Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

18201. ОБРАЗ ЗЕМЛІ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА СВІТОВОМУ ГЕРОЇЧНОМУ ЕПОСІ Автореферат 25 стр.
18202. ОБРАЗ СВІТУ В ПОЕЗІЇ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА Автореферат 27 стр.
18203. ОБРАЗ ТІЛА В КУЛЬТУРІ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ГОМЕРІВСЬКОГО ЕПОСУ) Автореферат 26 стр.
18204. ОБРАЗ ФІЗИЧНОГО Я: СТАНОВЛЕННЯ ТА ДЕФОРМАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З КОСМЕТИЧНИМИ ВАДАМИ Автореферат 27 стр.
18205. Образ хижака у мистецтві народів скіфського світу (за археологічними пам’ятками VII – IV ст. до н.е.) Автореферат 30 стр.
18206. ОБРАЗ ЧАРІВНОЇ КРАЇНИ В РОМАНАХ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІЄНА: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 29 стр.
18207. ОБРАЗ “ЧАРІВНОГО” У ФРАНЦУЗЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ (лінгвокогнітивний аспект) Автореферат 27 стр.
18208. Образ “Я” як регулятор подружніх взаємин Автореферат 23 стр.
18209. ОБРАЗИ ПРИРОДИ ЯК СТАНИ ЕКЗИСТЕНЦІЇ У ПОЕЗІЇ (теоретичний аспект) Автореферат 26 стр.
18210. ОБРАЗИ СМИСЛОУТВОРЮЮЧИХ ЧИННИКІВ В ФУНКЦІОНУВАННІ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ Автореферат 59 стр.
18211. ОБРАЗНІ КОМПОНЕНТИ В СТРУКТУРІ СТАНОВЛЕННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ Автореферат 27 стр.
18212. ОБРАЗНА СИМВОЛІКА У ТВОРАХ Т. ОСЬМАЧКИ Автореферат 28 стр.
18213. ОБРАЗНЕ СЛОВО В СИСТЕМІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ Автореферат 22 стр.
18214. ОБРАЗНИЙ ПРОСТІР АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ Автореферат 48 стр.
18215. ОБРАЗНИЙ СКЛАД ТА МУЗИЧНА ІНТОНАЦІЯ У ВОКАЛЬНИХ ЦИКЛАХ Ф. ШУБЕРТА, Р. ШУМАНА, Р. ВАГНЕРА, Г. МАЛЕРА. Автореферат 24 стр.
18216. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ (УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 31 стр.
18217. ОБРОБКА ВОДИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ УТВОРЕННЯ НАКИПУ У СИСТЕМАХ ОПАЛЕННЯ Автореферат 18 стр.
18218. ОБРОБКА ВОДИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ УТВОРЕННЯ НАКИПУ У СИСТЕМАХ ОПАЛЕННЯ Автореферат 18 стр.
18219. Обробка числової і символьної інформації на основі розподілених представлень в задачах штучного інтелекту Автореферат 29 стр.
18220. ОБРЯДОВІ АСПЕКТИ НАРОДНОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СЛОВ’ЯНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 34 стр.
18221. ОБРЯДОВІ ПІСНІ ВЕРХНЬОПРИП’ЯТСЬКОЇ НИЗОВИНИ (МЕЛОТИПОЛОГІЯ – МЕЛОГЕОГРАФІЯ – КУЛЬТУРОГЕНЕЗА) Автореферат 27 стр.
18222. ОБРЯДОВІ ПОБАЖАННЯ: СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА ТЕКСТУ Автореферат 29 стр.
18223. ОБРЯДОВА ВЕСІЛЬНА ЛЕКСИКА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ Автореферат 28 стр.
18224. ОБРЯДОВА СЕМАНТИКА СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ У ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ Автореферат 48 стр.
18225. ОБСЄ У ЗМІЦНЕННІ МИРУ І СТАБІЛЬНОСТІ НА ЄВРАЗІЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 27 стр.
18226. Обставини, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві Україні та Йорданії Автореферат 25 стр.
18227. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ПОКАРАНЬ Автореферат 27 стр.
18228. ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПОМ’ЯКШУЮТЬ ПОКАРАННЯ, ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
18229. ОБСТРУКТИВНИЙ РАК ОБОДОВОЇ КИШКИ ЯК ХІРУРГІЧНА ТА ОНКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА Автореферат 41 стр.
18230. ОБУМОВЛЕНІСТЬ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВАРІАЦІЯМИ РОТАЦІЙНОГО РЕЖИМУ ЗЕМЛІ (на прикладі в’язко-пружної моделі Землі) Автореферат 20 стр.
18231. ОБХІДНІ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ УКРАЇНЦІВ Автореферат 30 стр.
18232. ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛІПСОЇДОПОДІБНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА РІЗНОВИДАМИ ЇХ ПРОЕКЦІЙ Автореферат 21 стр.
18233. ОБЧИСЛЕННЯ НУЛІВ І ПОЛЮСІВ ФУНКЦІЙ КІЛ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 22 стр.
18234. ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗМІННИХ І ПАРАМЕТРІВ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ Автореферат 24 стр.
18235. ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ  МЕТОДИ,  ЗАСОБИ  ТА  РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНО-ПАРАЛЕЛЬНОЇ ОБРОБКИ НЕЧІТКОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 40 стр.
18236. ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ОБРОБКИ СПЕКТРОМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПОЛІВ ГАММА- ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 29 стр.
18237. Обчислювальний метод побудови базисів ортогональних бінарних функцій для систем багатоканального зв’язку з кодовим розділенням каналів Автореферат 19 стр.
18238. ОБҐРУНТОВУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СВІТЛОСИГНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗЛІТНО-ПОСАДОЧНИХ СМУГ ШВИДКОГО РОЗГОРТАННЯ НА ОСНОВІ СВІТЛОДІОДНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ Автореферат 23 стр.
18239. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ, МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РАННЬОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ОПІКАМИ Автореферат 26 стр.
18240. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА МАШИНИ ВІДДІЛЕННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ПЕЛЬМЕНІВ І ВАРЕНИКІВ ВІД БОРОШНА Автореферат 19 стр.
18241. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙНОГО МЛИНА З ПРОСТОРОВО-ЦИРКУЛЯЦІЙНИМ РУХОМ ГІРСЬКОЇ МАСИ Автореферат 20 стр.
18242. ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 36 стр.
18243. Обґрунтування хірургічно–мікрохірургічного способу лікування різних типів алопеції Автореферат 30 стр.
18244. ОБҐРУНТУВАННЯ I РОЗРОБКА РАЦIОНАЛЬНОП ТЕХНОЛОГIП ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАЛIЗНИЧНИХ КОЛIС ПIДВИЩЕНОП ЯКОСТI З УРАХУВАННЯМ IСТОРIП ДЕФОРМУВАННЯ Автореферат 25 стр.
18245. ОБҐРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНИХ КАДРІВ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я Автореферат 29 стр.
18246. ОБҐРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ЗМІШАНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ВІД БУР’ЯНІВ У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
18247. ОБҐРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА ПОШАРОВОГО ВАЛКУВАННЯ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ Автореферат 23 стр.
18248. ОБҐРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ТА СПОСОБІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА Автореферат 58 стр.
18249. ОБҐРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСНОЇ ДІЇ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ НАДРОБКИ ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 25 стр.
18250. обґрунтування агроекологіч-ної відповідності моделей ґрунтової родючості та її факторів вимогам польових культур Автореферат 27 стр.
18251. ОБҐРУНТУВАННЯ АКТИВНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ Автореферат 30 стр.
18252. ОБҐРУНТУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЇЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ Автореферат 24 стр.
18253. Обґрунтування безвідходної технології переробки буровугільних шламів брикетних фабрик Автореферат 23 стр.
18254. ОБҐРУНТУВАННЯ безпечності грудного вигодовування дітей з групи ризику щодо природженого сифілісу Автореферат 27 стр.
18255. ОБҐРУНТУВАННЯ Вибору КОМПЛЕКСУ гігієнічних та остеотропних засобів при внутрішньокістковій дентальній імплантації Автореферат 25 стр.
18256. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ ПОРТАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ Автореферат 51 стр.
18257. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ БЛАСТЕН В ЯКОСТІ ЗАСОБУ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИ Автореферат 26 стр.
18258. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОМОДИФІКОВАНИХ КСЕНОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ОПІКОВИХ ХВОРИХ Автореферат 30 стр.
18259. Обґрунтування геометричних ПАРАМЕТРІВ КОНСТРУКЦІЇ ПІЛОННОЇ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОДІЇ КРІПЛЕННЯ З МАСИВОМ Автореферат 20 стр.
18260. ОБҐРУНТУВАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ВИБОРУ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ ПРИ МУЛЬТИФОКАЛЬНОМУ РАКУ НИРКИ Автореферат 25 стр.
18261. Обґрунтування диференційованої антибактеріальної терапії та оцінка її ефективності у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту Автореферат 28 стр.
18262. ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ЗАГРОЗІ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ Автореферат 29 стр.
18263. ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ У ПОЄДНАННІ З ІНШИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ Автореферат 47 стр.
18264. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОВЖИНИ І РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ КРІПЛЕННЯ КІНЦЕВИХ ДІЛЯНОК ЛАВ Автореферат 22 стр.
18265. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОПУСТИМОГО ВІДХИЛЕННЯ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ БАРАБАНІВ ПОТУЖНИХ КОНВЕЄРІВ ВІД ЦИЛІНДРА Автореферат 21 стр.
18266. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕДУМОВ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Автореферат 29 стр.
18267. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИМОГ ДО ПІДБОРУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОТОРНИХ ОЛИВ ПО ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ В ЗАСОБАХ ТРАНСПОРТУ Автореферат 22 стр.
18268. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ ПІЗНЬОСТИГЛИХ СОРТІВ І ГІБРИДІВ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
18269. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
18270. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ МІКРОЗРОШЕННЯ МОРКВИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
18271. Обґрунтування енергозберігаючих режимів роботи силового електрообладнання малогабаритних комбікормових агрегатів Автореферат 31 стр.
18272. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО СВІТЛОВОГО РЕЖИМУ ТА ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИМИ УСТАНОВКАМИ В ПТАШНИКУ Автореферат 22 стр.
18273. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ БУРОПІДРИВНИХ РОБІТ ПРИ ПРОХОДЦІ ВЕРТИКАЛЬНИХ ШАХТНИХ СТВОЛІВ Автореферат 24 стр.
18274. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СПОСОБІВ ГІДРОЛІЗУ ІНУЛІНУ ЦИКОРІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОЛІЗАТІВ В ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ Автореферат 24 стр.
18275. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР Автореферат 31 стр.
18276. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗНАТЯЖНИХ МЕТОДИК У ЛІКУВАННІ ПАХВИННИХ ГРИЖ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
18277. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ-ГИРЬОВИКІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ Автореферат 27 стр.
18278. Обґрунтування ефективності комбінованої терапії гастропатій, викликаних диклофенаком натрію, у хворих на остеоартроз (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 33 стр.
18279. Обґрунтування застосування високоенергетичної ударно-хвильової терапії для корекції девіації статевого члена при хворобі Пейроні Автореферат 22 стр.
18280. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГІПОСЕНСИБІЛІЗУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ Автореферат 27 стр.
18281. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДВОШАРОВОГО НЕПЕРЕРВНОГО ВНУТРІШНЬОШКІРНОГО ШВА В ХІРУРГІЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ Автореферат 22 стр.
18282. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КАЛЬЦІЙТЕРМІЧНОГО ЦИРКОНІЮ В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ІМПЛАНТОЛОГІЇ(експериментально-клінічні дослідження) Автореферат 19 стр.
18283. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ БІОРЕЗОНАНСНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ В СПОЛУЧЕННІ З ПРЕПАРАТОМ ОСТЕОГЕНОН У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМОМ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ Автореферат 24 стр.
18284. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЛАВІВ МЕТАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ Автореферат 23 стр.
18285. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ЧОРНОЩИРОМ НЕТРЕБОЛИСТИМ ТА ІНШИМИ БУР'ЯНАМИ НА НЕОБРОБЛЮВАНИХ ЗЕМЛЯХ ГОСПОДАРСТВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
18286. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ І ОРГАНІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
18287. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 33 стр.
18288. Обґрунтування кінематичних і силових параметрів щитових механізованих кріплень підтримуючо-огороджувального типу для очисних вибоїв Автореферат 26 стр.
18289. ОБҐРУНТУВАННЯ КАТЕГОРІЙ ГНОСЕОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ Автореферат 24 стр.
18290. ОБҐРУНТУВАННЯ КЛІНІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ХІРУРГІЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВІЙ ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТАЦІЇ Автореферат 34 стр.
18291. Обґрунтування комплексно терапії хвоpих на псоpiаз з викоpистанням моpських цiлющих фактоpiв Автореферат 22 стр.
18292. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
18293. Обґрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи безнапірного дугового сепаратора рідкого гною великої рогатої худоби Автореферат 23 стр.
18294. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАНЕТАРНИХ ДОЛІТ БЕЗУДАРНОЇ ДІЇ Автореферат 23 стр.
18295. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИСІВНОГО АПАРАТУ ОВОЧЕВОЇ СІВАЛКИ Автореферат 22 стр.
18296. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙНИХ ПРИТИРАЛЬНИХ МАШИН З КУТОВИМИ КОЛИВАННЯМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОМІРНОГО ЗНОШУВАННЯ ПРИТИРА ТА ІНТЕНСИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ Автореферат 28 стр.
18297. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГИЧКОЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ Автореферат 26 стр.
18298. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛЕМІШНО-БАРАБАННОГО СЕПАРАТОРА ҐРУНТУ Автореферат 21 стр.
18299. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ МІЖРЯДНОГО ОБРОБІТКУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР НА КРАПЕЛЬНОМУ ЗРОШУВАННІ Автореферат 27 стр.
18300. Обґрунтування конструктивно-технологічних ПАРАМЕТРІВ ЯРУСНого глибокоРОЗПУШУВАЧа Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182  [183]  184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389