Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

18101. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ Автореферат 28 стр.
18102. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 24 стр.
18103. Облік та аналіз використання виробничих запасів: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) Автореферат 24 стр.
18104. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА Автореферат 29 стр.
18105. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ І ДОХОДІВ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Автореферат 22 стр.
18106. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ( на матеріалах підприємств харчової промисловості України) Автореферат 26 стр.
18107. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ВЗУТТЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ) Автореферат 24 стр.
18108. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ) Автореферат 27 стр.
18109. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ ОБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ Автореферат 27 стр.
18110. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 28 стр.
18111. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Автореферат 27 стр.
18112. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області) Автореферат 28 стр.
18113. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ПРИБУТКУ БАНКУ Автореферат 23 стр.
18114. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
18115. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ (на матеріалах підприємств АР Крим) Автореферат 26 стр.
18116. Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств Автореферат 26 стр.
18117. Облік та аналіз операцій банку з цінними паперами Автореферат 31 стр.
18118. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
18119. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ СПОЖИВАЧАМ (на матеріалах підприємств з газопостачання та газифікації) Автореферат 26 стр.
18120. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 23 стр.
18121. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (на прикладі авіаремонтних підприємств України) Автореферат 20 стр.
18122. Облік та аналіз фінансових результатів в умовах електронної обробки даних (на прикладі діяльності заготівельного комплексу споживчої кооперації України) Автореферат 21 стр.
18123. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі рибницьких господарств внутрішніх водойм України) Автореферат 29 стр.
18124. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ЯК ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ Автореферат 27 стр.
18125. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ В УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 26 стр.
18126. ОБЛІК ТА АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ГОСПОДАРЮЮЧОГО суб’єкта (НА ПРИКЛАДІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 25 стр.
18127. ОБЛІК ТА АУДИТ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ (на матеріалах підприємств паливно–енергетичної галузі України) Автореферат 19 стр.
18128. ОБЛІК ТА АУДИТ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА Автореферат 28 стр.
18129. ОБЛІК ТА АУДИТ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ (на матеріалах підприємств харчової промисловості Чернігівської області) Автореферат 28 стр.
18130. ОБЛІК ТА АУДИТ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Автореферат 27 стр.
18131. ОБЛІК ТА АУДИТ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Автореферат 27 стр.
18132. ОБЛІК ТА АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В УМОВАХ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ Автореферат 30 стр.
18133. ОБЛІК ТА АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі цукрових заводів асоціації “Київцукор”) Автореферат 26 стр.
18134. Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств. Автореферат 29 стр.
18135. ОБЛІК ТА ВНУТРІШНИЙ АУДИТ ВИТРАТ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 26 стр.
18136. Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти) Автореферат 24 стр.
18137. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЦЕНТРІВ Автореферат 30 стр.
18138. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 24 стр.
18139. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (на прикладі акціонерних товариств м. Києва та Київської області) Автореферат 29 стр.
18140. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Автореферат 23 стр.
18141. Облік та контроль розрахунків сільськогосподарських підприємств з бюджетом Автореферат 30 стр.
18142. ОБЛІК ТА РОЗПОДІЛ ВИТРАТ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 21 стр.
18143. ОБЛІК ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК (БРЕНДІВ) НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 29 стр.
18144. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ (на матеріалах підприємств ресторанного господарства) Автореферат 23 стр.
18145. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ Автореферат 17 стр.
18146. ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (теоретичні та організаційні аспекти) Автореферат 33 стр.
18147. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ Автореферат 27 стр.
18148. ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 27 стр.
18149. ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ (на матеріалах установ охорони здоров'я Волинської області) Автореферат 26 стр.
18150. ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ Автореферат 23 стр.
18151. оБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ПРАЦІ І ЇЇ ОПЛАТИ Автореферат 28 стр.
18152. ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВНА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ Автореферат 27 стр.
18153. ОБЛІК, АУДИТ і аналіз НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ Автореферат 28 стр.
18154. ОБЛІК, АУДИТ І АНАЛІЗ НЕМАТЕРІАЬНИХ АКТИВІВ Автореферат 25 стр.
18155. ОБЛІК, АУДИТ ТА АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ) Автореферат 23 стр.
18156. ОБЛІК, ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ І АУДИТ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ Автореферат 26 стр.
18157. ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 23 стр.
18158. ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 42 стр.
18159. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ Автореферат 35 стр.
18160. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 32 стр.
18161. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ АПК Автореферат 25 стр.
18162. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 30 стр.
18163. ОБЛІКОВО – АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ (на прикладі підприємств будівництва) Автореферат 32 стр.
18164. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА Автореферат 31 стр.
18165. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ НА КАРТКОВОМУ РИНКУ Автореферат 29 стр.
18166. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО КОМБІКОРМІВ Автореферат 33 стр.
18167. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 31 стр.
18168. ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ДВОРЯНСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 27 стр.
18169. Обладнання для композиційного транспортування бетонних сумішей Автореферат 25 стр.
18170. Облаштування інтер’єру дерев’яних церков Західного Поділля та Покуття XVIII – поч. XX ст. ( Проблема ансамблевості) Автореферат 25 стр.
18171. облицювальна плитка на основі концентрованої в'язкої силікатної суспензії і пилу газоочищення виробництва металевого марганцю Автореферат 20 стр.
18172. обмін амінокислот і фракційний СКлад білків у організмі коропа за дії іонів марганцю, цинку, міді та свинцю Автореферат 22 стр.
18173. ОБМІН БІЛКІВ В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ЖИРІВ Автореферат 24 стр.
18174. Обмін масою у тісних подвійних зірках на стадії утиснення до головної послідовності Автореферат 19 стр.
18175. ОБМІН ОДНО – І ДВОЗАРЯДНИХ КАТІОНІВ НА ПОРИСТИХ ПОЛІАКРИЛОВИХ ІОНІТАХ Автореферат 22 стр.
18176. ОБМІН РЕЧОВИН, МОРФОЛОГО - ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ ТА РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ У СВИНЕЙ ПРИ ТРИВАЛОМУ ЗГОДОВУВАННІ ТРАВИ ЛЮЦЕРНИ Автореферат 30 стр.
18177. ОБМІН ТА ЗВ’ЯЗОК ПОЛІАМІНІВ З ФУНКЦІОНУВАННЯМ ЯДЕРНОГО ФАКТОРУ ТРАНСКРИПЦІЇ NF-B ПРИ ПУХЛИНАХ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 27 стр.
18178. ОБМІН ЦИКЛІЧНИХ НУКЛЕОТИДІВ І ЙОГО РЕГУЛЯЦІЯ ПРИ ГОСТРОМУ ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТІ В Автореферат 27 стр.
18179. ОБМІННІ МАГНІТНІ ПОЛЯРИТОНИ У БАГАТОПІДГРАТКОВИХ МАГНЕТИКАХ Автореферат 22 стр.
18180. ОБМІННІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ ПРИ ОТРУЄННІ ЦЕЗІЄМ І СТРОНЦІЄМ ТА ЗМІНІ КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО СТАНУ Автореферат 31 стр.
18181. ОБМІННІ ПРОЦЕСИ, ПРОДУКТИВНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ БУГАЙЦІВ ЗА МІКРОЕЛЕМЕНТНОЇ КОРЕКЦІЇ РАЦІОНІВ Автореферат 31 стр.
18182. обмінна взаємодія та магнітна структура метало-органічних сполук, що містять мідь, з водневими зв’язками Автореферат 22 стр.
18183. ОБМЕЖЕНІ НА ВСІЙ ОСІ РОЗВ'ЯЗКИ СИСТЕМ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЗІ ЗБУРЕННЯМИ Автореферат 16 стр.
18184. ОБМЕЖЕНІ РОЗВ’ЯЗКИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЗІ ЗСУВАМИ АРГУМЕНТУ В БАНАХОВОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 15 стр.
18185. ОБМЕЖЕНІСТЬ l-ІНДЕКСУ ДОБУТКУ БЛЯШКЕ ТА ДОБУТКУ НАФТАЛЕВИЧА-ЦУДЗІ Автореферат 13 стр.
18186. ОБМЕЖЕНІСТЬ РОЗВ’ЯЗКІВ ЛІНІЙНИХ РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ У БАНАХОВОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 14 стр.
18187. ОБМЕЖЕНА ОСУДНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
18188. ОБМЕЖЕНА ОСУДНОСТЬ ОСІБ ІЗ ПСИХОПАТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ: ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Автореферат 25 стр.
18189. ОБМЕЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СВОБОДИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ (20-30-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 23 стр.
18190. ОБМЕЖЕННЯ РИЗИКУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
18191. Обмеження струму в кераміці на основі оксиду індію Автореферат 26 стр.
18192. Обмеження та захист від витоків струму у рудникових електроустановках напругою 1200 В Автореферат 25 стр.
18193. ОБНОВЛЕНСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
18194. ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ЗАСАДА СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
18195. ОБОРОТНА ВОДНЕВА КРИХКІСТЬ ОЦК-СПЛАВІВ ЗАЛІЗА - КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ Автореферат 46 стр.
18196. ОБОРОТНА ВОДНЕВА КРИХКІСТЬ ПРИ ЗВАРЮВАННІ ВИСОКОМІЦНИХ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ Автореферат 21 стр.
18197. ОБОРОТНЕ ПРИЄДНАННЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО КИСНЮ ЗМІШАНОЛІГАНДНИМИ ГІСТИДИНАТДІАМІНОВИМИ КОМПЛЕКСАМИ КОБАЛЬТУ(ІІ) Автореферат 18 стр.
18198. ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 27 стр.
18199. ОБРАЗ ІВАНА СІРКА: ТИПОЛОГІЯ ХАРАКТЕРУ В НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ І ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Автореферат 29 стр.
18200. ОБРАЗ ГЕРОЯ-ЕСТЕТА В РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ (ГЕНЕЗИС І ТИПОЛОГІЯ) Автореферат 33 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181  [182]  183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389