Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

18401. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ ПРИСТРОЮ ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ЗБИРАННЯ КОМАХ-ШКІДНИКІВ ПРОСАПНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР Автореферат 22 стр.
18402. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ СТРІЧКОВОГО СЕПАРАТОРА КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ Автореферат 22 стр.
18403. Обґрунтування параметрів та режимУ роботи льонобрального апарата з ПОПЕРЕЧНИМИ РІВЧАКАМИ Автореферат 23 стр.
18404. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА МЕХАНІЧНИХ АПАРАТІВ ТОЧНОГО ВИСІВУ НАСІННЯ Автореферат 23 стр.
18405. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА УМОВ РОБОТИ БАГАТООПЕРАЦІЙНОЇ ҐРУНТООБРОБНО-ПОСІВНОЇ МАШИНИ ДО ТРАКТОРІВ КЛАСУ 1,4 Автореферат 24 стр.
18406. Обґрунтування параметрів тампонажу зон Розущільнення породного масиву в’язкопластичними розчинами Автореферат 22 стр.
18407. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ технології зміцнення порід на кінцевих ділянках лав Автореферат 25 стр.
18408. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ РОЗРОБКИ ТОНКОЖИЛЬНИХ ЗОЛОТОРУДНИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
18409. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТЕРІВ-ЗМІШУВАЧІВ СИПКИХ МАТЕРIАЛІВ Автореферат 23 стр.
18410. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРЕЛЮВАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Автореферат 28 стр.
18411. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ ШАРУВАТИМ МАСИВОМ НАВКОЛО ВИЇМКОВИХ ВИРОБОК Автореферат 23 стр.
18412. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ГАЗОВОДЯНОЮ СУМІШШЮ Автореферат 25 стр.
18413. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ КАНАТІВ ШАХТНИХ ПІДЙОМНИХ УСТАНОВОК Автореферат 25 стр.
18414. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО ЦИКЛОНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ АСПІРАЦІЙНОГО ПОВІТРЯ ВІД ДЕРЕВНОГО ПИЛУ Автореферат 23 стр.
18415. Обґрунтування параметрів функціонального діагностування теплових процесів асинхронних електродвигунів Автореферат 22 стр.
18416. Обґрунтування параметрів чизельно-дискового культиватора для комбінованого мілкого обробітку грунту Автореферат 24 стр.
18417. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙОМІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОГІРКА НА ВЕРТИКАЛЬНІЙ ШПАЛЕРІ У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
18418. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙНОГО ЗНАННЯ В СУЧАСНІЙ АНАЛІТИЧНІЙ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ Автореферат 26 стр.
18419. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВОГНИЩЕВОЇ ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЇ ЕМАЛІ ЗУБІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ НЕЗНІМНИМИ ОРТОДОНТИЧНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ Автореферат 27 стр.
18420. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ З ГЕМОБЛАСТОЗАМИ Автореферат 22 стр.
18421. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ФІСУРНОГО КАРІЄСУ У ДІТЕЙ З УРАХУВАННЯМ ОДОНТОГЛІФІКИ ПЕРШИХ ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ Автореферат 23 стр.
18422. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ І ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ДОБУВАННЯ САПРОПЕЛІВ Автореферат 21 стр.
18423. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ РОБОТИ І ПАРАМЕТРІВ ДВОСТУПЕНЕВОГО ПОДРІБНЮВАЧА ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ ДЛЯ СВИНЕЙ І ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ Автореферат 22 стр.
18424. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ РОБОТИ ТА ПАРАМЕТРІВ РОТАЦІЙНО-ЛОПАТЕВОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ ҐРУНТООБРОБНОГО ЗНАРЯДДЯ Автореферат 24 стр.
18425. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ТА ПАРАМЕТРІВ ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ЗНИЩЕННЯ БУР’ЯНІВ У ПОСІВАХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Автореферат 22 стр.
18426. ОБҐРУНТУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ПІЛОТІВ ДО УЧАСТІ У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ Автореферат 28 стр.
18427. ОБҐРУНТУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ЛІКАРІВ ДО СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ Автореферат 26 стр.
18428. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАШИН, ЩО ЗМОТУЮТЬ ТОНКУ ГАРЯЧЕКАТАНУ ШТАБУ Автореферат 26 стр.
18429. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ НОРМ ЗАСОБАМИ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ Автореферат 26 стр.
18430. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ІМПУЛЬСНОГО СТРУМЕНЯ МАШИНИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ свердловин НА КРУТИХ І КРУТОпохилих пластах Автореферат 23 стр.
18431. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙНИХ ГРОХОТІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОДІЛУ ВОЛОГОЇ ГІРСЬКОЇ МАСИ Автореферат 22 стр.
18432. Обґрунтування раціональних параметрів відкритої розробки розсипних родовищ в складних гірничо-геологічних умовах (на прикладі Малишевського родовища) Автореферат 28 стр.
18433. Обґрунтування раціональних параметрів вибухових хвиль у піщаних гірських породах поблизу підземних споруд Автореферат 23 стр.
18434. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ДОРОБКИ ЗАПАСІВ АНТРАЦИТОВИХ ШАХТ Автореферат 25 стр.
18435. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРУЖНО-ДИСИПАТИВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ СИСТЕМИ ПІДВІШУВАННЯ ШАХТНОГО ЛОКОМОТИВА Автореферат 20 стр.
18436. Обґрунтування РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ГІДРОТРАНСПОРТУ ТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ НА ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 22 стр.
18437. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНИХ РУД З ОХОРОННИХ ЦіЛиКІВ Автореферат 19 стр.
18438. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ БІЛЯ ГРАНИЦЬ ПОЛІВ НАПРУЖЕНЬ (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну) Автореферат 22 стр.
18439. ОБґРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ СВЕРДЛОВИННИХ СТРУМИННИХ НАСОСІВ Автореферат 21 стр.
18440. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД В УМОВАХ ДІЇ ГІДРОСТАТИЧНОГО ТИСКУ Автореферат 21 стр.
18441. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХРОНІЧНИХ НЕВІРУСНИХ ДИФУЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ З БІЛІАРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ТА КИШКОВИМ ДИСБІОЗОМ Автореферат 28 стр.
18442. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСІВ МАШИН ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
18443. Обґрунтування режимних характеристик виморожуючих установок для опріснення та очищення природної і промислової вод Автореферат 25 стр.
18444. ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ПРУТКОВИХ ТРАНСПОРТЕРІВ ОВОЧЕЗБИРАЛЬНИХ МАШИН Автореферат 21 стр.
18445. ОБҐРУНТУВАННЯ РИНКОВИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 28 стр.
18446. Обґрунтування РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ І ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГИЧКИ КОРМОВИХ БУРЯКІВ Автореферат 24 стр.
18447. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ ЛАПАРОСКОПІЇ В ДІАГНОСТИЦІ І ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ ХІРУРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ТРАВМ ЖИВОТА Автореферат 45 стр.
18448. Обґрунтування системи нормованої годівлі молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід Автореферат 55 стр.
18449. ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ І ПРИСТРОЇВ НАТЯГУВАННЯ ТЯГОВОГО ОРГАНУ ВИБІЙНИХ СКРЕБКОВИХ КОНВЕЄРІВ Автореферат 23 стр.
18450. ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРИСТОСТІ ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУ ПАРАМЕТРІВ ГАЗОВИДІЛЕННЯ Автореферат 20 стр.
18451. ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВИРОБОК В УМОВАХ ВИВАЛОУТВОРЕННЯ ПОРІД ПОКРІВЛІ Автореферат 19 стр.
18452. ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ПІДВИЩЕННЯ біологічної ГЕРМЕТИЧНОСТІ КИШКОВого АНАСТОМОЗу (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
18453. ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ КАМЕР ВЕЛИКОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ВУГЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 16 стр.
18454. Обґрунтування способу та технології розробки крупноплощадних мульдоподібних родовищ твердого вуглеводневого палива Автореферат 22 стр.
18455. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ І КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙНИХ СИНФАЗНИХ МАШИН З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПРИВОДОМ ТА СКЛАДНИМ РУХОМ РОБОЧОГО ОРГАНА Автореферат 23 стр.
18456. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ І ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПІДВІСКИ ТЕЛЕСКОПІЧНОГО СТРІЛОПОДІБНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРОХІДНИЦЬКОГО КОМБАЙНА Автореферат 26 стр.
18457. ОБҐРУНТУВАННЯ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ тяжкості ПОСТТРАВМАТИЧНИХ КОХЛЕАРНИХ НЕВРИТІВ Автореферат 32 стр.
18458. ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА Автореферат 25 стр.
18459. ОБҐРУНТУВАННЯ СХЕМ І ПАРАМЕТРІВ МАШИН ДЛЯ ВІБРАЦIЙНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ З ДОПОМІЖНИМИ ПРИСТРОЯМИ Автореферат 21 стр.
18460. Обґрунтування схеми і параметрів агрегату для оранки ґрунту одночасно з подрібненням рослинних решток Автореферат 27 стр.
18461. Обґрунтування схеми і параметрів агрегату для основного обробітку грунту Автореферат 27 стр.
18462. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ НА ОСНОВІ ЛЕФЛУНОМІДУ ТА МЕТОТРЕКСАТУ Автореферат 32 стр.
18463. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ОДНОЦИЛІНДРОВИХ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ З ІСКРОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ Автореферат 20 стр.
18464. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ДИСКОВОГО ГАЛЬМА ШАХТНОГО ЛОКОМОТИВА Автореферат 26 стр.
18465. Обґрунтування та оптимізація параметрів мобільного роздавача-дозатора концентрованих кормів для індивідуальної нормованої годівлі корів Автореферат 24 стр.
18466. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНОГО МЕТОДУ ЗНИЩЕННЯ ЛІТАЮЧИХ ШКІДНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 21 стр.
18467. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНДОУРЕТРАЛЬНИХ СТЕНТІВ У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 25 стр.
18468. Обґрунтування та розробка комплексу заходів для запобігання раптових обвалень вугілля Автореферат 23 стр.
18469. Обґрунтування та розробка раціональної технології йодування хлібобулочних виробів Автореферат 28 стр.
18470. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СУХОГО ВОЛОЧІННЯ З ПОТОЧНИМ ДЕФОРМУВАННЯМ СТАЛЕВОЇ ЗАГОТОВКИ У РОЛИКОВОМУ ОКАЛИНОВІДЛАМУВАЧІ Автореферат 22 стр.
18471. Обґрунтування та розробка системи медико-соціальної профілактики інфікування вірусом імунодефіциту людини серед підлітків в умовах великого міста Автореферат 30 стр.
18472. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ Автореферат 29 стр.
18473. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПАУНДУВАННЯ ТВЕРДИХ ВУГЛЕЦЕВИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ТЕРМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ У КАМЕРНИХ ПЕЧАХ Автореферат 25 стр.
18474. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПАРАМЕТРІВ ПРИСТРОЮ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ МАТОЧНИХ РОСЛИН КЛОНОВИХ ПІДЩЕП Автореферат 25 стр.
18475. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТІВ НА БАЗІ ЇХ АГРОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ Автореферат 44 стр.
18476. Обґрунтування технологічних і конструктивних параметрів робочих органів машини для збирання гички цукрового буряку Автореферат 30 стр.
18477. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ І КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РОТАЦІЙНОГО ПИЛЕВІДОКРЕМЛЮВАЧА КАБІН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН Автореферат 23 стр.
18478. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОРЕЙСОВОГО ПОІНТЕРВАЛЬНОГО БУРІННЯ ПІДВОДНИХ СВЕРДЛОВИН ЗАГЛИБНИМИ УСТАНОВКАМИ Автореферат 26 стр.
18479. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГРАВІТАЦІЙНО-ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ Автореферат 23 стр.
18480. Обґрунтування технологічних параметрів струминного закріплення обводнених ґрунтів Автореферат 19 стр.
18481. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЄННЯ АЛМАЗОНОСНИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
18482. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРУЖНОЇ ПІДВІСКИ КОРПУСУ ПЛУГА Автореферат 26 стр.
18483. Обґрунтування технологічної схеми та параметрів комбінованої машини для передпосівного обробітку ґрунту під льон Автореферат 23 стр.
18484. Обґрунтування технологічного процесу та параметрів комбінованого культиватора для обробітку просапних культур Автореферат 22 стр.
18485. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МАШИНИ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ НАСІННЯ СОЛОДКОГО ТА ГОСТРОГО ПЕРЦЮ Автореферат 23 стр.
18486. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПАРАМЕТРІВ СУШАРКИ ЛЬОНОСИРОВИНИ В РУЛОНАХ Автореферат 21 стр.
18487. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ВІБРАЦІЙНОГО ДОЗАТОРА МОБІЛЬНОГО КОМБІКОРМОПРИГОТУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ Автореферат 20 стр.
18488. ОБҐРУНТУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПЕЧНОЇ, ЗАХИСНОЇ НАДРОБКИ ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНИХ КРУТИХ ШАРІВ Автореферат 23 стр.
18489. Обґрунтування умов застосування вогнегасних речовин в системах протипожежного захисту газокомпресорних станцій Автореферат 35 стр.
18490. ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕПОВНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
18491. ОБҐРУНТУВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СТАНУ ТА УПРАВЛІННЯ ГЕОТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ В ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ Автореферат 41 стр.
18492. ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН У МЕХАНІЗМІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 21 стр.
18493. ОБ’ЄКТИ МЕДІА-ДИЗАЙНУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА Автореферат 28 стр.
18494. Об’єктивізація етіотропного лікування активних форм сифілісу антибіотиками пеніцилінового ряду і визначення найбільш раціональних схем терапії Автореферат 28 стр.
18495. ОБ’ЄКТИВНА ОСНОВА І СУБ’ЄКТИВНІ ФАКТОРИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ВИБОРУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА, ЩО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ (на матеріалах Південно-Східного регіону України) Автореферат 27 стр.
18496. ОБ’ЄКТИВНЕ І СУБ’ЄКТИВНЕ ПРАВО: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ Автореферат 33 стр.
18497. ОБ’ЄКТИВНЕ І СУБ’ЄКТИВНЕ У ЖАНРІ ЛІТЕРАТУРНОЇ БІОГРАФІЇ Автореферат 27 стр.
18498. ОБ’ЄКТНІ СИНТАКСЕМИ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ Автореферат 29 стр.
18499. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ АНАЛІЗУ МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 37 стр.
18500. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ МЕХАНІКИ У ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНІЙ ПОСТАНОВЦІ Автореферат 19 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  [185]  186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389