавки при визначенні благородних металів у рудах та продуктах їх переробки Автореферат 26 стр.
18965. Оптимізація сталого режиму зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи крана Автореферат 24 стр.
18966. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ ПОРТАЛЬНИХ КРАНІВ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
18967. Оптимізація стратегій інтенсивної терапії хворих на сепсис на основі клініко-статистичної моделі PIRO Автореферат 33 стр.
18968. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУР І СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ В ТОРГОВЕЛЬНО-СКЛАДСЬКИХ КОМПЛЕКСАХ Автореферат 24 стр.
18969. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУР І УПРАВЛІННЯ веденими пристроями синхронізації телекомунікаційних мереж Автореферат 41 стр.
18970. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУР В ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНОГО ПРИНЦИПУ БЕЛЛМАНА Автореферат 16 стр.
18971. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ І ІЄРАРХІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ СІТКИ ЧАСТОТ МЕРЕЖ РАДІОЗВ’ЯЗКУ Автореферат 19 стр.
18972. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ І ПАРАМЕТРІВ ОПЕРАЦІЙ ШЛІФУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВАЛІВ ПРИВОДІВ ШАХТНИХ КОНВЕЄРІВ Автореферат 28 стр.
18973. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
18974. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КУЛЬТУР ЛУСКОКРИЛИХ КОМАХ ДЛЯ ПРОГРАМ БІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ЗАХИСТУ РОСЛИН Автореферат 25 стр.
18975. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ МІКРОБНИХ УГРУПОВАНЬ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Автореферат 53 стр.
18976. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ СІВОЗМІН ІЗ ЦУКРОВИМИ БУРЯКАМИ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ Автореферат 21 стр.
18977. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ І ПОПЕРЕДНИКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ДЛЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРИ ПЕРЕХОДІ СЕЛА ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 22 стр.
18978. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТА В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ Автореферат 21 стр.
18979. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА ПАРАМЕТРІВ ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКИХ РОБІТ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 25 стр.
18980. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТЕРИТОРІЙ ПРИМІСЬКИХ ЗОН ВЕЛИКИХ МІСТ (на прикладі м. Рівне) Автореферат 18 стр.
18981. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗБИРАННЯ МАШИН Автореферат 20 стр.
18982. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТРАВОСУМІШОК БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ДЛЯ ПАСОВИЩНОГО ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО Автореферат 26 стр.
18983. оптимізація структури, властивостей ТА УМОВ ВИГОТОВЛЕННЯ Cr–Cu КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ДУГОГАСИЛЬНИХ ВАКУУМНИХ КОНТАКТІВ З ПІДВИЩЕНОЮ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОЮ СТІЙКІСТЮ Автореферат 29 стр.
18984. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СЛУЖБИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ УКРАЇНИ (ОБГРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ) Автореферат 25 стр.
18985. ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ Автореферат 31 стр.
18986. ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛУРГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АДАПТИВНИМИ СИНЕРГІРОВАНИМИ І ГІБРИДНИМИ МОДЕЛЯМИ Автореферат 21 стр.
18987. ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ Автореферат 28 стр.
18988. ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ РАКУ НИЖНЬОАМПУЛЯРНОГО ВІДДІЛУ ПРЯМОЇ КИШКИ Автореферат 43 стр.
18989. ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ СТАРТОВОЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ В КРИТИЧНИХ СТАНАХ, ЗУМОВЛЕНИХ ІНФЕКЦІЙНОЮ АГРЕСІЄЮ Автореферат 28 стр.
18990. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ НАГРІВАННЯ ТА ТЕРМОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ НЕОДНОРІДНИХ І ТЕРМОЧУТЛИВИХ ТІЛ Автореферат 23 стр.
18991. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ ВИПАЛУ АЛЮМІНІЄВИХ ЕЛЕКТРОЛІЗЕРІВ НА МЕТАЛЕВИХ ПЛАСТИНАХ Автореферат 18 стр.
18992. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ-ШАБЛІСТІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 25 стр.
18993. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ І МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТОНКИХ ПЛІВКАХ AIVBVI ТА СТРУКТУРАХ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 22 стр.
18994. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВАЛЬЦЮВАННЯ-РОЗДІЛЕННЯ АРМАТУРНИХ ПРОФІЛІВ МЕТОДОМ КОНТРОЛЬОВАНОГО РОЗРИВАННЯ Автореферат 25 стр.
18995. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
18996. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯРОГО РІПАКА В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
18997. Оптимізація технології заморожування баклажанів Автореферат 26 стр.
18998. оптимізація технології фрикційної розрізки круглих сталевих труб з обертанням Автореферат 25 стр.
18999. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
19000. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОДЕРЖАННЯ ВИЛИВКІВ ІЗ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ ШЛЯХОМ СИНХРОНІЗУЮЧОГО УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОМАСООБМІНОМ В ЛИВАРНІЙ ФОРМІ Автореферат 47 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189  [190]  191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389