Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

18801. ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПОСІВНОГО ТА ЗБИРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК НАПРЯМОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ НАСІННЄВОЇ Й ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ СУЧАСНОГО ГЕНОФОНДУ ОЗИМОГО РІПАКУ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ Автореферат 22 стр.
18802. ОПТИМІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ Автореферат 31 стр.
18803. Оптимізація зрошувальних норм та оперативне управління поливами при платному водокористуванні Автореферат 20 стр.
18804. ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ТА МІСЦЬ РОЗМІЩЕННЯ СЕКЦІОНУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНІВ Автореферат 30 стр.
18805. ОПТИМІЗАЦІЯ КІНЕМАТИЧНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ Автореферат 54 стр.
18806. ОПТИМІЗАЦІЯ КАРТ ГРАДІЄНТІВ сучасних вертикальних рухів ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ гірських систем Східної Європи Автореферат 21 стр.
18807. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМБІНОВАНОГО ТА КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПЕРВИННІ ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Автореферат 42 стр.
18808. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ ПРИ МІОМІ МАТКИ Автореферат 23 стр.
18809. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ М’ЯКИХ ТКАНИН Автореферат 28 стр.
18810. Оптимізація КОМПЛЕКСНОГО Лікування ДіТЕЙ з природжениМИ АНОМАЛіЯМИ сечоводів Автореферат 27 стр.
18811. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВОГО ПЕРИТОНІТУ АПЕНДИКУЛЯРНОГО ГЕНЕЗУ У ДІТЕЙ Автореферат 29 стр.
18812. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ПСОРІАЗУ З ВИКОРИСТАННЯМ ХРОНОДЕТЕРМІНОВАНОЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЛАЗЕРНОГО ФОТОФОРЕЗУ Автореферат 31 стр.
18813. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ЗМІШАНОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 24 стр.
18814. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ Автореферат 26 стр.
18815. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МІКОЗИ СТОП З УРАХУВАННЯМ ДИСБАЛАНСУ СИСТЕМ ІМУНІТЕТУ ГЕМОСТАЗУ ТА НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ Автореферат 24 стр.
18816. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ЕНДОМЕТРІЯ З УРАХУВАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПУХЛИН Автореферат 26 стр.
18817. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІНГІВОСТЕОПЛАСТИКИ ТА ПОЛІПЕПТИДНИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 25 стр.
18818. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПРОСТАТИТ Автореферат 26 стр.
18819. ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСОЛІДАЦІЇ КІСТКОВИХ ВІДЛАМКІВ ПРИ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК ГОМІЛКИ Автореферат 27 стр.
18820. ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІДЦЕНТРОВОГО КЛАСИФІКАТОРА ВУГІЛЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
18821. ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОПОР БАКА СПЕЦІАЛЬНОГО МАЛОГАБАРИТНОГО ОБПРИСКУВАЧА Автореферат 22 стр.
18822. ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ФОРМИ ПЕРЕХРЕСНИХ МЕТАЛЕВИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
18823. ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ АПАРАТА ВИСОКОГО ТИСКУ ТИПУ ТОРОЇД ДЛЯ СПІКАННЯ АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН ДІАМЕТРОМ 13,5 ММ І БІЛЬШЕ Автореферат 26 стр.
18824. ОПТИМІЗАЦІЯ КОРМОВОЇ БАЗИ В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ Автореферат 28 стр.
18825. ОПТИМІЗАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
18826. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИРОК Автореферат 32 стр.
18827. Оптимізація лікувально-діагностичної тактики при хронічному гнійному сальпінгоофориті у жінок фертильного віку Автореферат 24 стр.
18828. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ У ПОСТРАЖДАЛИХ З УШКОДЖЕННЯМИ ТАЗУ ПРИ ПОЛІТРАВМІ Автореферат 27 стр.
18829. Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла Автореферат 43 стр.
18830. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ У ХВОРИХ З КРОВОТОЧИВИМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИМИ ВИРАЗКАМИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 29 стр.
18831. Оптимізація лікувальної тактики при гострому ішемічному інсульті в каротидному басейні з урахуванням прогнозу 30-денних наслідків хвороби Автореферат 33 стр.
18832. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ХВОРИХ НА НЕСЕМІНОМНІ ГЕРМІНАТИВНІ ПУХЛИНИ ЯЄЧКА І СТАДІЇ Автореферат 29 стр.
18833. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ З УРАХУВАННЯМ ТОКСИГЕННОСТІ HELICOBACTER PYLORI Автореферат 28 стр.
18834. оПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕНІТАЛІЙ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ Автореферат 25 стр.
18835. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ МЕЗЕНТЕРІАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ, УСКЛАДНЕНОЇ ІНФАРКТОМ КИШКИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
18836. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ГРИЖ ВЛАСНЕ ЕПІГАСТРАЛЬНОЇ І НАВКОЛОПУПКОВОЇ ДІЛЯНОК ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 23 стр.
18837. ОптимІзацІя лІКУВАННЯ дІтей У критичНих сТАНАХ, ЩО ЗУМОВЛЕНІ УРАЖЕННЯМ центральноЇ нерВОВОЇ системИ при ІнфекцІЙнИх ЗАХВОРЮВАННЯХ Автореферат 23 стр.
18838. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ДИСФУНКЦІЇ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ Автореферат 28 стр.
18839. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ПРИ ПЕРИТОНІТІ З ВИКОРИСТАННЯМ СОРБЕНТУ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 30 стр.
18840. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ХВОРИХ ІЗ ФАКТОРАМИ РИЗИКУ Автореферат 30 стр.
18841. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТОК, ХВОРИХ НА САЛЬПІНГООФОРИТ Автореферат 30 стр.
18842. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОГО ГНІЙНОГО ОСЕРЕДКУ ТА КОРЕКЦІЯ СИНДРОМУ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ СЕПСИСОМ Автореферат 26 стр.
18843. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ТА ДИСПАНСЕРНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ З ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИМИ УРАЖЕННЯМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ Автореферат 24 стр.
18844. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ У РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ХВОРИХ НА УСКЛАДНЕНІ ФОРМИ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ Автореферат 26 стр.
18845. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ФІБРИЛЯЦІЇ І ТРІПОТІННЯ ПЕРЕДСЕРДЬ ЧЕРЕЗКАТЕТЕРНИМ МЕТОДОМ Автореферат 27 стр.
18846. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З КОНТУЗІЄЮ ОКА ШЛЯХОМ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ МЕМБРАН ЛІЗОСОМ ТА КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ІМУНОРЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ Автореферат 29 стр.
18847. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПАПІЛОМАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ Автореферат 20 стр.
18848. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ В УМОВАХ НАДЛИШКУ ФТОРИДІВ В ОТОЧУЮЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 26 стр.
18849. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РУБЦЕВУ ДЕФОРМАЦІЮ ШИЙКИ МАТКИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
18850. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА САЛЬПІНГООФОРИТ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ЕТІОЛОГІЇ ШЛЯХОМ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОТИМІКРОБНИХ ТА ВАКЦИННИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 23 стр.
18851. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ, ПОЄДНАНИЙ З ХРОНІЧНИМ НЕОБСТРУКТИВНИМ БРОНХІТОМ Автореферат 29 стр.
18852. Оптимізація лікування хворих на хронічний панкреатит, сполучений з хронічним необструктивним бронхітом, в амбулаторних умовах Автореферат 29 стр.
18853. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК З УРАХУВАННЯМ КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ТА ОЦІНКИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАНУ Автореферат 29 стр.
18854. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ХРОНІЧНИМИ ГЕПАТИТАМИ НА ФОНІ АЛІМЕНТАРНОГО ОЖИРІННЯ Автореферат 24 стр.
18855. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГАСТРОДУОДЕНІТУ У ДІТЕЙ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 25 стр.
18856. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІСИСТОСТІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 51 стр.
18857. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ КРИТЕРІЇВ (на прикладі підприємств Українських Карпат) Автореферат 23 стр.
18858. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО РЕЦИДИВУЮЧОГО ПАНКРЕАТИТУ Автореферат 26 стр.
18859. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЙ У ХВОРИХ НА КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ Автореферат 26 стр.
18860. ОПТИМІЗАЦІЯ МАГНІТОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ ОРІЄНТАЦІЇ ШТУЧНИХ СУПУТНИКІВ ЗЕМЛІ Автореферат 18 стр.
18861. ОПТИМІЗАЦІЯ МАСИ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ І КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНИХ СТАНЦІЙ У ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРАХ Автореферат 25 стр.
18862. Оптимізація мережі поштового зв’язку З СОРТУВАЛЬНИМИ ВУЗЛАМИ Автореферат 27 стр.
18863. Оптимізація мережі поштового зв’язку України Автореферат 24 стр.
18864. Оптимізація методів багатошляхової маршрутизації та розподілу ресурсів в мережах MPLS-TE Автореферат 23 стр.
18865. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ УРОДИНАМІКИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ГЕСТАЦІЙНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ І ПРОФІЛАКТИці ЙОГО ВІДДАЛЕНИХ УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 27 стр.
18866. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН МАТКИ У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 26 стр.
18867. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЇ ЕПІТЕЛІЮ ШИЙКИ МАТКИ У ХВОРИХ НА ГЕНІТАЛЬНИЙ ЕНДОМЕТРІОЗ Автореферат 24 стр.
18868. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ДОБРОЯКІСНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ МАТКИ В ПОЄДНАННІ З ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ГІСТЕРОВАРІОЕКТОМІЇ Автореферат 26 стр.
18869. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ ПОЛІСТИРОЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 26 стр.
18870. ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ Автореферат 25 стр.
18871. ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ В УМОВАХ ПЕРЕБУДОВИ ГАЛУЗІ Автореферат 25 стр.
18872. ОПТИМІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ Автореферат 27 стр.
18873. Оптимізація норми висіву гібридів соняшнику при звичайному рядковому способі сівби в умовах східного Лісостепу України Автореферат 25 стр.
18874. ОПТИМІЗАЦІЯ НОРМИ ВИСІВУ СОЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТУ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
18875. Оптимізація норми осушення на дерново-підзолистих грунтах в умовах радіаційного забруднення території Автореферат 22 стр.
18876. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ ІЗ СОНЯШНИКОМ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
18877. ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНіЗАЦІЙНО-ЕКОНОМіЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ іНВЕСТИЦІЯМИ В ЖИтЛОВОМУ БУДіВНИЦТВІ Автореферат 24 стр.
18878. ОПТИМІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ПІДРОЩУВАННІ ЛИЧИНОК РОСІЙСЬКОГО ОСЕТРА Автореферат 29 стр.
18879. ОПТИМІЗАЦІЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ НАКІСТКОВИМИ МІНІПЛАСТИНАМИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 22 стр.
18880. ОПТИМІЗАЦІЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ Автореферат 22 стр.
18881. Оптимізація підходів до прогнозування, діагностики та лікування фонових і передракових захворювань шийки матки Автореферат 32 стр.
18882. Оптимізація післяопераційного періоду при хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит шляхом поєднаного використання етамзилату та куріозину Автореферат 30 стр.
18883. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА КАР’ЄРАХ З УРАХУВАННЯМ ГІРНИЧОТЕХНІЧНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 25 стр.
18884. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ВТОРИННИХ СТРУМОПІДВОДІВ ФЕРОСПЛАВНИХ ЕЛЕКТРОПЕЧЕЙ Автореферат 21 стр.
18885. Оптимізація параметрів вторинного струмопідвода електротехнічного комплексу дугової печі за параметричним критерієм якості Автореферат 25 стр.
18886. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ З МЕТОЮ ПРИСКОРЕННЯ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ Автореферат 20 стр.
18887. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ У ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР’ЄРАХ Автореферат 33 стр.
18888. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НЕЛІНІЙНИХ динамічних ГАСНИКІВ КОЛИВАНЬ КОНСТРУКЦІЙ, ЗБУДЖЕНИХ ВИПАДКОВИМ навантаженням Автореферат 23 стр.
18889. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ РОТАЦІЙНОГО ДРУКАРСЬКОГО АПАРАТА ДЛЯ РОБОТИ В РЕЖИМІ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ Автореферат 19 стр.
18890. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ РЯДУ ОСЬОВИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ МІСЦЕВОГО ПРОВІТРЮВАННЯ Автореферат 26 стр.
18891. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ МЕХАНОСкладального ВИРОБНИЦТВА, якІ переналагоджуються Автореферат 20 стр.
18892. Оптимізація періодичності контрольно-регулювальних робіт систем живлення і запалювання бензинових автомобільних двигунів за показником токсичності відпрацьованих газів Автореферат 28 стр.
18893. ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ЗАХИСТУ АРМАТУРИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ В АГРЕСИВНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 27 стр.
18894. Оптимізація перебігу ранового процесу у обпечених застосуванням вакуум-дренажу Автореферат 26 стр.
18895. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ТА КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ (на матеріалах Закарпатської області) Автореферат 26 стр.
18896. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОКАЗІВ ТА ВИБОРУ СПОСОБУ ІНТУБАЦІЇ ТОНКОЇ КИШКИ ПРИ РОЗПОВСЮДЖЕНОМУ ПЕРИТОНІТІ І ГОСТРІЙ КИШКОВІЙ НЕПРОХІДНОСТІ Автореферат 25 стр.
18897. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОПЕРЕЧНИХ РАМ КАРКАСІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ Автореферат 22 стр.
18898. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТНОГО ДОСТУПУ В КОРПОРАТИВНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 21 стр.
18899. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ЕСПАРЦЕТУ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ НА КОРМ ТА НАСІННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
18900. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИРОДНИХ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ОЧИЩЕННЯ ТКАНИН ПОРОЖНИНИ РОТА НА ЕТАПАХ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗАПАЛЬНИХ ХВОРОБ ПАРОДОНТА Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188  [189]  190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389