Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

18701. ОПРАЦЮВАННЯ СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ З БЕРЕЗИ БОРОДАВЧАСТОЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Автореферат 25 стр.
18702. Опрацювання та впровадження комплексної ресурсозберігаючої технології виробництва трубних сталей підвищеної якості Автореферат 23 стр.
18703. ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ засоби контролю ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ на основі методу просторової модуляції Автореферат 24 стр.
18704. ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗНОЇ БІОМЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 25 стр.
18705. ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ОДЕРЖАННЯ ДАНИХ ДЛЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД У ВИДИМОМУ ДІАПАЗОНІ Автореферат 26 стр.
18706. ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ПОРТРЕТІВ СПЕРМІЇВ Автореферат 23 стр.
18707. ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ЕМБРІОНІВ ТВАРИН Автореферат 21 стр.
18708. ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННий засіб контролю поверхневого натягу рідин на основі методу лежачої краплі Автореферат 24 стр.
18709. ОПТИКО-СПЕКТРАЛЬНІ І ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ фероїкІВ з алкіламін-катіоном Автореферат 38 стр.
18710. Оптико-спектроскопічні особливості радіаційно-індукованих ефектів в змішаних мишяко-германієвих сульфідних стеклах Автореферат 25 стр.
18711. ОПТИКО-ТЕПЛОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ Автореферат 24 стр.
18712. ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ ВаВ2О4, ВИРОЩЕНИХ У - ТА -ФАЗАХ Автореферат 17 стр.
18713. Оптимiзацiя комплексної терапiї дiтей першого року життя з перинатальнИми гiпоксичними ураженнями ЦНС шляхом iмунокорекцiї Автореферат 31 стр.
18714. ОПТИМIЗАЦIЯ НАБЛИЖЕНОГО IНТЕГРУВАННЯ НА ДЕЯКИХ КЛАСАХ ФУНКЦIЙ ОДНIЄЇ I БАГАТЬОХ ЗМIННИХ Автореферат 21 стр.
18715. ОПТИМIЗАЦIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ Автореферат 31 стр.
18716. ОПТИМIЗАЦIЯ ХIМIОТЕРАПIЇ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ШЛЯХОМ МОДУЛЯЦІЇ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ ЦИКЛОФОСФАМIДУ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 26 стр.
18717. ОПТИМIЗАЦІЯ основних характеристик КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ ФЕРМЕНТНИХ біосенсорів для аналізу реальних зразків Автореферат 26 стр.
18718. ОПТИМІЗАЦІЙНІ ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ Автореферат 32 стр.
18719. ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТА ЗАСОБИ АСИНХРОННОГО ТИРАЖУВАННЯ ДАНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ РОЗПОДІЛЕНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 26 стр.
18720. ОПТИМІЗАЦІЙНИЙ ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 19 стр.
18721. ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ У МЕРЕЖАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ Автореферат 24 стр.
18722. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СТЕВІЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
18723. ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРКУТАННОЇ ПУНКЦІйноЇ СКЛЕРОТЕРАПІЇ ПРОСТИХ КІСТ НИРОК З УРАХУВАННЯМ ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ Автореферат 26 стр.
18724. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ЯРИХ КАПУСТЯНИХ, ЗЛАКОВИХ І БОБОВИХ КУЛЬТУР У СУМІСНИХ ПОСІВАХ НА ЗЕЛЕНИЙ КОРМ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
18725. Оптимізація і економічна оцінка організаційних форм ремонту мобільних машин Автореферат 25 стр.
18726. ОПТИМІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРЕНУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 25 стр.
18727. ОПТИМІЗАЦІЯ ІНДУКЦІЙНО-ДИНАМІЧНОГО РОЗЧЕПЛЮВАЧА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ СТРУМООБМЕЖУЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ ШВИДКОДІЮЧИХ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ Автореферат 21 стр.
18728. ОПТИМІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ ПОМІДОРІВ У ЗАКРИТОМУ ГРУНТІ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ І ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
18729. ОПТИМІЗАЦІЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ З УСКЛАДНЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ГОСТРОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ Автореферат 23 стр.
18730. ОПТИМІЗАЦІЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З ГОСТРИМИ ІНГАЛЯЦІЙНИМИ ОТРУЄННЯМИ МАСТИКАМИ-ГІДРОІЗОЛЯНТАМИ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 29 стр.
18731. Оптимізація інтра- та післяопераційного знеболення за допомогою пролонгованої каудальної анестезії у новонароджених дітей Автореферат 29 стр.
18732. Оптимізація інформаційних потоків системи керування електроенергетикою сухогрузу з потужністю електростанції до 2000 кВт Автореферат 24 стр.
18733. ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФУЗІЙНО-ТРАНСФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАЗМОЗАМІННИХ ПРЕПАРАТІВ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЇ ТА КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ЕРИТРОЦИТІВ (КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 60 стр.
18734. Оптимізація агроекологічного стану осушених земель шляхом використання місцевих меліорантів та добрив (на прикладі Волинської області) Автореферат 22 стр.
18735. Оптимізація агроландшафтів в умовах трансформації земельних відносин (на прикладі Львівської області) Автореферат 20 стр.
18736. Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності Автореферат 41 стр.
18737. Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії Автореферат 31 стр.
18738. Оптимізація багаторівневої системи стандартизації національного рівня в галузі метрології (теорія та практика) Автореферат 58 стр.
18739. ОПТИМІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ Автореферат 26 стр.
18740. Оптимізація відбору проб при радіоекологічному моніторингу територій Українського Полісся Автореферат 31 стр.
18741. ОПТИМІЗАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ З ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 39 стр.
18742. оптимізація відновного лікування хворих на інфаркт міокарда, що виник на фоні ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії Автореферат 32 стр.
18743. ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ ПОЛОГІВ У ЖІНОК ІЗ КЛІНІЧНО ВУЗЬКИМ ТАЗОМ Автореферат 31 стр.
18744. ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 33 стр.
18745. ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Автореферат 53 стр.
18746. Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залОзи Автореферат 24 стр.
18747. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ В ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ВИСІВОК ПШЕНИЧНИХ, ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ (ГРИНДАЗИМ ГП 5000; ПОРЗИМ-9300) Автореферат 22 стр.
18748. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 34 стр.
18749. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 24 стр.
18750. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ (на прикладі Львівської області) Автореферат 22 стр.
18751. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТІ Автореферат 24 стр.
18752. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ОБІГУ В ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 20 стр.
18753. ОПТИМІЗАЦІЯ ВОДООЩАДЛИВИХ КОНСТРУКЦІЙ КАНАЛІВ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ГРУНТОВОЇ ОСНОВИ Автореферат 54 стр.
18754. Оптимізація гібридного складу кукурудзи в умовах східної частини Степу України Автореферат 25 стр.
18755. Оптимізація геометричних параметрів відвідних пристроїв насосів високої швидкохідності з лопатевою системою типу НР Автореферат 23 стр.
18756. Оптимізація геометричних параметрів еліптичних спіральних антен для рухомих систем супутникового зв’язку Автореферат 22 стр.
18757. ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МІЖЛОПАТКОВОГО КАНАЛУ ДВОРЯДНИХ ЛОПАТКОВИХ ВІНЦІВ ТРАНСЗВУКОВИХ СТУПЕНІВ ОСЬОВОГО КОМПРЕСОРА Автореферат 21 стр.
18758. Оптимізація годівлі свиней в умовах промислової технології Автореферат 56 стр.
18759. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ГЕЛІКОБАКТЕРЗАЛЕЖНИХ ХРОНІЧНОГО ГАСТРОДУОДЕНІТУ ТА ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 25 стр.
18760. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ПРОСТИХ КІСТ НИРОК Автореферат 23 стр.
18761. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ І ПРОФІЛАКТИКИ СПАЛАХІВ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ, ЩО ВИНИКАЄ НА ТЛІ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНО-ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ Автореферат 26 стр.
18762. оптимізація діагностики гнійно-септичних ускЛаднень та використання антибіотиків в інтенсивній терапії гострого панкреатиту Автореферат 26 стр.
18763. ОптиМІЗАЦІЯ діагностики ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИХ новоутворень орбіти та придатків ока Автореферат 21 стр.
18764. Оптимізація діагностики ранніх порушень функції біліарної системи та обгрунтування їх профілактики у дітей в процесі адаптації до систематичного навчання Автореферат 27 стр.
18765. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЕНДОСКОПІЧНЕ ЛІКУВАННЯ МІХУРОВО-СЕЧОВІДНОГО РЕФЛЮКСА У ДІТЕЙ Автореферат 21 стр.
18766. Оптимізація Діагностики та лікування інвагінації кишок у дітей Автореферат 21 стр.
18767. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛИЦЯ ТА ШИЇ Автореферат 44 стр.
18768. Оптимізація діагностики та лікування ерозивно-виразкових захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки на тлі хронічного необструктивного бронхіту Автореферат 28 стр.
18769. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ З НЕТЯЖКИМ ПЕРЕБІГОМ У ХВОРИХ, ЯКІ НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
18770. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН СЕРЕДОСТІННЯ, ЩО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ НАЙЧАСТІШЕ Автореферат 25 стр.
18771. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВІВ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ Автореферат 24 стр.
18772. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПІСЛЯХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНИМ СИНДРОМОМ В ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ Автореферат 33 стр.
18773. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГАСТРОДУОДЕНІТУ, АСОЦІЙОВАНОГО З HELICOBACTER PYLORI ІНФЕКЦІЄЮ, У ДІТЕЙ Автореферат 30 стр.
18774. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ ДИСФУНКЦІЙ БІЛІАРНОГО ТРАКТУ Автореферат 30 стр.
18775. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ УРАЖЕНЬ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОПІСТОРХОЗІ Автореферат 27 стр.
18776. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДИСПЕПСІЇ ЯК СИНДРОМУ І ЯК ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 28 стр.
18777. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНО–ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ЕКСТРАСФІНКТЕРНИХ НОРИЦЯХ ПРЯМОЇ КИШКИ Автореферат 52 стр.
18778. Оптимізація дермотензії при усуненні рубцевих алопецій Автореферат 24 стр.
18779. ОПТИМІЗАЦІЯ ДИНАМІКИ ПУЧКІВ ТРАЄКТОРІЙ З ПРОМІЖНИМИ УМОВАМИ Автореферат 18 стр.
18780. ОПТИМІЗАЦІЯ ДОЗ ЗГОДОВУВАННЯ ЛІПРОТУ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ НА М’ЯСО Автореферат 24 стр.
18781. Оптимізація екобезпеки довкілля на територіях забруднених радіонуклідами в агросфері вінниччини Автореферат 29 стр.
18782. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ РЕКРЕАЦІЙ КРИМУ Автореферат 31 стр.
18783. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПІДВИЩЕНИМ ПОРЯДКОМ АСТАТИЗМУ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Автореферат 20 стр.
18784. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
18785. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ АМАРАНТУ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМКУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
18786. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДНОГО НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ КРИМУ Автореферат 26 стр.
18787. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСА ДЛЯ УМОВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
18788. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ЯРОГО В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
18789. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПЛОДІВ СЛИВИ Автореферат 27 стр.
18790. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНДОСКОПІЧНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З КАМЕНЯМИ НИРОК ТА СЕЧОВОДІВ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 55 стр.
18791. Оптимізація ендохірургічного лікування безплідності при синдромі Штейна-Левенталя Автореферат 27 стр.
18792. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО І ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ ІНДИЧАТ, ЯКІ ВИРОЩУЮТЬСЯ НА М’ЯСО Автореферат 24 стр.
18793. оптимізація ентерального харчування у новонароджених і дітей першого року життя при інтенсивній терапії Автореферат 24 стр.
18794. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ Автореферат 43 стр.
18795. Оптимізація ефективності та контролю обробки і пломбування кореневих каналів Автореферат 21 стр.
18796. ОПТИМІЗАЦІЯ ЗА КАНАТОМІСТКІСТЮ ПРОЕКТНИХ ПАРАМЕТРІВ БАРАБАНІВ ШАХТНИХ ПІДНІМАЛЬНИХ МАШИН Автореферат 25 стр.
18797. ОПТИМІЗАЦІЯ ЗА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЮ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМКНУТОГО ПРОФІЛЮ РАМИ САМОХІДНОЇ КОРЕНЕЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ КС-6Б Автореферат 22 стр.
18798. ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ імунобіологічними ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ АКТИВНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ Автореферат 23 стр.
18799. ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАВАНТАДЖЕННЯ СУДЕН ГЕНЕРАЛЬНИМИ ВАНТАЖАМИ Автореферат 24 стр.
18800. ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПОСІВНОГО КОМПЛЕКСУ АМАРАНТУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ Автореферат 22 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187  [188]  189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389