Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

18601. ОЛЬСТЕРСЬКА ПРОБЛЕМА В ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Автореферат 27 стр.
18602. ОМБУДСМЕН У СИСТЕМІ ІНСТИТУТІВ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 27 стр.
18603. ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНІ ЖИРНІ КИСЛОТИ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ ЛЕГЕНЕВИМ СЕРЦЕМ Автореферат 46 стр.
18604. ОМЕНТОГАСТРОПЛАСТИКА ЯК ПАТОГЕНЕТИЧНА КОРЕКЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА (ФУНКЦІОНАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 28 стр.
18605. ОМОНІМІЯ НЕЗМІННИХ КЛАСІВ СЛІВ Автореферат 27 стр.
18606. ОМОНІМИ В СУЧАСНІЙ КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ МОВІ (НА РІВНІ ЛЕКСЕМ І СЛОВОФОРМ) Автореферат 29 стр.
18607. ОМП’ЮТЕРНА АКУСТИКО-ЕМІСІЙНА ДІАГНОСТИКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДЕТАЛЕЙ І КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 26 стр.
18608. ОНІЄВІ ПЕРЕГРУПУВАННЯ КАРКАСНИХ СПИРТІВ У СЕРЕДОВИЩІ ТРИФТОРООЦТОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 17 стр.
18609. ОНІЄВІ ПОХІДНІ НІТРОГЕНОВМІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ І КУМАРИНУ: СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 41 стр.
18610. Онімічний аспект проблеми ідіостилю письменника (на матеріалі зіставлення антропонімії у романах Григорія Тютюнника “Вир” і Василя Земляка “Лебедина зграя”) Автореферат 29 стр.
18611. ОНІМНИЙ ПРОСТІР РОМАНІВ Ю. І. ЯНОВСЬКОГО Автореферат 30 стр.
18612. ОНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 31 стр.
18613. ОНОМАСІОЛОГІЯ ТА ЛІНГВОГЕОГРАФІЯ ФІТОНОМЕНІВ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРКАХ Автореферат 33 стр.
18614. ОНОМАСТИКА ДИТЯЧИХ ТВОРІВ РОАЛДА ДАЛА Автореферат 21 стр.
18615. ОНОМАСТИКА ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Автореферат 27 стр.
18616. ОНОМАСТИКОН ХУДОЖНІХ ТВОРІВ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО Автореферат 23 стр.
18617. ОНОМАСТИЧНА СИСТЕМА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ (на матеріалі французьких романів XIX-XX століть) Автореферат 35 стр.
18618. ОНТОГЕНЕЗ І БІОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ OCIMUM BASILICUM L. ПРИ ІНТРОДУКЦІЇ В ДОНБАСІ Автореферат 26 стр.
18619. ОНТОГЕНЕЗ МІНЕРАЛІВ срібного зруденіння Берегівського рудного поля Автореферат 26 стр.
18620. ОНТОГЕНЕЗ ПСИХОФIЗІОЛОГIЧНИХ ФУНКЦІЙ ЛЮДИНИ Автореферат 43 стр.
18621. ОНТОГЕНЕЗ ФЛЮОРИТ-БАРИТ-КВАРЦОВИХ ЖИЛ БЕРЕГІВСЬКОГО РУДНОГО ПОЛЯ Автореферат 28 стр.
18622. ОНТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОКРЕМИХ ЛАНОК ПАТОГЕНЕЗУ ІШЕМІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ ГІПОКАМПА ЩУРІВ Автореферат 28 стр.
18623. ОНТОГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ ЖАРО-ПОСУХОСТІЙКОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ І СЕЛЕКЦІЙНИХ ФОРМ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ Автореферат 26 стр.
18624. ОНТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ БІЛКІВ У ТКАНИНАХ ГУСЕЙ І ДЕЯКІ ФАКТОРИ ЙОГО РЕГУЛЯЦІЇ Автореферат 24 стр.
18625. Онтогенетичні особливості обміну ліпідів і ліпідного живлення у свиней Автореферат 50 стр.
18626. ОНТОГЕНЕТИЧНА ПРИСТОСОВАНІСТЬ ГІБРИДІВ F1 БАКЛАЖАНА, ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕЙОЗУ І СПЕКТР ГЕНОТИПОВОЇ МІНЛИВОСТІ В F2 Автореферат 25 стр.
18627. Онтологічні засади мови в комунікативному просторі суспільства. Автореферат 28 стр.
18628. ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ: ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
18629. ОНТОЛОГІЧНІ Й КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ УНІВЕРСАЛІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 20-30-Х РР. ХХ СТ. Автореферат 30 стр.
18630. Онтологічні функції права Автореферат 23 стр.
18631. ОНТОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ МУЗИКИ: на прикладі світських та духовних жанрів Автореферат 28 стр.
18632. ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ Автореферат 24 стр.
18633. ОНТОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ КОНЦЕПТУ “ЕНЕРГЕЙНІСТЬ МОВИ” Автореферат 25 стр.
18634. Онтологічно-антропологічна модель філософування Ґеорґія Кониського Автореферат 26 стр.
18635. ОНТОЛОГІЯ І ФЕНОМЕНОЛОГІЯ НЕЗБАГНЕННОГО: С. Л. ФРАНК У ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ ХХ СТОРІЧЧЯ Автореферат 55 стр.
18636. ОНТОЛОГІЯ В ЕСТЕТИЧНОМУ ПІЗНАННІ: АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОМАНА ІНГАРДЕНА. Автореферат 32 стр.
18637. ОНТОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ Автореферат 46 стр.
18638. ОНТОЛОГІЯ РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПТІВ ВІЙНИ І МИРУ В ХРИСТИЯНСТВІ ТА ІСЛАМІ Автореферат 37 стр.
18639. ОНТОЛОГІЯ ТЕХНІКИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 28 стр.
18640. ОПІКА ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ ТА СУЧАСНИМ ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
18641. ОПІКА СИРІТ В НАРОДНОМУ ПОБУТІ ГАЛИЧИНИ. НА МАТЕРІАЛАХ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
18642. Опіка як спосіб охорони майнових прав фізичних осіб Автореферат 33 стр.
18643. Опікунська діяльність релігійних організацій української греко-католицької церкви у Галичині (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) Автореферат 26 стр.
18644. ОПІР РУЙНУВАННЮ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ АВІАЦІЙНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ТА ЕНЕРГОУСТАНОВОК ПРИ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 26 стр.
18645. Оперативна лапароскопія в комплексному лікуванні хворих з тубооваріальними абсцесами Автореферат 19 стр.
18646. ОПЕРАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НА КОРОНУ У ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ЗМІННОГО СТРУМУ Автореферат 23 стр.
18647. ОПЕРАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК УТВОРЕННЯ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДИМУ ПРИ ПОЖЕЖІ У ПРИМІЩЕННІ Автореферат 19 стр.
18648. Оперативне лікування внутрішньосуглобових переломів проксимального кінця великогомілкової кістки Автореферат 28 стр.
18649. ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ПАХВИнниХ ГРИЖ ІЗ ПеРЕдочеревинНОГО ДОСТУПУ Автореферат 24 стр.
18650. ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ НАДКОЛІНКА Автореферат 27 стр.
18651. ОПЕРАТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ Автореферат 23 стр.
18652. ОПЕРАТИВНЕ ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ В УМОВАХ ЇХ СТОХАСТИЧНОЇ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ Автореферат 24 стр.
18653. ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 27 стр.
18654. Оперативне планування режимів роботи автоматизованої газотранспортної системи в умовах невизначеності газоспоживання Автореферат 22 стр.
18655. ОПЕРАТИВНЕ РОЗПОДІЛЕННЯ ПОТОКІВ ПОРОЖНІХ ВАГОНІВ НА ПОЛІГОНІ ДИРЕКЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Автореферат 21 стр.
18656. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ ТА МЕРЕЖАМИ НА ОСНОВІ РАНГОВИХ МЕТОДІВ РІШЕННЯ ЗАДАЧ БУЛЕВОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТА ТЕОРІЇ ГРАФІВ Автореферат 44 стр.
18657. ОПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ Автореферат 55 стр.
18658. ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 25 стр.
18659. ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
18660. Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово - господарських операцій Автореферат 42 стр.
18661. ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 29 стр.
18662. Оперативно формовані джерела автономного аварійного живлення електроприводів головних вентиляторних установок шахт Автореферат 24 стр.
18663. ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ПЛАНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЦТВА ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 30 стр.
18664. ОПЕРАТОРНІ АЛГЕБРИ, ЩО ЗВ'ЯЗАНІ З ОДНОВИМІРНИМИ ПРОСТИМИ ДИНАМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ Автореферат 22 стр.
18665. Операторний підхід до задач спряження Автореферат 16 стр.
18666. ОПЕРАТОРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ МАЛИХ РУХІВ В’ЯЗКОПРУЖНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 21 стр.
18667. Операторний підхід до прямих і обернених теорем теорії наближень Автореферат 16 стр.
18668. Операторний підхід до сильної проблемі моментів Гамбургера Автореферат 15 стр.
18669. Операції банків з цінними паперами та перспективи їх розвитку Автореферат 31 стр.
18670. ОПЕРАЦІЇ ВІДКРИТОГО РИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ГРОШОВУ ПРОПОЗИЦІЮ Автореферат 28 стр.
18671. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Автореферат 24 стр.
18672. Операційні методи моделювання та обробки сигналів при моніторингу динамічних систем в програмних середовищах Mathematica та LabVIEW Автореферат 22 стр.
18673. ОПЕРАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ФОРМОУТВОРЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЛАСТИН У ВИРОБНИЦТВІ ПРИЛАДІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ Автореферат 27 стр.
18674. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ БАГАТОТОЧКОВОЇ ЗА ЧАСОМ ЗАДАЧІ ТА ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ ПОЛІЛІНІЙНОЇ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ ІЗ ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ Автореферат 15 стр.
18675. ОПЕРНА ВИСТАВА ЯК СЕМІОТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ Автореферат 27 стр.
18676. ОПЕРНО-РЕЖИСЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІРИНИ МОЛОСТОВОЇ Автореферат 29 стр.
18677. ОПЕРОВАНА ЩИТОВИДНА ЗАЛОЗА ТА ВАГІТНІСТЬ (патогенез, діагностика, профілактика ускладнень) Автореферат 47 стр.
18678. Опис відхилень від Стандартної Моделі елементарних частинок в процесах розсіяння при низьких енергіях Автореферат 20 стр.
18679. Опис та динаміка ґратки кристалів типу шпінелі в концепції надпросторової симетрії Автореферат 21 стр.
18680. ОПИСИ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО НАМІСНИЦТВА ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII СТ.: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Автореферат 32 стр.
18681. ОПИСИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII ст.: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Автореферат 32 стр.
18682. ОПЛАТА ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ Автореферат 27 стр.
18683. ОПЛАТА ПРАЦІ У ВИРОБНИЧИХ ГАЛУЗЯХ США: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
18684. ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 27 стр.
18685. ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
18686. оподаткування доходів фізичних осіб: фіскальні пріоритети та асиметрії вибору в персональному податковому менеджменті Автореферат 34 стр.
18687. ОПОДАТКУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
18688. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
18689. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В РИНКОВИХ УМОВАХ Автореферат 27 стр.
18690. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 28 стр.
18691. ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 31 стр.
18692. ОПОДАТКУВАННЯ СПАДЩИНИ: західна теорія і практика Автореферат 29 стр.
18693. ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ Автореферат 28 стр.
18694. ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
18695. Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 – на початку 1917 рр. Автореферат 24 стр.
18696. ОПОЗИЦІЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ І ЛІТЕРАТУРНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ПОСТАТІ САВИ ЧАЛОГО Автореферат 30 стр.
18697. ОПОЗИЦІЯ “АВТОР-ГЕРОЙ” ЯК ЖАНРОТВОРЧИЙ ЧИННИК Автореферат 22 стр.
18698. ОПРАЦЮВАННЯ СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВАГІНАЛЬНИХ СУПОЗИТОРІЇВ ПРОТИВІРУСНОЇ ДІЇ З ПРОТЕФЛАЗІДОМ Автореферат 23 стр.
18699. ОПРАЦЮВАННЯ СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З СОЛЯМИ МАГНІЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННя ПРИ МАГНІЙДЕФІЦИТНИХ СТАНАХ Автореферат 24 стр.
18700. Опрацювання складу, технології та дослідження лікарських форм з альбендазолом для застосування у ветеринарній медицині Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186  [187]  188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389