Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

18301. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ Й ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МАШИНИ ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ Автореферат 22 стр.
18302. ОБҐРУНТУВАННЯ конструкції і параметрів спірального сепаратора картопляного вороху Автореферат 24 стр.
18303. Обґрунтування критеріїв оцінки та удосконалення економічної роботи на підприємстві (на матеріалах виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК Криму) Автореферат 22 стр.
18304. ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІАЛЬНОЇ ЗНАЧИМОСТІ Діагностичних показників У ВИПАДКАХ ОТРУЄННЯ АЛКОГОЛЕМ Автореферат 28 стр.
18305. ОБҐРУНТУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ВАЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОЄДНАНОЇ ТРАВМИ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ І ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 33 стр.
18306. ОБҐРУНТУВАННЯ методів і моделей ідентифікації та контролю конфігурації проектів систем централізованої заготівлі молока Автореферат 26 стр.
18307. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ І ДОБОРУ КРАЩИХ ГЕНОТИПІВ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ ЗА СТУПЕНЕМ САМОНЕСУМІСНОСТІ Автореферат 23 стр.
18308. Обґрунтування методів оцінки та прогнозування ризику впливів шкідливих речовин при забрудненні атмосфери промислових міст Автореферат 26 стр.
18309. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ОЗНАКАМИ ВІДТВОРЕННЯ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ Автореферат 23 стр.
18310. Обґрунтування методів управління ризиком у проекті реінжинірингу системи технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів Автореферат 26 стр.
18311. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБЛАСТЕЙ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ГЕОДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ ВІДПРАЦЮВАННІ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 20 стр.
18312. обґрунтування методики геометризації габроїдних порід на основі визначення та оцінки показників структури та декоративності Автореферат 24 стр.
18313. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ГІС ТА КОСМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ КРИЗОВОГО МОНІТОРИНГУ Автореферат 27 стр.
18314. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУ СТІЙКОСТІ ТА СПОСОБІВ КЕРУВАННЯ ПОКРІВЛЕЮ В ОЧИСНИХ ВИБОЯХ З УРАХУВАННЯМ СТОХАСТИЧНОСТІ ВПЛИВАЮЧИХ ФАКТОРІВ Автореферат 24 стр.
18315. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ПАРАМЕТРІВ ДИСКІВ ВИКОПУЮЧОГО ПРИСТРОЮ КОРЕНЕЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ Автореферат 13 стр.
18316. Обґрунтування методу розрахунку стійкості бортів кар'єрів, які формуються у масиві гірських порід складноЇ структурИ Автореферат 19 стр.
18317. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ У ХВОРИХ ІЗ ВРОДЖЕНОЮ ДВОСТОРОННЬОЮ ПОЄДНАНОЮ РОЗЩІЛИНОЮ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ Автореферат 24 стр.
18318. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЕРІВНОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
18319. ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОГО СПОСОБУ НАВИВАННЯ КАНАТІВ БІЖУЧИМИ ВИТКАМИ ТЕРТЯ НА БАРАБАНИ ШАХТНИХ ПІДІЙМАЛЬНИХ МАШИН Автореферат 19 стр.
18320. ОБҐРУНТУВАННЯ ОБ'ЄМІВ СНіГОПРИНОСу до автомобільних доріг з Урахуванням РЕГіОНАЛЬНиХ ОСОБливосТЕЙ СНіЖНО-хуртовиНнОГО РЕЖИМу Автореферат 23 стр.
18321. ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ НУТРІЙ Автореферат 23 стр.
18322. ОбҐрунтування оптимального ВІКУ племінного використання КОРІВ української М’ЯСНої ПОРоДи Автореферат 20 стр.
18323. обґрунтування оптимального міжремонтного наробітку стрілчастих лап культиваторних агрегатів Автореферат 20 стр.
18324. Обґрунтування організаційно-технологічних рішень по модернізації цивільних будинків з урахуванням їх місцерозташування і зносу Автореферат 25 стр.
18325. ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ КОНВЕЄРНОГО ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
18326. ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНОК ТОЧНОСТІ І НАДIЙНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ГАУССОВИХ СТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 16 стр.
18327. Обґрунтування парамерів та режимів руху пруткових конвеєрів бурякозбиральних машин Автореферат 26 стр.
18328. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРIВ обладнання ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 22 стр.
18329. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРIВ ПНЕВМАТИЧНОГО АПАРАТА ВНУТРIШНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ВИСIВУ НАСIННЯ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР Автореферат 25 стр.
18330. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ ОБРОБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА КОРОННИМ РОЗРЯДОМ Автореферат 27 стр.
18331. обґрунтування параметрів і режимів роботи вивантажувача траншейних сховищ з пило - гвинтовим відокремлювачем вертикальної подачі Автореферат 24 стр.
18332. ОБґрунтування параметрів і режимів роботи плодознімального агрегату з акумулятором енергії Автореферат 30 стр.
18333. Обґрунтування параметрів і режимів роботи потокового скиртоутворювача для формування скирт підвищеної щільності Автореферат 23 стр.
18334. Обґрунтування параметрів і режимів роботи стрічкового змішувача гідроприводної штукатурної станції Автореферат 30 стр.
18335. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМУ КОМПЛЕКСНОЇ ВІДКРИТО-ПІДЗЕМНОЇ РОЗРОБКИ РУДНИХ РОДОВИЩ Автореферат 42 стр.
18336. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМУ РОБОТИ ПІДРІВНЮВАЧА-РОЗСТИЛАЧА СТРІЧКИ СТЕБЕЛ ЛЬОНУ Автореферат 24 стр.
18337. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІНОВАНОГО СПОСОБУ ПІДТРИМКИ ВИРОБОК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПОВТОРНО Автореферат 31 стр.
18338. Обґрунтування параметрів аналізатора жирності молока відцентрового типу Автореферат 22 стр.
18339. Обґрунтування параметрів анкерного кріплення капітальних похилих виробок в умовах шахт ДХК “Добропіллявугілля” Автореферат 20 стр.
18340. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ бітера-відбивача Обчісувального пристрою ДЛЯ ОБМОЛОТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НА КОРЕНІ Автореферат 21 стр.
18341. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОЯРУСНОГО АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО РОЗПУШУВАЧА Автореферат 22 стр.
18342. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БОРОНИ З ГНУТОШТАБОВИМИ ЗУБАМИ Автореферат 26 стр.
18343. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙНОГО ЖИВИЛЬНИКА-ГРОХОТА З ПРОСТОРОВИМИ КОЛИВАННЯМИ КОРОБА Автореферат 26 стр.
18344. Обґрунтування параметрів вібродії на мікросорбційний простір вугілля для ефективної десорбції газу Автореферат 24 стр.
18345. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИЇМКОВИХ ПОЛІВ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ У СКЛАДНИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ Автореферат 19 стр.
18346. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ вибухозахисної ПЕРЕМИЧКИ ДЛЯ ГАСІННЯ УДАРНИХ ПОВІТРЯНИХ ХВИЛЬ ПРИ ПІДЗЕМНОМУ ВИДОБУТКУ РУД Автореферат 19 стр.
18347. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИДОБУВАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ НА ОСНОВІ ГІРНИЧО-ГЕОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ СТРУКТУР ПОКЛАДІВ Автореферат 20 стр.
18348. обґрунтування параметрів вимірювача кількості молока пропорційного типу Автореферат 22 стр.
18349. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО КОНВЕЙЄРА ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ ВІД ҐРУНТУ Автореферат 21 стр.
18350. Обґрунтування параметрів витікання метану із вугілля і прогнозування часу формування небезпечних концентрацій газу у замкнутих об’ємах Автореферат 23 стр.
18351. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОІМПУЛЬСНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАРІЗНИХ РОБІТ НА пластах КРУТОГО ПАДІННЯ Автореферат 27 стр.
18352. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГВИНТОВОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО СЕПАРАТОРА З РАДІАЛЬНО ЗМІЩЕНИМИ ГЕОМЕТРИЧНИМИ ОСЯМИ ШНЕКІВ Автореферат 24 стр.
18353. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАТОРА ІМПУЛЬСІВ ТИСКУ ДОЇЛЬНОГО АПАРАТА ПОПАРНОЇ ДІЇ Автореферат 23 стр.
18354. Обґрунтування параметрів динамічно навантажених шахтних металевих рамних копрів, що споруджуються з елементів коробчатого профілю Автореферат 18 стр.
18355. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАГЛИБНОГО ГІДРООБЕРТАЛЬНОГО БУРОВОГО СНАРЯДА ДЛЯ ОДНОРЕЙСОВОГО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА МОРСЬКИХ АКВАТОРІЯХ Автореферат 23 стр.
18356. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАХИСНИХ ТА ЄМНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІРНИЧОГО МАСИВУ ВІДРОБЛЕНИХ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН Автореферат 21 стр.
18357. Обґрунтування параметрів захисного одягу для застосування під час проведення пожежно-рятувальних робіт Автореферат 26 стр.
18358. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗВОЛОЖЕННЯ ПЛАСТА ПІД ЧАС ВИБУХОВОЇ ВІДБІЙКИ ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПИЛОГАЗОУТВОРЕННЯ Автореферат 25 стр.
18359. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗМІННИХ БРАЛЬНОГО І ПІДБИРАЛЬНО-ПОВЕРТАЛЬНОГО АПАРАТІВ ЛЬОНОЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ Автореферат 22 стр.
18360. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДНИХ СХИЛІВ НА ОСНОВІ КІНЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ Автореферат 23 стр.
18361. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ З’ЄДНУВАЛЬНИХ КОМПЕНСУЮЧИХ МУФТ З ПРУЖНИМИ ГВИНТОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ Автореферат 22 стр.
18362. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОЛІСНИХ РУШІЇВ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ З ҐРУНТОВИМ СЕРЕДОВИЩЕМ Автореферат 23 стр.
18363. ОБҐРУНТУВАННЯ параметрів комплексу ґрунтообробних машин сільськогосподарського підприємства Автореферат 26 стр.
18364. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛЕМІШНО-РОТОРНОГО КАРТОПЛЕКОПАЧА Автореферат 21 стр.
18365. ОбҐрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом Автореферат 24 стр.
18366. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ ТА ШАХТНИХ ВОД ПРИ ПІДЗЕМНОМУ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН Автореферат 20 стр.
18367. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕСУЧИХ СИСТЕМ ПОРТАЛЬНИХ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН Автореферат 20 стр.
18368. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НИЗЬКОДИНАМІЧНИХ КУЛЬКОВИХ ЗАПОБІЖНИХ МУФТ Автореферат 23 стр.
18369. Обґрунтування параметрів перехідної ділянки крутопохилого конвеєра з притискною стрічкою Автореферат 25 стр.
18370. Обґрунтування параметрів пневматичної насадки пневмодезинсектора для збирання шкідників пасльонових культур Автореферат 22 стр.
18371. Обґрунтування параметрів пневмоімпульсної машини для сепарації насіння за густиною Автореферат 25 стр.
18372. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОДРІБНЮВАЧА-ЖИВИЛЬНИКА-ДОЗАТОРА СИПКИХ ХІМІЧНИХ КОНСЕРВАНТІВ НА ЛІНІЇ ЗАГОТіВЛІ ВОЛОГИХ КОРМІВ Автореферат 26 стр.
18373. обґрунтування параметрів пожежного насосА з криволінійно-профільованими роторами Автореферат 23 стр.
18374. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСІВ ГІДРОТРАНСПОРТУВАННЯ ПУЛЬПИ В ТЕХНОЛОГІЯХ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ Автореферат 19 стр.
18375. Обґрунтування параметрів процесу і розробка механізму копіювання гичкозбиральної машини Автореферат 20 стр.
18376. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ІЗ КУП Автореферат 18 стр.
18377. ОБґРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ЗРУШЕННЯ ПОРОДНОГО МАСИВУ В УМОВАХ ПОЛОГИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 18 стр.
18378. ОБґРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ КЛАСИФІКАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ШЛАМІВ У ГІДРОЦИКЛОНАХ З СИФОННИМ РОЗВАНТАЖЕННЯМ ЗЛИВУ Автореферат 22 стр.
18379. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ТА ЗАСОБУ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНОЇ СУМІШІ Автореферат 21 стр.
18380. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТА З РОБОЧОЮ БОКОВОЮ ГРАННЮ ДЛЯ ОЧИСНИХ КОМБАЙНІВ Автореферат 26 стр.
18381. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РАМНО-анкерноГО КРІПЛЕННЯ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК В УМОВАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДХК “Шахтарськантрацит” Автореферат 18 стр.
18382. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РАМНОГО КРІПЛЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ І ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ НА ОСНОВІ ІМОВІРНОСНО-СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 19 стр.
18383. Обґрунтування параметрів РЕГУЛЮВАННЯ розподільника мінеральних добрив в системі точного землеробства Автореферат 21 стр.
18384. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕЛІЗЕРНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДОЇЛЬНОГО АПАРАТА Автореферат 24 стр.
18385. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЩЕПЛЕННЯ ПЛОДОВИХ РОСЛИН ЖИВЦЕМ Автореферат 17 стр.
18386. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ОРГАНА УСТАНОВКИ ДЛЯ ПІДДОННОГО ВИДОБУТКУ НЕЗВ'ЯЗНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН Автореферат 25 стр.
18387. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ОРГАНУ ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧА ДЛЯ ОБ’ЄМНОГО СМУГОВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Автореферат 21 стр.
18388. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ розподілу повітря в гірничих виробках вугільних шахт з урахуванням дії конвективних газових потоків Автореферат 23 стр.
18389. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ АЕРОЗАВИСІ В АСПІРАЦІЙНО-ЗБЕЗПИЛЮВАЮЧИХ СИСТЕМАХ ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИК Автореферат 19 стр.
18390. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СВЕРДЛОВИННОЇ ГІДРОТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ ЦЕОЛІТ-СМЕКТИТОВИХ ТУФІВ Автореферат 22 стр.
18391. ОБҐРУНТУВАННЯ параметрів СЕЛЕКТИВНОї ТЕХНОЛОГІЇ видобування ВАПНЯКІВ для потреб цукрової промисловості Автореферат 19 стр.
18392. Обґрунтування параметрів системи очищення виноградникових малооб’ємних обприскувачів Автореферат 22 стр.
18393. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СКРЕБКОВОГО КОНВЕЄРА ІЗ ПОХИЛОЮ ПРЯМОЛІНІЙНОЮ ЗАБІРНОЮ ВІТКОЮ Автореферат 27 стр.
18394. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СПОСОБІВ УТВОРЕННЯ ШПУРІВ ЗАГЛИБЛЕННЯМ ІНДЕНТОРА У ВУГІЛЬНИЙ ПЛАСТ ДЛЯ АКТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЙОГО СТАНОМ Автореферат 22 стр.
18395. Обґрунтування параметрів способу безпечної експлуатації електрообладнання Автореферат 23 стр.
18396. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ В УМОВАХ НЕСТІЙКИХ ПОРІД ПІДОШВИ Автореферат 20 стр.
18397. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ підготовчих ВИРОБОК В УМОВАХ великих деформацій порід підошви (на прикладі шахти ім. В.М. Бажанова) Автореферат 22 стр.
18398. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СПОСОБУ ОХОРОНИ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК ПРИ КОМБІНОВАНІЙ СИСТЕМІ РОЗРОБКИ ПОЛОГИХ ПЛАСТІВ НА ВЕЛИКИХ ГЛИБИНАХ Автореферат 22 стр.
18399. Обґрунтування параметрів способу підвищення стійкості зсувон Автореферат 24 стр.
18400. ОБҐРУНТУВАННЯ параметрів способу підвищення стійкості підготовчих виробок з підошвою, що здимається, у зоні впливу очисних робіт Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183  [184]  185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389